Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Udostępnianie plików przy pomocy usługi Adobe SendNow

Do witryny Acrobat.com można wysyłać (i udostępniać w niej) pliki wielu typów, nie tylko pliki PDF.

 1. Aby otworzyć panel Udostępnij, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Plik > Wyślij plik.

  • Kliknij przycisk E-mail na pasku narzędziowym.

 2. W oknie dialogowym Wyślij wiadomości e-mail kliknij Użyj usługi Adobe SendNow. Usługa Adobe SendNow otworzy się w przeglądarce domyślnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie usługi Adobe SendNow.

Program Acrobat wyśle pliki do usług online firmy Adobe oraz roześle wiadomości e-mail do odbiorców, zawierające łącze do udostępnionego pliku. Podobne łącze pojawi się w wysłanej do Ciebie wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Udostępnianie plików za pośrednictwem poczty e-mail

Możliwe jest udostępnianie plików wielu typów, nie tylko plików PDF.

 1. Aby wysłać wiadomość e-mail, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Plik > Wyślij plik.

  • Kliknij ikonę E-mail na pasku narzędziowym.

 2. W oknie dialogowym Wyślij wiadomość e-mail wybierz daną opcję, a następnie kliknij Kontynuuj.
  • Aby użyć własnego programu do obsługi poczty e-mail, wybierz opcję Użyj domyślnej aplikacji poczty e-mail

  • Aby użyć systemu poczty WWW, takiego jak Gmail lub Yahoo, wybierz opcję Użyj poczty WWW

  Zaznacz opcję Zapamiętaj mój wybór, aby pominąć to okno dialogowe w przyszłości.

 3. Kliknij Kontynuuj i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aby dodać lub edytować konta e-mail, zobacz Preferencje konta e-mail.

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Recenzja > Współpraca na żywo.
 2. Jeśli pojawi się monit, zaznacz plik PDF lub odszukaj go, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź identyfikator Adobe ID i hasło albo utwórz identyfikator.
 4. Na ekranie wiadomości e-mail wykonaj poniższe czynności, a następnie kliknij przycisk Wyślij:
  • Wprowadź adresy e-mail zaproszonych. Adresy należy rozdzielać średnikiem lub przez naciśnięcie klawisza Enter. Kliknij przycisk Do lub Dw, aby wybrać adresy e-mail z książki adresowej aplikacji poczty e-mail.

  • Wyświetl temat i tekst wiadomości e-mail oraz edytuj je w razie potrzeby. Aby użyć domyślnej wiadomości, kliknij przycisk Wyzeruj wiadomość domyślną.

  • Aby sesja współpracy była przeprowadzona za pomocą witryny Acrobat.com, wybierz opcję Zapisz plik w witrynie Acrobat.com i wyślij łącze odbiorcom. Aby wysłać plik do odbiorców w formie załącznika, pozostaw tę opcję niezaznaczoną.

  • Jeśli sesja współpracy jest przeprowadzana za pomocą witryny Acrobat.com, określ, kto może pobrać plik, używając opcji menu Poziom dostępu.

 1. W wiadomości e-mail z zaproszeniem do współpracy na żywo wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli wiadomość e-mail zawiera plik PDF w postaci załącznika, kliknij go dwukrotnie.

  • Jeśli wiadomości e-mail zawiera adres URL, kliknij go lub wpisz w polu adresu przeglądarki. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID oraz hasła.

 2. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się jako gość lub użyj identyfikatora Adobe ID oraz hasła.
 3. Podczas sesji współpracy na żywo w razie potrzeby wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Wprowadź wiadomości czatu w polu w dolnej części panelu. Kliknij pole koloru, aby wybrać inny kolor tekstu czatu.

  • Aby udostępnić strony, tak aby widok strony był taki sam dla wszystkich uczestników, kliknij przycisk Rozpocznij udostępnianie strony. Podczas udostępniania strony zamiast tego przycisku jest widoczny przycisk Zakończ udostępnianie strony. Udostępnianie strony można zakończyć w dowolnym momencie.

  • Aby udostępnić ekran podczas spotkania w programie Adobe ConnectNow, z menu opcji  wybierz polecenie Udostępnij mój ekran.

  • Aby zapisać historię czatu, z menu opcji  wybierz polecenie Zapisz czat.

  • Aby wyłączyć współpracę na żywo w odniesieniu do dokumentu wybierz polecenie Wyłącz funkcję czatu i udostępnianie strony dla mojej kopii w menu opcji lub polecenie Wyłącz funkcję czatu i udostępnianie strony dla wszystkich kopii (dotyczy tylko inicjatora). Po wyłączeniu współpracy na żywo dla wszystkich kopii użytkownicy nie mogą zalogować się do sesji współpracy na żywo za pomocą żadnej kopii dokumentu.

Preferencje usług Adobe Online

Aby zmienić ustawienia konta w witrynie Acrobat.com, otwórz okno dialogowe Preferencje, a następnie w kolumnie Kategorie wybierz pozycję Usługi Online.

Adres e-mail (Adobe ID)

Wskazuje adres e-mail powiązany z identyfikatorem Adobe ID.

Wyloguj

Kliknij, aby wylogować się z konta Acrobat.com.

Zarządzaj kontem

Kliknij, aby wyświetlić ustawienia konta i zarządzać nimi.

Zmień hasło

Kliknij, aby wyczyścić aktualnie zapisane hasło i podać nowe.

Kopiuj mnie, gdy wyślę wiadomość e-mail z zaproszeniem przy pomocy usług Adobe Online

Kiedy ta opcja jest zaznaczona, otrzymujesz kopię swoich wiadomości e-mail inicjujących udostępnienie recenzji oraz rozpowszechnianie formularzy.

Preferencje konta e-mail

Aby zmienić lub dodać konta e-mail, otwórz okno dialogowe Preferencje i w części Kategorie wybierz Konta e-mail. Konto e-mail używane jest w różnych obiegach pracy, takich jak na przykład wysyłanie pliku i recenzja. Można używać konta skonfigurowanego poprzez domyślnego klienta poczty e-mail lub używać kont poczty WWW, takich jak Gmail lub Yahoo! Poczta.

Konta

Wyszczególnij wszystkie konta e-mail.

Dodaj konto

Wybierz konto e-mail do dodania. Wpisz swój adres e-mail dla kont Gmail i Yahoo! W przypadku innych kont konieczne jest podanie dodatkowych szczegółów, takich jak hasło i ustawienia serwera.

Edytuj

Edytuje ustawienia dla kont e-mail.

Ustaw jako domyślne

Kliknij, aby użyć wybranego konta jako domyślnego.

Usuń

Kliknij, aby usunąć wybrane konto.

Tworzenie dokumentu programu Buzzword

Funkcja tworzenia dokumentu programu Adobe Buzzword bezpośrednio z poziomu programu Acrobat nie jest dostępna w programie Acrobat X i jego nowszych wersjach. Jeśli posiadasz konto Acrobat.com, możesz tworzyć i udostępniać dokumenty programu Buzzword. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://acrobat.com.

Współpraca podczas spotkań w programie ConnectNow

Funkcja tworzenia spotkań w programie ConnectNow bezpośrednio z poziomu programu Acrobat nie jest dostępna w programie Acrobat X i nowszych wersjach. Jeśli posiadasz konto Acrobat.com, możesz udostępniać dokumenty PDF i swój komputer oraz korzystać z innych funkcji współpracy w spotkaniach w programie ConnectNow. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://acrobat.com.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online