Problem

Po uruchomieniu programu Adobe Acrobat 8 Professional lub Standard zostaje wyświetlony komunikat o błędzie „Został wykryty poważny błąd i program Adobe Acrobat 8 Professional [lub Standard] przestał działać. Zainstaluj ponownie aplikację i spróbuj ponownie”.

Przyczyna

Podczas uruchamiania aplikacji program Acrobat sprawdza aktywację. Jeśli program Acrobat nie wykrywa, że aktywacja miała miejsce, wówczas inicjuje proces. Aby aktywacja zakończyła się pomyślnie, musisz mieć w systemie nieuszkodzoną wersję pliku AdobeConfig.xml.

Rozwiązanie

Wstępne kroki: Sprawdź plik AdobeConfig.xml.

 1. Upewnij się, że program Acrobat nie jest otwarty.
 2. Otwórz folder C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\alm_config_files.
 3. Sprawdź, czy nazwa pliku AdobeConfig.xml jest prawidłowa.

Po sprawdzeniu pliku AdobeConfig.xml spróbuj jednego z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1 (Zakupiona licencja sprzedawcy): Usuń i ponownie zainstaluj program Acrobat.

 1. Usuń program Acrobat przy użyciu Panelu sterowania Dodaj lub usuń programy (Windows XP) lub Panelu sterowania Programy i funkcje (Windows Vista).
 2. Uruchom ponownie system.
 3. Zainstaluj ponownie program Acrobat.

Rozwiązanie 2 (Licencja zbiorowa): Zastąp plik AdobeConfig.xml.

 1. Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu uzyskania nośników zastępczych lub skopiuj plik AdobeConfig.xml z nośników fizycznych.
 2. Upewnij się, że program Acrobat nie jest otwarty.
 3. Umieść nowy plik AdobeConfig.xml w folderze alm_config_files.
 4. Spróbuj uruchomić program Acrobat.
 5. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj użyć Rozwiązania 1 powyżej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online