Nagrania wideo często zawierają różne ciekawe momenty. Program Adobe Premiere Elements pozwala oznaczyć ulubione chwile materiału wideo i wyodrębnić je w pojedynczym, spójnym klipie albo w oddzielnych klipach. Wyodrębnione klipy z ulubionymi chwilami mogą służyć do dalszego montażu lub być udostępniane.

Funkcja Ulubione chwile jest dostępna w widokach przeglądu i eksperta.

 1. Zaimportuj klipy wideo do programu Adobe Premiere Elements przy użyciu funkcji dodawania materiałów lub pobierz je z kosza Zasoby projektu (jeśli są już zaimportowane).

 2. Przeciągnij klipy wideo i upuść je na osi czasu. Zaznacz klip wideo, w którym chcesz oznaczyć ulubione chwile.

 3. Wybierz opcję Narzędzia > Ulubione chwile.

  Opcja Ulubione chwile

 4. Wybierz jedną z metod oznaczania ulubionych chwil:

  • Opcja Oznacz chwilę i wskaźnik czasu bieżącego. Znajdź żądany punkt początkowy, od którego ma się zaczynać ulubiona chwila, przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do tego miejsca i kliknij przycisk Oznacz chwilę. Można oznaczyć kilka ulubionych chwil w klipie wideo.
  • Symbol + na osi czasu i wskaźnik czasu bieżącego. Przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do klatki klipu wideo, w której chcesz oznaczyć chwilę. Kliknij symbol +, aby oznaczyć ulubioną chwilę.
  • Odtwarzanie osi czasu i używanie opcji Oznacz chwilę. Uruchom odtwarzanie osi czasu za pomocą opcji odtwarzacza lub przez naciśnięcie spacji, a następnie kliknij przycisk Oznacz chwilę, aby oznaczyć początek ulubionej chwili. Kliknij przycisk Oznacz chwilę ponownie, aby oznaczyć koniec ulubionej chwili. W tej sytuacji przycisk Oznacz chwilę działa jak przełącznik.
  • Użycie opcji Oznacz automatycznie. Kliknij przycisk Oznacz automatycznie, aby automatycznie oznaczyć ulubione chwile w klipie wideo.

  Program Adobe Premiere Elements wyświetla automatycznie oznaczone ulubione chwile w kolorze zielonym. Chwile oznaczone ręcznie są wyświetlane w kolorze żółtym.

  A. Wyzeruj, Oznacz automatycznie, Ustawienia B. Oznacz chwilę C. Podgląd D. Ulubiona chwila oznaczona automatycznie E. Ręcznie oznaczona ulubiona chwila  
 5. Następujące opcje pozwalają dostosować wybór ulubionych chwil.

  • Scalanie ulubionych chwil. Przeciągnij początek lub koniec ulubionej chwili tak, aby nakładała się na poprzednią lub następną ulubioną chwilę na osi czasu.
  • Usuwanie oznaczenia ulubionej chwili. Kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu oznaczonej ulubionej chwili. Klip nie zostanie usunięty.
  Usuwanie oznaczenia ulubionej chwili

  • Podgląd ulubionych chwil. Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić ulubione chwile oznaczone na osi czasu.
  • Zerowanie. Kliknij przycisk Wyzeruj, a następnie kliknij przycisk Tak, aby usunąć wszystkie oznaczone ulubione chwile i zacząć od nowa. Naciśnij klawisze Ctrl+Z, aby przywrócić oznaczone chwile.
 6. Kliknij przycisk Gotowe. Wybierz opcję wyodrębnienia ulubionych chwil jako połączonego klipu lub jako oddzielnych klipów, a następnie kliknij przycisk OK.

  Przed kliknięciem przycisku Gotowe można cofać i powtarzać wykonane operacje.

  Wyodrębniane ulubionych chwil jako jednego klipu lub oddzielnych klipów

  • Umieszczanie chwil jako scalonego klipu na osi czasu. Wybierz tę opcję, aby umieścić wszystkie ulubione chwile jako połączony klip. W razie potrzeby można kliknąć klip dwukrotnie i edytować ulubione chwile.
  • Umieszczanie oddzielnych klipów na osi czasu. Wybierz tę opcję, aby umieścić ulubione chwile na osi czasu jako oddzielne klipy.

  Przy pierwszym zamykaniu okna jest wyświetlane ustawienie Zakończ ulubione chwile. Aby później zmienić to ustawienie, można otworzyć okno ustawień.

Można kliknąć ulubioną chwilę dwukrotnie i ponownie rozpocząć obieg pracy, aby zmodyfikować, dodać lub usunąć ulubione chwile. Na osi czasu można dzielić i przycinać klipy ulubionych chwil tak samo jak normalne klipy. Po utworzeniu ulubionej chwili jest ona wyświetlana jako zasób w koszu Zasoby projektu.

Elementy sterujące odtwarzacza w ulubionych chwilach

Dzięki elementom sterującym odtwarzacza można łatwo nawigować podczas oznaczania ulubionych chwil w nagraniu wideo.

A. Przejdź do poprzedniego punktu montażu B. Krok wstecz (strzałka w lewo) C. Przełącz odtwarzanie/wstrzymanie (spacja) D. Krok do przodu (strzałka w prawo) E. Przejdź do następnego punktu edycji (Page Down) 

Ustawienia ulubionych chwil

Można skonfigurować ustawienia automatycznego oznaczania ulubionych chwil oraz inne opcje stosowane podczas ręcznego oznaczania.

Ustawienia ulubionych chwil

 • Czas trwania oznaczenia segmentu chwili. Ten suwak pozwala wydłużyć lub skrócić oznaczaną chwilę. Można ustawić krótki lub długi czas trwania ulubionych chwil oraz oznaczyć je jako spokojne.
 • Ustawienia oznaczania chwili. Wprowadź w sekundach czas dodawany przed oznaczoną chwilą i po niej.
 • Ustawienia zamykania. Pozwala skonfigurować ustawienia kończenia pracy. Wybierz opcję umieszczania ulubionych chwil jako połączonego klipu lub jako oddzielnych klipów.
 • Zastosuj przejście domyślne między ulubionymi chwilami. Wybranie tej opcji pozwala zastosować przejście domyślne między ulubionymi chwilami. Aby ustawić przejście jako domyślne, zamknij okno dialogowe ulubionych chwil i kliknij opcję Przejścia na pasku operacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przejście domyślne.

Program pozwala dostosować skrót klawiaturowy dwuch funkcji ulubionych chwil. (W oknie dostosowywania klawiatury)
1) Oznacz chwilę (domyślnie klawisz F)
2) Podgląd (domyślnie bez klawisza — można go przypisać)

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online