Beeldmateriaal vervangen

U kunt het bronbeeldmateriaal van clips vervangen in Beschikbare media. Wanneer u het bronmateriaal van een clip vervangt, koppelt u de clip aan een nieuw bronbestand. Wanneer u beeldmateriaal vervangt:

  • Exemplaren van de clip blijven behouden in het deelvenster Projectelementen en in de tijdlijn van de Professionele weergave, met de overeenkomstige in- en uitpunten.

  • Blijven alle toegepaste effecten intact.

De clip wordt echter gekoppeld aan het vervangende beeldmateriaal in plaats van aan het originele beeldmateriaal. U kun beeldmateriaal met een soundtrack in een bepaalde taal bijvoorbeeld vervangen door hetzelfde beeldmateriaal met een soundtrack in een andere taal. Alle in het originele beeldmateriaal aangebrachte bewerkingen blijven behouden, maar het bronbeeldmateriaal wordt vervangen.

  1. Selecteer in het deelvenster Projectelementen de clip waarvoor u nieuw bronbeeldmateriaal wilt instellen.
  2. Selecteer Clip > Beeldmateriaal vervangen of klik met de rechtermuisknop/Ctrl-klik op de clip. Selecteer daarna Beeldmateriaal vervangen.
  3. Selecteer het nieuwe bestand in het dialoogvenster Beeldmateriaal vervangen en klik op Openen.

    Het nieuwe beeldmateriaal vervangt het oude beeldmateriaal. Alle exemplaren van het oude beeldmateriaal worden gekoppeld aan het nieuwe beeldmateriaal.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account