Formant Microsoft WebBrowser to składnik środowiska .Net, który pozwala programistom na tworzenie formularzy przeglądających strony internetowe.Jego efektem dodatkowym jest możliwość użycia go do wyświetlania w formularzu plików PDFdziękiplikowi AcroPDF.dll.

Adobe nie zaleca ani nie obsługujeużywaniapliku AcroPDF.dll w ten sposób. Zastosowanie takiego rozwiązania w aplikacjach może napotkać nieoczekiwane skutki.

Obsługiwaną i udokumentowaną w pakiecie Acrobat SDK metodą jest bezpośrednie osadzanie formantu AcroPDF bezpośrednio w formularzu. Zapoznaj się z rozdziałem „Komunikacja między aplikacjami Acrobat” oraz opisem obiektu AxAcroPDF w materiałach referencyjnych interfejsu API. Mechanizm ten jest obsługiwany zarówno w programach Adobe Acrobat, jak i Adobe Reader.

Program Acrobat oferuje inne sposoby udostępniania plików PDF w aplikacjach. Opisano je także w dokumentacji Acrobat SDK. Ich dokumentacja jest dostępna tutaj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online