Zgodność oprogramowania Acrobat i nowego systemu Mac OS 10.11 El Capitan

Od jesiennego wydania oprogramowania Acrobat 11 i DC obie wersje są zgodne z systemem Mac OS El Capitan.

Poniżej znajduje się lista kilku znanych problemów związanych z systemem operacyjnym

Znane problemy

  • Problem: Nie można dodać łącznika programu SharePoint z WPAD (usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web) lub WPAD+PAC (autokonfiguracja serwera proxy) [4067734]
  • Problem: Program Acrobat zamyka tryb pełnoekranowy i okno zostaje zminimalizowane/ukryte, gdy użytkownik wybiera opcję Plik -> Przywróć po dokonaniu zmian [4044395]

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online