אובייקט גלובלי של JavaScript אינו נגיש עבור קובצי PDF שנפתחו באמצעות ממשק OLE

החל מעדכון האבטחה של Acrobat ממאי 2021, אנחנו חוסמים את הגישה לאובייקטים גלובליים עבור מסמכי PDF שנפתחו באמצעות ממשק OLE. המטרה היא להגביל את הגישה לאובייקטים גלובליים. לא תוכל להוסיף תכונות קיימות של אובייקט גלובלי או לגשת אליהן בממשק JavaScript שמסופק על-ידי Acrobat.

כדי לגשת לאובייקט גלובלי או להרחיב אותו, השבת את העדפת המדיניות Global Object Security ‏(GOS) ב- Acrobat באמצעות ביצוע הפעולות הבאות:

  1. ב-Acrobat, עבור אל Edit ‏> Preferences ‏(Windows), או Acrobat ‏> Preferences ‏(macOS).

  2. בחר JavaScript בחלונית השמאלית ולאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות Enable global object security policy.

    בטל את הסימון של אפשרות המדיניות Enable Global Object Security.

  3. לחץ על OK. צא מ-Acrobat ולאחר מכן פתח אותו מחדש.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון