Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave

Overzicht

Met de scènelijn van de Snelle weergave kunt u snel uw clips voor een film rangschikken. Op de scènelijn van de Snelle weergave worden afbeeldingen en videoclips als afzonderlijke miniaturen weergegeven. Gebruik de scènelijn van de Snelle weergave voor het bijsnijden van video's en het combineren van videoclips, foto's, titels en muziek om een unieke productie te maken. U kunt ook bijschriften, overgangen en speciale effecten toevoegen aan uw media.

De tijdlijn van de weergave Snel
Scènelijn Snelle weergave

A. Frame stilzetten B. Rechtsom roteren C. Verwijderen D. Renderen E. Besturingselementen voor afspelen F. Besturingselementen voor voorvertoning van audio G. Instellingen voor programmacontrole H. Afspelen in volledig scherm I. Audio toevoegen vanaf de computer J. Muziek toevoegen K. Meer opties (titel of media toevoegen) L. Media toevoegen M. Overgang toevoegen N. Automatisch pannen en zoomen O. Afbeeldingsduur wijzigen P. Videoclip bewerken Q. Meer opties (voor video) R. Meer opties (voor ondertiteling) S. Tekst van ondertiteling bewerken T. Duur bijschrift bewerken 

Enkele belangrijke functies die via de scènelijn van de Snelle weergave beschikbaar zijn:

 • Frame stilzetten: Met deze functie kunt u een specifiek frame van de media in de scènelijn stilzetten en als afbeelding opslaan. Zie Frames stilzetten en vasthouden voor meer informatie over het stilzetten van frames.
 • Renderen: Met deze functie kunt u de lagen en effecten op de media in de scènelijn renderen voor een vloeiende weergave. Zie Een gebied renderen voor een voorvertoning voor meer informatie over renderen.
 • Besturingselementen audiovoorvertoning > Schuifregelaar volume: met deze functie kunt u het volume in de voorvertoning van de film aanpassen.
 • Instellingen voor programmamonitor:
  • Afspeelkwaliteit: met deze functie kunt u de kwaliteit instellen op Automatisch, Hoog, Gemiddeld of Laag.
  • Vergroting: Met deze functie kun u het formaat van de programmamonitor aanpassen met de beschikbare percentageopties.
 • Afspelen in volledig scherm: Met deze functie kunt u media afspelen in de modus Volledig scherm.
 • Overgang toevoegen: Met deze functie kunt u voor, tussen of na media overgangseffecten toevoegen. Klik op elk pictogram om een effect uit het deelvenster Overgangen toe te voegen. Zie Overgangen in de tijdlijn van de Snelle weergave toepassen voor meer informatie.
 • Meer opties (titel of media toevoegen):
  • Titel toevoegen: Klik op deze optie om een bewegende titel uit het deelvensterTitels toe te voegen. Sleep een titel uit de vooraf gedefinieerde opties naar de scènelijn om aan de slag te gaan met uw film.
  • Media toevoegen: klik op deze optie om media aan de scènelijn toe te voegen via de volgende opties:
   • Bestanden en mappen: om media die op de harde schijf van uw computer of op een ander opslagapparaat staan toe te voegen.
   • Elements Organizer: om media uit albums van Elements Organizer yoe te voegen.

Zie Uw media aanpassen voor meer informatie over het aanpassen van uw media in de scènelijn.

De tijdlijn van de Snelle weergave biedt een hulpmiddel om uw clips snel te rangschikken in een film. U ziet hier elke clip als een reeks frames die de volledige cliplengte omspannen. Sleep de schuifregelaar naar rechts om uit te zoomen en de gehele video te bekijken. Sleep de schuifregelaar naar links om in te zoomen en de clip in detail te bekijken. De tijdlijn van de Snelle weergave bevat de volgende tracks:

 • Titel: Voeg een titel voor uw clip toe aan deze track

 • Video: Bewerk de video op deze track

 • Geluid: Voeg achtergrondmuziek en andere geluiden toe

 • Commentaar: Voeg een gesproken tekst voor uw clip toe aan deze track

Gebruik de tijdlijn van de Snelle weergave om uw clips snel samen te stellen tot een film. Klik op het schaarpictogram op de huidige-tijdindicator als u een clip wilt splitsen en een ongewenst gedeelte wilt verwijderen. U kunt ook de deelvensters in de actiebalk gebruiken om titels, overgangen, speciale effecten en muziek aan uw clips toe te voegen.

Tijdlijn Snelle weergave

Uw media bewerken

Premiere Elements 2019

In de scènelijn van de Snelle weergave kunt u als volgt uw media bewerken:

Bijschrift toevoegen

Het is mogelijk om een bijschrift aan uw media (videoclip of afbeelding) toe te voegen.

 1. Klik op een videoclip of afbeelding. 

  Het deelvenster Bijschrift met het pictogram Bijschrift toevoegenwordt geopend. 

  Deelvenster Bijschrift
  Deelvenster Bijschrift met het pictogram Bijschrift toevoegen

 2. Klik op het pictogram Bijschrift toevoegen

  Het tekstvak Tekst toevoegen wordt geopend. Het pictogram Bijschrift toevoegen in het deelvenster Bijschrift verandert in het pictogram Bijschrift bewerken. Daarnaast worden in het deelvenster Bijschrift ook de pictogrammen Duur bijschrift wijzigen en Meer opties weergegeven .

 3. Typ het gewenste bijschrift bij uw media in het tekstvak Tekst toevoegen.

  Het deelvenster Aanpassingen wordt geopend.

 4. In het deelvenster Aanpassingen kunt u via de volgende tabbladen het bijschrift aanpassen:

  • Tekst: voor het aanpassen van het lettertype, de stijl, de grootte, de kleur, de eigenschappen, de uitlijning en de modus.
  • Stijl: voor het toepassen van vooraf gedefinieerde stijlen.
  • Animatie: voor het toevoegen van een animatie door op een animatie te klikken en vervolgens op de knop Toepassen.
  • Vormen: voor het toepassen van een vorm, kleur en modus.
 5. Klik op het picotgram Bijschrift bewerken om een bijschrift te bewerken en de tekst te wijzigen.

  Pictogram Bijschrift bewerken
  Pictogram Bijschrift bewerken

 6. Klik op het pictogram Duur bijschrift wijzigen in het deelvenster Bijschriften om de duur van een bijschrift te wijzigen.

  Pictogram Duur bijschrift bewerken
  Pictogram Duur bijschrift bewerken

  Snelle weergave staat slechts een bijschrift per media toe. De weergaveduur is standaard ingesteld op 5 seconden. Als de mediaduur langer is dan de standaard weergaveduur van het bijschrift, dus langer dan 5 seconden, dan wordt de schuifregelaar Beginnen ingeschakeld. Verplaatst de schuifregelaar Starting om aan te geven wanneer het bijschrift moet worden weergegeven.

 7. Klik op  in het deelvenster Bijschriften om meer opties voor het aanpassen van bijschriften weer te geven.  Zie Meer opties gebruiken voor meer informatie.

Overgang toevoegen

Via de scènelijn van de snelle weergave kunnen overgangseffecten aan media worden toegevoegd via het pictogramOvergang toevoegen.

 1. Klik op het pictogram Overgang toevoegen om een overgangseffect voor, na of tussen twee media toe te voegen, afhankelijk van waar u de overgang wilt toepassen.

  Overgangen voor, na en tussen media toevoegen

  Het deelvenster Overgangen opent rechts in het scherm.

 2. Sleep een overgang uit het deelvenster Overgangen naar het gewenste pictogram Overgang toevoegen in de scènelijn van de Snelle weergave.

  De kleur van het dichtstbijzijnde pictogram Overgang toevoegen wordt groen van kleur als u een overgang versleept. Als u de overgang op de juiste plaats hebt neergezet, wordt het pictogram Overgang toevoegen oranje van kleur. Daarnaast wordt ook het dialoogvenster Overgangsaanpassingen geopend.

 3. In het dialoogvenster Overgangsaanpassingen kunt u het volgende doen:

  • De duur van de overgang in seconden instellen in het veld Duur. De standaardwaarde voor duur is 1 seconde.
  • Klik op het pictogram Verwijderen om het overgangseffect te verwijderen als deze al is toegepast.
  • Klik op het pictogram Overgang vervangen om het huidige overgangseffect te vervangen door een ander overgangseffect. Het deelvenster Overgangen opent als deze gesloten was.
  Pictogram Overgang vervangen

  • Klik op Toepassen om de overgangsaanpassingen toe te passen.
  • Klik op Toepassen op alle om de overgangsaanpassingen toe te passen op alle overgangspunten (pictogrammenOvergang toevoegen) in de scènelijn van Snelle weergave.

Muziek toevoegen

Via de scènelijn van snelle weergave kunt u aangepaste muziek toevoegen van uw computer of vanuit het deelvenster Muziek in Premiere Elements.

 • Aangepaste muziek toevoegen: Klik op het pictogram Audio van computer toevoegen en blader door de bestanden op uw computer om een muziekbestand te kiezen. Het muziekbestand wordt aan de scènelijn toegevoegd.
Pictogram Audio van computer toevoegen
Pictogram Audio van computer toevoegen

 • Toevoegen via het deelvenster Muziek: Klik op de knop Muziek toevoegen. Sleep muziek vanuit het deelvenster Muziek naar de scènelijn. 
Knop Muziek toevoegen

Zodra de muziek in de scènelijn is gedownload, kunt u de muziek aanpassen door te klikken op in het muziekbestand. Zie Meer opties gebruiken voor meer informatie.

Meer opties gebruiken

Het pictogram Meer opties is beschikbaar voor uw media (videoclips en afbeeldingen), mediabijschriften en muziekbestanden.

Klik op om het menu Meer opties weer te geven. In het menu staan de volgende opties:

 • Infaden: selecteer deze optie om het effect Infaden toe te passen.
 • Uitfaden: selecteer deze optie om het effect Uitfaden toe te passen.
 • Geluid: (alleen beschikbaar voor videoclips en muziekbestanden.) gebruik de schuifregelaar om het volume aan te passen.
 • Verwijderen: klik op deze optie om de media, het bijschrift of het muziekbestand van de scènelijn te verwijderen.
 • Aanpassen aan film: (alleen beschikbaar voor muziekbestanden) stem de duur van de muziek af op de duur van de film (door bij te snijden of te herhalen).

Een videoclip bewerken

Klik op een videoclip om het pictogram Videoclip bewerken weer te geven. 

Pictogram Videoclip bewerken
Pictogram Videoclip bewerken

Klik op het pictogram Videoclip bewerken om de volgende opties weer te geven:

Pannen en zoomen op een afbeelding toepassen

Klik op een afbeelding om het pictogram Pannen en zoomen toepassen weer te geven. 

Pictogram Pannen en zoomen toepassen
Pictogram Pannen en zoomen toepassen

Kies Pannen en zoomen toepassenAutomatisch pannen en zoomen. Hiermee wordt automatisch pannen en zoomen toegepast op de afbeelding.

Duur afbeelding wijzigen

Klik op een afbeelding om het pictogram Duur afbeelding wijzigen weer te geven.

Pictogram Duur afbeelding wijzigen
Pictogram Duur afbeelding wijzigen

Klik op het pictogram Duur afbeelding wijzigen om de volgende opties weer te geven:

 • Duur: Met deze optie wijzigt u de weergaveduur van een afbeelding ten opzichte van de huidige weergaveduur. De minimale weergaveduur is 1 seconde. De maximumwaarde voor de weergaveduur is het dubbele van de huidige weergaveduur van de afbeelding. Als de huidige duur bijvoorbeeld 5 seconden is, kunt u deze verhogen naar 10 seconden. Als de huidige duur 10 seconden is, kunt u deze verhogen naar 20 seconden.
 • Toepassen op alle: Met deze optie wordt de weergaveduur van de geselecteerde afbeelding toegepast op alle afbeeldingen in de scènelijn.

Clips toevoegen

Sleep clips rechtstreeks naar de scènelijn van de Snelle weergave vanuit Windows Explorer (Finder in Mac OS). U kunt ook het deelvenster Media toevoegen gebruiken om clips uit diverse bronnen toe te voegen aan de scènelijn van de Snelle weergave.

Nadat u de clips hebt toegevoegd, gebruikt u de scènelijn van de Snelle weergave om ze opnieuw te rangschikken. U kunt een clip voor of na een andere clip invoegen of deze zelfs splitsen voordat u ze invoegt.

Een clip plaatsen

 1. Sleep een clip vanuit Windows Explorer (Finder in Mac OS) naar de scènelijn van de Snelle weergave. Als u de clip over de scènelijn van de Snelle weergave sleept, geeft een verticale groene lijn de plaats weer waar u de clip kunt neerzetten. Wanneer de aanwijzer verandert in het invoegpictogram, laat u de muisknop los.

 2. Sleep de clip vanuit Windows Explorer (Finder in Mac OS) naar het deelvenster Monitor. De clip wordt automatisch in de scènelijn van de Snelle weergave geplaatst.

Een clip voor een andere clip invoegen

 1. Sleep de clip vanuit Windows Explorer (Finder in Mac OS) op een clip in de scènelijn van de Snelle weergave.

De nieuwe clip verschijnt vóór de clip waarop u deze hebt neergezet en de volgende clips schuiven naar rechts.

Een clip na een andere clip invoegen

 1. Selecteer in de scènelijn van de Snelle weergave de clip waarna u de nieuwe clip wilt invoegen.

 2. Sleep de clip vanuit Windows Explorer (Finder in Mac OS) naar het deelvenster Monitor of de scènelijn van de Snelle weergave.

De nieuwe clip verschijnt rechts van de geselecteerde clips en de clips die erop volgen, schuiven naar rechts.

Een clip verplaatsen

 1. Sleep een clip van een locatie in de scènelijn van de Snelle weergave naar een andere locatie voor of na een andere clip. Zet de clip neer in de dropzone (weergegeven door een verticale groene lijn) wanneer de aanwijzer verandert in het invoegpictogram.

 2. Laat de muisknop los.

  De clip wordt verplaatst naar de nieuwe locatie en alle clips die erop volgen, schuiven naar rechts.

Clips kopiëren en plakken

In Premiere Elements 2019 kunt u clips opnieuw rangschikken in een film door ze in uw project te kopiëren en te plakken. U kunt meerdere clips tegelijk kopiëren en plakken. De clips die u plakt, worden aan het eind van de scènelijn toegevoegd.

In Premiere Elements 2018 en eerdere versies worden de clips in de track Video 1 of Audio 1 geplakt op de locatie van de huidige-tijdindicator. U kunt dit echter voorkomen door de clips handmatig naar meerdere tracks te kopiëren. Als u een clip in de tijdlijn van de Snelle weergave plakt, wordt de huidige-tijdindicator naar het einde van een clip verplaatst. Op deze manier kunt u opeenvolgende plakbewerkingen gemakkelijker uitvoeren.

 1. Selecteer in de tijdlijn van de Snelle weergave een of meerdere clips in de film. Als u alleen de audio of video van gekoppelde clips wilt selecteren, houdt u de Alt-toets ingedrukt en klikt u op de gewenste clip.

 2. Kies Bewerken > Kopiëren.

 3. Plaats de huidige-tijdindicator in de tijdlijn van de Snelle weergave op het punt waar u wilt plakken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de clips wilt bedekken en het bestaande beeldmateriaal wilt vervangen, kiest u Bewerken > Plakken.
  • Als u de geplakte clips wilt invoegen en het bestaande beeldmateriaal wilt verplaatsen, kiest u Bewerken > Invoeging plakken.
Opmerking:

U kunt ook de kenmerken van een clip (beweging, dekking, volume en andere effecten) kopiëren en deze in een andere clip plakken.

In- of uitzoomen

Premiere Elements 2018 en eerdere versies

Wanneer u op de tijdlijn van de Snelle weergave inzoomt, wordt deze vergroot rondom de huidige-tijdindicator, waardoor u de media in kleinere delen kunt controleren. U kunt ook inzoomen wanneer u een clip toevoegt, waarbij u de locatie rond de aanwijzer vergroot in plaats van de locatie rond de huidige-tijdindicator. Met deze methode kunt u de exacte invoegpositie zien voordat u de muis loslaat.

Als u daarentegen uitzoomt, geeft u een groter gebied van de tijdlijn van de Snelle weergave weer en krijgt u een visueel overzicht van de film.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de tijdlijn van de Snelle weergave:
  • Als u wilt in- of uitzoomen wanneer u een clip toevoegt, sleept u de clip naar de tijdlijn van de Snelle weergave. Houd de muisknop ingedrukt en druk op de toets = (is gelijk aan) om de zoomfactor te vergroten of op de toets – (minus) om deze te verkleinen.

  • Als u wilt in- of uitzoomen wanneer u een clip toevoegt, sleept u de clip naar de tijdlijn van de Snelle weergave. Houd de muisknop ingedrukt en druk op de toets puntkomma (;) om de zoomfactor te vergroten. Druk op de mintoets (–) om de zoomfactor te verlagen.

  • Als u wilt inzoomen op de tijdlijn van de Snelle weergave, sleept u de Zoom-schuifregelaar naar rechts of klikt u op de knop Inzoomen.

  • Als u wilt uitzoomen op de tijdlijn van de Snelle weergave, sleept u de Zoom-schuifregelaar naar links of klikt u op de knop Uitzoomen.

  Opmerking:

  Als u wilt schakelen tussen de weergave van de gehele film in de tijdlijn van de Snelle weergave en de vorige instelling van het zoomniveau, klikt u op het pictogram Aanpassen aan zichtbare tijdlijn. U kunt ook op de Backslash-toets (\) drukken. Controleer of de tijdlijn van de Snelle weergave actief is voordat u op de Backslash-toets (\) drukt. U kunt ook in- en uitzoomen door op het isgelijkteken (=) of het minteken (-) te drukken op het toetsenbord (niet het numerieke toetsenblok).

  Opmerking:

  Als u wilt uitzoomen zodat de gehele film in de tijdlijn van de Snelle weergave zichtbaar is, drukt u op de toets voor het Yen-symbool (¥). Controleer of de tijdlijn van de Snelle weergave actief is voordat u op de toets met het Yen-symbool (¥) drukt.

  Opmerking:

  De beschreven stappen om in- en uit te zoomen in de tijdlijn van de Snelle weergave, zijn ook van toepassing op de tijdlijn van de Professionele weergave.

Een clip verwijderen

Premiere Elements 2018 en eerdere versies

 1. Selecteer een clip in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de clip of houd Ctrl ingedrukt en klik op de clip. Kies daarna een van de volgende opties:

  Verwijderen en tussenruimte sluiten

  Hiermee verwijdert u de clip en de resterende tussenruimte door de positie van een of meer clips aan te passen

  Audio verwijderen

  Hiermee verwijdert u de audio van uw film.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account