Een video bevat meestal een aantal verschillende favoriete momenten. Met Adobe Premiere Elements kunt u al uw favoriete videomomenten markeren en extraheren als een enkele samengestelde clip, of als afzonderlijke clips. Vervolgens kunt u de geëxtraheerde clips bewerken of delen.

De functie Favoriete momenten is beschikbaar in de Snelle weergave en in de Professionele weergave.

 1. Importeer uw videoclips in Adobe Premiere Elements met behulp van Media toevoegen, of open ze vanuit Projectelementen (als u de video's al hebt geïmporteerd).

 2. Sleep de videoclips en zet ze neer op de tijdlijn. Selecteer de videoclip waarin u de favoriete momenten wilt markeren.

 3. Selecteer Gereedschappen > Favoriete momenten.

  Favoriete momenten
  Favoriete momenten

 4. Selecteer een van de volgende manieren om uw favoriete momenten te markeren:

  Het gebruik van de huidige tijdsindicator en de optie Moment markeren

  Zoek het gewenste beginpunt vanaf waar u uw favoriete moment wil markeren, sleep vervolgens de huidige tijdsindicator (CTI) naar dat punt en klik op Moment markeren. U kunt meerdere favoriete momenten in een videoclip markeren.

  De huidige tijdsindicator en het + symbool op de tijdlijn gebruiken

  Sleep de huidige tijdsindicator naar het frame in de videoclip vanaf waar u het moment wilt markeren. Klik op het +-symbool om het favoriete moment te markeren.

  Het afspelen van de tijdlijn en het gebruik van de optie Moment markeren

  Speel de tijdlijn af (door de besturingselementen van de speler te gebruiken of door op de spatiebalk te drukken) en klik vervolgens op Moment markeren om het beginpunt van een favoriet te markeren. Om het einde van het favoriete moment te markeren, klikt u opnieuw op Moment markeren. In dit geval werkt de optie Moment markeren als een schakeltoets.

  Het gebruik van de Optie Automatisch momenten markeren

  Klik op Automatisch momenten markeren voor het automatisch markeren van favoriete momenten in uw videoclip. Met Gezichtsfilter ingeschakeld, richt de gegenereerde uitvoer zich nu op de activiteit en op de gezichtsgegevens.

  Automatisch gemarkeerde momenten worden groen weergegeven in Adobe Premiere Elements. De handmatig gemarkeerde momenten worden geel weergegeven.

  A. Herstellen, Automatisch markeren, Instellingen B. Moment markeren C. Voorvertoning D. Automatisch gemarkeerd favoriet moment E. Handmatig gemarkeerd favoriet moment 
 5. Gebruik de volgende opties om uw selectie van favoriete momenten nauwkeurig af te stellen:  

  Twee favoriete momenten samenvoegen

  Sleep het eind- of beginpunt van een favoriet moment op de tijdlijn zodat dit overlapt met het volgende of vorige favoriete moment op de tijdlijn.

  De markering van een favoriet moment verwijderen

  Klik op de kruismarkering in de rechterbovenhoek van het gemarkeerde favoriete moment. De clip wordt niet verwijderd.

  De markering van een favoriet moment verwijderen

  Voorvertoning favoriete momenten

  Klik op Voorvertoning om de favoriete momenten te bekijken die op de tijdlijn zijn gemarkeerd.

  Resetten

  Klik op Herstellen en vervolgens op Ja om alle gemarkeerde favoriete momenten te verwijderen en opnieuw te beginnen. Druk op Ctrl + Z om de herstelhandeling ongedaan te maken en gemarkeerde momenten terug te zetten.

 6. Klik op Gereed. Selecteer de optie om de favoriete momenten als een gecombineerde clip of als afzonderlijke clips te extraheren, en klik op OK.

  Favoriete momenten extraheren als één clip of als afzonderlijke clips

  Momenten als gecombineerde clip op de tijdlijn plaatsen

  Selecteer deze optie om alle favoriete momenten als gecombineerde clip in te stellen. Dubbelklik op de clip om de favoriete momenten te bewerken, indien nodig.

  Plaatsen als afzonderlijke clips op tijdlijn

  Selecteer deze optie om de favoriete momenten als afzonderlijke clips op de tijdlijn te plaatsen.

  De instelling 'Favoriete momenten afsluiten' wordt weergegeven wanneer u het programma voor het eerst afsluit. Als u deze instelling later wilt wijzigen, kunt u het dialoogvenster met instellingen gebruiken.

Dubbelklik op een favoriete clip om de workflow te starten waarmee u elke favoriet moment kunt aanpassen. U kunt desgewenst ook favoriete momenten toevoegen of verwijderen. Op de tijdlijn kunt u elke favoriete clip splitsen of bijsnijden, net als alle andere clips. Nadat u een favoriet moment hebt gemaakt, wordt dit moment opgenomen als element in het vak Projectelementen.

Besturingselementen voor het afspelen van favoriete momenten

Gebruik de volgende besturingselementen om gemakkelijker te navigeren wanneer u uw favoriete videomomenten aan het markeren bent.

A. Naar vorig bewerkpunt B. Stap terug (links) C. Afspelen/pauzeren in-/uitschakelen (spatie) D. Stap vooruit (rechts) E. Naar volgend bewerkpunt (Page Down) 

Instellingen voor favoriete moment

Tijdens het handmatig markeren van favoriete momenten kunt u de instellingen, alsook de instellingen van favoriete momenten die automatisch zijn gemarkeerd, geheel naar wens configureren.

Instellingen - Favoriete momenten

Instellingen Automatisch markeren van momenten

Duur van het gemarkeerde momentsegment

U kunt de schuifregelaar instellen om de duur van het gemarkeerde moment langer of korter te maken. De optie Helder laat uw favoriete momenten kort en scherp zien en met de optie Ontspannen kunt u de momenten met een maximale lengte bekijken.

Instellingen Moment markeren

Seconden toevoegen vóór en na uw gemarkeerd moment

Geef aan hoeveel tijd in seconden u vóór of na een gemarkeerd moment wilt toevoegen.

Afsluitinstellingen

Momenten als gecombineerde clip op de tijdlijn plaatsen

Selecteer deze optie om alle favoriete momenten als gecombineerde clip in te stellen. Dubbelklik op de clip om de favoriete momenten te bewerken, indien nodig.

Plaatsen als afzonderlijke clips op tijdlijn

Selecteer deze optie om de favoriete momenten als afzonderlijke clips op de tijdlijn te plaatsen.

Standaardovergang toepassen tussen favoriete momenten

Selecteer deze optie om een standaardovergang tussen favoriete momenten toe te passen. Als u een standaardovergang wilt instellen, sluit u het dialoogvenster Favoriete momenten en klikt u op Overgangen op de actiebalk. Klik met de rechtermuisknop en selecteer een overgang die u als standaardovergang wilt instellen.

U kunt ook de sneltoets aanpassen voor de volgende twee functies van Favoriete momenten. Ga voor meer informatie naar Sneltoetsen aanpassen.

 1. Moment markeren (standaard toegewezen aan F)
 2. Voorvertoning (niet-toegewezen)

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid