Czym jest proces ARMsvc.exe?

W systemach Windows 7, Vista oraz Server 2008 program Adobe Reader 10.1 instaluje ARMsvc.exe w ramach programu Updater. Jest to usługa systemu Windows, która jest uruchamiana w kontekście Systemu. Nowa usługa umożliwia aktualizacje dyskretne i automatyczne na urządzeniach, na których użytkownik skonfigurował aplikację do aktualizacji automatycznych. (Aby ustawić aktualizacje automatyczne, wybierz kolejno opcje Edytuj > Updater > Pobierz i zainstaluj aktualizacje automatycznie lub Preferencje > Updater > Pobierz i zainstaluj aktualizacje automatycznie.) Bez użycia tej usługi użytkownik potwierdza podniesienie przy użyciu okna dialogowego User Account Control (UAC) w trakcie procesu aktualizacji.

Jak często sprawdzane są w usłudze nowe aktualizacje?

Usługa nie obejmuje harmonogramu i nie wykonuje żadnych czynności samoistnie. Program Updater korzysta z usługi, gdy potrzebne jest podniesienie. Domyślnie program Updater sam sprawdza aktualizacje co trzy dni od ostatniego pomyślnego sprawdzenia.

Czy proces jest konfigurowalny?

Proces nie jest konfigurowalny, chyba że jakaś osoba posiadająca wymagane uprawnienia może go zatrzymać lub wyłączyć. Ustawienia dotyczące zmiany długości odstępu pomiędzy aktualizacjami lub trybu sprawdzania znajdują się w programie Updater. Aby uzyskać szczegóły, zobacz http://kb2.adobe.com/cps/837/cpsid_83709/attachments/Acrobat_Reader_Updater.pdf.

Czy proces można przerwać lub zatrzymać?

Tak. Jak w przypadku każdej standardowej usługi systemu Windows usługę można skonfigurować przy użyciu Menedżera usług systemu Windows. Po skonfigurowaniu na zatrzymanie lub wyłączenie program Updater nie może jej użyć.

Czy usługa działa w systemie XP?

Nie. Aktualizacje dla użytkowników standardowych w systemie XP są wyłączone.

Jak usługa współpracuje z usługą User Account Control?

W systemach Vista i Win 7 jeśli usługa User Account Control (UAC) jest wyłączona, program Updater jest wyłączony dla użytkowników standardowych. Jeśli usługa UAC jest włączona, program Updater jest włączony dla użytkowników standardowych. Jednak instalacje dyskretne nie są możliwe w przypadku użytkowników standardowych, gdyż konieczne jest zapewnienie poświadczeń administratora, aby podnieść instalację aktualizacji. W tym obiegu pracy użytkownicy standardowi są przełączani w tryb interfejsu użytkownika (z wyświetlonymi oknami dialogowymi), aby zapewnić poświadczenia. (Tryby użytkownika są przełączane, nawet jeśli preferencje programu Updater są ustawione do pracy w pełnym trybie automatycznym.) Użytkownicy standardowi nie mogą instalować aktualizacji bez wprowadzania poświadczeń, nawet w przypadku wprowadzenia armsvc.exe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online