Ontbrekende voorinstellingen

De voorinstellingen AVCHD 1080p60 en AVCHD 1080p50 worden niet weergegeven in niet-Engelse installaties van Adobe Premiere Elements

Opmerking:

Gebruikers met Engelse installaties hoeven deze tussenoplossing niet uit te voeren.

Download en installeer een nieuw exemplaar van de bestanden met voorinstellingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het gezipte bestand en klik op Opslaan als om het gezipte bestand te downloaden en op te slaan.

  Downloaden

 2. Pak het bestand uit met een hulpprogramma voor comprimering, zoals Winrar of Winzip.

 3. Kopieer de bestanden uit de uitgepakte map naar de respectieve locaties die hieronder worden weergegeven:

  • Voorinstelling AVCHD 1080p60, kopieer het nieuwe bestand AVCHD 1080p60.sqpreset naar de map \Adobe Premiere Elements [Versie]\settings\SequencePresets\NTSC\AVCHD\.
  • Voorinstelling AVCHD 1080p50, kopieer het nieuwe bestand AVCHD 1080p50.sqpreset naar de map \Adobe Premiere Elements [Versie]\settings\SequencePresets\PAL\AVCHD\.
  OPMERKING: het is raadzaam een back-up te maken van de bestaande bestanden met voorinstellingen voordat u de nieuwe bestanden naar de map kopieert.

Aanvullende informatie

Dit probleem treedt op vanwege ontbrekende informatie in de respectievelijke bestanden met voorinstellingen. De bestanden zijn op de juiste locatie geïnstalleerd, maar worden vanwege de ontbrekende informatie niet weergegeven in de lijst met voorinstellingen. Deze voorinstellingen, AVCHD 1080p60 en AVCHD1080p50, bevinden zich respectievelijk in de secties NTSC > AVCHD en PAL > AVCHD in de lijst met voorinstellingen. Kies Bestand > Nieuw project > Instellingen wijzigen om deze te controleren. Het probleem treedt alleen in niet-Engelse installaties op.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account