Sneltoetsen

Veel opdrachten beschikken over een sneltoets, zodat u taken snel kunt uitvoeren en niet telkens de muis moet gebruiken. U kunt ook zelf sneltoetsen maken of deze bewerken.

Menu

Handeling Windows Mac
Bestand    

Nieuw > Project

Ctrl + N Cmd + N

Nieuw > Map

Ctrl + / Cmd + /

Nieuw > Titel

F9  

Project openen

Ctrl + O Cmd + O

Opslaan

Ctrl + S Cmd + S

Opslaan als

Ctrl + Shift + S Shift + Cmd + S

Een kopie opslaan

Ctrl+Alt+S Cmd + Opt + S

Media toevoegen uit > Foto's van camera's of apparaten

Ctrl + Shift + I  

Media toevoegen uit > Bestanden en mappen

Ctrl + I Cmd + I

Eigenschappen ophalen voor > Selectie

Ctrl + Shift + H Shift + Cmd + H

Afsluiten

Ctrl + Q Cmd + Q
Bewerken    

Ongedaan maken

Ctrl + Z Cmd + Z

Opnieuw

Ctrl + Shift + Z Shift + Cmd + Z

Knippen

Ctrl + X Cmd + X

Kopiëren

Ctrl + C Cmd + C

Plakken

Ctrl + V Cmd + V

Invoeging plakken

Ctrl + Shift + V Shift + Cmd + V

Effecten en aanpassingen plakken

Ctrl + Alt + V Cmd + Opt + V

Verwijderen

Shift + Delete Delete

Tussenruimte verwijderen en sluiten

Backspace Return

Dupliceren

Ctrl + Shift + /  

Alles selecteren

Ctrl + A Cmd + A

Alle selecties opheffen

Ctrl + Shift + A Shift + Cmd + A

Origineel bewerken

Ctrl + E Cmd + E
Wegsnijden    

Naam wijzigen

Ctrl + H Cmd + H

Invoegen

, (komma) , (komma)

Overschrijven

.(punt) .(punt)

Groeperen

Ctrl + G Cmd + G

Groep opheffen

Ctrl + Shift + G Shift + Cmd + G

Ga naar markeerteken clip > Volgende

Ctrl + Shift + Pijl-rechts Shift + Cmd + Pijl-rechts

Ga naar markeerteken clip > Vorige

Ctrl + Shift + Pijl-links Shift + Cmd + Pijl-links

Ga naar markeerteken clip > Genummerd

Ctrl + Shift + 3 Shift + Cmd + 1

Markeerteken clip wissen > Huidig markeerteken

Ctrl + Shift + 0 Shift + Cmd + 0

Markeerteken clip wissen > Alle markeertekens

Alt + Shift + 0 Opt + Shift + 0

Tijd uitrekken

Ctrl + R Cmd + R
Tijdlijn    

Werkgebied renderen

Enter Return

Clip splitsen

Ctrl + K Cmd + K

Inzoomen

= =

Uitzoomen

- -

Naar markeerteken op tijdlijn > Volgende

Ctrl + Pijl-rechts Cmd + Pijl-rechts

Naar markeerteken op tijdlijn > Vorige

Ctrl + Pijl-links Cmd + Pijl-links

Naar markeerteken op tijdlijn > Genummerd

Ctrl + 3 Cmd + 1

Markeerteken tijdlijn wissen > Markeerteken tijdlijn op huidige-tijdindicator

Ctrl + 1 Cmd + 0

Markeerteken tijdlijn wissen > Alle markeertekens

Alt + 1 Opt + 0

Magnetisch

S S
Tekst    

Type uitlijning > Links

Ctrl + Shift + L  

Type uitlijning > Centreren

Ctrl + Shift + C  

Type uitlijning > Rechts

Ctrl + Shift + R  

Selecteren > Volgende object boven

Ctrl + Alt + ]  

Selecteren > Volgende object onder

Ctrl + Alt + [  

Rangschikken > Naar voorgrond

Ctrl + Shift + ]  

Rangschikken > Naar voren

Ctrl + ]  

Naar achtergrond

Ctrl + Shift + [  

Naar achteren

Ctrl + [  

Andere deelvensters

Handeling Windows Mac
Commentaar    

Naar volgende commentaarclip gaan

Pijl-rechts Pijl-rechts

Naar vorige commentaarclip gaan

Pijl-links Pijl-links
Schijflayout    

Verlaging

-  

Verhoging

=  

Naar beneden

Pijl-omlaag  

Naar links

Pijl-links  

Naar rechts

Pijl-rechts  

Naar boven

Pijl-omhoog  
Workflow voor bijsnijden    

Favoriete moment markeren

F F
Monitor    

Tekstgrootte met vijf punten verlagen

Ctrl + Pijl-omhoog  

Tekstgrootte met één punt verlagen

Shift + Pijl-omhoog  

Tekstgrootte met vijf punten verhogen

Ctrl + Pijl-omlaag  

Tekstgrootte met één punt verhogen

Shift + Pijl-omlaag  

Copyrightsymbool invoegen

Ctrl + Alt + Shift + C  

Symbool voor gedeponeerd handelsmerk invoegen

Ctrl + Alt + Shift + R  

Geselecteerd object vijf pixels omlaag duwen

Ctrl + Alt + Pijl-omlaag  

Geselecteerd object één pixel omlaag duwen

Ctrl + Shift + Alt + Pijl-omlaag  

Geselecteerd object vijf pixels naar links duwen

Ctrl + Alt + Pijl-links  

Geselecteerd object één pixel naar links duwen

Ctrl + Alt + Shift + Pijl-links  

Geselecteerd object vijf pixels naar rechts duwen

Ctrl + Alt + Pijl-rechts  

Geselecteerd object één pixel naar rechts duwen

Ctrl + Alt + Shift + Pijl-rechts  

Geselecteerd object vijf pixels omhoog duwen

Ctrl + Alt + Pijl-omhoog  

Geselecteerd object één pixel omhoog duwen

Ctrl + Alt + Shift + Pijl-omhoog  

Object(en) plaatsen aan veilige ondermarge voor titel

Ctrl + Shift + D  

Object(en) plaatsen aan veilige linkermarge voor titel

Ctrl + Shift + F  

Object(en) plaatsen aan veilige bovenmarge voor titel

Ctrl + Shift + O  
Media\Projectelementen
   

Selectie met opties verwijderen

Ctrl + Delete  

Selectie omlaag uitbreiden

Shift + Pijl-omlaag Shift + Pijl-omlaag

Selectie naar links uitbreiden

Shift + Pijl-links Shift + Pijl-links

Selectie naar rechts uitbreiden

Shift + Pijl-rechts Shift + Pijl-rechts

Selectie omhoog uitbreiden

Shift + Pijl-omhoog Shift + Pijl-omhoog

Pictogram

Ctrl + Page down Cmd + Page down

Lijst

Ctrl + Page up Cmd + Page up

Selectie omlaag verplaatsen

Pijl-omlaag Pijl-omlaag

Selectie naar einde verplaatsen

End  

Selectie naar begin verplaatsen

Home  

Selectie naar links verplaatsen

Pijl-links Pijl-links

Selectie pagina omlaag verplaatsen

Page Down  

Selectie pagina omhoog verplaatsen

Page Up  

Selectie naar rechts verplaatsen

Pijl-rechts Pijl-rechts

Selectie omhoog verplaatsen

Pijl-omhoog Pijl-omhoog

De weergave schakelen

Shift + \  
Tijdlijn    
Selectie wissen
Shift + Delete  
Tussenruimte verwijderen en sluiten
Delete Opt + Delete
Clipselectie vijf frames naar links duwen Alt + Shift + , Opt + Shift+,
Clipselectie één frame naar links duwen Alt + , Opt + ,
Clipselectie vijf frames naar rechts duwen Alt + Shift + . Opt + Shift+.
Clipselectie één frame naar rechts duwen Alt + . Opt + .
Selectiegereedschap
V V
Inpunt werkgebiedbalk instellen
Alt + [ Opt + [
Uitpunt werkgebiedbalk instellen
Alt + ]  
Audioweergave tonen
Shift + A  
Klassieke weergave tonen
Shift + C  
Volgend scherm tonen   Pijl-omlaag
Vorig scherm tonen   Pijl-omhoog
Vijf frames naar links onder clipselectie plaatsen Alt + Shift + Pijl-links Opt + Shift + Pijl-links
Eén frame naar links onder clipselectie plaatsen Alt + Pijl-links Opt + Pijl-links
Vijf frames naar rechts onder clipselectie plaatsen Alt + Shift + Pijl-rechts Opt + Shift + Pijl-rechts
Eén frame naar rechts onder clipselectie plaatsen Alt + Pijl-rechts Opt + Pijl-rechts
Vijf frames naar links boven clipselectie plaatsen Ctrl + Alt + Shift + Pijl-links Cmd + Opt + Shift + Pijl-links
Eén frame naar links boven clipselectie plaatsen Ctrl + Alt + Pijl-links
Cmd + Opt + Pijl-links
Vijf frames naar rechts boven clipselectie plaatsen Ctrl + Alt + Shift + Pijl-rechts Cmd + Opt + Shift + Pijl-rechts
Eén frame naar rechts boven clipselectie plaatsen Ctrl + Alt + Pijl-rechts Cmd + Opt + Pijl-rechts
Gereedschap Tijd uitrekken Ctrl + R
Cmd + R
Aanpassen aan tijdlijn \ \

Sneltoetsen zoeken

Zoek de sneltoets voor een gereedschap, knop of menuopdracht door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • De sneltoets voor menuopdrachten bevindt zich rechts van de opdracht.
 • Voor de meestgebruikte sneltoetsen die niet in knopinfo of menu's worden weergegeven, raadpleegt u de tabellen in dit artikel. Voor een volledige lijst met de standaard en actuele sneltoetsen kiest u Bewerken > Sneltoetsen (Windows) of Premiere Elements > Sneltoetsen (Mac OS)

Sneltoetsen aanpassen of laden

U kunt sneltoetsen instellen zodat ze overeenkomen met de sneltoetsen die u in andere software gebruikt. Als andere sets beschikbaar zijn, kunt u deze kiezen in het menu Set in het dialoogvenster Toetsenbord aanpassen.

 1. Als u sneltoetsen wilt aanpassen, voert u een van de volgende stappen uit:

  • In Windows: kies Bewerken > Sneltoetsen
  • In Mac OS kiest u Premiere Elements > Sneltoetsen
 2. Ga naar het dialoogvenster Toetsenbord aanpassen en kies een optie in het menu:

  Toepassing

  Hiermee worden de opdrachten in de menubalk weergegeven, gesorteerd op categorie.

  Deelvensters

  Hiermee worden de opdrachten weergegeven die betrekking hebben op deelvensters en menu's.

  Gereedschappen

  Hiermee wordt een lijst met gereedschapspictogrammen weergegeven.

 3. Geef in de kolom Opdracht de opdracht weer waarvoor u een sneltoets wilt maken of wijzigen. Klik indien nodig op de driehoek naast de naam van een categorie om de bijbehorende opdrachten weer te geven.

 4. Klik in het sneltoetsveld van het item om dit te selecteren.

 5. Typ de sneltoets die u voor het item wilt gebruiken. Het dialoogvenster Toetsenbord aanpassen toont een waarschuwing als de sneltoets die u kiest u al in gebruik is.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een sneltoets wilt wissen en wederom wilt activeren voor de oorspronkelijke opdracht, klikt u op Ongedaan maken.
  • Klik op Ga naar om te springen naar de opdracht waarvoor de sneltoets eerder was ingesteld.
  • Klik op Wissen om de getypte sneltoets te verwijderen.
  • Klik op Opnieuw om de sneltoets die u eerder hebt getypt, opnieuw in te voeren.
 7. Herhaal de procedure om meer sneltoetsen in te voeren. U kunt zoveel sneltoetsen invoeren als u wilt. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan als, typt u een naam voor de toetsenset en klikt u op Opslaan.

  Opmerking:

  Sommige opdrachten zijn gereserveerd voor het besturingssysteem. Deze opdrachten kunt u niet toewijzen aan Premiere Elements. U kunt ook niet het plusteken (+) of minteken (-) van het numerieke toetsenblok toewijzen, omdat u deze toetsen nodig hebt voor het invoeren van relatieve tijdcodewaarden. U kunt echter wel de mintoets (-) op het hoofdtoetsenbord toewijzen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account