Problem

Gdy próbujesz wydrukować plik PDF w programie Internet Explorer 7 w systemie Windows Vista, nie można wydrukować pliku i zostaje wyświetlony komunikat o błędzie „Nie można rozpocząć zadania drukowania”.

Szczegół

W programie Adobe Acrobat 8 lub 9, lub w programie Adobe Reader 8 lub 9 została zaznaczona opcja Wyświetl plik PDF w przeglądarce. (Aby zobaczyć tę opcję w programie Acrobat lub Adobe Reader, wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje > Internet.)

Przyczyna

W ustawieniach zabezpieczeń w programie Internet Explorer został włączony tryb chroniony.

W trybie chronionym pliki są przekierowywane do bezpiecznego folderu zwirtualizowanego, który replikuje strukturę folderów na komputerze, ale izoluje pliki od reszty komputera w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

Rozwiązanie

Zastosuj jedno z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Wyłącz na pewien czas tryb chroniony w programie Internet Explorer 7.

 1. W przeglądarce wybierz opcję Narzędzia > Opcje internetowe.
 2. Wybierz kartę Zabezpieczenia.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz tryb chroniony.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij program Internet Explorer.
 6. Otwórz ponownie program Internet Explorer.
 7. Znajdź plik PDF, który chcesz wydrukować.
 8. Wybierz kolejno opcje Plik > Drukuj.

Ostrzeżenie: Tryb chroniony może ochronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem. Po wydrukowaniu pliku PDF należy włączyć tryb chroniony ponownie.

Rozwiązanie 2: Do wydrukowania pliku PDF należy użyć programu Acrobat lub Adobe Reader.

 1. W programie Internet Explorer znajdź plik PDF, który chcesz wydrukować.
 2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.
 3. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik PDF.
 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).
 5. Otwórz program Acrobat lub Adobe Reader.
 6. Wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz.
 7. Przejdź do lokalizacji wybranej w Kroku 3.
 8. Wybierz plik PDF.
 9. Kliknij przycisk Otwórz.
 10. Wybierz kolejno opcje Plik > Drukuj.

Rozwiązanie 3: Użyj innej przeglądarki sieci Web.

Do drukowania pliku PDF użyj innej przeglądarki sieci Web, np. Firefox lub Opera.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online