Handboek Annuleren

Transparantie en objecten op elkaar plaatsen

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Transparantie en objecten op elkaar plaatsen

Met objecten boven elkaar plaatsen wordt het bedekken en combineren van meerdere afbeeldingen bedoeld. Aangezien videoclips standaard volledig ondoorzichtig zijn, is voor het boven elkaar plaatsen van clips transparantie nodig. Wanneer clips op de bovenste videotracks transparant worden gemaakt, worden de clips op de onderliggende tracks zichtbaar.

In Premiere Elements kunt u snel en gemakkelijk volledige clips transparant maken met het effect Dekking. Daarnaast kunt u elke gewenste combinatie van dekking, maskers, mattes en keying toepassen om het alfakanaal van een bestand te wijzigen. Alfakanalen geven de transparante gebieden in een clip aan. Met meer geavanceerde keyingeffecten kunt u specifieke kleuren of vormen transparant maken.

Opmerking:

Titels die u maakt in Premiere Elements, beschikken automatisch over een alfakanaal. U kunt ook bestanden met vooraf ingestelde transparante gebieden importeren. In programma's zoals Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements en Adobe Illustrator® kan transparantie worden opgeslagen. Het bestand beschikt niet alleen over een alfakanaal, maar is ook in overeenstemming met uw projectinstellingen. Raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleidingen voor informatie over het opslaan van bestanden met transparantie.

Premiere Elements gebruikt de volgende terminologie in verband met transparantie:

Alfakanaal

Een kanaal dat transparante gebieden voor een clip aangeeft. Dit onzichtbare kanaal bestaat naast de zichtbare kleurkanalen Rood, Blauw en Groen (RGB).

Dekking

Een instelling waarmee u bepaalt hoe ondoorzichtig of hoe transparant een clip is. (75% dekking betekent bijvoorbeeld 25% transparantie.)

Door de dekkingswaarde van de bovenste videoclip te verlagen (links), wordt de onderliggende videoclip zichtbaar (midden) en worden de twee afbeeldingen gecombineerd (rechts)

Masker

Masker wordt soms gebruikt als een ander woord voor alfakanaal. Als werkwoord (maskeren) wordt hiermee eveneens het wijzigen van een alfakanaal bedoeld.

Aparte rode, groene en blauwe kleurkanalen (links); het alfakanaal of masker (midden) en alle kanalen gecombineerd (rechts)

Matte

Een bestand of kanaal dat de transparante gebieden van een clip aangeeft. De matte bepaalt het transparantieniveau in de resulterende afbeelding. In Premiere Elements gebruikt u mattes in combinatie met het effect 'Key track met matte'.

Matte (links) bepaalt de transparante gebieden in de bovenste clip (midden), waardoor de onderliggende clip zichtbaar wordt (rechts).

Keying

Hiermee stelt u een bepaalde kleur (kleurkey) of helderheidswaarde (luminantiekey) in voor transparante gebieden. Pixels die overeenkomen met de key worden transparant. Keying wordt vaak gebruikt om een achtergrond met één kleur, zoals een blauw scherm, te vervangen door een ander beeld. (Zo worden bij het weerbericht op televisie blauwe schermen achter de weerman/-vrouw vervangen door weerkaarten.) Voor het Videomerge-effect wordt gebruikgemaakt van keying om automatisch de primaire achtergrondkleur als transparant te definiëren.

Een achtergrondkleur vervangen door een ander beeld

A. Bovenste clip B. Transparante gebieden worden bepaald met het effect Key blauw scherm C. Onderliggende clip D. Gecombineerde clips 

Dekking aanpassen

Standaard worden clips met volledige (100%) dekking weergegeven, zodat clips op de onderliggende tracks niet zichtbaar zijn. Als u de onderliggende clips wilt weergeven, geeft u eenvoudig een lagere waarde voor dekking op dan 100%. Bij een dekking van 0% is de clip volledig transparant. Als er geen clips worden weergegeven onder een transparante clip, wordt de zwarte achtergrond van de film zichtbaar.

 1. Klik op de knop Toegepaste effecten om het deelvenster Toegepaste effecten te openen.
 2. Selecteer de clip die u transparant wilt maken en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Vouw het effect Dekking uit in het deelvenster Toegepaste effecten en sleep de schuifregelaar Dekking clip naar de gewenste waarde.

  • Selecteer Dekking > Dekking in het pop-upmenu juist boven de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave. (Wellicht dient u in te zoomen om het menu te kunnen zien.) Klik op het selectiegereedschap, houd dit boven de grafiek Dekking van de clip en sleep de grafiek Dekking omhoog of omlaag wanneer de muisaanwijzer verandert in een dubbele pijl.

  Het maken van transparantie in de tijdlijn van de Professionele weergave

  Opmerking:

  Als u een clip wilt in- of uitfaden over een tijdsverloop, animeert u de dekking van de clip. Als u eenvoudig wilt uitfaden naar zwart, klikt u op de optie Infaden of Uitfaden in het deelvenster Toegepaste effecten. U kunt ook transparantie maken met behulp van keyingeffecten.

Kleuren verwijderen met keying

Als u bepaalde gebieden in een clip transparant wilt maken, past u een keyingeffect toe op basis van een kleur, matte of alfakanaal. Pixels die overeenkomen met de opgegeven key worden transparant.

Keyingeffecten op basis van een kleur

(Videomerge, Key blauw scherm, Chromakey, Key groen scherm en Key niet-rood) Hiermee voegt u transparantie toe telkens wanneer een bepaalde kleur in een clip voorkomt. Zo kunt u op kleur gebaseerde keyingeffecten gebruiken om een achtergrond met één kleur, zoals een blauw scherm, te verwijderen.

Keyingeffecten op basis van een matte

(Vier-, acht- en zestienpuntige key met matte voor ongewenste details en Key track met matte) Hiermee kunt u gebieden in een clip maskeren met een andere clip of met gebieden die u handmatig opgeeft. U kunt transparantie toevoegen op basis van de vorm van een masker dat u in de clip plaatst of op basis van de grijswaarden in een bestand dat u als matte gebruikt. U kunt het effect Key track met matte ook gebruiken om creatieve samenstellingen te maken.

Keyingeffect op basis van een alfakanaal

Met het keyingeffect Alfa aanpassen kunt u het alfakanaal van een clip omkeren of uitschakelen, of gebieden zonder transparantie omzetten in een masker.

Opmerking:

Raadpleeg de Help voor meer informatie over het uitkeyen van kleuren.

Transparantie maken met Videomerge

Als u automatisch transparantie in de achtergrond van een clip wilt maken, past u het Videomerge-effect toe. Met dit effect kunt u clips eenvoudig boven elkaar plaatsen.

 1. In de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de clip die u transparant wilt maken. Kies vervolgens Videomerge toepassen. (U kunt ook Videomerge kiezen in het deelvenster Effecten.)

  Met dit effect wordt de achtergrondkleur automatisch vastgesteld en verwijderd, zodat onderliggende clips door de transparante gebieden heen zichtbaar worden.

 2. (Optioneel) Klik op de knop Toegepaste effecten om het deelvenster Toegepaste effecten te openen en vouw de effectnaam uit, zodat u de opties voor het effect kunt weergeven en bewerken.
  Videomerge-effect

  A. Voorgrondclip met gekleurde achtergrond B. Achtergrond automatisch transparant gemaakt met Videomerge-effect C. Achtergrondclip die via transparantie wordt weergegeven D. Gecombineerde clips 

  Opmerking:

  Op Mac OS wordt het dialoogvenster Videomerge niet weergegeven wanneer u een clip met een effen achtergrond sleept. Als u Videomerge wilt toepassen op Mac OS, sleept u de clip naar het deelvenster Monitor en selecteert u de optie Videomerge. U kunt ook Videomerge toepassen vanaf het deelvenster Effecten.

Transparantie maken met een keyingeffect

Als u transparantie wilt maken op plaatsen in een clip waar een bepaalde kleur voorkomt, past u een keyingeffect op basis van kleur toe. Deze effecten worden vaak gebruikt om een gekleurde achtergrond te verwijderen.

 1. Klik in de actiebalk op Effecten om het deelvenster Effecten weer te geven.
 2. Kies een keyingeffect (of Chroma, Blauw scherm, Groen scherm of Niet rood).
 3. Sleep het effect naar een clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 4. (Optioneel) Klik op de knop Toegepaste effecten om het deelvenster Toegepaste effecten te openen en vouw de effectnaam uit, zodat u de opties voor het effect kunt weergeven en bewerken.
  Een achtergrondkleur vervangen door een ander beeld

  A. Bovenste clip B. Blauw scherm maakt de achtergrond transparant C. Onderliggende clip D. Gecombineerde clips 

Transparantie maken met het effect Key track met matte

 1. Als u dat nog niet hebt gedaan, voegt u het mattebestand toe aan het project: klik op Media toevoegen en kies Bestanden en Mappen. Navigeer naar het mattebestand en klik op Openen. Het mattebestand bestaat bij voorkeur uit één vorm, zoals de vorm van een ster of een bloem.
 2. Voeg een achtergrondclip toe aan een track in de tijdlijn van de Professionele weergave.
 3. Voeg de clip die u over de achtergrondclip wilt plaatsen toe aan een track die boven de achtergrondclip ligt. Dit is de clip die zichtbaar wordt door de track met matte.
 4. Voeg de clip die als matte fungeert toe aan de derde track. (Als u een derde track wilt toevoegen, sleept u de matte naar een leeg gebied in de tijdlijn van de Professionele weergave boven de bovenste videotrack. Er wordt dan automatisch een nieuwe track gemaakt.)
 5. Vouw de categoriemap Keying uit in het deelvenster Effecten en sleep het effect Key track met matte naar de clip die boven de achtergrondclip is geplaatst.
 6. Klik op de knop Toegepaste effecten om het deelvenster Toegepaste effecten te openen.
 7. Vouw Key track met matte uit in het deelvenster Toegepaste effecten.
 8. Kies bij Matte de videotrack die de matte bevat.
 9. Pas de opties naar wens aan.

  Samenstelling met gebruik van

  Selecteer Alfamatte voor een samenstelling met gebruik van de waarden in het alfakanaal van de matte in de track. Selecteer Luminantiematte voor een samenstelling met gebruik van de luminantiewaarden van de afbeelding.

  Omdraaien

  Met deze optie keert u de waarden van de matte in de track om.

  Tip: als u de oorspronkelijke kleuren in de bovenliggende clip wilt behouden, gebruikt u voor de matte een afbeelding die uit grijswaarden bestaat. De kleur in de matte verwijdert dezelfde mate van kleur uit de bovenliggende clip.

Ongewenste objecten verbergen met een matte voor ongewenste details

Soms wordt met een keyingeffect op basis van kleur de achtergrond correct verwijderd, maar blijven er ongewenste objecten achter, zoals een microfoon of een kabel. In dergelijke gevallen gebruikt u een keyingeffect Matte voor ongewenste details om die objecten te maskeren. Mattes voor ongewenste details bieden goede resultaten bij gebieden die beschikken over duidelijk gedefinieerde randen maar geen uniforme kleur die moet worden uitgenomen. Met mattes voor ongewenste details kunt u ook ongewenste artefacten verwijderen die zijn achtergebleven na een keyingeffect op basis van kleur.

De ongewenste achtergrond (links) wordt verwijderd door de vorm van de vierpuntige matte voor ongewenste details aan te passen in het deelvenster Monitor; vervolgens wordt het effect Key groen scherm toegepast (midden) zodat de jongen over de onderliggende track wordt geplaatst (rechts).

 1. Plaats een clip in een track.
 2. Vouw de categorie Keying uit in het deelvenster Effecten en sleep een effect Matte voor ongewenste details naar de clip.
 3. Klik op de knop Toegepaste effecten om het deelvenster Toegepaste effecten te openen.
 4. Klik in het deelvenster Toegepaste effecten op het driehoekje naast de naam van het effect om het effect uit te vouwen.
  Opmerking:

  In de naam van elk effect voor mattes voor ongewenste details wordt het aantal handgrepen in het effect weergegeven: vierpuntige, achtpuntige en zestienpuntige matte voor ongewenste details.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit om de vorm van de matte te wijzigen:
  • Klik op de naam van het effect om de punthandgrepen van het effect weer te geven in het deelvenster Monitor en sleep de handgrepen.

  • Wijzig de waarden van het effect Matte voor ongewenste details in het deelvenster Toegepaste effecten.

Alfakanalen omkeren of verbergen

Met de opdracht Beeldmateriaal interpreteren kunt u de manier wijzigen waarop het alfakanaal van een clip in Premiere Elements gedurende het volledige project wordt geïnterpreteerd.

Opmerking:

Als u het alfakanaal van één versie van de clip wilt negeren of omkeren, past u het keyingeffect Alfa aanpassen toe.

 1. Selecteer een clip in het deelvenster Projectelementen.
 2. Kies Bestand > Beeldmateriaal interpreteren, geef de gewenste alfakanaalopties op en klik op OK.

  Alfakanaal negeren

  Hiermee negeert u het alfakanaal van de clip.

  Alfakanaal omkeren

  De lichte en donkere gebieden van het alfakanaal worden omgekeerd, waardoor de transparante en ondoorzichtige gebieden van de clip worden omgekeerd.

  Tip: als u niet goed kunt zien welke delen van een clip transparant zijn, voegt u tijdelijk een matte van een felle kleur toe aan een track onder de afbeelding waarop u keying toepast. (Zie Een gekleurde matte maken voor een achtergrond.)

Adobe-logo

Aanmelden bij je account