Fejlfinding i forbindelse med installationsfejl eller fastfrysning i Acrobat 9 på Windows XP

Dette dokument kan hjælpe dig med at rette fejl, der medfører, at installationsprogrammet til Adobe Acrobat afbrydes. Disse problemer kan vise sig på mange forskellige måder, herunder (men ikke begrænset til) at markøren fryser, skærmen fryser, eller der vises en fejlmeddelelse.

Dette dokument omhandler ikke problemer, der er relateret til serienumre. Kontakt Adobes kundeservice på (800) 833-6687 angående problemer af denne art.

Forskellige faktorer kan afbryde installationen af et program, herunder funktionen Automatisk afspilning i Windows eller i et program, forkerte data i registreringsdatabasen i Windows og hardwareproblemer. For at få mest muligt ud af dette dokument skal du udføre opgaverne i rækkefølge. Før logbog over de opgaver, du udfører, og resultaterne af hver opgave, herunder fejl eller problematisk adfærd Adobes tekniske support kan bruge disse oplysninger til at hjælpe dig, hvis du ringer til os.

Start på fejlfinding

Fremgangsmåderne i denne sektion kan hjælpe dig med at løse de mest almindelige installationsproblemer. Sikkerhedskopiér alle dine personlige filer, før du udfører disse opgaver. Genstart altid computeren efter en systemfejl for at opdatere dens hukommelse. Hvis du fortsætter med at arbejde uden at genstarte computeren, kan det forværre problemet.

1. Kontrollér, at systemet opfylder mindstekravene for Acrobat.

Acrobat 9 kan ikke installeres korrekt, hvis systemet ikke opfylder følgende krav:

 • Processor på 1,3 GHz eller hurtigere
 • Microsoft Windows XP Home, Professional eller Tablet PC Edition med Service Pack 2 eller 3 (32-bit og 64-bit)
  Windows Server 2003 (med Service Pack 2 til 64-bit)
  Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med eller uden Service Pack 1 (32-bit og 64-bit)

  Bemærk: MS Hot Fix KB-930627 kræves til:
  Microsoft Windows XP Home, Professional eller Tablet PC Edition med Service Pack 2 (64-bit)
  Windows Server 2003 med Service Pack 2 til 64-bit;
 • Acrobat Pro Extended: Mindst 512 MB RAM (intet Pro Extended-produkt til Mac)
  Acrobat Pro: 256 MB RAM (512 MB RAM anbefales)
  Acrobat Standard: 256 MB RAM (512 MB RAM anbefales)
  Acrobat Reader: 128 MB RAM (256 MB RAM anbefales)
 • Acrobat Pro Extended: 2,35 GB ledig plads på harddisken
  Acrobat Pro: 2,06 GB ledig plads på harddisken
  Acrobat Standard: 2,06 GB ledig plads på harddisken
  Acrobat Reader: 145 MB ledig plads på harddisken
 • Skærmopløsning på 1024 x 768 (Professional og Standard) eller 800 x 600 til Reader (1024 x 768 anbefales)
 • Dvd-drev, hvis der installeres fra en dvd
 • Valgfri acceleration af skærmhardware
 • Acrobat Pro Extended, Acrobat Pro og Acrobat Standard: Microsoft Internet Explorer 6.0
  Acrobat Reader: Internet Explorer 6.0 og 7.0, Firefox 1.5 og Mozilla 1.7
 • Internet- eller telefonforbindelse er nødvendig for produktaktivering

Du kan se, hvor meget RAM der er installeret, ved at vælge Start > Kontrolpanel og dobbeltklikke på System. Mængden af RAM vises på den nederste del af fanen Generelt i vinduet Egenskaber for system.

Du kan kontrollere den ledige diskplads ved at åbne Windows Stifinder og vælge den disk, du vil installere Acrobat på. Størrelsen af den ledige plads vises nederst i Stifinder-vinduet. (Hvis hukommelsen ikke vises nederst i vinduet, skal du vælge Vis > Statuslinje og sikre dig, at Statuslinje er markeret.) Sørg for, at mindst 10 % af pladsen er til rådighed på den disk, hvor Windows er installeret, selvom du installerer Acrobat på en anden disk eller partition.

Hvis du vil forøge den ledige plads på harddisken, kan du søge efter og slette eventuelle *.tmp-filer på din computer. Der findes instruktioner i den dokumentation, der følger med Windows.

2. Kontrollér dvd'en og dvd-rom-drevet.

Støv og snavs på en dvd kan påvirke installationen og forhindre, at dvd-rom-drevet kan genkende disken. Undersøg, om der er skidt, støv eller fingeraftryk på Acrobat-dvd'en. Tør forsigtigt undersiden af disken af fra midten og udefter med en blød, fnugfri klud.

Kontrollér, at dvd-rom-drevet kan læse andre dvd'er. Hvis ikke, skal du undersøge, om der er skidt i dvd-skuffen eller indføringsenheden og fjerne det med en fnugfri klud. Hvis det ikke kan læse andre dvd'er, skal du kontakte producenten af dvd-rom-drevet eller computeren.

3. Log på som administrator, og geninstaller derefter Adobe Acrobat.

Log på den lokale computer med administrator-kontoen, og installer Acrobat.

4. Opret et anden brugerkonto, og installer derefter Acrobat.

En brugerkonto kan være beskadiget eller have sikkerhedsindstillinger, der forhindrer, at installationsprogrammet virker korrekt. Du kan undgå disse problemer, hvis du installerer Adobe Acrobat under en ny brugerkonto. Du kan finde oplysninger om oprettelse af brugerkonti i den dokumentation, der følger med Windows.

5. Installer Acrobat fra harddisken og ikke fra dvd'en.

Konflikter mellem enhedsdrivere kan forhindre, at Acrobat installeres direkte fra dvd'en. Installer Acrobat fra installationsfiler, der er kopieret til din harddisk, for at undgå disse konflikter.

Sådan installeres Acrobat fra harddisken:

 1. Sæt Acrobat-disken i dvd-rom-drevet.
 2. Kopiér mappen Acrobat fra Acrobat-disken til skrivebordet.
 3. Kør installationsprogrammet til Acrobat fra mappen Acrobat på skrivebordet, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.

6. Installer Acrobat i forenklet tilstand.

Der kan opstå konflikter mellem enhedsdrivere og software, der indlæses automatisk med Windows (for eksempel pauseskærme og antivirusprogrammer), og installationsprogrammet til Acrobat. Du kan undgå disse konflikter ved at geninstallere Acrobat, mens Windows kører i en forenklet tilstand. I denne tilstand deaktiveres visse enhedsdrivere, der ikke er standarddrivere.

Sådan installeres Acrobat med Windows i en forenklet tilstand:

 1. Sæt Acrobat-disken i dvd-rom-drevet.
 2. Kopiér mappen Acrobat fra Acrobat-disken til skrivebordet.
 3. Deaktiver startelementer, og genstart Windows i VGA-tilstand:
  1. Vælg Start > Kør.
  2. Skriv regedit i tekstfeltet Åbn, og tryk derefter på Enter.
  3. Klik på fanen Start, klik på Deaktiver Alle, og klik derefter på OK.
  4. Klik på Genstart i dialogboksen Systemkonfiguration.
  5. Tryk på F8, når du ser meddelelsen "For avancerede startindstillinger . . . "
  6. Vælg VGA-tilstand fra listen med startindstillinger.
  7. Klik på OK i dialogboksen Desktop for at starte Windows.
 4. Start installationsprogrammet til Acrobat i mappen Acrobat, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

 5. Sådan indstilles Windows til normal starttilstand igen:
  1. Vælg Start > Kør.
  2. Skriv regedit i tekstfeltet Åbn, og tryk derefter på Enter.
  3. Vælg Normal start på fanen Generelt. Klik på OK, og genstart.

Mellemliggende fejlfinding

Hvis fremgangsmåden i det foregående afsnit ikke løser problemet, kan du prøve følgende fremgangsmåde til mellemliggende fejlfinding.

Før du udfører handlingerne i dette afsnit, skal du følge disse trin:

Bemærk: Hvis du følger disse trin, kan du frigøre plads på harddisken og fjerne eventuelle beskadigede filer (permanente og midlertidige), som installationsprogrammet skal – men ikke kan – overskrive. Installationsprogrammet fjerner normalt midlertidige filer, når installationen er gennemført. Installationsprogrammet kan vise en fejl, næste gang du prøver at installere Acrobat, hvis der opstår problemer, så midlertidige filer ikke fjernes.

 1. Luk alle programmer.
 2. Afinstaller Adobe Acrobat.
 3. Søg efter og slet eventuelle *.tmp-filer på din computer.
 4. Slet følgende elementer, hvis de er tilstede, i mappen Dokumenter og indstillinger/[brugerprofil]/Lokale indstillinger/Temp:
  • Mapper:
   • _istmp[x].dir
  • Filer:
   • _ins[x ]._mp
   • _inst32i.ex_
   • _inz[x ]._mp
   • _isdel.exe
   • _istmp[x].dir
   • _setup.dll
   • _setup.lib
   • _wutl[x].dll
   • ~ins[x ].~mp    , hvor " [ x ] " er et vilkårligt tal

7. Installer Adobe Acrobat på en anden harddisk.

Harddiskproblemer kan forhindre, at Adobe Acrobat installeres korrekt. Når du installerer Adobe Acrobat på en anden harddisk, kan du få bekræftet, om den oprindelige harddisk forhindrer installationen.

8. Reparer og defragmenter harddiske, og installer derefter Adobe Acrobat.

Der kan opstå installationsproblemer, hvis harddiske indeholder beskadigede sektorer eller fragmenterede filer. Reparer og defragmenter harddiske vha. værktøjet til fejlkontrol og funktionen Diskdefragmentering i Windows eller vha. et tredjepartsdiskværktøj som Symantec Norton Utilities. Der findes instruktioner i den dokumentation, der følger med Windows eller værktøjet.

Kør disse værktøjer på hver harddisk eller partition. Installer Acrobat i forenklet tilstand, når du har repareret og defragmenteret harddiskene. (Se vejledning i punkt 6.)

Bemærk! Kontroller, at diskværktøjet reparerer eventuelle fejl, der registreres. Du kan miste data, hvis du defragmenterer en disk med fejl. Hvis værktøjet registrerer fejl, som det ikke kan rette, skal du kontakte computerproducentet for at få hjælp.

9. Kontroller, om der er virus i systemet.

Systemvirus kan medføre uforusiglig adfærd og forhindre, at Adobe Acrobat installeres. Brug et opdateret anti-virusprogram som f.eks. McAfee VirusScan til at undersøge systemet for virus. Sørg for at have de nyeste virusdefinitioner til det pågældende anti-virusprogram. Virusinfektioner er sjældne, men kan medføre uforudsigelig systemadfærd herunder systemfejl. Kørsel af programmer, der kan registrere virus, med jævne mellemrum, forhindrer, at virus kan beskadige programmer i systemet. Du kan finde instruktioner i dokumentationen til anti-viruspogrammet.

10. Brugerdefineret installation af komponenter til Adobe Acrobat.

En enkelt komponent kan medføre, at Acrobat installeres forkert. Når du installerer komponenterne separat, kan du isolere en komponent, der forårsager problemer.

Sådan udføres en brugerdefineret installation af komponenter til Adobe Acrobat:

 1. Start installationsprogrammet til Adobe Acrobat.
 2. Klik på Næste i dialogboksen Adobe Acrobat 9.0 Setup.
 3. Følg instruktionerne på skærmen for at læse instruktionerne, vælg et sprog, og accepter licensaftalen.

 4. Indtast dit navn, din organisation (valgfrit) og serienummeret på din kopi af programmet, og klik på Næste.
 5. Klik på Næste i dialogboksen PDFMaker Installation And Integration Information.
 6. Vælg en brugerdefineret installation, og derefter på Næste.
 7. Klik på Næste i dialogboksen Caching The Installer.
 8. Fjern markeringen af alle komponenter for at installere kernefunktionerne til Adobe Acrobat, og klik derefter på Næste.
 9. Start installationsprogrammet til Acrobat, når kernefunktionerne er installeret, og vælg Rediger. Vælg derefter en ønsket komponent
 10. Klik på Opdater for at begynde komponentinstallationen, og klik på Udfør for at fuldføre installationen.
 11. Gentag trinene 9 - 11 for at installere hver af de tilbageværende komponenter.

Avanceret fejlfinding

Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge fremgangsmåderne i det foregående afsnit, skyldes det muligvis, at hardwaren er i konflikt med Acrobat.

11. Prøv at installere Acrobat på en anden computer.

Prøv at installere Adobe Acrobat på en anden computer for at undersøge, om problemet kun gælder for din computer. Hvis problemet kun gælder for din computer, skal du kontakte computerproducenten. Hvis problemet opstår på flere computere, kan det skyldes fejl på dvd'en. Kontakt Adobe Teknisk support.

12. Prøv at få hjælp i Adobes brugergrupper.

Du kan se, om andre Adobe-kunder har lignende problemer, i brugergrupperne på www.adobeforums.com.

Hvis problemet også opstår på andre computere, kan medarbejderne i Adobes tekniske support muligvis genskabe fejlen og undersøge sagen nærmere. Ellers kan du søge efter system- og hardwarerelaterede oplysninger i Relaterede dokumenter.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online