Błąd: dokument PDF jest uszkodzony i nie można go naprawić

Produkty Acrobat były w przeszłości otwierane, jeśli tylko oznaczenie nagłówka %PDF-header zaczynało się w dowolnym miejscu w pierwszych 1024 bajtach pliku. Nie sprawdzano nadmiarowych bajtów przed oznaczeniem nagłówka %PDF-header. Jednakże aktualizacje do wersji 10.1.5 oraz 11.0.01 zwiększają bezpieczeństwo poprzez wymuszenie dokładniejszego przeglądania nagłówka PDF-header. Produkt odmawia teraz otwierania minimalnej liczby plików PDF, które nie zaczynają się poprawnie od nagłówka „%PDF” i wyświetlany jest błąd:

Błąd: dokument jest uszkodzony i nie można go naprawić. Program Adobe Reader nie mógł go otworzyć, ponieważ nie jest to obsługiwany typ pliku lub plik został uszkodzony (na przykład: został przesłany jako załącznik do wiadomości e-mail i nie został poprawnie rozkodowany).

Rozwiązanie: wypróbuj jeden z poniższych sposobów obejścia problemu

Osoby tworzące pliki PDF

Jeśli zarządzasz lub administrujesz oprogramowaniem, które automatycznie generuje pliki PDF, zmień sposób tworzenia pliku PDF. Upewnij się, że przed oznaczeniem %PDF w nagłówku pliku nie ma nadmiarowych bajtów.

Konsumenci plików PDF: administratorzy i użytkownicy w przedsiębiorstwach

Jeśli jesteś klientem lub specjalistą w zakresie IT z przedsiębiorstwa, możesz wyłączyć na urządzeniach weryfikację nagłówka, wybierając odpowiednie opcje. Możesz wybrać określone preferencje dla każdego użytkownika w rejestrze HKCU lub na poziomie urządzenia dla wszystkich użytkowników w rejestrze HKLM. Możesz zastosować podobną metodę w systemie operacyjnym Mac OS, modyfikując tę samą opcję plików plist. Jeśli brak klucza AVGeneral, utwórz go ręcznie.

Domyślna ścieżka HKLM to:

HKLM\Software\Adobe\(product name)\(version)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Na przykład: aby zmienić działanie w przypadku programu Acrobat 11.0, utwórz DWORD w tej lokalizacji: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Domyślna ścieżka HKCU to:

HKCU\Software\Adobe\(product name)\(version)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Na przykład: aby zmienić działanie w przypadku programu Reader 10.0, utwórz DWORD w tej lokalizacji: HKCU\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Zawsze zmieniaj produkt i numer wersji w ścieżce opcji, tak by pasowały one do Twojej instalacji. Metoda ta umożliwia wyświetlanie plików PDF na kontrolowanych przez Ciebie urządzeniach.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online