Handboek Annuleren

Opties voor verhoudingen en velden

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Hoogte-breedteverhoudingen

De hoogte-breedteverhouding geeft de verhouding tussen de breedte en de hoogte aan. Videoframes beschikken over een hoogte-breedteverhouding (hoogte-breedteverhouding van frame) evenals de pixels waaruit het frame bestaat (pixelverhouding). Sommige videocamcorders kunnen verschillende hoogte-breedteverhoudingen voor frames opnemen en in de NTSC- en PAL-videostandaarden worden verschillende hoogte-breedteverhoudingen voor pixels gebruikt. Als een afbeelding van een cirkel ovaal wordt weergegeven, is het mogelijk dat de hoogte-breedteverhoudingen van de afbeelding en uw project niet overeenkomen.

Premiere Elements probeert automatisch om de pixelverhouding van bronclips te detecteren en te compenseren, zodat er geen vervorming optreedt. Als een clip vervormd wordt weergegeven in Premiere Elements, kunt u de pixelverhouding van de clip handmatig wijzigen. Het is belangrijk om de hoogte-breedteverhoudingen voor pixels af te stemmen voordat de hoogte-breedteverhoudingen voor frames worden afgestemd. De onjuiste interpretatie van de hoogte-breedteverhouding voor een bronclip leidt tot een onjuiste hoogte-breedteverhouding voor het frame.

Hoogte-breedteverhouding van frames

De optie Hoogte/breedteverhouding frame geeft de verhouding tussen de breedte en de hoogte in de afmetingen van beelden aan. DV NTSC heeft bijvoorbeeld een hoogte-breedteverhouding voor frames van 4:3 (of een breedte van 4,0 bij een hoogte van 3,0). Ter vergelijking heeft een breedbeeldframe een hoogte-breedteverhouding voor frames van 16:9. Veel camcorders die over een breedbeeldmodus beschikken, kunnen opnamen maken in deze hoogte-breedteverhouding. Films worden doorgaans opgenomen met nog bredere hoogte-breedteverhoudingen.

Een hoogte-breedteverhouding voor frames van 4:3 (links) en een bredere hoogte-breedteverhouding voor frames van 16:9 (rechts)

Als u clips toevoegt aan een project met een andere hoogte-breedteverhouding voor frames, moet u bepalen hoe u de verschillende waarden met elkaar wilt afstemmen. U kunt een breedbeeldfilm met een hoogte-breedteverhouding voor frames van 16:9 op twee manieren weergeven op een standaard-tv met een hoogte-breedteverhouding voor frames van 4:3. Gebruik de Letterboxing-techniek om de volledige breedte van het 16:9-frame in een zwart 4:3-frame te passen. Er verschijnen zwarte banden boven en onder het breedbeeldframe.

U kunt ook de pan en scan-methode gebruiken om het 4:3-frame te vullen met een geselecteerd gedeelte van het 16:9-frame. Hoewel u met deze methode de zwarte banden voorkomt, wordt hiermee ook een deel van de actie verwijderd. In Premiere Elements wordt 16:9-beeldmateriaal dat u in een project met de hoogte-breedteverhouding 4:3 plaatst, automatisch met letterboxing weergegeven.

Hoogte-breedteverhouding van pixels

De pixelverhouding geeft de verhouding tussen de breedte en de hoogte in één pixel van een frame aan. Pixelverhoudingen variëren omdat in videosystemen verschillende normen worden gehanteerd voor het aantal pixels dat vereist is om een frame te vullen. In een groot aantal computervideostandaarden wordt een frame met een breedte-hoogteverhouding van 4:3 bijvoorbeeld gedefinieerd als 640 x 480 pixels. Met pixels die vierkant zijn en dus zelf een hoogte-breedteverhouding van 1:1 hebben, wordt de horizontale en verticale ruimte die door een frame wordt gedefinieerd, exact gevuld. In videostandaarden zoals DV NTSC (standaard voor DV-camcorders in de VS) wordt een frame met de hoogte-breedteverhouding 4:3 evenwel gedefinieerd als 720 x 480 pixels. Al de pixels passen dus alleen in het frame als deze smaller zijn dan de vierkante pixels. Deze smalle pixels worden rechthoekige pixels genoemd en hebben een hoogte-breedteverhouding van 0,9:1, kortweg vaak 0,9 genoemd. DV-pixels zijn verticaal georiënteerd in systemen waarmee NTSC-video wordt gemaakt en horizontaal georiënteerd in systemen waarmee PAL-video wordt gemaakt. In Premiere Elements wordt de hoogte-breedteverhouding voor pixels van een clip weergegeven naast de miniatuur van de clip in het deelvenster Projectelementen.

Als u rechthoekige pixels weergeeft op een monitor met vierkante pixels, worden de beelden vervormd. Cirkels worden bijvoorbeeld weergegeven als ovalen. Wanneer de beelden echter worden weergegeven op een uitzendmonitor, hebben deze de juiste verhoudingen omdat uitzendmonitoren beschikken over rechthoekige pixels. Premiere Elements exporteert clips uit diverse hoogte-breedteverhoudingen voor pixels zonder vervorming. Het past automatisch de hoogte-breedteverhouding voor pixels van uw project aan de hoogte-breedteverhouding voor pixels van de clips aan. Een clip kan vervormd raken als de hoogte-breedteverhouding voor pixels onjuist wordt geïnterpreteerd in Premiere Elements. Corrigeer de vervorming door de hoogte-breedteverhouding voor pixels van de bron handmatig op te geven.

Hoogte-breedteverhoudingen van pixels en frames

A. Vierkante pixels en een hoogte-breedteverhouding voor frames van 4:3 B. Niet-vierkante pixels en een hoogte-breedteverhouding voor frames van 4:3 C. Niet-vierkante pixels worden onjuist weergegeven op een monitor met vierkante pixels 

Verschillende hoogte-breedteverhoudingen vastleggen of toevoegen

In Premiere Elements wordt gepoogd om de pixelverhoudingen automatisch te compenseren en de framegrootte van toegevoegde beelden te behouden. Beelden die u toevoegt, worden op de volgende manieren verwerkt:

 • Voeg video toe met een D1-resolutie van 720 x 486 of DV-resolutie van 720 x 480. Premiere Elements stelt automatisch de hoogte-breedteverhouding voor pixels van de video in op D1/DV NTSC (0.9). Voor beeldmateriaal met een D1- of DV-resolutie van 720 x 576, stelt Premiere Elements de hoogte-breedteverhouding voor pixels in op D1/DV PAL (1.067). Het kan echter helpen om het deelvenster Projectelementen of het dialoogvenster Beeldmateriaal interpreteren te zien om ervoor te zorgen dat alle bestanden correct worden geïnterpreteerd.

 • Premiere Elements wijst automatisch hoogte-breedteverhoudingen voor pixels toe aan bestanden met behulp van het bestand Interpretation Rules.txt in de map Premiere Elements/Plug-in. Als een bepaald type afbeelding voortdurend onjuist wordt geïnterpreteerd (wordt vervormd), wijzigt u de gegevens in het bestand Interpretatieregels.txt. Als u de interpretatie van hoogte-breedteverhoudingen voor pixels wilt overschrijven voor bestanden die zich al in een project bevinden, gebruikt u de opdracht Beeldmateriaal interpreteren.

 • Als u het formaat van een clip wilt wijzigen in Premiere Elements, selecteert u de clip en wijzigt u de eigenschap Schaal van het effect Beweging. Het effect Beweging is beschikbaar in de weergave Eigenschappen met de clip die is geselecteerd in de tijdlijn van de Professionele weergave.

De hoogte-breedteverhouding van een project weergeven

Met de voorinstelling die u kiest wanneer u een project start, wordt de pixelverhouding voor het project ingesteld. U kunt de pixelverhouding niet meer wijzigen nadat u deze hebt ingesteld.

 1. Kies Bewerken > Projectinstellingen > Algemeen.

De pixelverhouding van stilstaande beelden of een bronclip aanpassen

Als u verschillende typen beeldmateriaal wilt combineren in een project en uitvoer wilt genereren zonder bronafbeeldingen te vervormen, moet u ervoor zorgen dat alle bestanden correct worden geïnterpreteerd.

Opmerking:

Wanneer u de hoogte-breedteverhouding voor pixels instelt voor een bestand, gebruikt u de oorspronkelijke verhouding en niet de verhouding voor het project en de uiteindelijke uitvoer.

 1. Klik in de Professionele weergave op Projectelementen.
 2. Selecteer het stilstaande beeld of de bronclip.
 3. Kies Bestand > Beeldmateriaal interpreteren.
 4. Selecteer in het gedeelte Pixelverhouding de optie Pixelverhouding van bestand gebruiken om de oorspronkelijke verhouding van het bestand te gebruiken. Of kies een van de volgende opties in het menu In overeenkomst met:

  Vierkante pixels

  Hiermee wordt een pixelverhouding van 1,0 gebruikt. Gebruik deze instelling als uw bronclip een framegrootte van 640 x 480 of 648 x 486 heeft. U kunt deze instelling ook gebruiken als het bestand werd geëxporteerd van een toepassing die alleen vierkante pixels ondersteunt.

  D1/DV NTSC

  Hiermee wordt een pixelverhouding van 0,9 gebruikt. Gebruik deze instelling als uw bronclip een framegrootte van 720 x 480 of 720 x 486 heeft. Met deze instelling kunt u een 4:3-frameverhouding voor de clip behouden. Gebruik deze instelling voor clips die werd geëxporteerd van een toepassing die werkt met niet-vierkante pixels, zoals een 3D-animatietoepassing.

  opmerking: raadpleeg de Verklarende woordenlijst in de Help bij Premiere Elements voor meer informatie over D1.

  D1/DV NTSC breedbeeld

  Hiermee wordt een pixelverhouding van 1,2 gebruikt. Gebruik deze instelling als uw bronclip een framegrootte van 720 x 480 of 720 x 486 heeft. Met deze instelling kunt u een 16:9-frameverhouding behouden.

  D1/DV PAL

  Hiermee wordt een pixelverhouding van 1,0666 gebruikt. Gebruik deze instelling als de bronclip een framegrootte van 720 x 576 heeft en u een breedte-hoogteverhouding van 4:3 wilt handhaven voor de frames.

  D1/DV PAL breedbeeld

  Hiermee wordt een pixelverhouding van 1,4222 gebruikt. Gebruik deze instelling als de bronclip een framegrootte van 720 x 576 heeft en u een breedte-hoogteverhouding van 16:9 wilt handhaven voor de frames.

  Anamorf 2:1

  Hiermee wordt een pixelverhouding van 2,0 gebruikt. Gebruik deze instelling als uw bronclip amorf is overgebracht van een filmframe met een hoogte-breedteverhouding van 2:1.

  HD Anamorf 1080

  Hiermee wordt een pixelverhouding van 1.333 gebruikt.

Bestanden met vierkante pixels gebruiken in een D1- of DV-project

U kunt beeldmateriaal met vierkante pixels gebruiken in een DV-project en uitvoer genereren die niet vervormd wordt weergegeven. In Premiere Elements wordt de resolutie van een bestand dat niet overeenkomt met de framegrootte van een project verhoogd ('upsample') of verlaagd ('downsample'). Downsamplingsresultaten in een afbeelding van hogere kwaliteit. Maak bestanden die groter zijn dan de framegrootte van het project, zodat Premiere Elements geen upsampling moet uitvoeren en de bestanden moet vergroten.

 1. Bereid het bestand voor met een van de volgende methoden, en legt het bestand dan vast of voeg het toe aan Premiere Elements:
  • Als uw uiteindelijke uitvoer DV (NTSC) is, maakt u het bestand met een framegrootte van 720 x 540 en slaat u het op. Opslaan in deze framegrootte voorkomt upsampling of 640 x 480 om gebiedsvervorming op een door een veld gerenderd bestand te voorkomen.

  • Als uw uiteindelijke uitvoer DV (PAL) is, maakt u het bestand met een framegrootte van 768 x 576 en slaat u het op. Opslaan in deze framegrootte voorkomt upsampling en gebiedsvervorming op een door een veld gerenderd bestand.

  • Als de uiteindelijke uitvoer D1 (NTSC) is, maakt u het bestand met een framegrootte van 720 x 540 en slaat u het op.

  • De framegrootte van een vierkant pixelbeeld kan overeenstemmen met de framegrootte van uw project (bijvoorbeeld 720 x 480). Maar als ze verschillende pixelverhoudingen hebben, moet u de afbeelding opnieuw ontwerpen met behulp van een andere framegrootte (bijvoorbeeld 720 x 540). Een nieuw ontwerp is nodig als de toepassing die u gebruikt om het bestand voor te bereiden, geen niet-vierkante pixels ondersteunt.

Veldopties voor geïmporteerde video met interliniëring instellen

In de meeste videobeelden bestaat elk frame uit twee velden. Eén veld bevat de oneven lijnen in het frame en het andere veld bevat de even lijnen. De velden worden geïnterlinieerd of gecombineerd om het volledige beeld samen te stellen. Adobe Photoshop Elements beschikt over een voorinstelling voor een omgekeerde veldvolgorde voor video die is geïmporteerd vanaf een camcorder met een vaste schijf of flash-geheugen waarin de bovenste velden eerst worden gebruikt. U kunt bronbeeldmateriaal vastleggen met de bovenste velden eerst. Voor dit beeldmateriaal, moet u ervoor zorgen dat uw project de Standaard- of breedbeeldvoorinstelling in de map met voorinstellingen voor camcorders met Flash-geheugen gebruikt.

Doorgaans is interliniëring niet zichtbaar voor de kijker. Elk veld legt echter het onderwerp op een ander tijdstip vast. Door het tijdverschil kunt u de twee velden van elkaar onderscheiden tijdens het afspelen van een clip in slow-motion of het stilzetten van een frame. U krijgt hetzelfde gedrag wanneer u een frame als een stilstaand beeld uitvoert. Om deze situatie te vermijden kunt u de interliniëring van deze afbeelding ongedaan maken. Als u de interliniëring ongedaan maakt, wordt één veld verwijderd en worden de lijnen van het resterende veld gedupliceerd of geïnterpoleerd.

Het omdraaien van de velddominantie, de volgorde waarin de velden worden opgenomen en weergegeven, kan afspeelproblemen veroorzaken. Als de velddominantie wordt gewijzigd, worden bewegingen schokkerig weergegeven omdat de velden niet meer in chronologische volgorde staan. De velden worden omgekeerd wanneer de velddominantie van de oorspronkelijke videoband het tegenovergestelde is van de velddominantie van de video-opnamekaart die werd gebruikt om de clip vast te leggen. Velden worden ook teruggedraaid wanneer de velddominantie van de oorspronkelijke videoband en de videobewerkingssoftware tegengesteld aan elkaar zijn. De velden kunnen ook worden omgedraaid als u een geïnterlinieerde clip instelt op achterwaarts afspelen.

Om deze problemen te voorkomen, kunt u de interliniëring van het beeld ongedaan maken. Als u de interliniëring ongedaan maakt, wordt één veld verwijderd en worden de lijnen van het resterende veld gedupliceerd of geïnterpoleerd. U kunt ook veldopties instellen voor een geïnterlinieerde clip, zodat de afbeeldings- en bewegingskwaliteit van de clip in bepaalde situaties worden behouden. Deze omvatten het wijzigen van de clipsnelheid, het exporteren van een filmstrip, het achterwaarts afspelen van een clip of het stilzetten van een videoframe.

 1. Selecteer en clip in de tijdlijn van de Professionele weergave en kies Clip > Video-opties > Veldopties.
 2. Selecteer Velddominantie omdraaien om de volgorde te wijzigen waarin de velden van de clip worden weergegeven. Deze optie is nuttig wanneer de velddominantie van de clip niet overeenkomt met uw apparatuur of wanneer u een clip achteruit afspeelt.
 3. Selecteer een van de volgende opties voor Verwerkingsopties en klik op OK.

  Geen

  Hiermee worden de velden van de clip niet verwerkt.

  Opeenvolgende frames interliniëren

  Als u deze optie kiest, worden opeenvolgende frames met progressieve scan (niet-geïnterlinieerd) paarsgewijs omgezet in geïnterlinieerde velden. Deze optie is nuttig bij het omzetten van animaties van 60 fps met progressieve scan in geïnterlinieerde video van 30 fps, omdat met veel animatietoepassingen geen geïnterlinieerde frames worden gemaakt.

  Interliniëring altijd ongedaan maken

  Als u deze optie kiest, worden geïnterlinieerde velden omgezet in frames met progressieve scan. In Premiere Elements wordt de interliniëring ongedaan gemaakt door één veld te verwijderen en een nieuw veld te interpoleren op basis van de lijnen van het resterende veld. Het veld dat is opgegeven in de optie voor veldinstellingen in de Projectinstellingen, blijft behouden. Als u Geen velden hebt opgegeven, behoudt Premiere Elements het bovenste veld tenzij u Velddominantie omdraaien hebt gekozen. In dat geval wordt het onderste veld namelijk behouden. Deze optie is nuttig wanneer u een frame in de clip stilzet.

  Verwijdering flikkering

  Hiermee voorkomt u flikkeringen in smalle horizontale details in beelden door de twee velden enigszins te vervagen. Een object dat even smal is als een scanlijn, flikkert omdat het alleen kan worden weergegeven in een van beide velden.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?