Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Oversigt over sporing

Brug Sporingen til at administrere dokumentgennemgange og distribuerede formularer, få vist status for gennemgang- og formularservere og til at administrere webbroadcast-abonnementer (kendt som RSS-kilder). Du åbner sporingen fra Acrobat ved at vælge Kommentar > Gennemgang > Spor gennemgang. Du åbner sporingen fra Reader ved at vælge Vis > Sporing. Du kan se en video om, hvordan gennemgangen spores i Acrobat, på www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_dk

Dialogboksen Spor gennemgange
Brug sporingen til at administrere gennemgange, formularer og webbroadcast-abonnementer (RSS-kilder). Venstre panel indeholder links til gennemgangsfiler, formularer, meddelelser om serverstatus og RSS-kilder. Højre panel indeholder oplysninger om det markerede element i venstre panel.

Seneste opdateringer

Panelet Seneste opdateringer indeholder en oversigt over de seneste ændringer i delte gennemgange, formularfiler og servere. Hvis du ikke har aktive gennemgange eller formularer, indeholder dette panel instruktioner og links til at oprette administrerede gennemgange, oprette formularer og distribuere formularer. I panelet Seneste opdateringer kan du også slå sporingsmeddelelser til eller fra i Acrobat og på proceslinjen (kun i Windows).

Gennemgange

Tracker viser, hvem der deltager i en delt gennemgang, og hvor mange kommentarer de har udgivet. Fra sporingen kan du deltage i en gennemgang og sende mail til deltagerne. Hvis du har startet gennemgange, kan du tilføje eller ændre deadlines, tilføje gennemgangere, afslutte en gennemgang og starte en ny gennemgang med eksisterende gennemgangere.

Venstre side af sporingen viser alle PDF-dokumenter i administrerede gennemgange. Informationsruden til højre angiver den dato og det klokkeslæt, PDF-filen blev sendt på, og listen over inviterede gennemgangere. Links til delte PDF-dokumenter giver yderligere oplysninger, inklusive deadline og antal kommentarer sendt pr. gennemganger. Hvis du sletter et link i Sporing, slettes PDF-dokumentet og alle kommentarer fra serveren, og gennemgangen afsluttes permanent.

Formularer

Brug sporing til at administrere de formularer, du har distribueret eller modtaget. Med Tracker kan du få vist og redigere placeringen af svarfilen og holde styr på, hvilke modtagere der har svaret. Du kan også tilføje flere modtagere, sende mail til alle modtagere og få vist svarene til en formular. Yderligere oplysninger finder du under Om Formularsporing.

Serverstatus

Serverstatus viser status for alle servere, der bruges til gennemgange og distribuerede formularer. Afkrydsningsikonet ud for servernavnet angiver, at det seneste synkroniseringsforsøg lykkedes. Advarselsikonet angiver, at det seneste synkroniseringsforsøg mislykkedes. Advarselsikonet angiver, at serveren er afbrudt fra netværket, har problemer med at skrive data til disken eller har et andet problem. Kontakt netværksadministrator for at få hjælp.

RSS

Du kan bruge sporingen til at abonnere på webindhold, der benytter RSS-formatet (Really Simple Syndication), f.eks. nye kilder og musikkanaler. RSS-formatet er kompatibelt med XML og RDF-formater.

Bemærk:

Hvis knappen RSS ikke vises i sporingen, skal du åbne dialogboksen Indstillinger i Acrobat og vælge Sporing. Vælg Aktivér RSS-kilder i Sporing, og klik på OK. Luk og åbn derefter sporingen igen.

Sporing af gennemgåede PDF'er

 1. Udvid den ønskede mappe i sporingen.

  Sendt

  Viser PDF-dokumenter til gennemgang, som du har startet. (Ikke tilgængelig i Reader.)

  Deltaget i

  Indeholder PDF-dokumenter til gennemgang, som du har modtaget. PDF-dokumenter vises først på denne liste, når du har åbnet dem. Hvis du åbner en PDF-fil, der er vedhæftet til en mail, og ikke gemmer den, fjernes posten fra sporingen, når du lukker filen.

  Bemærk:

  PDF-filer med fed skrift indeholder en eller flere af følgende opdateringer: Kommentarer, du ikke har læst endnu, en opdatering af deadline fra gennemgangens igangsætter og gennemgangere, som deltager i gennemgangen.

 2. Vælg et PDF-dokument.

  Oplysninger, som omhandler den valgte PDF-gennemgang, vises til højre. Delte gennemgange viser oplysninger om deadline, gennemgangere, som deltager i gennemgangen, og antal kommentarer.

Gem PDF-filen med kommentarer

Du kan gemme en kopi af det PDF'en til gennemgang, som indeholder alle de kommentarer, som gennemgangerne har udgivet, eller du har importeret (flettet).

Hvis PDF'en er en delt gennemgang, kan du gemme en arkivkopi. Kopien er ikke længere tilknyttet den delte gennemgang, og du kan redigere både indhold og kommentarer.

Bemærk:

Hvis du ønsker at oprette en kopi af et delt PDF-dokument, som du vil distribuere til andre, skal du bruge kommandoen Gem som. Den efterfølgende fil indeholder alle kommentarer, der var udgivet op til dette tidspunkt. Den kan flyttes, kopieres eller omdøbes uden at påvirke dens forbindelse til gennemgangen eller kommentarserveren.

 1. Åbn filen, og gør følgende for at gemme en kopi af en PDF-gennemgang:
  • Få en delt gennemgang ved at vælge Filer > Gem som arkivkopi. Du kan også klikke på knappen Status på dokumentmeddelelseslinjen og vælge Arkiver som arkivkopi.

  • Ved en mailbaseret gennemgang skal du vælge Filer > Gem som for at gemme en ny kopi af PDF-dokumentet. Den sidst gemte version er nu det sporede PDF-dokument. Den gamle version er din arkivkopi.

Invitere yderligere gennemgangere

Hvis du er igangsætter til en gennemgang, kan du invitere andre til at deltage i gennemgangen. Hvis du er gennemganger og vil have andre til at deltage, kan du bede gennemgangsstarteren om at invitere gennemgangerne. På den måde kan igangsætteren automatisk spore alle deltagere og få besked, når der modtages kommentarer.

 1. Vælg PDF-dokumentet i Sporingen under Sendt, og klik derefter på Tilføj korrekturlæsere til højre.
 2. Angiv mailadresserne på de korrekturlæsere, der skal tilføjes. Rediger meddelelsen efter behov, og send derefter meddelelsen.

  Yderligere gennemgangere vises sammen med andre deltagere i den højre rude i sporingen.

Tilføje eller ændre en deadline

Gennemgangens igangsætter kan tilføje eller ændre en deadline i en eksisterende gennemgang.

 1. Marker PDF-filen i sporingen, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis gennemgangen ikke har en deadline, skal du klikke på Tilføj deadline.

  • Hvis gennemgangen har en deadline, skal du klikke på Skift deadline.

 2. Klik på Deadline for gennemgang, skift deadline efter behov, og klik på OK.
 3. Foretag ændringer af mailmodtagere, emne og meddelelse efter behov, og klik derefter på Send.

Afslutte en gennemgang

Gennemgangens igangsætter kan afslutte en eksisterende gennemgang. Når en gennemgang er afsluttet, kan deltagerne ikke udgive kommentarer til serveren. Du kan ændre gennemgangens deadline senere, hvis du vil starte gennemgangen igen.

 1. Marker PDF-filen i sporingen, og klik på Afslut gennemgang.

Start en delt gennemgang med de samme korrekturlæsere fra en eksisterende gennemgang

 1. Markér en PDF-fil i Sporingen, og klik på Start ny gennemgang med samme korrekturlæsere.
 2. Følg fremgangsmåden til at starte en delt gennemgang.

Send en meddelelse.

Nogle gange under en gennemgang kan du få behov for at kontakte andre korrekturlæsere eller sende dem en påmindelse om, at deres deadline nærmer sig.

 1. Vælg PDF-dokumentet i Sporingen, og klik på Send mail til alle korrekturlæsere.
 2. Rediger boksene Til og Emne i mailmeddelelsen eller meddelelsens brødtekst efter behov, og klik derefter på Send.

Opdater din profil

Dine kommentarer identificerer dig som forfatter ved at vise dit navn - det navn, du har angivet, da du deltog i eller startede en gennemgang, eller dit systemlogin. Du kan når som helst ændre forfatternavnet og andre profiloplysninger. Hvis du gør det, vises din opdaterede profil kun i nye kommentarer. Eksisterende kommentarer bliver ikke påvirket.

Opdater din gennemgangsprofil

 1. Vælg Kommentering under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.
 2. Fjern markeringen af Brug altid loginnavn som forfatternavn.
 3. Vælg Identitet fra listen til venstre.
 4. Rediger din profil, og sørg for at medtage den mailadresse, du vil bruge til gennemgange. Klik på OK.

Opdater din profil i en delt gennemgang

 1. Vælg Identitet under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.
 2. Rediger din profil, og sørg for at medtage en gyldig mailadresse, og klik på OK.

Abonner på web broadcast-tjenester

 1. Klik på knappen RSS i venstre side af sporingen.

  Bemærk:

  Hvis knappen RSS ikke vises i sporingen, skal du åbne dialogboksen Indstillinger i Acrobat og vælge Sporing. Vælg Aktivér RSS-kilder i Sporing, og klik på OK. Luk og åbn derefter sporingen igen.

 2. Klik på Abonner på RSS-kilde, og skriv derefter en webadresse i boksen URL.

Indstillinger for sporing

Hvis du vil angive indstillinger for sporingen, skal du vælge Sporing under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

Søg automatisk efter nye kommentarer og formulardata

Angiver, hvor ofte kommentarer synkroniseres. Automatisk synkronisering deaktiveres ved at flytte skyderen helt til højre, indtil værdien Aldrig vises.

Annuller søgning efter nye kommentarer og formulardata

Angiver, hvor længe der skal gå uden gennemgang- eller formularaktivitet, før søgningen efter kommentarer eller nye formulardata standses.

Fjern brugerdefinerede serverplaceringer

En serverprofil fjernes ved at markere den på listen og klikke på Fjern serverprofil.

Notifikationer

Angiver, hvor der vises sporingsmeddelelser.

Aktiver RSS-kilder i Sporing

Når denne indstilling er valgt, vises en RSS-kategori til venstre for Sporing. Du kan abonnere på RSS-kilder fra Sporing.

Ryd alle gemte legitimationsoplysninger

Klik for at fjerne alle gemte legitimationsoplysninger, der bruges til delte gennemgange.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online