Nie można wypełnić formularzy w formacie PDF na urządzeniu Windows Touch.

Ten problem można usunąć, aktualizując program do wersji 11.0.07.

Wypełnianie formularza w programie Adobe Reader 11.0.06 kończy się niepowodzeniem, gdy klawiatura wirtualna nie jest wyświetlana w przypadku wybrania pola formularza. Zamiast tego w polu komunikatu o błędzie znajduje się następujący tekst:

C:\ Program Files\Common Files\Microsoft shared\ink\TabTip.exeWindows nie może uzyskać dostępu do określonej ścieżki urządzenia lub pliku. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień, aby uzyskać dostęp do tego formularza.

Błąd występuje, jeśli występują wszystkie z następujących warunków:

  • Używasz programu Reader 11.0.06 (wirtualna klawiatura nie była obsługiwana w wersji 11.0.05).
  • Tryb chroniony jest włączony.
  • Używasz urządzenia Windows touch 8.x lub nowszej wersji.

Rozwiązanie 1: Zaktualizuj.

Po prostu wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź uaktualnienia i zainstaluj wersję 11.0.07.

Rozwiązanie 2: Wyłącz tryb dotykowy.

  1. Wybierz polecenia Edycja > Preferencje > Ogólne
  2. Na liście rozwijanej trybu dotykowego wybierz opcję Nigdy.
Lista rozwijana trybu dotykowego

Rozwiązanie 3: Wyłącz tryb chroniony.

Tryb chroniony chroni sprzęt i dane, zabezpieczając aplikację oraz informacje, do których uzyskuje ona dostęp. Wyłączanie trybu chronionego nie jest zalecane. 

Więcej szczegółów, m.in. kroki opisujące wyłączanie trybu chronionego, można znaleźć w tym temacie Pomocy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online