Podręcznik użytkownika Anuluj

Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Praca z kompozycjami programu Illustrator w programie Photoshop
  6. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  7. Siatka i linie pomocnicze
  8. Tworzenie operacji
  9. Cofanie i historia
  10. Domyślne skróty klawiaturowe
  11. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Udostępniaj projekty w celu prezentowania ich innym, zbierania od nich komentarzy oraz współpracy z nimi

Udostępnianie projektów i prac twórczych członkom zespołu oraz uczestnikom projektu w programie Photoshop stało się jeszcze prostsze. Możesz z łatwością udostępniać dokumenty programu Photoshop w chmurze oraz dodawać i zbierać opinie z komentarzami, kontekstowymi przypięciami i adnotacjami.

Udostępnianie do komentowania

Poniżej przedstawiono krótki opis funkcji komentowania dostępnych w programie Photoshop na różnych płaszczyznach oraz w aplikacjach Creative Cloud w Internecie i na komputerach:

Funkcja

Photoshop na komputer

Photoshop na tablet iPad

Photoshop w Internecie w wersji beta

Creative Cloud (wersja internetowa)

Creative Cloud na komputerze

Wyświetlanie komentarzy

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Dodawanie komentarzy

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wyświetlanie adnotacji

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Dodawanie adnotacji

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Generowanie łącza umożliwiającego udostępnianie dokumentów do komentowania

Komputery

 1. Otwórz dokument w programie Photoshop i przejdź do pozycji Okno > Komentarze.

 2. W otwartym panelu Komentarze wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć funkcję komentowania, w zależności od tego, czy dokument jest zapisany lokalnie na komputerze, czy jest dokumentem w chmurze.

  Dokument lokalny: Jeśli dokument jest zapisany lokalnie na komputerze, można odblokować funkcję komentowania i inne funkcje, zapisując ten dokument lokalny w usłudze Creative Cloud jako dokument w chmurze. Aby to zrobić, wystarczy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Kontynuuj w oknie dialogowym Zapisywanie w usłudze Creative Cloud w panelu Komentarze.
  2. W otwartym oknie dialogowym Udostępnianie innym osobom kliknij przyciskUdostępnij, aby otworzyć panel Udostępnianie dokumentu.

  Dokument w chmurze: Aby udostępnić dokument w chmurze w celu uzyskiwania opinii i komentowania, kliknij przycisk Udostępnij w celu otworzenia panelu Udostępnianie dokumentu.

  Możesz też po prostu kliknąć przycisk Udostępnij () w prawym górnym rogu aplikacji, aby otworzyć panel Udostępnij dokument i uzyskać łącze do udostępniania.

 3. W panelu Udostępnianie dokumentu kliknij opcję Zmień w sekcji Dostęp za pomocą łącza, aby ustawić właściwości łącza w otwartym panelu Ustawienia:

  • Tylko zaproszone osoby mają dostęp (tylko zaproszone osoby mogą edytować dokument i komentować)
  • Publiczny: każda osoba mająca łącze może wyświetlać (każdy może wyświetlać i komentować)

  Dla osób mających łącze do dokumentu można określić, czy mogą go komentować i zapisywać kopię. Domyślnie tylko zaproszone osoby mogą uzyskiwać dostęp do dokumentu i komentować.

 4. Po wykonaniu tych czynności wróć do sekcji Udostępnij dokument i kliknij opcję Kopiuj łącze, aby skopiować łącze do schowka. Łącze do dokumentu jest teraz gotowe do udostępnienia.

iPad

 1. Otwórz dokument w programie Photoshop na tablet iPad. Domyślnie dokumenty otwierane w programie Photoshop na tablet iPad są dokumentami w chmurze. 

 2. Stuknij przycisk Udostępnij dokument () w prawym górnym rogu aplikacji, aby otworzyć panel Udostępnianie dokumentu.

 3. W panelu Udostępnianie dokumentu stuknij opcję Zmień w sekcji Dostęp za pomocą łącza, aby ustawić właściwości łącza w otwartym panelu Ustawienia:

  • Tylko zaproszone osoby mogą uzyskiwać dostęp
  • Publiczny: każda osoba mająca łącze może wyświetlać

  Dla osób mających łącze do dokumentu można określić, czy mogą go komentować i zapisywać kopię. Domyślnie tylko zaproszone osoby mogą uzyskiwać dostęp do dokumentu i komentować.

 4. Po wykonaniu tych czynności wróć do sekcji Udostępnij dokument i stuknij opcję Kopiuj łącze, aby skopiować łącze do schowka. Łącze do dokumentu jest teraz gotowe do udostępnienia.

Internet

 Wypróbuj program Photoshop w Internecie (beta).
Funkcje programu Photoshop w Internecie (beta) są teraz dostępne na potrzeby tworzenia, testowania i przesyłania opinii. Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę społeczności programu Adobe Photoshop (beta).

 1. Przejdź do obszaru Witryna Creative Cloud > Pliki > Twoje pliki. Otwórz dokument w chmurze programu Photoshop, a następnie kliknij przycisk Otwórz w programie Photoshop w Internecie w nagłówku.

 2. Kliknij przycisk Udostępnij () w prawym górnym rogu aplikacji, aby otworzyć ustawienia udostępniania.

 3. Kliknij przycisk Zmień w sekcji Dostęp za pomocą łącza, aby ustawić właściwości łącza w otwartym panelu Ustawienia:

  • Tylko zaproszone osoby mogą uzyskiwać dostęp
  • Publiczny: każda osoba mająca łącze może wyświetlać

  Dla osób mających łącze do dokumentu można określić, czy mogą go komentować i zapisywać kopię. Domyślnie tylko zaproszone osoby mogą uzyskiwać dostęp do dokumentu i komentować.

 4. Po wykonaniu tych czynności wróć do sekcji Udostępnij dokument i kliknij opcję Kopiuj łącze, aby skopiować łącze do schowka. Łącze do dokumentu jest teraz gotowe do udostępnienia.

Witryna i aplikacja na komputer Creative Cloud

Informacje o udostępnianiu pliku do komentowania za pomocą witryny i aplikacji na komputer Creative Cloud można znaleźć w artykule Udostępnianie pracy do komentowania.

Dodawanie i wyświetlanie komentarzy 

Każdy, kto ma dostęp do udostępnionego łącza do dokumentu w chmurze, może dodawać i wyświetlać komentarze. 

Komputery

Jeśli jesteś właścicielem dokumentu i chcesz wyświetlać lub dodawać komentarze dla siebie podczas pracy z aplikacją Photoshop, po prostu przejdź do pozycji Okno > Komentarze, aby otworzyć panel Komentarze. Wpisz swoje komentarze w polu Wpisz komentarz…, a następnie w dowolnym momencie wróć do nich.

Jeśli jesteś recenzentem dokumentu, możesz użyć udostępnionego łącza do dokumentu w chmurze, który powoduje jego otwarcie w witrynie Creative Cloud, i zalogować się za pomocą istniejącego identyfikatora Adobe ID lub po prostu dodać komentarz jako gość. Zacznij wpisywać swoją opinię w polu Napisz komentarz... lub Wyświetl komentarze wprowadzone przez inne osoby w panelu Komentarze.

Aby dodać lub wyświetlić komentarze w aplikacji Photoshop na tablet iPad, możesz po prostu otworzyć współużytkowany dokument i wpisać swoją opinię w polu Wpisz komentarz… lub wyświetlić komentarze innych osób w panelu Komentarze.

Aby wyświetlić więcej opcji dla każdego komentarza widocznego w panelu Komentarze, możesz kliknąć ikonę z trzema kropkami:

 • Rozwiąż — rozwiązywanie kwestii poruszonych w komentarzach i odpowiadanie na nie
 • Edytuj — edytowanie komentarzy przed opublikowanie w paneluKomentarze
 • Usuń — usuwanie komentarzy

Tylko właściciel komentarza może rozwiązywać, edytować i usuwać komentarze. Inne osoby mogą je tylko rozwiązywać.

iPad

Jeśli jesteś właścicielem dokumentu i chcesz wyświetlić lub dodać komentarze dla siebie podczas używania programu Photoshop na tablecie iPad, rozwiń panel Komentarze i wpisz komentarz w polu Wpisz komentarz. W dowolnym momencie będzie można wrócić do komentarzy.

Jeśli jesteś recenzentem dokumentu, możesz użyć udostępnionego łącza do dokumentu w chmurze, który powoduje jego otwarcie w witrynie Creative Cloud, i zalogować się za pomocą istniejącego identyfikatora Adobe ID lub po prostu dodać komentarz jako gość, a następnie:

 1. Aby dodać lub wyświetlić komentarze, użyj jednej z następujących opcji:

  • Skorzystaj z witryny Creative Cloud, aby dodać i wyświetlić komentarze: zobacz rozwinięty panel Komentarze, w którym można bezpośrednio rozpocząć pisanie opinii w polu Wpisz komentarz… lub wyświetlić komentarze udostępnione przez innych recenzentów
  • Przejdź do aplikacji Photoshop z witryny Creative Cloud: kliknij opcję Otwórz w programie Photoshop w witrynie Creative Cloud, aby otworzyć aplikację na komputer, w której można wybrać opcję Okno > Komentarze w celu wyświetlenia panelu Komentarze. Wprowadź swoją opinię w polu Wpisz komentarz... lub wyświetl komentarze innych osób
 2. Aby wyświetlić więcej opcji dla każdego komentarza widocznego w panelu Komentarze, możesz kliknąć ikonę z trzema kropkami:

  • Rozwiąż — rozwiązywanie kwestii poruszonych w komentarzach i odpowiadanie na nie
  • Edytuj — edytowanie komentarzy przed opublikowanie w paneluKomentarze
  • Usuń — usuwanie komentarzy

  Tylko właściciel komentarza może rozwiązywać, edytować i usuwać komentarze. Inne osoby mogą je tylko rozwiązywać. Obecnie program Photoshop na tablet iPad umożliwia tylko dodawanie i wyświetlanie komentarzy. Nie jest możliwe dodawanie przypięć i adnotacji.

Internet

 Wypróbuj program Photoshop w Internecie (beta).
Funkcje programu Photoshop w Internecie (beta) są teraz dostępne na potrzeby tworzenia, testowania i przesyłania opinii. Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę społeczności programu Adobe Photoshop (beta).

Jeśli jesteś właścicielem dokumentu i chcesz wyświetlić lub dodać komentarze dla siebie podczas używania internetowej wersji programu Photoshop, rozwiń panel Komentarze i wpisz komentarz w polu Wpisz komentarz. W dowolnym momencie będzie można wrócić do komentarzy.

Jeśli jesteś recenzentem dokumentu, możesz otworzyć udostępnione łącze do dokumentu w chmurze w witrynie Creative Cloud i zalogować się za pomocą istniejącego identyfikatora Adobe ID lub po prostu dodać komentarz jako gość, a następnie:

 1. Aby dodać lub wyświetlić komentarze, użyj jednej z następujących opcji:

  • Skorzystaj z witryny Creative Cloud, aby dodać i wyświetlić komentarze: Rozwinięty panel Komentarze pozwala bezpośrednio rozpocząć pisanie opinii w polu Wpisz komentarz lub wyświetlić komentarze udostępnione przez innych recenzentów.
  • Przejdź do aplikacji Photoshop w Internecie z witryny Creative Cloud: Kliknij opcję Otwórz w programie Photoshop (Beta) w witrynie Creative Cloud, aby otworzyć aplikację internetową Photoshop, w której możesz wpisać opinię w polu Wpisz komentarz lub wyświetlić komentarze innych osób w panelu Komentarze.
 2. Aby wyświetlić więcej opcji dla każdego komentarza widocznego w panelu Komentarze, możesz kliknąć ikonę z trzema kropkami:

  • Rozwiąż — rozwiązywanie kwestii poruszonych w komentarzach i odpowiadanie na nie
  • Edytuj — edycja istniejących komentarzy w panelu Komentarze
  • Usuń — usuwanie komentarzy

  Tylko właściciel komentarza może rozwiązywać, edytować i usuwać komentarze. Inne osoby mogą je tylko rozwiązywać.

Witryna i aplikacja na komputer Creative Cloud

Aby dowiedzieć się, jak dodawać i wyświetlać komentarze do plików udostępnionych Ci w witrynie Creative Cloud i w aplikacji na komputer, zobacz Udostępnianie pracy do komentowania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto