Handboek Annuleren

Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Het effect Beweging wordt automatisch toegepast op elke clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave. U gebruikt het effect Beweging om een clip in het videoframe te plaatsen, te roteren of te schalen. U kunt het effect Beweging ook gebruiken om het ankerpunt in te stellen. De waarden voor Positie, Schaal en Rotatie worden berekend vanaf het ankerpunt dat zich standaard in het midden van de clip bevindt.

Omdat de eigenschappen Positie, Schaal en Rotatie ruimtelijk van aard zijn, kunt u deze het beste rechtstreeks in het deelvenster Monitor aanpassen.

Opmerking:

Als u clips wilt animeren, moet u hoofdframes instellen voor de eigenschappen van het effect Beweging.

De positie van een clip aanpassen

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Sleep de clip in het deelvenster Monitor om deze te verplaatsen (zorg dat u niet de handgreep sleept).
  Opmerking:

  Als u wilt dat clip wordt verplaatst over een tijdsverloop, stelt u hoofdframes in terwijl u de clip bewerkt in het deelvenster Monitor.

Een clip schalen

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op de knop Toegepaste effecten.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u proportioneel wilt schalen, klikt u op de clip in het deelvenster Monitor en sleept u een handgreep van een clip. U kunt het effect Beweging ook uitvouwen in het deelvenster Toegepaste effecten en de schuifregelaar Schalen slepen.

  • Als u de hoogte en breedte onafhankelijk van elkaar wilt schalen, vouwt u het effect Beweging uit in het deelvenster Toegepaste effecten, schakelt u Verhoudingen behouden uit en sleept u een willekeurige zijgreep van een clip in het deelvenster Monitor. U kunt ook het effect Beweging uitvouwen in het deelvenster Toegepaste effecten en vervolgens de schuifregelaars Schaalhoogte en Schaalbreedte slepen.

   opmerking: Als u videobeelden en afbeeldingen met lage resolutie boven 100% schaalt, kunnen er blokken of afzonderlijke pixels zichtbaar worden. In Premiere Elements worden geschaalde EPS-bestanden voortdurend gerasterd om te voorkomen dat er afzonderlijke pixels zichtbaar worden.

  Het deelvenster Toegepaste effecten met het effect Beweging geselecteerd en het deelvenster Monitor met de handgreep van een clip geselecteerd voor schalen.

Een clip gebruiken in het oorspronkelijke formaat

Clips die u importeert in Premiere Elements, worden geschaald in overeenstemming met de framegrootte van het project. U kunt de clip ook in de oorspronkelijke afmetingen weergeven. Ga daarvoor als volgt te werk:

 1. Selecteer de clip in het deelvenster Projectelementen.
 2. Kies Clip > Video-opties.
 3. Schakel Schalen naar framegrootte uit.

Een clip roteren

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op de knop Toegepaste effecten.
 3. Vouw het effect Beweging uit in het deelvenster Toegepaste effecten en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de onderstreepte waarde rechts van Rotatie.

  • Klik op Links roteren of Rechts roteren om de clip 90 graden in elke richting te roteren.

Het ankerpunt van een clip aanpassen

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op de knop Toegepaste effecten.
 3. Vouw het effect Beweging uit in het deelvenster Toegepaste effecten.
 4. Sleep de schuifregelaars van het ankerpunt voor het effect Beweging.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?