Effecten toepassen en verwijderen

Effecten toepassen en voorvertonen

Wanneer u een effect toepast op een clip, wordt het ingesteld op standaardwaarden en is het actief tijdens de duur van de clip. Nadat u een effect hebt toegepast, kunt u de eigenschappen van het effect aanpassen met het deelvenster Toegepaste effecten. U kunt instellen dat een effect op specifieke momenten start en stopt of u kunt de waarden van het effect gedurende het tijdsverloop aanpassen met behulp van hoofdframes.

U kunt meerdere effecten toepassen op een clip en u kunt hetzelfde effect meerdere malen op dezelfde clip toepassen met andere instellingen. Houd er echter rekening mee dat het meer tijd kost om de uiteindelijke film te renderen naarmate u meer effecten toevoegt. Als u besluit dat een effect niet geschikt is voor uw project, kunt u het eenvoudig verwijderen in het deelvenster Toegepaste effecten.

Een video-effect toepassen en voorvertonen

 1. Klik op Effecten op de actiebalk om het deelvenster Effecten te openen.
 2. Selecteer het effect dat u wilt toepassen. Een effect zoeken:

  1. Selecteer een effectcategorie in de vervolgkeuzelijst en selecteer het gewenste effect in deze categorie.
  2. Typ de naam van het effect in het zoekvak.
 3. Selecteer een of meerdere clips in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 4. Sleep het effect naar de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave, in de tijdlijn van de Snelle weergave of in het deelvenster Monitor.
 5. Klik op de knop Afspelen in het deelvenster Monitor om een voorbeeld te bekijken van de clip met het effect.
 6. (Optioneel) Gebruik het deelvenster Toegepaste effecten om de instellingen van het effect aan te passen.

Een audio-effect toepassen

 1. Klik op Effecten op de actiebalk om het deelvenster Effecten te openen.
 2. Selecteer het audio-effect dat u wilt toepassen. Als u een audio-effect wilt zoeken, kiest u de categorie Audio-effecten in het keuzemenu. U kunt ook de effectnaam in het zoekvak typen.
 3. Selecteer een of meerdere clips in de tijdlijn van de Professionele weergave.
  Opmerking:

  houd Ctrl of Cmd ingedrukt en klik op de gewenste clips om niet-aangrenzende clips te selecteren. Als u opeenvolgende clips wilt selecteren, klikt u in het deelvenster Projectelementen en sleept u een selectiekader rond de geselecteerde clips.

 4. Sleep het audio-effect naar de soundtrack van de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave.
 5. Voor een voorvertoning van het audio-effect dubbelklikt u op de clip in het deelvenster Projectelementen en klikt u op de knop Afspelen in het voorvertoningsvenster.
  Opmerking:

  De elementen voor het afspelen van audio zijn alleen beschikbaar als de geselecteerde clip audio bevat.

 6. Als u de instellingen wilt aanpassen, breidt u het effect uit in het deelvenster Toegepaste effecten en bewerkt u de instellingen naar wens.
  Eigenschappen voor audio-effecten

  Opmerking:

  Elk audio-effect heeft een passeeroptie waarmee u het effect kunt in- of uitschakelen in overeenstemming met de hoofdframes die u instelt.

Effecten kopiëren en plakken

U kunt een of meer effecten uit de ene clip (bronclip) kopiëren naar een andere clip (doelclip). U kunt ook alle effectwaarden (waaronder hoofdframes voor effecten) van de ene clip naar de andere kopiëren.

Als het effect hoofdframes bevat, worden de hoofdframes in vergelijkbare posities in de doelclip weergegeven, vanaf het begin van de clip.

Specifieke effecten kopiëren en plakken

 1. Selecteer de clip met het effect dat u wilt kopiëren in de tijdlijn van de Professionele weergave.
 2. Klik op de knop Toegepaste effecten om het deelvenster Toegepaste effecten te openen.
 3. Selecteer de effecten die u wilt kopiëren. (Houd Shift of Ctrl/Cmd ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere effecten wilt selecteren.)
 4. Kies Bewerken > Kopiëren.
 5. Selecteer in de tijdlijn van de Professionele weergave de clips waarop u de gekopieerde effecten wilt toepassen.
  Opmerking:

  houd Shift ingedrukt en klik op de gewenste clips om niet-aangrenzende clips te selecteren. Als u opeenvolgende clips wilt selecteren, klikt u in het deelvenster Projectelementen en sleept u een selectiekader rond de geselecteerde clips.

 6. Klik in het deelvenster Toegepaste effecten om het te activeren.
 7. Kies Bewerken > Plakken.
  Opmerking:

  U kunt de opdrachten Bewerken > Kopiëren en Bewerken > Plakken ook gebruiken door met de rechtermuisknop te klikken of door Ctrl ingedrukt te houden en te klikken.

Alle effecten kopiëren en plakken

 1. Selecteer de clip met de effecten die u wilt kopiëren in de tijdlijn van de Professionele weergave.
 2. Kies Bewerken > Kopiëren. Hiermee worden alle clipkenmerken gekopieerd.
 3. Selecteer in de tijdlijn van de Professionele weergave de clips waarop u de gekopieerde effecten wilt toepassen.
 4. Kies Bewerken > Effecten en aanpassingen plakken. Hiermee worden alle kenmerken van de eerste clip naar de tweede gekopieerd.
  Opmerking:

  U kunt de opdrachten Bewerken > Kopiëren en Bewerken > Kenmerken plakken ook gebruiken door met de rechtermuisknop te klikken of door Ctrl ingedrukt te houden en te klikken.

Hoofdframes in gekopieerde effecten bekijken

Als de doelclip korter is dan de bronclip, worden er hoofdframes na het uitpunt van de doelclip geplakt.

 1. Als u de hoofdframes wilt bekijken, selecteert u de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave en voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer in het deelvenster Projectelementen de clips waarop u de gekopieerde effecten wilt toepassen en schakel Aan clip vasthechten uit.

  • Als de doelclip is bijgesneden, verplaatst u het uitpunt van de doelclip naar een tijdstip na de plaats van het hoofdframe.

Een effect verwijderen

 1. Selecteer de clip met het effect dat u wilt verwijderen in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Selecteer het effect in het deelvenster Toegepaste effecten en klik op de prullenmand.
  Een effect uit een project verwijderen

Alle effecten verwijderen

 1. Selecteer de clip waarvan u het effect wilt verwijderen in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave. Houd Shift ingedrukt en klik op de gewenste clips om meerdere clips te selecteren.

 2. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op een van de geselecteerde clips.

 3. Selecteer Effecten verwijderen.

 4. Kies een van de volgende opties:

  • Audio-effecten

  • Video-effecten

  • Alle effecten

Een effect in een clip tijdelijk uitschakelen

U kunt een video- of audio-effect uitschakelen zodat u een voorvertoning van de film kunt weergeven zonder dat het effect is toegepast.

 1. Selecteer een clip om voor te vertonen in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op Toegepaste effecten om het deelvenster Toegepaste effecten te openen.
 3. Klik op het oogje naast het effect. Als u alle effecten op een clip wilt in- of uitschakelen, houdt u Alt ingedrukt terwijl u op het oogpictogram klikt.

De effecten weergeven die zijn toegepast op een clip

Op alle clips in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave worden automatisch de vaste effecten (Beweging, Dekking, Volume en Balans) toegepast. Deze vaste effecten worden weergegeven in de clipinstantie in de tijdlijn van de Professionele weergave en in het deelvenster Toegepaste effecten. Alle standaardeffecten die u aan een clip toevoegt, worden weergegeven in de volgorde waarin u ze toevoegt.

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op Toegepaste effecten om het deelvenster Toegepaste effecten te openen.
  Opmerking:

  Er worden geen effecten weergegeven in het deelvenster Toegepaste effecten als er meerdere clips zijn geselecteerd in de tijdlijn van de Professionele weergave.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account