Handboek Annuleren

Werken met menumarkeertekens

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Leer hoe u een menu kunt maken op basis van een markeerteken in Adobe Premiere Elements.

Menumarkeertekens

U kunt gemakkelijk menumarkeertekens aan uw video's toevoegen. U kunt automatisch of handmatig scènemarkeertekens toevoegen. Premiere Elements maakt een menu op basis van de markeertekens. Het soort menumarkeertekens dat u toevoegt aan de tijdlijn van de Professionele weergave is afhankelijk van de manier waarop de kijkers toegang moeten krijgen tot de video.

U kunt alle typen markeertekens gebruiken in een film. Wanneer de dvd-speler echter een stopmarkeerteken bereikt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Later, wanneer u clips in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave herschikt, blijven de markeertekens in hun oorspronkelijke locaties behouden. U moet de locaties mogelijk bijwerken en de namen van de clips bewerken om ze voor de film relevant te houden.

Opmerking:

Verwar menumarkeertekens (scène-, hoofdmenu- of stopmarkeertekens) niet met clip- en tijdlijnmarkeertekens. Allemaal markeren ze locaties in de clip. Premiere Elements gebruikt echter de scène- en menumarkeertekens om het videoframe in de tijdlijn van de Snelle weergave of de Professionele weergave te koppelen aan de knoppen van schijfmenu's. Met clipmarkeertekens en tijdlijnmarkeertekens kunt u de positie van clips bepalen en clips bijsnijden.

Hoofdmenumarkeertekens verdelen de video in afzonderlijke films. Knoppen in het hoofdmenu vormen koppelingen naar de markeertekens voor het hoofdmenu. U plaatst hoofdmenumarkeertekens handmatig om het begin van elke film aan te geven die u in het hoofdmenu van uw schijf wilt laten vermelden. Als het hoofdmenusjabloon dat u selecteert aanvullende knoppen (andere knoppen dan Film afspelen of Scènes) bevat, worden deze knoppen gekoppeld aan de hoofdmenumarkeertekens. Bovendien worden ze van elk markeerteken afgespeeld tot een stopmarkeerteken of het einde van de media in de tijdlijn van de Professionele weergave bereiken. Als het hoofdmenu niet genoeg knoppen van hoofdmenumarkeertekens bevat, dupliceert Premiere Elements het hoofdmenu. Daarnaast wordt een knop Volgende toegevoegd aan het primaire hoofdmenu. Als u in uw film geen hoofdmenumarkeertekens hebt opgegeven, worden de extra knoppen niet in het hoofdmenu van Premiere Elements weergegeven.

Als u markeertekens voor hoofdmenu's gebruikt, kiest u een sjabloon met ten minste drie knoppen voor het hoofdmenu. (Met de eerste knop, Film afspelen, wordt de film van begin tot eind afgespeeld. Met de tweede knop, Scènes, gaat u naar Menu Scènes 1.)

Opmerking:

De knop Afspelen in het hoofdmenu wordt automatisch gekoppeld aan het beginpunt van de tijdliniaal. U hoeft daar geen hoofdmenumarkeerteken te plaatsen.

Menu's worden gedupliceerd wanneer een film meer markeertekens voor het hoofdmenu dan knoppen in een sjabloon bevat 

A. Met de knop Volgende gaat u naar het gedupliceerde menu B. Met de knop Vorige gaat u terug naar hoofdmenu 1 

Scènemarkeertekens

Scènemarkeertekens verdelen een film in afzonderlijke scènes. Scèneknoppen in het hoofdmenu zijn gekoppeld aan verschillende scènes in uw film. Deze worden achter elkaar op scènemenu's weergegeven (niet gegroepeerd op film). Gebruik scènemarkeertekens (zonder stopmarkeertekens) wanneer u wilt dat de film van begin tot eind wordt afgespeeld. U kunt scènemarkeertekens ook gebruiken als u wilt dat de kijker naar voren kan gaan naar specifieke scènes.

U kunt scènemarkeertekens automatisch of handmatig toevoegen. Premiere Elements gebruikt scènemarkeertekens om een scènemenu te maken. Het scènemenu is toegankelijk vanuit de knoppen Scènes in het hoofdmenu van de schijf. Als de tijdlijn van de Professionele weergave geen scènemarkeertekens bevat, worden de knop Scènes en het submenu niet weergegeven door Premiere Elements.

Stopmarkeertekens

Stopmarkeertekens duiden het einde van een film aan. Wanneer de dvd-speler een stopmarkeerteken bereikt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Als u een stopmarkeerteken toevoegt aan de tijdlijn van de Professionele weergave, wordt de film niet vanaf het begin tot het einde afgespeeld. Daarom voegt u in het algemeen alleen stopmarkeertekens toe als u uw video in afzonderlijke films hebt opgedeeld. Bovendien hoeft u de clips in de tijdlijn van de Professionele weergave niet van begin tot eind af te spelen.

U kunt stopmarkeertekens handmatig toevoegen. Gebruik stopmarkeertekens om het einde van elke film aan te geven die u in het hoofdmenu van uw schijf wilt laten vermelden. Wanneer een stopteken is bereikt, stopt de film en gaat u terug naar het hoofdmenu.

Opmerking:

Stopmarkeertekens worden alleen gebruikt voor dvd.

Automatisch scènemarkeertekens toevoegen

Met de opdracht Menumarkeertekens genereren worden er scènemarkeertekens voor u geplaatst. Soms kunt u tijd besparen door de scènemarkeertekens eerst automatisch te laten plaatsen in Premiere Elements. U kunt ze dan later aanpassen. U krijgt de beste resultaten wanneer elke scène in uw film een afzonderlijke clip is. Bovendien bevinden alle clips die u wilt markeren, zich op de track Video 1. Als uw film uit meerdere clips bestaat die elkaar overlappen, wilt u mogelijk de scènemarkeertekens handmatig plaatsen of op ingestelde intervallen plaatsen.

Automatisch geplaatste scènemarkeertekens hebben geen namen. Daarom behouden de knoppen in het scènemenu de namen van de sjabloon. Als u de knoppen wilt aanpassen, kunt u de markeertekens na plaatsing een naam geven of kunt u de knoppen hernoemen nadat u de sjabloon hebt geselecteerd.

 1. Klik op de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te activeren.
 2. Klik op de actiebalk op Gereedschappen en kies Filmmenu in het deelvenster Gereedschappen.
 3. Kies een filmthema en selecteer Automatisch menumarkeertekens toevoegen.
 4. Klik op Instellingen en geef op hoe u de markeertekens wilt plaatsen en voer, indien nodig, een waarde in:

  Bij elke scène

  Hiermee worden er scènemarkeertekens geplaatst bij elk bewerkpunt (elke cut) tussen clips op de track Video 1, niet aan de einden van overgangen. Er wordt slechts één scènemarkeerteken aan het begin van een reeks stilstaande beelden in de tijdlijn van de Professionele weergave geplaatst.

  Elke _ minuten

  Hiermee worden de scènemarkeertekens ingevoegd volgens een door u opgegeven interval. (Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de film langer duurt dan een aantal minuten.)

  Totale aantal markeertekens

  Met deze optie wordt het door u opgegeven aantal markeertekens evenredig verdeeld over het totale aantal clips op de tijdlijn van de Professionele weergave.

 5. Als de tijdlijn van de Professionele weergave bestaande markeertekens bevat die u niet langer nodig hebt, selecteert u Bestaande menumarkeertekens wissen. (Wanneer u de markeertekens wist, worden de namen van de markeertekens en de bijbehorende miniatuurverplaatsingen gewist.)
 6. Klik op Doorgaan. Er worden scènemarkeertekens toegevoegd aan de tijdlijn van de Professionele weergave onder de tijdliniaal. Gebruik indien nodig de opties in het deelvenster Aanpassen om de eigenschappen van het menu aan te passen.
 7. U kunt de plaatsing van elk markeerteken wijzigen door het naar een andere locatie te slepen.
  Opmerking:

  Scènemarkeertekens zijn niet aan de video gekoppeld. Als u de video later bewerkt, moet u de markeertekens mogelijk verplaatsen of opnieuw genereren, zodat deze overeenkomen met de nieuwe bewerkpunten.

Menu-, scène- of stopmarkeertekens handmatig toevoegen

Wanneer u handmatig markeertekens toevoegt, kun u ze bij plaatsing een naam geven. De naam die u kiest, verschijnt als knoplabel in het hoofdmenu of in het scènemenu.

Bij sommige sjablonen bevatten de menuknoppen miniaturen van de video waaraan de knoppen zijn gekoppeld. Als het standaardframe niet het beste frame voor een knop is, kunt u het frame wijzigen in het dialoogvenster Menumarkeerteken.

Een markeerteken voor het hoofdmenu of scènes toevoegen

 1. Verplaats de huidige-tijdindicator in de tijdlijn van de Professionele weergave naar de plaats waar u het markeerteken wilt instellen.
  Opmerking:

  De knop Afspelen in elke hoofdmenusjabloon is automatisch gekoppeld aan het beginpunt van de tijdliniaal. U hoeft hier geen markeerteken in te stellen, tenzij u een markeerteken wilt opnemen in het scènemenu.

 2. Selecteer de optie Markeertekens > Menumarkeerteken > Menumarkeerteken instellen in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave.
  Opmerking:

  Als u snel een markeerteken wilt plaatsen, kunt u ook een markeerteken slepen vanaf de knop Menumarkeerteken toevoegen en het op de gewenste locatie op de tijdliniaal plaatsen.

 3. Typ in het dialoogvenster Menumarkeerteken een naam voor het markeerteken in het vak. De tekst in dit vak loopt niet automatisch door op de volgende regel. Als u tekst op meerdere regels wilt plaatsen, drukt u op Ctrl+Enter voor elke nieuwe regel. Houd de naam van het markeerteken kort, zodat de naam in het menu past en de knoppen elkaar niet overlappen. (U kunt de naam later aanpassen, nadat u een sjabloon hebt geselecteerd.)
 4. Selecteer het gewenste markeerteken in het menu Type markeerteken.
 5. Voer een van de volgende stappen uit om de weergave van de knopminiatuur in te stellen:
  • Als u een stilstaand beeld wilt selecteren voor de knopminiatuur in het menu, sleept u de tijdcode van Verplaatsing miniatuur naar het frame met het gewenste beeld. Schakel de optie Beweging menuknop niet in. Wanneer u de dvd of Blu-rayschijf maakt, wordt het beeld weergegeven in het menu. (Deze miniatuur is alleen van toepassing op de menuweergave. Wanneer u op de knop klikt op de schijf, wordt de video afgespeeld vanaf de locatie van het markeerteken.)

  • Als u video in de menuknop van de schijf wilt afspelen, selecteert u Beweging menuknop. Wanneer u deze optie selecteert voor een hoofdmenumarkeerteken of scènemarkeerteken, wordt er animatie toegepast op de bijbehorende knop in het menu.

 6. Klik op OK.

Het markeerteken wordt toegevoegd aan de tijdlijn van de Professionele weergave onder de tijdliniaal. Een markeerteken voor het hoofdmenu is blauw, een markeerteken voor scènes is groen en een stopmarkeerteken is rood.

Een stopmarkeerteken toevoegen

 1. Verplaats de huidige-tijdindicator in de tijdlijn van de Professionele weergave naar het einde van de video of scène.
 2. Selecteer de optie Markeertekens > Menumarkeerteken > Menumarkeerteken instellen in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave.
 3. In het dialoogvenster Menumarkeerteken selecteert u Stopmarkeerteken In het menu Type Markeerteken.
 4. Klik op OK.

Het markeerteken wordt toegevoegd aan de tijdlijn van de Snelle weergave. In de tijdlijn van de Professionele weergave wordt het markeerteken toegevoegd onder de tijdliniaal.

Een menu- of scènemarkeerteken zoeken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de tijdlijn van de Professionele weergave:
  • Als u het eerste scènemarkeerteken rechts of links van de huidige-tijdindicator wilt zoeken, kiest u Markeertekens > Ga naar menumarkeerteken > Volgende of Vorige.

  • Als u een willekeurig markeerteken in de tijdlijn van de Professionele weergave zoekt, klikt u op Markeertekens > Menumarkeerteken > Ga naar menumarkeerteken > Volgende of Vorige totdat u het gewenste markeerteken vindt.

  • Als u een markeerteken zoekt dat is gekoppeld aan een specifieke knop, klikt u op de miniatuur van het menu onder in het deelvenster Schijflay-out. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op de knop en kies Markeertekens op tijdlijn onthullen.

Opmerking:

Als u een markeerteken hebt gevonden in het dialoogvenster Menumarkeerteken, kunt u de details van het markeerteken bewerken of het markeerteken verwijderen door te klikken op de knop Verwijderen.

Een menu- of scènemarkeerteken verplaatsen of verwijderen

Ongeacht de vraag of u markeertekens automatisch of handmatig plaatst, kunt u markeertekens eenvoudig verplaatsen en verwijderen.

In de tijdlijn van de Professionele weergave kunt u afzonderlijke markeertekens of alle markeertekens tegelijk verwijderen. Als u de film hebt bewerkt nadat u de menusjablonen hebt geselecteerd, is het mogelijk gemakkelijker om alle markeertekens te verwijderen, in plaats van deze naar nieuwe posities te slepen.

Opmerking:

Als u al een sjabloon hebt geselecteerd en u een markeerteken verwijdert, wordt hierdoor ook de knop die is gekoppeld aan het markeerteken, verwijderd uit het hoofdmenu of het menu Scènes.

Een markeerteken verplaatsen

 1. In de tijdlijn van de Professionele weergave sleept u het markeerteken dat u wilt verplaatsen naar de gewenste scène of film.

Een markeerteken verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Plaats de huidige-tijdindicator in de tijdlijn van de Professionele weergave boven het markeerteken dat u wilt verwijderen. (U moet mogelijk inzoomen op de tijdliniaal om het markeerteken te vinden.) Kies Markeertekens > Menumarkeerteken > Menumarkeerteken wissen.

  • Als u een markeerteken wilt zoeken en verwijderen, dubbelklikt u op een willekeurig markeerteken. Klik in het dialoogvenster Markeerteken op de knop Volgende of Vorige om het markeerteken te vinden en klik vervolgens op de knop Verwijderen.

  • Als u alle markeertekens tegelijk wilt verwijderen, kiest u Markeertekens > Menumarkeerteken > Alle menumarkeertekens wissen.

Opmerking:

Als u van mening verandert of een fout maakt, kunt u de recent verwijderde bestanden terughalen. Kies Bewerken > Ongedaan maken. Het markeerteken verschijnt opnieuw in de tijdlijn van de Professionele weergave.

Kenmerken van een menu- of scènemarkeerteken bewerken

Nadat u een markeerteken hebt geplaatst, kunt u het teken een andere naam geven, het soort teken wijzigen (scène-, hoofdmenu- of stopmarkeerteken) en de afbeelding veranderen die op een menuknop wordt weergegeven. De namen van de markeertekens worden gebruikt als knopnamen in het hoofdmenu of het scènemenu.

Sommige menuknoppen bevatten miniaturen van de video waaraan de knoppen zijn gekoppeld. Standaard wordt in de miniatuur het frame weergegeven dat zichtbaar is bij het markeerteken. U kunt het markeerteken aanpassen aan de inhoud. Bij een knop die een dagje aan het strand moet voorstellen kunt u bijvoorbeeld het frame van de markeerpositie veranderen in een close-up van uw kinderen die in het water aan het spelen zijn. Als u een miniatuur aanpast voor een knop, wordt het beginpunt van de video waaraan de knop is gekoppeld, niet gewijzigd.

 1. Dubbelklik in de tijdlijn van de Professionele weergave op het markeerteken dat u wilt bewerken of zoek het markeerteken met de knoppen Vorige en Volgende.
 2. Voer in het dialoogvenster markeerteken een van de volgende handelingen uit en klik op OK:
  • Als u de naam van het markeerteken wilt wijzigen, typt u een andere naam voor het markeerteken in het tekstvak. De tekst in dit vak loopt niet automatisch om, dus als u de naam op meerdere regels wilt plaatsen, drukt u op Ctrl+Enter voor elke nieuwe regel. Houd de naam kort, zodat de naam in het menu past en de knoppen elkaar niet overlappen. (U kunt de naam later aanpassen, nadat u een sjabloon hebt geselecteerd.)

  • Als u het type markeerteken wilt wijzigen, selecteert u het gewenste markeerteken in het menu Type markeerteken.

  • Als u de miniatuur voor de knop wilt wijzigen, sleept u de tijdcode voor Verplaatsing miniatuur om de afbeelding te selecteren die u wilt weergeven als miniatuur voor de knop in het menu. Als u een menu met miniaturen kiest, wordt de geselecteerde afbeelding in het menu weergegeven wanneer u de schijf maakt. (Deze miniatuur is alleen van toepassing op de menuweergave. De video die aan de knop is gekoppeld, begint bij het markeerteken.)

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?