Handboek Annuleren

Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Instellingen en voorinstellingen voor projecten

De projectinstellingen bepalen de eigenschappen van uw video- en audioprojectelementen. Ze bepalen bijvoorbeeld hun indeling (AVCHD), bron (harde schijf of camcorder met Flash-geheugen) en de hoogte-breedteverhouding (standaard- of breedbeeldvideo). Projectinstellingen geven ook de framesnelheid, de audiosamplefrequentie, het onderste of bovenste veld eerst en de bitdiepte voor uw project op.

Wanneer u een nieuw project start, past Adobe Premiere Elements een voorinstelling toe op dit project. Een voorinstelling voor een project is een verzameling vooraf geconfigureerde projectinstellingen. U kunt de standaardprojectvoorinstelling gebruiken voor de televisiestandaard voor de Adobe Premiere Elements-versie die op uw computer is geïnstalleerd.

NTSC (National Television Standards Committee) is de televisiestandaard voor Amerika, de Caraïben, Japan, Zuid-Korea en Taiwan.

PAL (Phase Alternating Line) is het standaardformaat voor Europa, Rusland, Afrika, Midden-Oosten, India, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuidelijke Stille Oceaan, China en andere delen van Azië.

U kunt de projectvoorinstelling niet wijzigen nadat u een project hebt gestart. Daarom moet u de indeling van uw bronbeeldmateriaal controleren voordat u een projectvoorinstelling selecteert.

Opmerking:

Als u instellingen van een lagere kwaliteit voor uitvoer (zoals streaming van webvideo) opgeeft, wijzigt u uw projectinstellingen niet. Wijzig in plaats daarvan de exportinstellingen.

Dynamische voorinstelling sequentie

Wanneer u een filmclip toevoegt aan de tijdlijn van de Professionele weergave, wijzigt Adobe Premiere Elements automatisch de projectinstellingen op de achtergrond om deze af te stemmen op de clipeigenschappen. Deze omvatten dimensie, fps, pixelverhouding en veldvolgorde.

Voorinstellingen selecteren en instellingen wijzigen

Adobe Premiere Elements bevat standaardprojectvoorinstellingen voor media vanuit veelgebruikte bronnen, zoals camera's, dvd-schijven en mobiele telefoons.

U kunt uit een lijst met beschikbare voorinstellingen selecteren, maar u kunt geen aangepaste voorinstellingen maken. De voorinstellingen voor een project kunnen alleen op het moment dat het project wordt gemaakt, worden geselecteerd. U kunt geen voorinstelling voor een project wijzigen nadat dit is gemaakt.

De voorinstellingen voor projecten staan in het dialoogvenster Nieuw project. Als u alle voorinstellingen en de bijbehorende instellingen wilt bekijken, selecteert u Meer en klikt u op Alle voorinstellingen weergeven.

Een voorinstelling voor een project selecteren

Adobe Premiere Elements maakt standaard gebruik van een AVCHD-voorinstelling voor de televisiestandaard die u opgeeft wanneer u het programma installeert. Selecteer een nieuwe voorinstelling om projecten in een andere indeling, televisiestandaard of beeldverhouding te maken.

 1. Start Adobe Premiere Elements.

 2. Klik in het startscherm op Video-editor en klik vervolgens op Nieuw project. (Of kies Bestand > Nieuw > Project.)

 3. Selecteer een van de beschikbare voorinstellingen bij Liggend, Staand, Vierkant of Sociale media. Of selecteer Meer en klik op Alle voorinstellingen weergeven als u de voorinstellingen wilt bekijken Op hoogte-breedteverhouding of Op videostandaard.

 4. Selecteer de voorinstelling die overeenkomt met de indeling en de standaard van het beeldmateriaal dat u wilt bewerken.

 5. Klik op OK.
 6. Geef een naam en locatie op voor uw project en klik op OK.

Instellingen voor een bestaand project wijzigen

Nadat u een project maakt, kunt u kleine weergavegerelateerde wijzigingen uitvoeren in de projectinstellingen.

Opmerking:

Het is niet mogelijk de Bewerkingsmodus en de opmaak van Voorvertoningsbestanden te wijzigen nadat u een project hebt gemaakt.

 1. Kies Bewerken > Projectinstellingen > Algemeen.
 2. Geef in het dialoogvenster Projectinstellingen de projectinstellingen op voor Algemeen, Vastleggen en Video renderen.
 3. Klik op OK.

Uw projectinstellingen controleren

Het project bevat drie projectinstellingen onder drie categorieën: Algemeen, Vastleggen en Video renderen. Nadat u een project hebt gestart, kunt u de meeste instellingen niet meer wijzigen, zoals de beeldfrequentie, de grootte en de hoogte-breedteverhouding. U kunt echter wel de instellingen controleren om ervoor te zorgen dat de media die u aan het project wilt toevoegen, compatibel is.

 1. Open het project in Premiere Elements en kies Bewerken > Projectinstellingen > [categorie].
  Opmerking:

  Producten van derden, zoals pc's, opnamekaarten en hardwarebundels, bevatten soms aangepaste voorinstellingen. Zie de documentatie bij de producten van derden voor meer informatie.

Voorinstellingen voor NTSC en PAL

NTSC-voorinstellingen voldoen aan de NTSC-standaard, die bepaalt dat elk videoframe bestaat uit 525 horizontale lijnen die worden weergegeven met een snelheid van 29,97 frames per seconde. De voorinstelling Standaard-NTSC is van toepassing op beeldmateriaal met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. De voorinstelling Breedbeeld-NTSC is van toepassing op beeldmateriaal met een hoogte-breedteverhouding van 16:9.

PAL-voorinstellingen voldoen aan de PAL-standaard, die bepaalt dat elk videoframe bestaat uit 625 lijnen en dat videomateriaal met een snelheid van 25 frames per seconde wordt weergegeven.

Algemene instellingen

De algemene instellingen (Bewerken > Projectinstellingen > Algemeen) bepalen de fundamentele kenmerken van een project. Deze omvatten de bewerkingsmodus die wordt gebruikt om video, de framegrootte, hoogte-breedteverhoudingen, de tellingstijd (Weergave-indeling) en afspeelinstellingen (Tijdbasis) te verwerken. Deze instellingen komen overeen met de meest gebruikte bronmedia in uw project. Als bijvoorbeeld het merendeel van uw beeldmateriaal DV is, gebruikt u de DV-afspeelbewerkingsmodus. De kwaliteit van de video kan verslechteren als u deze instellingen willekeurig wijzigt.

Voor de algemene instellingen zijn de volgende opties beschikbaar.

Bewerkingsmodus

Hiermee identificeert u de televisiestandaard en -indeling voor het project. Het is niet mogelijk de voorvertoningsinstellingen voor Tijdbasis, Framegrootte, Pixelverhouding, Velden en Samplesnelheid te wijzigen. De bewerkingsmodus definieert deze instellingen.

Opmerking: De instelling van de bewerkingsmodus verwijst naar de specificaties van de bronmedia, niet naar de instellingen van de uiteindelijke uitvoer. U geeft uitvoerinstellingen op wanneer u een project exporteert.

Tijdbasis

Geeft aan welke tijdsverdelingen worden gebruikt om de tijdpositie van elke bewerking (PAL: 25, NTSC: 29.97) te berekenen.

Afspeelinstellingen

Deze knop is beschikbaar als u een DV-voorinstelling of een DV-bewerkingsmodus gebruikt of als u een plug-in installeert die bijkomende afspeelfuncties biedt. Voor een DV-bewerkingsmodus geeft deze optie aan waar u de voorvertoningen wilt afspelen. Zie de ontwikkelaarsdocumentatie voor informatie over de afspeelinstellingen voor plug-ins van derden.

Framegrootte

Geeft de framepixels op voor het afspelen van uw project. In de meeste gevallen komt de framegrootte voor uw project overeen met de framegrootte van uw bronmedia. Het is niet mogelijk de framegrootte te wijzigen om het langzame afspelen te compenseren. U kunt echter wel de afspeelinstellingen aanpassen: klik met de rechtermuisknop of houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op het scherm en kies Afspeelinstellingen. Pas de framegrootte van de uitvoer aan door de exportinstellingen te wijzigen.

Pixelverhouding

Hiermee stelt u de hoogte-breedteverhouding voor pixels in. De video-indeling (PAL of NTSC) bepaalt deze verhouding. Als u een pixelverhouding gebruikt die anders is dan uw video, kan de video vervormd worden weergegeven wanneer u het rendert en afspeelt.

Velden

Hier wordt de velddominantie aangegeven. De velddominantie is de volgorde waarin de twee geïnterlinieerde velden van elk frame worden getekend.

Weergave-indeling (video)

Hiermee geeft u op hoe tijd moet worden weergegeven in het project. De weergaveopties voor tijd komen overeen met de standaarden voor het bewerken van video- en filmbeelden. Voor DV NTSC-video kiest u 30 fps-tijdcode voor dropframe. Voor DV PAL-video kiest u 25 fps-tijdcode.

Veilig gebied titel

Geeft het gebied van de framegrens op om te markeren als een veilige zone voor titels, zodat titels niet worden geknipt door televisies die inzoomen op de afbeelding. Een rechthoek met dradenkruizen markeert de veilige zone voor de titel wanneer u op de knop Veilige zones op het scherm klikt. Titels vereisen een grotere veilige zone dan handeling.

Veilig gebied handeling

Geeft het gebied van de framegrens op om te markeren als een veilige zone voor een handeling, zodat televisies die inzoomen op de afbeelding de handeling niet uitsluiten. Een rechthoek markeert de veilige zone voor de handeling wanneer u op de knop Veilige zones op het scherm klikt.

Samplefrequentie

Identificeert de audiosamplefrequentie voor de projectinstelling. Over het algemeen bieden hogere frequenties een betere audiokwaliteit in projecten, maar vereisen deze meer schijfruimte en verwerking. Neem audio op met een samplefrequentie van een hoge kwaliteit en leg audio vast aan de frequentie waarmee deze werd opgenomen.

Weergave-indeling (audio)

Hier kunt u opgeven of de tijdsweergave voor geluid moet worden gemeten op basis van audiosamples of milliseconden. Standaard wordt de tijd weergegeven in audiosamples. U kunt echter tijd weergeven in milliseconden voor precisie op sampleniveau wanneer u audio bewerkt.

Vastleggen, instellingen

Met de instellingen voor vastleggen (Bewerken > Projectinstellingen > Vastleggen) wordt bepaald hoe video- en audiogegevens rechtstreeks vanaf een deck worden overgebracht. (De andere deelvensters voor Projectinstellingen hebben geen invloed op het vastleggen van video- en audiogegevens.)

Instellingen voor het renderen van video

Instellingen voor videorendering bepalen de afbeeldingskwaliteit, compressie-instellingen en kleurdiepte die Adobe Premiere Elements gebruikt wanneer u video afspeelt vanaf de tijdlijn van de Professionele weergave.

Als u de instellingen voor het renderen van video wilt weergeven, kiest u Bewerken > Projectinstellingen > Video renderen. Voor deze instellingen zijn de volgende opties beschikbaar:

Maximale bitdiepte

Hiermee staat u Premiere Elements toe om maximaal 32-bits verwerking te gebruiken, ook al wordt in het project een lagere bitdiepte gebruikt. Als u deze optie selecteert, wordt de precisie groter, maar duurt de verwerking langer.

Bestandsindeling

Hiermee bepaalt u de indeling van de voorvertoningvideo.

Compressor

Identificeert de codec (compressor/decompressor) die Premiere Elements toepast om filmvoorvertoningen te genereren. De voorinstelling van het project bepaalt de codec. U kunt deze niet wijzigen, omdat deze moet overeenstemmen met de DV-standaard.
Opmerking: als u geen effecten op de clip toepast of de frame-/tijdkenmerken van de clip niet wijzigt, gebruikt Adobe Premiere Elements de oorspronkelijke codec van de clip voor het afspelen. Als uw wijzigingen de herberekening van een frame vereisen, past Adobe Premiere Elements hier de geïdentificeerde codec toe.

 

Stilstaande beelden optimaliseren

Selecteer deze optie als u op efficiënte wijze stilstaande beelden wilt gebruiken in projecten. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding gebruiken die een duur van 2 seconden in een 30 fps-project heeft. Premiere Elements maakt een frame van 2 seconden in plaats van 60 frames, elk met een duur van 1/30 seconde. Schakel deze optie uit als projecten afspeelproblemen ondervinden bij het weergeven van stilstaande beelden.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online