Zapraszanie współpracowników do edycji plików w chmurze

Aby łatwo współpracować z innymi, zaproś ich do edytowania plików w chmurze. Wspólna praca nad dokumentami w chmurze odbywa się w sieci, dlatego najpierw trzeba zapisać plik jako dokument w chmurze.

Zapraszanie innych do edycji w aplikacjach Creative Cloud

Po zapisaniu plików jako plików w chmurze można zaprosić członków zespołu do edytowania tych dokumentów. W tym artykule opisano, jak zapraszać współpracowników do edycji plików w chmurze bezpośrednio w następujących aplikacjach Creative Cloud:

Co trzeba wiedzieć przed zaproszeniem współpracowników do edycji plików

 • Metody zapraszania: Współpracowników można zapraszać do edycji plików w chmurze bezpośrednio z poszczególnych aplikacji, za pomocą programu Creative Cloud Desktop albo w serwisie internetowym Creative Cloud.
 • Edytowanie równoczesne lub współpraca przy edycji: W programach Photoshop, Illustrator i Adobe Fresco dokument w chmurze może być edytowany tylko przez jedną osobę naraz (jest to tzw. edycja asynchroniczna). W programie Adobe XD nad tym dokumentem w chmurze może pracować jednocześnie wielu użytkowników, a wprowadzane przez nich zmiany są widoczne w czasie rzeczywistym. Modyfikacje są zapisywane podczas pracy.

Zapraszanie do edycji za pomocą programu Creative Cloud Desktop

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Otwórz kartę Pliki i wybierz opcję Twoje pliki.

  Karta Pliki w programie Creative Cloud Desktop.

 3. Wybierz plik w chmurze, nad którym chcesz współpracować, a następnie kliknij ikonę Udostępnij na pasku bocznym po prawej.

  Kliknij ikonę Udostępnij

 4. W oknie dialogowym Udostępnij dokument dodaj adres e-mail współpracownika.

  (Aby zaprosić wielu użytkowników, wprowadź adresy e-mail oddzielone przecinkiem lub średnikiem).

  Podaj adresy e-mail współpracowników

 5. W razie potrzeby dodaj wiadomość dla współpracownika. Następnie wybierz ikonę Zaproś do edycji.

  Wybierz opcję Zaproś do edycji

  Twoi współpracownicy otrzymają pocztą elektroniczną zaproszenie umożliwiające dostęp do dokumentu w chmurze i otwieranie go. Współpracownicy otrzymają to powiadomienie również w programie Creative Cloud Desktop oraz na koncie w serwisie internetowym Creative Cloud.

Uwaga: Współpracowników można zaprosić do edycji plików w chmurze także za pomocą karty Twoja praca w serwisie internetowym Creative Cloud.

Jak usunąć zaproszonego współpracownika

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Otwórz kartę Pliki i wybierz opcję Twoje pliki.

  Karta Pliki w programie Creative Cloud Desktop.

 3. Wybierz plik w chmurze, z którego chcesz usunąć zaproszonego współpracownika. Następnie wybierz ikonę Udostępnij na pasku bocznym po prawej stronie.

  Kliknij ikonę Udostępnij

 4. Odszukaj adres e-mail współpracownika i wskaż go myszą. Następnie wybierz opcję Usuń w odniesieniu do tego współpracownika.

  Usuwanie współpracowników

  Uwaga: Jeśli chcesz usunąć wszystkich współpracowników, wybierz opcję Usuń wszystkich.

Często zadawane pytania

Ilu współpracowników można w danym momencie zaprosić?

Można dodać maksymalnie 1000 współpracowników.

Czy można zaprosić współpracownika do edycji pliku, który nie jest dokumentem w chmurze?

Jeśli pracujesz nad plikiem, który nie jest dokumentem w chmurze, musisz zapisać go jako dokument w chmurze, aby można było zapraszać współpracowników do edycji jego zawartości. 

Czy współpracownicy muszą mieć zainstalowaną aplikację, aby edytować dokument w chmurze?

Aby współpracownicy mogli edytować dokumenty, muszą mieć zainstalowaną odpowiednią aplikację. Jeśli taka aplikacja nie jest dostępna, to współpracownik zostanie poproszony o jej zainstalowanie (lub zaktualizowanie).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?