Handboek Annuleren

Titels maken

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Er zijn twee categorieën titels beschikbaar die u in uw films kunt opnemen. U kunt kiezen uit Klassieke titels en Bewegingstitels. Met Klassieke titels kunt u individuele componenten op basis van uw vereisten selecteren en toevoegen. Bewegingstitels bieden u het gemak van aanpasbare sjablonen.

In dit artikel worden klassieke titels besproken. Als u wilt werken met bewegingstitels, gaat u naar Bewegingstitels.

Titels toevoegen

Voer een van de volgende handelingen uit om een titel toe te voegen:

 • Plaats de huidige-tijdindicator op het punt in de clip waar u de titel wilt toevoegen. Selecteer Tekst > Nieuwe tekst en kies Standaard stilzetten, Standaard verticaal schuiven of Standaard horizontaal schuiven.

 • Plaats de huidige-tijdindicator op de clip om deze in het deelvenster Monitor weer te geven. Sleep een titelsjabloon van de categorie Klassieke titels in het deelvenster Titels en tekst en zet deze neer op het deelvenster Monitor.

Titels over beelden heen plaatsen

Wanneer u een nieuwe titel maakt, wordt die titel standaard over de videoclip geplaatst op de positie van de huidige-tijdindicator. U kunt de titel echter ook plaatsen in een leeg gedeelte van de tijdlijn van de Professionele weergave zonder onderliggende video. Later kunt u de titel van het lege gebied op een clip slepen.

Wanneer u een titel in een leeg gebied maakt, plaatst Adobe Premiere Elements deze in de track Video 1 van de tijdlijn van de Professionele weergave en in de track Titel van de tijdlijn van de Snelle weergave.

Opmerking:

: Als u een clip naar een titel in de tijdlijn van de Snelle weergave sleept of een clip op een track boven de titel in de tijdlijn van de Professionele weergave plaatst, is de titel slecht zichtbaar, zodat deze doorgaans verdwijnt uit het deelvenster Monitor. Als u de titel weer zichtbaar wilt maken, klikt u op de tijdlijn van de Professionele weergave en sleept u de titel naar een hogere videotrack dan de track met de clip.

Een titel voor een stilstaand beeld maken

De gereedschappen voor het maken van titels in Adobe Premiere Elements zijn tegelijk krachtig en gebruiksvriendelijk. U kunt elk lettertype gebruiken dat op uw computer is geïnstalleerd en grafische objecten maken met gebruik van de vormgereedschappen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van sjablonen, vooraf ingestelde tekststijlen of afbeeldingen. Titeltekst kan in horizontale of verticale richting lopen. U kunt titels uitrekken of verkleinen, of deze een kleur of schaduw geven.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de nieuwe titel over een videoclip heen wilt plaatsen, selecteert u de clip.

  • Als u een titel zonder onderliggende video wilt toevoegen, selecteert u de eerste clip in de tijdlijn van de Professionele weergave. In het deelvenster Projectelementen selecteert u Nieuw item in de deelvensteropties en kiest u Zwarte video. Sleep de nieuwe zwarte videoclip in de tijdlijn van de Professionele weergave naar het begin van de film.

 2. Met de bovenop liggende clip of de zwarte videoclip geselecteerd, selecteert u Nieuw item in het menu Deelvensteropties en kiest u Titel. Adobe Premiere Elements plaatst standaardtekst in het deelvenster Monitor, in de modus voor titelbewerking.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u horizontale tekst wilt toevoegen, dubbelklikt u op de standaardtekst en typt u om deze te vervangen.

  • Als u verticale tekst wilt toevoegen, klikt u op de knop Gereedschap Tekst en houdt u de knop ingedrukt. Kies vervolgens het gereedschap voor verticale tekst. Klik in het deelvenster Monitor en typ uw titel.

 4. Klik op het selectiegereedschap in het deelvenster Monitor en zet de tekst op de gewenste plaats.

De titel wordt opgeslagen en toegevoegd aan het deelvenster Projectelementen en aan de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave.

Een titel met geanimeerde tekst maken

U kunt eenvoudig een voorinstelling voor een animatie toepassen op elke stilstaande titel. Met de voorinstellingen voor tekstanimatie kunt u snel en gemakkelijk de tekens in uw titel animeren: u kunt de tekens laten faden of naar voren laten springen, of vanaf de boven- of onderzijde van het scherm laten verschijnen. Als u bijvoorbeeld de voorinstelling Infaden op tekens gebruikt, wordt infaden uitgevoerd op elk afzonderlijk teken in uw titel totdat de titel compleet is. Om een voorvertoning van een animatie weer te geven, plaatst u de aanwijzer op het tabblad Animatie in het deelvenster Aanpassen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de bovenliggende clip in de tijdlijn van de Snelle weergave. Klik op de clip in het deelvenster Monitor en dubbelklik vervolgens op de titeltekst.

  • Dubbelklik op de titelclip in de tijdlijn van de Professionele weergave.

  In het deelvenster Aanpassen worden nu de tekstopties weergegeven.

 2. In het deelvenster Aanpassen selecteert u een animatie onder het tabblad Animatie.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de voorinstelling op de titel toe te passen:
  • Klik op Toepassen.

  • Sleep de voorinstelling naar de titeltekst in het venster Monitor.

Opmerking:

Als u een animatie wilt verwijderen uit een titel, selecteert u de titeltekst en klikt u op de knop Verwijderen onder aan het tabblad Animatie in het deelvenster Aanpassen.

Een verticaal of horizontaal verschuivende titel maken

Hoewel voor sommige projecten statische titels en afbeeldingen toereikend zijn, vereisen andere projecten titels die door het beeld schuiven. Met de opties voor verticaal en horizontaal schuivende tekst maakt u in een handomdraai professioneel ogende, bewegende titels. De lengte van de titel in de tijdlijn van de Snelle weergave bepaalt de snelheid van de verschuiving. Hoe langer de titelclip, hoe langzamer de verschuiving.

Met Verticaal schuivende titels bewegen tekens in verticale richting over het scherm.

Met Horizontaal schuivende titels bewegen tekens in horizontale richting over het scherm.

Met Hoofdframes kunt u tekens laten lopen langs een aangepast pad dat u maakt door verschillende positiehoofdframes op meerdere tijdpunten in te stellen.

Opmerking:

U kunt geen verticaal of horizontaal schuivende tekst toevoegen aan of hoofdframes toepassen op een titel waarvoor een animatievoorinsteling wordt gebruikt. Wanneer u een animatievoorinstelling toepast, worden alle instellingen voor verticaal of horizontaal schuivende tekst of hoofdframes overschreven.

Gebruik de schuifopties als u een verticaal schuivende titel wilt omzetten in een horizontaal schuivende titel (of vice versa), als u de richting van de verschuiving wilt opgeven en de timing van de beweging wilt instellen.

Een horizontale verschuiving wordt over het algemeen gebruikt voor een aftiteling.

Een verticaal of horizontaal verschuivende titel maken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een verticaal schuivende titel wilt maken, kiest u Tekst > Opties verticaal schuiven/horizontaal schuiven > Verticaal schuiven.

  • Als u een horizontaal schuivende titel wilt maken, kiest u Tekst > Opties verticaal schuiven/horizontaal schuiven > Horizontaal schuiven.

 2. Maak de tekst en grafische objecten voor de titel. Gebruik de schuifbalk in het deelvenster Monitor om delen van de titel die buiten het scherm vallen, weer te geven. Wanneer de titel aan de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave wordt toegevoegd, schuiven de verborgen gebieden die buiten het scherm vallen, verticaal of horizontaal binnen in het scherm.
 3. Selecteer Opties verticaal schuiven/horizontaal schuiven in het dialoogvenster Opties verticaal schuiven/horizontaal schuiven.
 4. Geef uw voorkeuren voor de opties op en klik op OK.
  Opmerking:

  U kunt alleen voor titels die horizontaal schuiven een richting opgeven. Verticaal verschuivende titels schuiven altijd omhoog in het scherm.

Opties voor verticaal schuiven en horizontaal schuiven instellen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de bovenliggende clip in de tijdlijn van de Snelle weergave. Klik op de clip in het deelvenster Monitor en dubbelklik vervolgens op de titeltekst.

  • Dubbelklik op de titelclip in de tijdlijn van de Professionele weergave. (Schuif zo nodig door de videotracks naar de track Video 2.)

  In het deelvenster Aanpassen worden nu de tekstopties weergegeven.

 2. Selecteer Tekst > Opties verticaal schuiven/horizontaal schuiven en stel de volgende opties waar wens in. Klik in het deelvenster Monitor buiten het vak om de omgezette titel op te slaan.

  Soort titel

  Hiermee geeft u op welke soort titel u wilt gebruiken. Vakken die zijn gemaakt om verticaal of horizontaal door het beeld te schuiven, strekken zich uit buiten het scherm als u een schuivende titel omzet in een statische titel.

  Buiten scherm starten

  Hiermee geeft u op dat het verticaal of horizontaal schuiven buiten beeld begint en dat de objecten in beeld schuiven.

  Buiten scherm eindigen

  Hiermee geeft u op dat de verticale of horizontale verschuiving door moet gaan totdat de objecten buiten beeld zijn.

  Preroll

  Hier geeft u het aantal frames op dat moet worden weergegeven voordat de verticale of horizontale verschuiving begint.

  Versnellen

  Hier geeft u het aantal frames op waarmee de titel met een langzaam toenemende snelheid verticaal of horizontaal wordt verschoven totdat de titel de weergavesnelheid bereikt.

  Vertragen

  Hier geeft u het aantal frames op waarmee de titel met een langzaam afnemende snelheid verticaal of horizontaal wordt verschoven totdat de verschuiving is voltooid.

  Narollen

  Hier geeft u het aantal frames op dat moet worden weergegeven nadat de verticale of horizontale verschuiving is voltooid.

  Naar links schuiven en Naar rechts schuiven

  Hier geeft u aan in welke richting een horizontale verschuiving plaatsvindt.

Een titel maken op basis van een sjabloon

Sommige sjablonen bevatten afbeeldingen die betrekking kunnen hebben op het onderwerp van uw film, zoals sjablonen met het thema Baby of Vakantie. Andere sjablonen bevatten plaatsaanduidingen voor tekst die u kunt vervangen om de aftiteling voor uw film te maken. Sommige sjablonen hebben een transparante achtergrond, weergegeven als zwarte achtergronden, zodat de video zichtbaar is onder de titel. Andere zijn geheel ondoorzichtig.

U kunt elke tekst en elk object in de sjabloon heel eenvoudig wijzigen door het desbetreffende object te selecteren en het vervolgens te verwijderen of te overschrijven. U kunt ook objecten aan de titel toevoegen. Als u de sjabloon eenmaal hebt gewijzigd, wordt uw unieke versie van de titel samen met het project opgeslagen, zonder dat dit invloed heeft op de sjabloon waarop de titel is gebaseerd.

Opmerking:

wanneer u een nieuwe sjabloon toepast, wordt de inhoud van de nieuwe sjabloon over de inhoud van de bestaande sjabloon geplaatst.

 1. Klik op Titels en tekst in de actiebalk.
 2. Blader naar een sjabloon door een sjablooncategorie in het deelvenster Titels en tekst te kiezen.

  U kunt ervoor kiezen in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave te werken bij het toevoegen van titelsjablonen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit als u in de tijdlijn van de Snelle weergave werkt:
  • Sleep de titelsjabloon van het deelvenster Titels en tekst naar een van de doelgebieden in de tijdlijn van de Snelle weergave. Als er zich een clip in het doelgebied bevindt, verschuift deze naar rechts om plaats te maken voor de nieuwe titel.

  • Selecteer een clip in de tijdlijn van de Snelle weergave en sleep de sjabloon van het deelvenster Titels en tekst naar het deelvenster Monitor. De nieuwe titel wordt over de geselecteerde clip heen geplaatst.

  • Selecteer de clip in de tijdlijn van de Snelle weergave, selecteer de sjabloon die u wilt toepassen en klik op Toepassen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit als u in de tijdlijn van de Professionele weergave werkt:
  • Sleep de titelsjabloon van het deelvenster Titels en tekst naar een willekeurige locatie van een videotrack in de tijdlijn van de Professionele weergave.

  • Sleep de huidige-tijdindicator naar de gewenste plaats voor de titel en sleep de sjabloon naar het deelvenster Monitor.

  • Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave, selecteer de sjabloon die u wilt toepassen en klik op Toepassen.

 5. Pas de titel desgewenst aan.

Onlinetitelsjablonen toepassen

Er zijn verschillende titelmalsjablonen online beschikbaar voor Adobe Premiere Elements. U kunt de titelsjablonen als volgt downloaden en toepassen:

 1. Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op de titelsjabloon.

 2. Klik op Nu downloaden om de geselecteerde sjabloon te downloaden. U kunt ook op Alles downloaden om alle titelsjablonen te downloaden.

 3. (Optioneel) Klik op de knop Download op de achtergrond om de inhoudsdownload op de achtergrond te laten doorgaan terwijl u in Adobe Premiere Elements blijft werken.

Wanneer u een titelsjabloon van het deelvenster Titels en tekst naar een clip sleept, downloadt Adobe Premiere Elements de online-inhoud voor de sjabloon. Het past vervolgens de gedownloade inhoud op de sjabloon toe. De blauwe balk in de rechterbovenhoek van de inhoud geeft aan dat de inhoud niet is gedownload.

Opmerking:

U hebt internettoegang nodig om online-inhoud te downloaden.

Titels bijsnijden

Als u alle instanties van een titel in een film wilt bijsnijden, gebruikt u het deelvenster Projectelementen. Als u een afzonderlijke instantie van een titel wilt bijsnijden, selecteert u deze in de tijdlijn van de Snelle weergave of de tijdlijn van de Professionele weergave. Het bijsnijden van een instantie beïnvloedt de lengte van de titelinstantie in de tijdlijn van de Professionele weergave. Het heeft geen invloed op de lengte van de oorspronkelijke clip in het deelvenster Projectelementen.

Alle instanties van een titel bijsnijden

 1. Klik in de Professionele weergave op Projectelementen om het deelvenster Projectelementen weer te geven.
 2. Dubbelklik op de titel in het deelvenster Projectelementen. De titel wordt geopend in het voorvertoningsvenster.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het voorvertoningsvenster:
  • Sleep de handgreep Inpunt instellen of de handgreep Uitpunt instellen om de titel bij te snijden.

  • Sleep de huidige-tijdindicator naar de gewenste plaats en klik op de knop Inpunt instellen of Uitpunt instellen om een nieuw inpunt of uitpunt op te geven.

 4. Klik op de knop Sluiten in het voorvertoningsvenster.

De bijgesneden titel wordt door Adobe Premiere Elements opgeslagen in het deelvenster Projectelementen.

Een afzonderlijke instantie van een titel bijsnijden in de tijdlijn van de Professionele weergave

 1. Zoek in de tijdlijn van de Professionele weergave de titel die u wilt bijsnijden in een van de videotracks. Mogelijk moet u de schuifbalk van de videotrack slepen om de titel weer te geven.
 2. Houd de cursor boven een van beide uiteinden van de titel tot de cursor verandert in een rimpelbijsnijdcursor  . Sleep de cursor vervolgens naar het einde van de titel om de titel bij te snijden. Tussenruimten worden automatisch verwijderd. Als u een zwarte videoclip voor uw titel hebt gemaakt, moet u deze ook bijsnijden.

  Als u wilt bijsnijden zonder het gat te sluiten, houdt u Ctrl ingedrukt tijdens het slepen of houdt u Cmd ingedrukt terwijl u op het uiteinde van de clip klikt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account