Handboek Annuleren

Tekst bewerken en opmaken

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Een titel selecteren om te bewerken

Voordat u een titel kunt bewerken, dient u deze te selecteren in het deelvenster Monitor.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer in de tijdlijn van de Snelle weergave de titelclip of de clip waar de titel overheen is geplaatst. Klik in het deelvenster Monitor op de clip om deze te selecteren en dubbelklik vervolgens op de tekst om deze te bewerken.

  • Mogelijk moet u in de tijdlijn van de Professionele weergave de schuifbalken aan de rechterzijde gebruiken om een titel te kunnen zien op de track Video waarop de titel is toegepast.

  De gereedschappen voor het bewerken van titels worden weergegeven en het gereedschap verandert in het gereedschap Tekst. In het deelvenster Projectelementen worden nu tekstopties weergegeven, waarmee u opties kunt instellen voor de tekst in uw titel.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Monitor:
  • Als u de invoegpositie wilt verplaatsen, klikt u tussen tekens of gebruikt u de toetsen Pijl-rechts en Pijl-links.

  • Als u één teken of een groep aangrenzende tekens wilt selecteren, sleept u het gereedschap vanaf de knipperende invoegpositie om de tekens te selecteren.

  • Als u een volledig tekstobject of een grafisch object wilt opmaken, klikt u op het object om het hele object te selecteren en wijzigt u de kenmerken van het object.

Tekst automatisch laten omlopen

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Titel > Tekstomloop.

  • Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik in het deelvenster Monitor. Kies daarna Tekstomloop.

 3. Klik in het deelvenster Monitor en typ uw titel.

Er wordt automatisch woordomloop toegepast op de woorden en er wordt een nieuwe regel tekst gestart wanneer de cursor de veilige titelmarge bereikt.

Lettertype, lettertypestijl en tekengrootte instellen

Sommige objecteigenschappen, zoals vullingskleur en schaduwen, worden gebruikt voor alle objecten die u maakt. Andere eigenschappen zijn uniek voor tekstobjecten. U vindt tekstbesturingselementen zoals lettertype, lettertypestijl en type-uitlijning, in het deelvenster Aanpassen. U vindt ook tekstbesturingselementen in het pop-upmenu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt of Ctrl ingedrukt houdt en klikt op een vak in het deelvenster Monitor.

Lettertypeopties in het deelvenster Aanpassen

A. Lettertypeopties B. Lettertypestijlopties 

Opmerking:

U kunt via het gedeelte Stijlen in het deelvenster Aanpassen snel een favoriete set kenmerken (kleur, schaduw, enzovoort) op elk object toepassen.

Een lettertype opgeven

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer de tekst in het deelvenster Monitor en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies in het tabblad Tekst van het deelvenster Aanpassen een lettertype in het menu Lettertype.

Een lettertypestijl opgeven

Veel lettertypen bevatten ingebouwde variaties, zoals vette, cursieve en smalle versies van lettertypen. Welke specifieke variaties beschikbaar zijn, hangt af van het lettertype.

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer de tekst in het deelvenster Monitor.
 3. Voer in het tabblad Tekst van het deelvenster Aanpassen een van de volgende handelingen uit:
  • Kies een stijl in het menu Lettertypestijl.

  • Klik op een of meerdere lettertypestijlpictogrammen: Vet, Cursief, Onderstrepen.

   Opmerking: wanneer een lettertype geen vette of cursieve versies bevat, worden de desbetreffende lettertypestijlpictogrammen in een lichtere tint weergegeven. U kunt elk gewenst lettertype onderstrepen.

De tekengrootte wijzigen

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer de tekst in het deelvenster Monitor en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Wijzig in het tabblad Tekst van het deelvenster Aanpassen de waarde voor Grootte.

  • Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op de titel in het deelvenster Monitor en kies Grootte in het contextmenu.

Uitlijning en richting instellen

De uitlijning van alineatekst wijzigen

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer een alineatekstobject in het deelvenster Monitor.
 3. Voer in het tabblad Tekst van het deelvenster Aanpassen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u tekst links in het vak wilt uitlijnen, klikt u op Tekst links uitlijnen.

  • Als u de tekst in het vak wilt centreren, klikt u op Tekst centreren.

  • Als u de tekst rechts in het vak wilt uitlijnen, klikt u op Tekst rechts uitlijnen.

De tekstrichting wijzigen

 1. Dubbelklik zo nodig op de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave om deze te openen in het deelvenster Monitor.
 2. Selecteer een tekstobject in het deelvenster Monitor.
 3. Selecteer het gereedschap Horizontale test of het gereedschap Verticale tekst in het deelvenster Aanpassen.

Alineatekst opnieuw plaatsen

 1. Selecteer een alineatekstobject in het deelvenster Monitor.
 2. Sleep een greep van het selectiekader van de tekst om de grootte van het kader te wijzigen.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account