Instellingen en voorinstellingen voor projecten

Instellingen en voorinstellingen voor projecten

De projectinstellingen bepalen de eigenschappen van uw video- en audioprojectelementen. Ze bepalen bijvoorbeeld hun indeling (AVCHD), bron (harde schijf of camcorder met Flash-geheugen) en de hoogte-breedteverhouding (standaard- of breedbeeldvideo). Projectinstellingen geven ook de framesnelheid, de audiosamplefrequentie, het onderste of bovenste veld eerst en de bitdiepte voor uw project op.

Wanneer u een nieuw project start, past Adobe Premiere Elements een voorinstelling toe op dit project. Een voorinstelling voor een project is een verzameling vooraf geconfigureerde projectinstellingen. U kunt de standaardprojectvoorinstelling gebruiken voor de televisiestandaard voor de Adobe Premiere Elements-versie die op uw computer is geïnstalleerd.

NTSC (National Television Standards Committee) is de televisiestandaard voor Amerika, de Caraïben, Japan, Zuid-Korea en Taiwan.

PAL (Phase Alternating Line) is het standaardformaat voor Europa, Rusland, Afrika, Midden-Oosten, India, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuidelijke Stille Oceaan, China en andere delen van Azië.

U kunt de projectvoorinstelling niet wijzigen nadat u een project hebt gestart. Daarom moet u de indeling van uw bronbeeldmateriaal controleren voordat u een projectvoorinstelling selecteert.

Opmerking:

Als u instellingen van een lagere kwaliteit voor uitvoer (zoals streaming van webvideo) opgeeft, wijzigt u uw projectinstellingen niet. Wijzig in plaats daarvan de exportinstellingen.

Dynamische voorinstelling sequentie

Wanneer u een filmclip toevoegt aan de tijdlijn van de Professionele weergave, wijzigt Adobe Premiere Elements automatisch de projectinstellingen op de achtergrond om deze af te stemmen op de clipeigenschappen. Deze omvatten dimensie, fps, pixelverhouding en veldvolgorde.

Voorinstellingen selecteren en instellingen wijzigen

Adobe Premiere Elements bevat standaardprojectvoorinstellingen voor media vanuit veelgebruikte bronnen, zoals camera's, dvd-schijven en mobiele telefoons.

U kunt uit een lijst met beschikbare voorinstellingen selecteren, maar u kunt geen aangepaste voorinstellingen maken. De voorinstellingen voor een project kunnen alleen op het moment dat het project wordt gemaakt, worden geselecteerd. U kunt geen voorinstelling voor een project wijzigen nadat dit is gemaakt.

Als u een voorinstelling voor een project wilt selecteren bij het starten van een nieuw project, klikt u op Instellingen wijzigen in het dialoogvenster Nieuw project en selecteert u de voorinstelling die overeenkomt met uw beeldmateriaal.

Als u een filmclip toevoegt waarvan de voorinstelling niet overeenkomt met de voorinstelling van het project op de tijdlijn Professionele weergave, wordt er een bericht weergegeven. Klik op Ja als u wilt dat Adobe Premiere Elements de projectinstellingen kan wijzigen om de dichtstbijzijnde beschikbare voorinstelling te gebruiken. Zie Dynamische voorinstelling sequentie voor meer informatie.

Een voorinstelling voor een project selecteren

Adobe Premiere Elements maakt standaard gebruik van een AVCHD-voorinstelling voor de televisiestandaard die u opgeeft wanneer u het programma installeert. Selecteer een nieuwe voorinstelling om projecten in een andere indeling, televisiestandaard of een frameverhouding te maken.

De voorinstelling die u selecteert wordt de standaardvoorinstelling die wordt gebruikt voor alle nieuwe projecten, totdat u een andere voorinstelling selecteert. Als u tijdelijk een voorinstelling kiest, wijzigt u deze wanneer u klaar bent met het gebruik ervan.

 1. Klik in het welkomstscherm op Video-editor om Adobe Premiere Elements te starten.

 2. Kies Bestand > Nieuw > Project.

 3. Klik op Instellingen wijzigen in het dialoogvenster Nieuw project.
 4. Selecteer de voorinstelling die overeenkomt met de indeling en de standaard van het beeldmateriaal dat u wilt bewerken.

 5. Klik op OK.
 6. Geef een naam en locatie op voor uw project en klik op OK.

Instellingen voor een bestaand project wijzigen

Nadat u een project maakt, kunt u kleine weergavegerelateerde wijzigingen uitvoeren in de projectinstellingen.

Opmerking:

Het is niet mogelijk de Bewerkingsmodus en de opmaak van Voorvertoningsbestanden te wijzigen nadat u een project hebt gemaakt.

 1. Kies Bewerken > Projectinstellingen > Algemeen.
 2. Geef in het dialoogvenster Projectinstellingen de projectinstellingen op voor Algemeen, Vastleggen en Video renderen.
 3. Klik op OK.

Uw projectinstellingen controleren

Het project bevat drie projectinstellingen onder drie categorieën: Algemeen, Vastleggen en Video renderen. Nadat u een project hebt gestart, kunt u de meeste instellingen niet meer wijzigen, zoals de beeldfrequentie, de grootte en de hoogte-breedteverhouding. U kunt echter wel de instellingen controleren om ervoor te zorgen dat de media die u aan het project wilt toevoegen, compatibel is.

 1. Open het project in Premiere Elements en kies Bewerken > Projectinstellingen > [categorie].
  Opmerking:

  Producten van derden, zoals pc's, opnamekaarten en hardwarebundels, bevatten soms aangepaste voorinstellingen. Zie de documentatie bij de producten van derden voor meer informatie.

Voorinstellingen voor NTSC en PAL

NTSC-voorinstellingen voldoen aan de NTSC-standaard, die bepaalt dat elk videoframe bestaat uit 525 horizontale lijnen die worden weergegeven met een snelheid van 29,97 frames per seconde. De voorinstelling Standaard-NTSC is van toepassing op beeldmateriaal met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. De voorinstelling Breedbeeld-NTSC is van toepassing op beeldmateriaal met een hoogte-breedteverhouding van 16:9.

PAL-voorinstellingen voldoen aan de PAL-standaard, die bepaalt dat elk videoframe bestaat uit 625 lijnen en dat videomateriaal met een snelheid van 25 frames per seconde wordt weergegeven.

Algemene instellingen

De algemene instellingen (Bewerken > Projectinstellingen > Algemeen) bepalen de fundamentele kenmerken van een project. Deze omvatten de bewerkingsmodus die wordt gebruikt om video, de framegrootte, hoogte-breedteverhoudingen, de tellingstijd (Weergave-indeling) en afspeelinstellingen (Tijdbasis) te verwerken. Deze instellingen komen overeen met de meest gebruikte bronmedia in uw project. Als bijvoorbeeld het merendeel van uw beeldmateriaal DV is, gebruikt u de DV-afspeelbewerkingsmodus. De kwaliteit van de video kan verslechteren als u deze instellingen willekeurig wijzigt.

Voor de algemene instellingen zijn de volgende opties beschikbaar.

Bewerkmodus

Hiermee identificeert u de televisiestandaard en -indeling voor het project. Het is niet mogelijk de voorvertoningsinstellingen voor Tijdbasis, Framegrootte, Pixelverhouding, Velden en Samplesnelheid te wijzigen. De bewerkingsmodus definieert deze instellingen.

Opmerking: De instelling van de Bewerkmodus geeft de specificaties weer van de bronmedia, niet de instellingen van de uiteindelijke uitvoer. U geeft uitvoerinstellingen op wanneer u een project exporteert.

Tijdbasis

Geeft aan welke tijdsverdelingen worden gebruikt om de tijdpositie van elke bewerking (PAL: 25, NTSC: 29.97) te berekenen.

Afspeelinstellingen

Deze knop is beschikbaar als u een DV-voorinstelling of een DV-bewerkingsmodus gebruikt of als u een plug-in installeert die bijkomende afspeelfuncties biedt. Voor een DV-bewerkingsmodus geeft deze optie aan waar u de voorvertoningen wilt afspelen. Zie de ontwikkelaarsdocumentatie voor informatie over de afspeelinstellingen voor plug-ins van derden.

Framegrootte

Geeft de framepixels op voor het afspelen van uw project. In de meeste gevallen komt de framegrootte voor uw project overeen met de framegrootte van uw bronmedia. Het is niet mogelijk de framegrootte te wijzigen om het langzame afspelen te compenseren. U kunt echter wel de afspeelinstellingen aanpassen: houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op het scherm en kies Afspeelinstellingen. Pas de framegrootte van de uitvoer aan door de exportinstellingen te wijzigen.

Pixelverhouding

Hiermee stelt u de hoogte-breedteverhouding voor pixels in. De video-indeling (PAL of NTSC) bepaalt deze verhouding. Als u een pixelverhouding gebruikt die anders is dan uw video, kan de video vervormd worden weergegeven wanneer u het rendert en afspeelt.

Velden

Hier wordt de velddominantie aangegeven. De velddominantie is de volgorde waarin de twee geïnterlinieerde velden van elk frame worden getekend.

Weergave-indeling (video)

Hiermee geeft u op hoe tijd moet worden weergegeven in het project. De weergaveopties voor tijd komen overeen met de standaarden voor het bewerken van video- en filmbeelden. Voor DV NTSC-video kiest u 30 fps-tijdcode voor dropframe. Voor DV PAL-video kiest u 25 fps-tijdcode.

Veilig gebied titel

Geeft het gebied van de framegrens op om te markeren als een veilige zone voor titels, zodat titels niet worden geknipt door televisies die inzoomen op de afbeelding. Een rechthoek met dradenkruizen markeert de veilige zone voor de titel wanneer u op de knop Veilige zones op het scherm klikt. Titels vereisen een grotere veilige zone dan handeling.

Veilig gebied handeling

Geeft het gebied van de framegrens op om te markeren als een veilige zone voor een handeling, zodat televisies die inzoomen op de afbeelding de handeling niet uitsluiten. Een rechthoek markeert de veilige zone voor de handeling wanneer u op de knop Veilige zones op het scherm klikt.

Samplefrequentie

Identificeert de audiosamplefrequentie voor de projectinstelling. Over het algemeen bieden hogere frequenties een betere audiokwaliteit in projecten, maar vereisen deze meer schijfruimte en verwerking. Neem audio op met een samplefrequentie van een hoge kwaliteit en leg audio vast aan de frequentie waarmee deze werd opgenomen.

Weergave-indeling (audio)

Hier kunt u opgeven of de tijdsweergave voor geluid moet worden gemeten op basis van audiosamples of milliseconden. Standaard wordt de tijd weergegeven in audiosamples. U kunt echter tijd weergeven in milliseconden voor precisie op sampleniveau wanneer u audio bewerkt.

Instellingen voor het renderen van video

Instellingen voor videorendering bepalen de afbeeldingskwaliteit, compressie-instellingen en kleurdiepte die Adobe Premiere Elements gebruikt wanneer u video afspeelt vanaf de tijdlijn van de Professionele weergave.

Als u de instellingen voor het renderen van video wilt weergeven, kiest u Bewerken > Projectinstellingen > Video renderen. Voor deze instellingen zijn de volgende opties beschikbaar:

Maximale bitdiepte

Hiermee staat u Premiere Elements toe om maximaal 32-bits verwerking te gebruiken, ook al wordt in het project een lagere bitdiepte gebruikt. Als u deze optie selecteert, wordt de precisie groter, maar duurt de verwerking langer.

Bestandsindeling

Hiermee bepaalt u de indeling van de voorvertoningvideo.

Compressor

Identificeert de codec (compressor/decompressor) die Premiere Elements toepast om filmvoorvertoningen te genereren. De voorinstelling van het project bepaalt de codec. U kunt deze niet wijzigen, omdat deze moet overeenstemmen met de DV-standaard.

Opmerking: Als u geen effecten op de clip toepast of de frame-/tijdkenmerken van de clip niet wijzigt, gebruikt Adobe Premiere Elements de oorspronkelijke codec van de clip voor het afspelen. Als uw wijzigingen frameherberekening vereisen, past Adobe Premiere Elements hier de geïdentificeerde codec toe.

Stilstaande beelden optimaliseren

Selecteer deze optie als u op efficiënte wijze stilstaande beelden wilt gebruiken in projecten. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding gebruiken die een duur van 2 seconden in een 30 fps-project heeft. Premiere Elements maakt een frame van 2 seconden in plaats van 60 frames, elk met een duur van 1/30 seconde. Schakel deze optie uit als projecten afspeelproblemen ondervinden bij het weergeven van stilstaande beelden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account