Handboek Annuleren

Soundtracks gebruiken

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Een audiosoundtrack toevoegen

Als u meer geluiden aan uw videoclips en uw commentaar wilt toevoegen, kunt u audioclips aan de track van de soundtrack toevoegen die zowel in de tijdlijn van de Snelle weergave als in de tijdlijn van de Professionele weergave zichtbaar zijn. Mogelijk moet u naar beneden schuiven in het audiogedeelte van de tijdlijn van de Professionele weergave om de soundtrack weer te geven. Deze clips bevatten meestal achtergrondmuziek of opnamen van omgevingsgeluid.

 1. Zo nodig voegt u de gewenste audiobestanden toe aan uw project.
  Opmerking:

  Gebruik alleen bestanden waarvan u de auteursrechten bezit of die u van de houder van de auteursrechten mag gebruiken.

 2. Klik op Muziek op de actiebalk om het deelvenster Muziek weer te geven.
 3. Sleep een audioclip van het deelvenster Muziek naar de positie in de track van de soundtrack in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave waar de audioclip moet beginnen.
  Opmerking:

  U kunt ook audioclips naar de tijdlijn van de Professionele weergave slepen via het deelvenster Projectelementen.

  Een audioclip toevoegen aan de track voor de soundtrack van de tijdlijn van de Professionele weergave

Een voorvertoning weergeven van een soundtrack

U kunt een soundtrack voorvertonen om te controleren of de video aan uw wensen voldoet.

 1. Selecteer een audioclip in de track voor de soundtrack in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave. (Mogelijk moet u naar beneden schuiven in de audiotrack om de soundtrack weer te geven.)
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de knop Afspelen in het deelvenster Monitor.

  • Druk op de spatiebalk.

  In Premiere Elements wordt de audioclip van de soundtrack voorvertoond in combinatie met eventuele bovenliggende audio- en videoclips in de tijdlijn van de snelle of de professionele weergave.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de voorvertoning te stoppen:
  • Klik op de knop Pauzeren in het deelvenster Monitor.

  • Druk op de spatiebalk.

Maatmarkeertekens maken voor een soundtrack

U kunt magnetische markeertekens maken waar de maat het sterkst is in uw soundtrack. Gebruik de optie Maat vaststellen in het contextmenu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt of Ctrl ingedrukt houdt en klikt op de audioclip in de tijdlijn van de Professionele weergave. U kunt clips bijsnijden of toevoegen aan de markeertekens. Als u een clip sleept of bijsnijdt in de tijdlijn van de Professionele weergave, wordt het in- of uitpunt van de clip magnetisch uitgelijnd op het dichtstbijzijnde maatmarkeerteken.

Maatmarkeertekens worden weergegeven als blauwe lijnen in het gebied Beat Track. Deze maattrack wordt alleen weergegeven als de film een of meer maatmarkeertekens bevat. U kunt geen media aan de maattrack toevoegen.

 1. Voeg een audioclip, of een videoclip met audio, toe aan de soundtrack in de tijdlijn van de Professionele weergave.
 2. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op de audioclip en kies de optie Maat vaststellen in het contextmenu.
 3. Geef de gewenste instellingen op in het dialoogvenster Instellingen maat vaststellen en klik op OK. Er wordt een beschrijving van de opties weergegeven in het dialoogvenster Instellingen maat vaststellen, naast het gloeilampje .

  De maatmarkeertekens verschijnen in de tijdlijn van de Professionele weergave in overeenstemming met de maten in de soundtrack.

 4. Als u handmatig extra maatmarkeertekens wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u in de tijdlijntijdlineaal van de Professionele weergave waar u het markeerteken wilt toevoegen. Vervolgens kiest u Maatmarkeerteken instellen.
 5. Als u een maatmarkeerteken wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op het markeerteken in de tijdlijntijdliniaal van de Professionele weergave. Daarna kiest u Maatmarkeerteken wissen. Als u alle maatmarkeertekens wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u in de tijdliniaal. Daarna kiest u Alle maatmarkeertekens wissen.
 6. Als u naar andere maatmarkeertekens wilt navigeren, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u in de tijdliniaal. Daarna kiest u Ga naar maatmarkeerteken > Volgende of Vorige.

Zorg ervoor dat u een verbinding hebt met internet als u SmartSound voor de eerste keer gebruikt. Wanneer u de optie SmartSound kiest, worden de audiobestanden van SmartSound op de achtergrond gedownload naar uw computer. Dit proces kan een paar minuten duren.

Als u geen verbinding hebt met internet, mislukt de installatie. U kunt het echter later opnieuw proberen als u wel een verbinding met internet hebt.

 1. Klik op SmartSound gebruiken in het deelvenster Muziek in de tijdlijn van de Professionele weergave.

 2. Het dialoogvenster van de plug-in Sonicfire Pro wordt weergegeven. Het kan een minuut duren tot het dialoogvenster bij de eerste opstart verschijnt. Klik niet op de knop Cancel (Annuleren).

  In het dialoogvenster SmartSound Express Track zijn de bestanden die u gratis kunt gebruiken met een blauw pictogram gemarkeerd. U kunt ze weergeven door SmartSound-opslag links boven in de toepassing uit te schakelen.

  Het dialoogvenster SmartSound Express Track

  Als u SmartSound voor het eerst na de installatie gebruikt, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd eventuele updates te installeren. Klik op Update Now (Nu bijwerken) om de plug-in bij te werken of op Update Later (Later bijwerken) als u het installeren van de update wilt uitstellen. Deze updates zijn niet nodig voor het gebruik van SmartSound met Premiere Elements.

 3. Selecteer een bestand dat u in Adobe Premiere Elements wilt gebruiken. Klik op de knop Play (Afspelen) om naar een voorvertoning te luisteren.

 4. Klik op Verzenden om het bestand te exporteren naar het deelvenster Projectelementen. Zorg ervoor dat u niet op het vervolgkeuzemenu klikt.

  Schakel over naar Adobe Premiere Elements. U ziet dat het bestand is toegevoegd aan het deelvenster Projectelementen.

 5. U kunt het bestand in Adobe Premiere Elements op dezelfde manier gebruiken als andere geluidsbestanden.

Als u aanvullende bestanden van SmartSound wilt importeren, klikt u op SmartSound gebruiken in het deelvenster Muziek en voert u deze procedure opnieuw uit.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?