Een project maken

Projecten

Adobe Premiere Elements maakt een projectbestand voor elk nieuw project dat u wilt publiceren of opslaan om er later mee te kunnen werken. U kunt ook een project maken voordat u media importeert.

Het projectbestand verwijst naar de media die u aan een project toevoegt. De verschillende typen media zijn onder andere video's, afbeeldingen, titels en thema's.

Projectbestanden zijn klein van formaat. Ze bevatten titelbestanden en verwijzingen naar de bronbestanden die u vastlegt of importeert. Aangezien de projectbestanden verwijzingen opslaan, moet u de bronbestanden niet verplaatsen of verwijderen, of de naam ervan wijzigen. Alleen op die voorwaarde kan Premiere Elements deze bestanden vinden.

Zie Media toevoegen voor meer informatie over het importeren van media.

Beschikbare voorinstellingen en instellingen voor een project weergeven

Wanneer u een project maakt, kunt u de standaardvoorinstelling en de instellingen bekijken door op de knop Instellingen wijzigen te klikken in het dialoogvenster Nieuw project. Adobe Premiere Elements past uw projectinstellingen automatisch aan op basis van het type media dat u importeert.

Beschikbare voorinstellingen en instellingen voor een project weergeven:

 1. Selecteer Bestand > Nieuw > Project in Adobe Premiere Elements.

 2. Klik op Instellingen wijzigen.

Zie Projectinstellingen en voorinstellingen voor meer informatie.

Een nieuw project starten

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik in het Welkomstscherm op Video-editor en selecteer Nieuw Project.

  • Als Adobe Premiere Elements geopend is, kiest u Bestand > Nieuw > Project.

 2. (Optioneel) Als u de projectinstellingen wilt wijzigen, klikt u op Instellingen wijzigen, selecteert u een andere voorinstelling en klikt u op OK.
  Opmerking:

  Nadat u uw projectinstellingen hebt gewijzigd, kunt u deze later niet meer wijzigen.

  Als u de projectinstellingen niet wijzigt, gebruikt Adobe Premiere Elements de instellingen van uw vorig project. Er kan ook een NTS/PAL AVCHD Full HD-project worden gemaakt op basis van uw regio-instellingen.

  U kunt een clip importeren waarvan de instellingen niet overeenstemmen met de instellingen van een leeg project. Adobe Premiere Elements overschrijft de projectinstellingen met de instellingen van uw clip wanneer u het op de tijdlijn van de Professionele weergave neerzet.

De map waar u uw project opslaat, slaat standaard ook gerenderde voorvertoningen, omgezette audiobestanden en vastgelegde audio en video op. Deze bestanden zijn groot, dus u slaat best op op uw grootste en snelste harde schijf. Als u de bestanden afzonderlijk van de projecten wilt opslaan, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Werkschijven.

Een project openen

U kunt slechts één project tegelijk openen. Om zeker te zijn dat Adobe Premiere Elements een bestaand project kan openen, zorgt u ervoor dat zowel het projectbestand (.PRE) als de bronbestanden toegankelijk zijn op uw computer.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik in het Welkomstscherm op Video-editor en klik vervolgens op Bestaand project. Kies de projectnaam. (Als het project niet is weergegeven, kiest u Openen, selecteert u het projectbestand en klikt u op Openen.)

  • Als Adobe Premiere Elements is geopend, kiest u Bestand > Project openen of Recent project openen. Vervolgens selecteert u het projectbestand en klikt u op Openen.

  • In Windows dubbelklikt u op het projectbestand.

   Opmerking: Adobe Premiere Elements kan projecten openen die u in eerdere versies hebt gemaakt. U kunt echter geen projecten in eerdere versies openen die u in hogere versies maakt. Als u meerdere versies van Adobe Premiere Elements hebt geïnstalleerd, opent u een project vanuit de software. Of klik met de rechtermuisknop of houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op het bestand en kies vervolgens de toepassing.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account