Handboek Annuleren

Overgangen aanpassen

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Overgangseigenschappen aanpassen

Alle overgangen beschikken over eigenschappen die u kunt aanpassen in het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen. Veelgebruikte instellingen zijn de locatie van het middelpunt, de begin- en eindwaarden, de rand en de kwaliteit van anti-aliasing. (Voor bepaalde overgangen kunt u ook de oriëntatie wijzigen.) In de volgende lijst worden de meest gebruikte besturingselementen en opties beschreven waarmee u eigenschappen van overgangen kunt aanpassen.

Als u het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen wilt openen, dubbelklikt u op een overgang in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave.

Duur

Hiermee stelt u de duur van de overgang in. De standaardwaarde voor duur is één seconde.

Uitlijning

Hiermee geeft u aan hoe de overgang wordt uitgelijnd tussen clips. Standaard worden overgangen gecentreerd tussen clips.

Start-/eindpunten

Hiermee stelt u in welk percentage van de overgang is voltooid aan het begin en einde van de overgang.

Werkelijke bronnen tonen

Hiermee worden de begin- en eindframes van de clips weergegeven.

Omdraaien

Hiermee speelt u de overgang achterstevoren af. De overgang Sluitereffect klok wordt bijvoorbeeld linksom afgespeeld.

Kwaliteit anti-aliasing

Hiermee past u de vloeiendheid van de randen van de overgang aan.

Aangepaste

Hiermee wijzigt u specifieke instellingen van de overgang. De meeste overgangen beschikken niet over aangepaste instellingen.

De uitlijning van een overgang aanpassen

U kunt de uitlijning van een overgang tussen twee clips in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave aanpassen met behulp van het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen. Een overgang hoeft niet per se te worden gecentreerd of exact te worden uitgelijnd op een cut. U kunt de overgang slepen om deze op de gewenste positie op een cut te plaatsen. Het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen bevat ook opties waarmee u de uitlijning kunt opgeven.

Of clips al dan niet bijgesneden frames hebben, bepaalt hoe u de overgang tussen clips kunt uitlijnen.

Uitlijnopties bepalen

 1. Plaats de aanwijzer boven de cut in een overgang in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave. De vorm van de aanwijzer verandert dan:
  • Als beide clips bijgesneden frames bij de cut bevatten, kunt u de overgang centreren over de cut of de overgang uitlijnen op beide zijden van de cut, zodat deze begint of eindigt bij de cut. Een clip die niet is bijgesneden, heeft een afgeronde rand in de rechterbovenhoek van de clip.

  • Als geen van beide clips bijgesneden frames bevat, wordt de overgang automatisch gecentreerd over de cut en worden het laatste frame van de eerste clip en het eerste frame van de tweede clip herhaald om de duur van de overgang op te vullen. (Er worden diagonale lijnen weergegeven op overgangen waarin herhaalde frames worden gebruikt.)

  • Als alleen de eerste clip bijgesneden frames bevat, wordt de overgang automatisch magnetisch op het inpunt van de volgende clip geplaatst. In dit scenario worden de bijgesneden frames van de eerste clip gebruikt voor de overgang en worden er geen frames herhaald in de tweede clip.

  • Als alleen de tweede clip bijgesneden frames bevat, wordt de overgang magnetisch op het uitpunt van de eerste clip geplaatst. In dit scenario worden de bijgesneden frames van de tweede clip gebruikt voor de overgang en worden er geen frames herhaald in de eerste clip.

De uitlijning van een overgang aanpassen

 1. Selecteer de overgang in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Plaats de huidige-tijdindicator boven de overgang en zoom in zodat de overgang goed zichtbaar is. Sleep de overgang over de cut om deze op een andere plaats te zetten.

  • Dubbelklik op de overgang en verplaats deze aan de hand van de opties in het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen.

De overgangsduur aanpassen

U kunt de duur van een overgang bewerken door het einde van de overgang te slepen in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave. U kunt het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen ook gebruiken om de duur van een overgang te bewerken.

 1. Selecteer de overgang in de in de tijdlijn van de Snelle weergave of in de tijdlijn van de Professionele weergave en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Houd de aanwijzer boven het einde van de overgang totdat het pictogram Inpunt bijsnijden of het pictogram Uitpunt bijsnijden wordt weergegeven. Sleep het pictogram Inpunt bijsnijden of het pictogram Uitpunt bijsnijden naar links of rechts om de duur aan te passen.

  • Dubbelklik op de overgang en pas de duur aan met het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen.

   Opmerking: als u de duur van een overgang wilt verlengen, moet een van beide clips over voldoende bijgesneden frames beschikken om een langere overgang mogelijk te maken.

Een standaardduur instellen voor overgangen

De standaardduur van overgangen wordt in eerste instantie ingesteld op 30 frames voor video en op één seconde voor audio. U kunt de standaardduur wijzigen in een waarde die beter geschikt is voor uw films. Hoewel de nieuwe instelling geen invloed heeft op overgangen die al in de film zijn geplaatst, wordt de instelling gebruikt voor alle volgende overgangen die u plaatst.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen / Adobe Premiere Elements 11 > Voorkeuren > Algemeen.
 2. Wijzig de waarde voor Standaardduur video-overgang of Standaardduur audio-overgang en klik op OK.

Het middelpunt van een overgang aanpassen

 1. Dubbelklik op de overgang in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op Meer in het contextafhankelijke besturingselement voor overgangen.
 3. Sleep de kleine cirkel in het voorvertoningsgebied om het middelpunt van de overgang te verplaatsen. (Niet alle overgangen beschikken over een aanpasbaar middelpunt.)
  Standaardmiddelpunt (links) en verplaatst middelpunt (rechts)

Overgangen in de tijdlijn van de Professionele weergave kopiëren en plakken

Als u overgangen wilt kopiëren en plakken, selecteert u opeenvolgende clips met een overgang voordat u de overgang selecteert die u wilt kopiëren.

 1. Selecteer de opeenvolgende clips waarop de overgang is toegepast.
 2. Selecteer eerst de overgang en dan Bewerken > Kopiëren of druk op Ctrl-C.
 3. Selecteer de aangrenzende clips waarop u de gekopieerde overgang wilt toepassen.
 4. Selecteer Bewerken > Plakken of druk op Ctrl-V.
Opmerking:

video-overgangen worden alleen in videotracks geplakt en audio-overgangen alleen in audiotracks.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online