Podręcznik użytkownika Anuluj

Udostępnianie dokumentów do recenzji

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Program Photoshop pozwala łatwo udostępnić internetową wersję pliku lokalnego lub z chmury do zrecenzowania.

Tematyka tego artykułu:

Udostępnianie projektów i prac artystycznych członkom zespołu oraz uczestnikom projektu w programie Photoshop stało się jeszcze prostsze.

W wersji Photoshop 24.0 (październik 2022 r.) wprowadziliśmy w przestrzeni roboczej duży niebieski przycisk Udostępnij, który udostępnia opcję współpracy Zaproś do edycji.

Funkcja Udostępnianie do recenzji działa zarówno w przypadku dokumentów lokalnych, jak i plików w chmurze. Pozwala utworzyć łącze dostępu do recenzji wskazujące na internetową wersję dokumentu. Możesz udostępnić takie łącze do dokumentu członkom zespołu i uczestnikom projektu, aby zebrać ich opinie.

Zaktualizowane funkcje okna Udostępnianie do recenzji w programie Photoshop

Wypróbuj w aplikacji

Możesz szybko udostępniać projekty i pliki członkom zespołu oraz innym uczestnikom prac, aby zbierać ich opinie.

Bezpośrednie otwieranie okna dialogowego Udostępnianie do recenzji w programie Photoshop

Wprowadzone w programie Photoshop 24.3 (marzec 2023 r.)

Teraz klikając przycisk Udostępnij lub wybierając polecenie Plik > Udostępnij do recenzji, możesz od razu użyć okna dialogowego Udostępnianie do recenzji.

Możesz utworzyć łącze, aby udostępniać wersje swoich prac dowolnym osobom.  

Pierwsze kilka użyć przycisku Udostępnij spowoduje wyświetlenie ekranu powitalnego informującego o funkcjach okna Udostępnianie do recenzji, a także przycisku wyświetlającego to okno po utworzeniu łącza.

W oknie dialogowym Udostępnianie do recenzji jest u dołu dostępna opcja Zaproś do edycji. Pozwala ona zaprosić inne osoby do edytowania aktywnego pliku w chmurze.

Program Photoshop zawiera funkcję Zapraszanie do edytowania, która umożliwia asynchroniczne edytowanie plików w chmurze. (W danej chwili jedna osoba może edytować taki plik).

Generowanie łącza do udostępnienia dokumentu

Aby wygenerować łącze do recenzji, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz dokument w programie Photoshop i wybierz jedną z tych opcji:

  • Udostępnij > Udostępnij do recenzji

  • Plik > Udostępnij do recenzji

  • Okno > Komentarze

 2. Jeśli pracujesz nad dokumentem w nieobsługiwanym formacie, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaczekaj! Zapisz przed udostępnieniem.

  • Aby zapisać dokument w obsługiwanym formacie pliku i kontynuować, wybierz opcję Kontynuuj.
  • Aby wrócić do przestrzeni roboczej aplikacji, wybierz opcję Anuluj.
  Okno dialogowe zapisywania przed udostępnieniem

 3. Otwarty panel Udostępnianie do recenzji pozwala wpisać nazwę łącza do dokumentu oraz określić, kto będzie miał dostęp do wygenerowanego łącza.

  • Tylko zaproszone osoby mogą komentować: Łącze staje się dostępne dopiero po otrzymaniu zaproszenia e-mail.
  • Wszyscy w organizacji mogą komentować: Wszyscy użytkownicy należący do domeny organizacji (mający ją w adresie e-mail) mogą komentować.
  • Wszyscy mający łącze mogą komentować: Jest generowane łącze publiczne zapewniające powszechny dostęp. Wysłanie zaproszenia e-mail jest opcjonalne. Podczas tworzenia publicznego łącza udostępniania możesz ustawić hasło.

  Aby wygenerować łącze, kliknij przycisk Utwórz łącze.

 4. Gdy to zrobisz, użyj ikony łącza w prawym dolnym rogu panelu, aby skopiować łącze do schowka. Teraz masz łącze do recenzji wskazujące na internetową wersję dokumentu programu Photoshop, które możesz udostępnić uczestnikom projektu.

 5. Kliknij ikonę wielokropka, aby otworzyć menu Więcej opcji i wykonać odpowiednią czynność:

  • Utwórz nowe łącze do recenzji: Pozwala wygenerować nowe łącze do recenzji dokumentu. Domyślnie do nazwy łącza są dopisywane liczby wskazujące, że jest to nowe łącze.
  • Ustawienia łącza: Ta opcja pozwala pokazać lub ukryć komentarze osób, które otrzymały łącze. Włączenie tego przełącznika zezwala na komentowanie przez użytkowników publicznych. W tym miejscu możesz również dodać hasło i zarządzać dostępem.
  • Usuń łącze do recenzji: Powoduje otwarcie okna dialogowego Usuwanie recenzji, w którym możesz usunąć łącze do recenzowanego dokumentu. Po usunięciu łącza nie możesz przywrócić komentarzy uzyskanych za jego pośrednictwem. Możesz wybrać opcję Anuluj i wrócić do panelu Udostępnianie do recenzji.
  • Zarządzaj łączami do recenzji: Ta opcja pozwala przejść do witryny Creative Cloud, w której znajdziesz wszystkie łącza do dokumentów recenzji w kategorii Pliki > Twoje pliki > Opublikowane.

  Jest też dostępna opcja Zaktualizuj zawartość, która pozwala zsynchronizować modyfikacje dokumentu i przygotować go do ponownego udostępnienia.

  Przy użyciu opcji Zaproś osoby możesz dodać nazwy lub adresy współpracowników, aby skojarzyć osoby z recenzowanymi dokumentami.

  Zapraszanie do recenzowania dokumentu w programie Photoshop
  Program Photoshop pozwala wysłać komuś zaproszenie z prośbą o zrecenzowanie dokumentu.

Uwaga:

Jeśli rozprasza Cię niebieski przycisk Udostępnij, możesz ustawić neutralny schemat kolorów elementów interfejsu programu Photoshop. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ustawianie neutralnego schematu kolorów w preferencjach.

Generowanie łącza udostępniania dokumentu chronionego hasłem

Wprowadzone w programie Photoshop 24.2 (luty 2023 r.)

Teraz możesz usprawniać współpracę i dzielenie się opiniami, jednocześnie określając dostęp do publicznych łączy umożliwiających recenzowanie. W tym celu wystarczy ustawić hasło. Możesz też zmienić hasło oraz całkowicie je usunąć.

Generowanie chronionego hasłem łącza udostępniania dokumentu w programie Photoshop
Generowanie chronionego hasłem łącza udostępniania dokumentu do recenzji

Aby ustawić hasło:

 1. Ustaw dostęp na Zezwalaj wszystkim osobom mającym łącze na komentowanie.
 2. Następnie wybierz przycisk Utwórz łącze, aby wygenerować łącze do udostępniania, po czym kliknij ikonę wielokropka, aby otworzyć okno Ustawienia łącza.
 3. Włącz opcję Wymagaj hasła w celu uzyskania dostępu do łącza i ustaw hasło.

Dodawanie i wyświetlanie komentarzy 

Aby zrecenzować dokument, użyj udostępnionego łącza, a następnie zaloguj się za pomocą konta Adobe ID. Gdy otworzysz to łącze, nastąpi przekierowanie do witryny Creative Cloud, w której znajduje się panel komentarzy. W każdej chwili możesz zwinąć panel komentarzy, używając ikony komentarza w prawym górnym rogu.

Panel komentarzy udostępniania do recenzji w witrynie Creative Cloud
Panel komentarzy funkcji Udostępnianie do recenzji w witrynie internetowej Creative Cloud

W panelu Komentarze możesz wpisywać nowe komentarze, odpowiadać na istniejące, rozwiązywać zagadnienia, usuwać komentarze oraz przeglądać komentarze innych osób współpracujących nad plikiem. W dokumencie recenzji możesz dodawać pinezki i adnotacje. W komentarzach są dostępne emotikony. Jeśli udostępnione łącze obejmuje tylko osoby zaproszone przez właściciela, wyłącznie te osoby mogą dodawać komentarze.

Jeśli udostępniono Ci dokument do recenzowania, możesz wyświetlać i dodawać komentarze w programie Photoshop. W tym celu wybierz polecenie Okno > Komentarze, aby otworzyć panel Komentarze. Wpisz komentarz w polu Dodaj komentarz. Możesz w każdej chwili przeglądać komentarze innych współpracowników.

Panel komentarzy funkcji Udostępnianie do recenzji w programie Photoshop
Panel komentarzy funkcji Udostępnianie do recenzji w programie Photoshop

Uwaga:

Jeśli usuniesz komentarz, zostaną też usunięte wszystkie odpowiedzi na ten komentarz. Nie możesz cofnąć tej operacji.

W panelu Komentarze możesz przeglądać i dodawać komentarze tylko w ramach najnowszego łącza do recenzji. W witrynie internetowej Creative Cloud możesz wyświetlać i dodawać komentarze związane z wszystkimi łączami do recenzji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?