Nie można otworzyć plików PDF zaszyfrowanych za pomocą programu LiveCycle | 11.0.09

Nie można otworzyć plików PDF zaszyfrowanych za pomocą programu LiveCycle w programie Reader

W przypadku użycia programu Adobe Reader do wyświetlania plików PDF chronionych za pomocą funkcji rozszerzonego uwierzytelniania programu LiveCycle zostaje wyświetlony pusty ekran logowania. Plików PDF zarządzanych w oparciu o prawa cyfrowe nie można otworzyć przy użyciu programu Adobe Reader, jeśli:

  • Systemem operacyjnym jest system Windows.
  • Wersją programu Adobe Reader jest 11.0.08 lub 11.0.09.
  • Plik PDF jest chroniony przy użyciu Serwera zarządzania prawami Adobe LiveCycle.
  • Mechanizmem uwierzytelniania jest uwierzytelnianie rozszerzone.
  • Program Adobe Reader jest uruchomiony w trybie chronionym.

Problem ten nie występuje w programie Acrobat. Firma Adobe planuje rozwiązać ten problem w kolejnej zaplanowanej wersji.

Nie można otworzyć obrazu z pliku PDF

Rozwiązanie: Zainstaluj najnowszą wersję produktu

Aktualizuj do wersji 11.0.10: 

  • Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź uaktualnienia lub
  • Pobierz plik .msp i aktualizuj ręcznie. 
Szczegóły znajdują się w Informacjach o wydaniu.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto