Aplikacje PDF zaprojektowane przy użyciu języka VB6 nie współpracują z programem Acrobat 11.0.07.

Aktualizacja 11.0.07 zapewnia obsługę funkcji 64-bitowych przez oddzielne 32-bitowe i 64-bitowe biblioteki DLL i wdrożenie jest zgodne z wytycznymi firmy Microsoft. Ze względu na to, że język VB 6.x nie zapewnia obsługi funkcji 64-bitowych, aplikacje zaprojektowane w środowisku VB6 już nie działają.

Obejścia problemów

Dostępne są następujące opcje:

  • Aktualizuj do nowego pakietu IDE lub nowszej wersji języka Visual Basic, która obsługuje 64-bitowe biblioteki DLL.
  • W przypadku wcześniejszego projektowania aplikacji w wersji 32-bitowej ze względu na to, że biblioteka AcroPDF.dll była 32-bitowa i używania programu Visual Studio 2005 lub jego nowszej wersji, sprawdź, czy ustawieniem w oknie Platforma docelowa programu Visual Studio jest Dowolny procesor CPU (ustawienie domyślne). Opcja Dowolny procesor CPU oznacza, że zestaw jest uruchamiany natywnie na procesorze CPU, na którym jest obecnie uruchamiany. Tzn. jako 64-bitowy na urządzeniu 64-bitowym i 32-bitowy na urządzeniu 32-bitowym. 
  • Jeśli kontrolujesz środowisko użytkownika końcowego, nie aktualizuj urządzeń do wersji 11.0.07, dopóki ponownie nie zaprojektujesz aplikacji z odpowiednimi ustawieniami.
  • Zaprojektuj aplikację w taki sposób, aby przeglądarka sieci Web sterowała ładowaniem wtyczki programu Acrobat lub Reader, a nie bezpośrednim wywołaniem biblioteki DLL. Aby zapoznać się z niektórymi rozwiązaniami, zobacz wątek forum.

Dodatkowe informacje

W świecie oprogramowania obserwuje się szybkie przechodzenie na aplikacje 64-bitowe i coraz częściej można zetknąć się ze scenariuszami, w których wymagane są wtyczki 64-bitowe oraz obsługa 64-bitowa. Miej na uwadze, że:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online