Titels exporteren en importeren

Een titelbestand exporteren

U kunt een titel vanuit Premiere Elements exporteren naar een bestand voor gebruik in een ander Premiere Elements-project.

  1. Klik in de Professionele weergave op Projectelementen om het deelvenster Projectelementen te openen.
  2. Selecteer de titel die u als afzonderlijk bestand wilt exporteren.
  3. Kies Bestand > Exporteren > Titel.
  4. Geef de naam en locatie op voor het opgeslagen titelbestand en klik op Opslaan.

Een titelbestand importeren

U kunt een titel die is geëxporteerd vanuit een ander Premiere Elements-project, importeren in een project.

  1. Klik in de Professionele weergave op Projectelementen om het deelvenster Projectelementen te openen.
  2. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op het deelvenster Projectelementen en selecteer Media ophalen van > Bestanden en mappen.
  3. Zoek en selecteer een titel en klik op Openen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account