Instrukcje dotyczące aktualizacji pakietu Adobe Sign dla Salesforce do najnowszej wersji.

Pakiet integracyjny Adobe Sign dla Salesforce jest dostępny na stronie Salesforce AppExchange. Ta instrukcja została opracowana, aby pomóc klientom usługi Adobe Sign przeprowadzić proces aktualizacji starszej wersji usługi Adobe Sign dla Salesforce do najnowszego wydania.

Dodatkowe informacje dotyczące najnowszych funkcji usługi Adobe Sign dla Salesforce można znaleźć w informacjach o wydaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także przewodnik instalacji.

Uwaga:

Wersja 14 i starsze nie są już obsługiwane. Klienci korzystający z nieobsługiwanych wersji będą proszeni o ich aktualizację do bieżącej wersji, aby dalej móc korzystać z pomocy technicznej.

Aktualizacja poprzedniego wydania

Każda wersja usługi Adobe Sign dla Salesforce zawiera nowe funkcje i ulepszenia zapewniające istotne usprawnienia obiegu pracy dokumentów. Firma Adobe stanowczo zaleca aktualizację do najnowszego wydania, ponieważ obsługa starszych wersji będzie stopniowo wycofywana.

Każdy pakiet o nazwie „EchoSign”, „Usługi Adobe Document Cloud eSign” lub „Adobe Sign” można zaktualizować do najnowszej wersji usługi Adobe Sign dla Salesforce. Jeśli korzystasz ze starszej wersji usługi EchoSign dla Salesforce lub potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu procesu aktualizacji, skontaktuj się z przypisanym do swojego konta przedstawicielem firmy Adobe zajmującym się budowaniem relacji z klientem. Osoba ta udzieli Ci pomocy lub przekieruje Cię do zespołu ds. pomocy technicznej Adobe Sign lub zespołu ds. usług profesjonalnych Adobe w celu rozwiązania problemu.

Aby znaleźć informacje o zainstalowanej wersji usług Adobe Sign dla Salesforce:

 1. Zaloguj się na platformie Salesforce jako administrator konta.
 2. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.
Installed Package

Zanotuj nazwę pakietu i numer wersji. Nazwa pakietu to „Adobe Document Cloud eSign Services” (Usługi Adobe Document Cloud eSign) lub „Adobe Document Cloud eSign Services - Unmanaged” (Usługi Adobe Document Cloud eSign — niezarządzane).

Starsze wersje „EchoSign for Salesforce” są pakietami niezarządzanymi. Nowe wersje są pakietami zarządzanymi. Ten dokument zawiera instrukcje dotyczące aktualizacji zarówno pakietu zarządzanego, jak i niezarządzanego. Wykonuj instrukcje zgodnie z typem aktualnie zainstalowanego pakietu.

Uwaga:

Jeśli aktualizujesz wersję 12 lub starszą i wysyłasz duże dokumenty transakcyjne (powyżej 2,0 MB), musisz skonfigurować ustawienia w Salesforce, aby umożliwić przesyłanie dużych dokumentów do podpisania.

Jeśli aktualizujesz wersję 12 lub starszą i dysponujesz wieloma kontami Adobe Sign nadającymi z tej samej organizacji przez platformę Salesforce, musisz skonsolidować użytkowników w ramach jednego konta Adobe Sign przed rozpoczęciem aktualizacji. Po skonsolidowaniu użytkowników możesz użyć mapowania do grup w celu przyporządkowania poszczególnych profili Salesforce do grup usługi Adobe Sign. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietów zarządzanych i niezarządzanych, odwiedź stronę: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Ważne informacje dotyczące aktualizacji dla wszystkich klientów

1. Jeśli w Twojej organizacji na platformie Salesforce znajdują się użytkownicy, którzy należą do wielu kont Adobe Sign, przed rozpoczęciem aktualizacji skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe zajmującym się budowaniem relacji z klientem lub działem pomocy firmy Adobe.

2. Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji konta produkcyjnego firma Adobe zaleca przetestowanie procesu aktualizacji w środowisku piaskownicy Salesforce. Ponadto upewnij się, że adres e-mail używany w środowisku piaskownicy jest adresem, do którego masz dostęp — w przyszłości może zajść potrzeba zmiany adresu e-mail dla konta Adobe Sign.

Aktualizacja pakietów niezarządzanych EchoSign

Jeśli masz aktualnie zainstalowany pakiet o nazwie „EchoSign Unmanaged”, istnieją dwa sposoby na jego aktualizację do najnowszej wersji pakietu zarządzanego usługi Adobe Sign. Możesz zdecydować, która metoda lepiej się sprawdzi w Twojej organizacji.

Opcja 1: instalacja nowej wersji i ukrycie starej

Opcję tę można o wiele łatwiej skonfigurować niż opcję 2, jednak ma ona pewną wadę — dostęp do istniejących umów wewnątrz Twojej organizacji będzie w przyszłości utrudniony dla użytkowników.

1. Zainstaluj w swojej organizacji najnowszą wersję pakietu zarządzanego usługi Adobe Sign ze strony AppExchange, a następnie skonfiguruj ją i przygotuj do obsługi wszystkich istotnych profili i układów stron. Więcej informacji dotyczących konfiguracji nowego pakietu można znaleźć w instrukcji instalacji i personalizacji. Po zainstalowaniu najnowszego pakietu Adobe Sign użytkownicy Salesforce mogą od razu zacząć go używać.

2. Kiedy nowy pakiet jest już zainstalowany, ukryj stary niezarządzany pakiet, aby był niewidoczny dla użytkowników, usuwając go z ich profili i układów stron. Stanowczo zalecamy takie działanie. W przeciwnym razie podczas korzystania z Salesforce użytkownicy będą mieć dostępne obok siebie dwie podobnie nazwane karty, listy, obiekty itp., co może utrudniać pracę. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikom Salesforce natychmiast rozpocząć korzystanie z nowej wersji pakietu Adobe Sign dla Salesforce przy zachowaniu możliwości dostępu do umów utworzonych w starszych wersjach pakietu.

 

Uwaga:

Ponieważ stary pakiet jest ukryty, dostęp do niego jest możliwy tylko na specjalne żądanie. Jeśli wymagany jest regularny dostęp do starych umów, wówczas ukrywanie starej wersji pakietu nie będzie dobrym rozwiązaniem dla Twojej organizacji.

Opcja 2: eksport/import danych ze starego pakietu do nowego

Opcja 2 umożliwia migrację istniejących umów do nowego pakietu, ale wymaga to większego wysiłku niż w przypadku opcji 1. Proces ten obejmuje następujące kroki:

1. Wyeksportowanie danych o umowach z istniejącego pakietu niezarządzanego za pomocą narzędzia do wprowadzania danych, takiego jak Jitterbit, Dataloader.io lub Salesforce Data Loader.

2. Odinstalowanie bieżącego pakietu niezarządzanego.

3. Instalacja najnowszej wersji pakietu zarządzanego z AppExchange.

4. Zaimportowanie danych o umowach ze starego pakietu niezarządzanego do nowego pakietu.

Korzystając z tej metody, trzeba pamiętać, że odinstalowanie pakietu powoduje usunięcie wszelkich danych Adobe Sign tego pakietu (czyli umów) dla danej organizacji. Dlatego najpierw należy wyeksportować dane, a później zaimportować je ponownie do Salesforce, aby zachować te dane po zaktualizowaniu do nowego pakietu zarządzanego.

Uwaga:

Umowy są cały czas przechowywane na serwerach Adobe Sign, ale nie będziesz mieć do nich dostępu z poziomu Salesforce, jeśli je usuniesz.

Ponadto eksportowanie i importowanie danych o umowach może obejmować obiekty podrzędne, w zależności od wymagań, i procesy te muszą mieć odpowiednią strukturę. Podczas importowania obiektów podrzędnych pojawia się pewna trudność — identyfikator umowy nadrzędnej został zmieniony i wymaga poprawnej aktualizacji dla każdego importowanego wiersza. Istnieją dwa główne obiekty podrzędne:

 • Zdarzenie umowy — rejestruje zdarzenia kontroli dla umowy. Można pominąć, jeśli nie jest wymagane.
 • Załącznik — zawiera oryginalną wersję wysłanego dokumentu i ostateczną wersję podpisanego dokumentu w formacie PDF dla umowy. W przypadku niektórych organizacji może być dostępny link echosign.adobe.com do podpisanego dokumentu PDF (co w wielu przypadkach jest wystarczające) — w takich sytuacjach załącznik można pominąć.

Można też użyć mapowania, aby przyporządkować pola z wyeksportowanych niezarządzanych rekordów do najnowszego zarządzanego rekordu. Wszystkie pola ze starego pakietu zostają przeniesione do nowego, więc można je mapować bezpośrednio. Zaawansowane narzędzie, takie jak Dataloader.io, automatycznie dopasowuje odpowiednie pola na podstawie nazwy kolumny.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aktualizacji pakietów niezarządzanych skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe zajmującym się budowaniem relacji z klientem.

Aktualizacja pakietu niezarządzanego

Jeśli masz obecnie zainstalowany pakiet o nazwie „Adobe Document Cloud eSign Services” (Usługi Adobe Document Cloud eSign) lub „Adobe Sign”, wykonaj następujące kroki w celu aktualizacji do najnowszej wersji pakietu usług Adobe Document Cloud eSign:

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi aktualizacji dla pakietów zarządzanych.
 • Zainstaluj aktualizację pakietu Adobe Sign dla Salesforce ze sklepu App Store
 • Konfiguracja aplikacji

Ważne informacje dotyczące aktualizacji dla pakietów zarządzanych

1. Nie odinstalowuj istniejących pakietów usług EchoSign ani Adobe Document Cloud eSign dla Salesforce. Odinstalowanie pakietu spowoduje utratę wszystkich danych Adobe Sign na platformie Salesforce.

2. Upewnij się, że ustawienie Zablokuj sesje do adresu IP, z którego zostały zainicjowane jest wyłączone. Aby to zrobić, kliknij przycisk Konfiguracja, a następnie przejdź do opcji Administruj -> Kontrola zabezpieczeń -> Ustawienia sesji.

3. Pamiętaj, że hostowane umowy wysłane z usługi EchoSign dla Salesforce w wersji 14 lub starszej, które wciąż oczekują na podpis w momencie przeprowadzania aktualizacji, nie będą mogły uzyskać aktualizacji statusu, kiedy zostaną podpisane po zakończeniu aktualizacji. Upewnij się, że umowy zainicjowane jako hostowane zostały podpisane, zanim rozpoczniesz proces aktualizacji.

4. Hostowane umowy nie wymagają już witryn w Salesforce (w wersji 13 i nowszych). Witryny wymagane są tylko wtedy, gdy wysyłane mają być duże dokumenty transakcyjne — większe niż 2,0 MB.  Pamiętaj, że wersja Professional Edition nie obsługuje wysyłania dużych plików, ponieważ nie obsługuje witryn. Jeśli wcześniej zostały już skonfigurowane witryny dla hostowanych umów, ale nie ma potrzeby wysyłania dużych dokumentów, można dezaktywować funkcję witryny wywołania zwrotnego EchoSign.

5. W wersjach 13, 14, 15, 17, 18 i 19 wprowadzono wiele nowych ustawień usług Adobe Sign. Sprawdź je wszystkie i zdecyduj, które z nich chcesz skonfigurować dla swojej organizacji. Sekcje „Co nowego” poniżej opisują najczęściej używane nowe ustawienia oraz pola dodane w wersjach od 13 do 19.

Instalacja aktualizacji Adobe Sign dla Salesforce

 1. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do pakietu aplikacji Adobe Sign w Salesforce AppExchange.
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz.
 3. Wybierz opcję Zaloguj do AppExchange i wprowadź dane logowania, aby kontynuować.
 4. Wybierz środowisko instalacji aktualizacji (produkcja lub piaskownica).
 5. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami, potwierdź ich przeczytanie i zaakceptuj warunki, a następnie kliknij Potwierdź i zainstaluj!, aby rozpocząć proces instalacji.
 6. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie do Twojej organizacji Salesforce wprowadź nazwę użytkownika Salesforce i hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj do Salesforce.
 7.  Po wyświetleniu strony Zaktualizuj Adobe Sign:
  • Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników.
  • Kliknij polecenie Aktualizuj.

            Instalacja może potrwać kilka minut.

    8. Jeśli wyświetli się wyskakujące okno Zatwierdź dostęp witryn zewnętrznych:

 • Zaznacz opcję Tak, udzielam dostępu tym witrynom zewnętrznym.
 • Kliknij polecenie Kontynuuj, aby rozpocząć instalację.

    9. Podczas instalacji wyświetli się strona z informacją, że proces ten może zająć trochę czasu...

Kliknij Gotowe i poczekaj na wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu procesu instalacji.

Na stronie Zainstalowany pakiet wyświetlana będzie aktualna wersja pakietu.

Konfiguracja po instalacji

Po zakończeniu instalacji trzeba wykonać kilka prostych czynności konfiguracyjnych, zanim będzie można wysyłać umowy Adobe Sign z platformy Salesforce.

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.
 2. Kliknij łącze Konfiguruj dla pakietu Adobe Sign.
  • Powinno pojawić się okno Kreator konfiguracji Adobe Sign dla Salesforce.

Uwaga:

Jeśli kreator konfiguracji nie uruchomi się automatycznie:

 1. Przejdź do karty Administrator usługi Adobe Sign
 2. Kliknij łącze Uruchom kreatora konfiguracji

Uruchom kreatora konfiguracji

    3. Na karcie Krok 1: połącz konto Adobe z Salesforce w kreatorze konfiguracji:

 • Kliknij opcję Zaloguj do Adobe.
 • Zaloguj się jako administrator Adobe Sign.
 • Kliknij Zezwól na dostęp, jeśli zostanie wyświetlone odpowiednie zapytanie.
  • Pojawi się komunikat Sukces! Autoryzacja konta Adobe została zakończona.

    4. Kliknij przycisk Dalej na powiadomieniu o ukończeniu Kroku 1.

    5. Na karcie „Krok 2: włącz automatyczne aktualizacje stanu Adobe Sign” kliknij przycisk Włącz.

 • Kiedy wyświetli się prośba o przyznanie dostępu do Adobe Sign, kliknij przycisk Zezwól.
 • Powinien wyświetlić się komunikat: Sukces! Włączono automatyczne aktualizacje stanu na tym koncie.

    6. Kliknij przycisk Dalej znajdujący się na dole strony, aby kontynuować.

    7. Jeśli kreator konfiguracji wyświetli komunikat Gratulacje! Konfiguracja została zakończona, kliknij przycisk Gotowe.

Uwaga:

Po zakończeniu instalacji i skonfigurowaniu nowego pakietu sprawdź odpowiednie sekcje niniejszej instrukcji, aby uzyskać informacje o tym, jakie ustawienia i pola zostały dodane w wersjach 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19.

Aby nowy pakiet działał poprawnie, trzeba ręcznie włączyć te ustawienia i wartości pól w swojej organizacji. Na przykład jeśli aktualizujesz wersję 15 do wersji 19, należy włączyć nowe ustawienia i/lub pola dodane w wersjach 16, 17 i 18.

Co nowego w wersji 19

Zmodyfikowane funkcje, ustawienia i pola w wersji 19

Ręczne dopasowania, które należy wprowadzić po aktualizacji

Zaktualizuj procesy, aby wyraźnie przyznać dostęp do obiektów/pól

Wraz z ukazaniem się wersji 19 wprowadzane są ustawienia CRUD i FLS organizacji w obiektach standardowych i niestandardowych. W rezultacie wiele skonfigurowanych funkcji musi zostać zaktualizowanych w celu załączenia wymaganych zezwoleń dostępu do różnych obiektów.

Konieczne może być wykonanie dwóch czynności:

 • Można zaktualizować wszystkie funkcje, korzystając z Zestawu uprawnień w celu przyznania dostępu do obiektów Adobe Sign
 • W przypadku niektórych funkcji wymagających dostępu do obiektów Salesforce konieczne może być włączenie określonych obiektów lub pól

Zapoznaj się z poniższymi listami aktualizacji ręcznych, aby dowiedzieć się, których funkcji/procesów to dotyczy.

 


Aktualizacja zakresu IP

W miarę rozwoju programu Adobe Sign infrastruktura została przeniesiona do bardziej rozbudowanych centrów danych, co spowodowało pewne zmiany w zakresach adresów IP, którym Twoja organizacja Salesforce musi zaufać, aby zapewnić optymalny przepływ danych między usługami.

Poniżej znajdują się zmiany, wprowadzone w wersji 19 w stosunku do wersji 18.  Upewnij się, że wszystkie skonfigurowane witryny zostały zaktualizowane w dodatku do głównych zaufanych sieci.

DODAJ:

Indie:

 

13.126.23.0/27

USUŃ:

Ameryka Północna:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Ostateczna lista zatwierdzonych zakresów IP dla usługi Adobe Sign powinna wyglądać w ten sposób:

list_of_ip_ranges


Dodaj pole Typ umowy do układu strony Szablon umowy

Dodaj nadrzędne pola odnośnika o nazwie Typ umowy (Agreement_Type__c) do układu strony szablonu umowy:

 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
 • Wybierz pozycję Szablon umowy z listy obiektów po lewej stronie.
 • Wybierz Układy stron z opcji dostępnych po lewej stronie.
 • Kliknij element Nazwa układu strony: układ szablonu umowy.
 • Wybierz opcję Pola.
 • Kliknij pole Typ umowy i przeciągnij je do układu strony.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


W przypadku aktualizacji wersji starszej niż 14 zaktualizuj starsze klucze dokumentu – Dodano w wersji 19.4

Po aktualizacji aplikacji Adobe Sign dla Salesforce w wersji starszej niż 14 do obecnej wersji mogą wystąpić problemy z przeprowadzaniem operacji takich jak Usuń, Anuluj, Wyświetl, Przypomnij lub Aktualizuj na istniejących umowach wysłanych przez innych użytkowników przed zaktualizowaniem.

Podczas wykonywania jednej z tych operacji może zostać wyświetlony monit o błędzie podobny do:

„INVALID_DOCUMENT_KEY” lub „Wystąpił wewnętrzny błąd serwera”

Jest to spowodowane stylem starszego klucza dokumentu użytego w wersjach aplikacji starszych niż 14.

Wymagana jest jednorazowa migracja tych starszych kluczy. W tym celu wymagany jest nowy element działania opisany poniżej:

Po zakończeniu procesu konfiguracji następujące łącza będą dostępne na stronie Administratora Adobe Sign:

 • Pobierz brakujące klucze dokumentów – kliknięcie tego łącza spowoduje wykonanie operacji w partii mającej na celu pobranie brakujących kluczy dokumentów dla istniejących umów.
 • Zaktualizuj starsze klucze dokumentów – kliknięcie tego łącza spowoduje usunięcie istniejących starszych kluczy dokumentów i pobranie nowych kluczy dokumentów dla wszystkich umów istniejących w ramach organizacji.

Jeśli istnieją jakiekolwiek umowy, które nie mają powiązanych kluczy dokumentów, klucze dokumentów zostaną pobrane również dla nich.

Gdy umowy będą miały nowe klucze dokumentów, użytkownicy będą mogli przeprowadzać wszystkie operacje na istniejących umowach wysłanych przez innych użytkowników.

Uwaga:

Łącza Pobierz brakujące klucze dokumentów i Zaktualizuj starsze klucze dokumentów są widoczne, tylko jeśli administrator zaktualizuje z wersji starszej niż 14 do wersji 19.4.

Jeśli administrator zaktualizuje pakiet w wersji między 14 a 19.2, łącza będą domyślnie ukryte. W tym wypadku administrator może skontaktować się z działem pomocy technicznej Adobe Sign w celu ręcznego wyświetlenia łączy. 

Ta operacja wymaga przyznania działowi pomocy technicznej Adobe Sign dostępu do logowania.

Warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

Wraz z ukazaniem się wersji 19 wprowadzane są ustawienia CRUD i FLS organizacji w obu standardach i obiektach niestandardowych. Aplikacja sprawdza poziom obiektu i pola, a także uprawnienia do odczytu i zapisu. Jeśli użytkownik nie ma odpowiednich zezwoleń dostępu, wyświetlany jest błąd odmowy dostępu.

Jeśli po zaktualizowaniu do wersji 19 użytkownicy usługi Salesforce nadal otrzymują komunikat o odmowie dostępu podobny do:

Odmowa dostępu. Nie można wstawić pola echosign_dev1__Contract__c w obiekcie: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

oznacza to, że administrator usługi Salesforce musi dodać do odpowiednich profili uprawnienia zarówno do odczytu, jak i zapisu obiektu umowy oraz wszelkich niestandardowych pól przez niego utworzonych.

 • Otwórz kolejno: Konfiguracja > Administracja > Użytkownicy > Profil > {Nazwa profilu} 
 • Przewiń w dół do sekcji Niestandardowe zabezpieczenia na poziomie pola i kliknij opcję Pokażdla obiektu Umowa.
 • Przyznaj uprawnienia do odczytui edycji odpowiednich pól.
enable_agreementfieldlevelsecurity
Nowa karta:
 • W wersji 19 udostępniona została nowa karta Typy umów. 
  • Został wprowadzony nowy obiekt niestandardowy o nazwie Typ umowy (Agreement_Type__c) w celu definiowania typu umów. Ma jedno standardowe pole Nazwa, ale można później dodawać inne pola w celu zdefiniowania niestandardowych opcji. Zamiast prostego pola tekstowego używany jest obiekt, ponieważ dzięki temu dla unikatowego rekordu można zdefiniować typ, co daje większą elastyczność i szersze możliwości. Pozwala to także na oddzielenie typu od szablonu umowy oraz od samej umowy, co umożliwia zmianę szablonu umowy bez wpływu na typ oraz pozwala konfigurować wiele szablonów tego samego typu.
  • Nowe nadrzędne pole odnośnika o nazwie Typ umowy  (Agreement_Type__c) zostało dodane do obiektu Szablon umowy. Wskazuje ono obiekt Typ umowy. Pole to pojawi się w sekcji Szczegóły szablonu umowy na stronie szablonu umowy.
  • Nowe nadrzędne pole odnośnika o nazwie Typ umowy (Agreement_Type__c) zostało dodane do obiektu Umowa. Wskazuje ono obiekt Typ umowy. Pole to nie wyświetli się na stronie Edytor umowy.

Automatyczne aktualizacje stanu są bezpieczniejsze:

 • Wersja 19 wykorzystuje OAuth do nawiązywania zaufanej relacji między Adobe Sign a Salesforce w celu ułatwienia automatycznych aktualizacji stanu Twoich umów będących w toku.

Jedno nowe ustawienie niestandardowe:

 • Dodaj łącze do podpisanego dokumentu PDF do wypchniętej umowy — ustawienie to ma zastosowanie tylko do wypchniętych umów wysłanych poza Salesforce. Włączenie tego ustawienia umożliwia dodanie łącza podpisanego dokumentu PDF do rekordu umowy.

Jedno usunięte ustawienie:

 • Włącz wysyłanie pisemnego podpisu do faksu — usługa Adobe Sign nie obsługuje już wysyłania umów na numer telefonu. Pisemne podpisy przechodzą teraz taki sam proces jak podpisy elektroniczne do momentu, w którym pierwszy sygnatariusz musi złożyć podpis. Wówczas trzeba pobrać i podpisać dokument, zeskanować go, a następnie przesłać ponownie do usługi Adobe Sign. 

>> Więcej szczegółów dotyczących pisemnego podpisu

 

Wycofane ustawienia niestandardowe i pola w wersji 19

W wersji 19 zostało wycofane jedno ustawienie niestandardowe: Włącz wysyłanie pisemnego podpisu do faksu

Nowa karta w wersji 19

W wersji 19 wprowadzono jedną nową kartę: Typy umów.

Wycofana karta w wersji 19

W wersji 19 nie zostały wycofane żadne karty.

Inne wartości pól dodane w wersji 19

Brak.

Konfiguracja stylu strony umowy

Jeśli jesteś nowym klientem, domyślnym stylem jest „Lightning”. Jest to też układ, który będzie rozwijany w przyszłości. 

Stanowczo zalecamy, aby klienci dokonujący aktualizacji również stosowali stronę Lightning. Zapewni ona obsługę nowych funkcji w miarę postępu prac nad poprawą produktu.

Istnieją jednak powody, dla których warto pozostać przy jednym ze starszych układów. Zobacz przewodnik na temat dostosowywania strony układu Salesforce, aby określić, czy ustawienie strony Lightning będzie w Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem.

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku Mapowania do grup

Wszyscy użytkownicy pracujący bezpośrednio z funkcją Mapowania do grup muszą się upewnić, że posiadają właściwe uprawnienia.

 • Najprościej spełnić ten warunek, przydzielając użytkownikowi zestaw uprawnień Administratora Adobe Sign
 • Profil użytkownika musi mieć włączone uprawnienie Wyświetl ustawienia i konfigurację

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

 

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Mapowanie do grup Echo Sign   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Wynik synchronizacji użytkownika EchoSign   Odczyt, Usuń, Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku usług interfejsu API

Każdy użytkownik korzystający z interfejsu API Adobe Sign musi mieć zestaw uprawnień Użytkownika Adobe Sign.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Odbiorca   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Stan Odczyt    
  Numer zamówienia Odczyt    
  Odbiorca źródłowy Odczyt    
  Umowa      
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Tworzenie Odczyt    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku komponentu samodzielnego podpisywania

W przypadku użytkowników pracujących z komponentem samodzielnego podpisywania dla Adobe Sign:

 • do użytkownika należy zastosować zestaw uprawnień Użytkownika Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Adres e-mail obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  E-mail Odczyt    
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Nazwa Odczyt    
  Stan Odczyt    
  Data podpisania Odczyt    
  Komunikat o błędzie Odczyt    
  Podpisany plik PDF Odczyt    
  Klucz dokumentu Odczyt    
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Rodzaj umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Nazwa Odczyt    
         
Odbiorca   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Umowa Odczyt    
  Stan      
  Data i godzina ukończenia      

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku partii szablonów umowy

W przypadku użytkowników pracujących z szablonami umów wymagane jest:

 • dodanie zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign
 • dostęp do wszystkich pól dla określonego obiektu nadrzędnego w Salesforce

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Obiekt nadrzędny określony przez użytkownika        
  Wszystkie pola określone przez użytkownika Odczyt Nie dot.  
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Nazwa Odczyt    
  Typ obiektu nadrzędnego Odczyt    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku operacji w partiach

Użytkownicy wyzwalający operacje w partiach wymagają:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Klucz dokumentu Odczyt    
  Anuluj Usuń Przyczyna Odczyt    
  Anuluj Usuń Powiadom sygnatariusza Odczyt    
  Adres URL serwera partnera Odczyt    
  Stan Odczyt    
  ID ostatniego zdarzenia Odczyt    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku aplikacji S1 Mobile

Użytkownicy korzystający z Adobe Sign za pomocą aplikacji S1 Mobile wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Nazwa obiektu Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Kontrakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Kontrakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Numer kontraktu obiektu Kontrakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres e-mail obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres e-mail obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Typ obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Typ zawartości obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Treść obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Okazja   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
         
Konto   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
         
Kontrakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  Numer kontraktu Odczyt    
         
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  E-mail Odczyt    
         
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  E-mail Odczyt    
         
Dokument   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  Typ Odczyt    
  Typ zawartości Odczyt    
  Treść Odczyt    
         
Zdarzenie umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
         
Umowa   Odczyt, Utwórz, Usuń, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Utwórz, Modyfikuj    
         
Odbiorca   Odczyt, Utwórz, Usuń, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Utwórz, Modyfikuj    
         
Szablony biblioteki   Odczyt, Utwórz, Usuń, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Utwórz, Modyfikuj    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku kart Konfiguracja i Administracja – Konfiguracja

Użytkownik przechodzący do karty Administracja wymaga zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
         
Dokument   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Treść Odczyt    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku czynności publikowania – Konfiguracja i Administracja

Użytkownicy wykonujący czynności publikowania wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika Adobe Sign
 • włączone uprawnienie systemowe Wstaw wartości pól systemowych dla kanałów Chatter
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Nazwa obiektu Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres e-mail obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres e-mail obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Typ obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Typ zawartości obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Treść obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Wycena musi mieć włączoną opcję Odczyt 

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  E-mail Odczyt    
         
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  E-mail Odczyt    
         
Okazja   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
         
Konto   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
         
Dokument   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  Typ zawartości Odczyt    
  Treść Odczyt    
  Typ Odczyt    
         
Wycena   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Umowa   Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Hasło Odczyt    
  Nazwa Odczyt    
  Domyślny Odczyt    
         
Odbiorca   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Szablony biblioteki   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Modyfikuj    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku edytora szablonów umowy

Użytkownicy edytujący szablony wymagają:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres URL obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Dokument   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  URL Odczyt    
         
Szablon umowy   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Dodaj odbiorców   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Załączniki   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Dodaj szablon pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapuj dane do umowy   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku przetwarzania szablonów umowy

Przetwarzanie szablonów umowy wymaga:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Telefon komórkowy obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Telefon komórkowy obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Grupa musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Wycena musi mieć włączoną opcję Odczyt

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Telefon komórkowy Odczyt    
         
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Telefon komórkowy Odczyt    
         
Okazja   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Konto   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Wycena   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Załącznik   Dostęp w oparciu o rekord nadrzędny.    
         
Umowa   Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Typ podpisu Modyfikuj    
  Stan Modyfikuj    
  Dni do terminu podpisania umowy Modyfikuj    
  Włącz automatyczne przypomnienia Modyfikuj    
  Przypomnij odbiorcy Modyfikuj    
  Adresy odbiorców Modyfikuj    
  Więcej odbiorców Modyfikuj    
  Kolejność podpisywania Modyfikuj    
  Tworzenie Modyfikuj    
  Przetwórz szablon Modyfikuj    
         
Odbiorca   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Typ odbiorcy Modyfikuj    
  Rola odbiorcy Modyfikuj    
  Numer zamówienia Modyfikuj    
  Adres e-mail Modyfikuj    
         
Szablon biblioteki   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
         
Rodzaj umowy    Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Dodaj odbiorców   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Załączniki   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Dodaj szablon pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapuj dane do umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku edytora umowy

Użytkownicy edytujący umowy wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Firma obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Zdarzenie musi mieć włączoną opcję Utwórz 
  • Wszystkie pola obiektu Zdarzenie muszą mieć włączoną opcję Modyfikuj

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe
 
  Firma Odczyt    
         
Zdarzenie   Utwórz Salesforce – Standardowe  
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Umowa   Odczyt, Utwórz, Modyfikuj, Usuń Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Odbiorca   Odczyt, Utwórz, Modyfikuj, Usuń Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Umowa Odczyt    
  Stan Odczyt    
  Data i godzina ukończenia Odczyt    
  Numer zamówienia Odczyt    
  Typ odbiorcy Odczyt    
  Umowa Odczyt    
  Adres e-mail Odczyt    
  Typ odbiorcy Modyfikuj    
  Rola odbiorcy Modyfikuj    
  Numer zamówienia Modyfikuj    
  Adres e-mail Modyfikuj    
         
Szablon biblioteki   Utwórz, Modyfikuj, Usuń Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Rodzaj umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Nazwa Odczyt    
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Rodzaj umowy Odczyt    
  Nazwa Odczyt    
  Domyślny Odczyt    
  Automatyczne wysyłanie Odczyt    
         
Podpisana umowa   Odczyt    
         
Mapowanie scalające   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku edytora mapowania scalającego

Użytkownicy edytujący mapowanie scalające wymagają:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign
 • Każdy obiekt/pole, do którego dostęp mają scalone mapy, musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Każdy obiekt, do którego ma zostać wykonane mapowanie.   Odczyt, Modyfikuj    
  Każde pole, do którego ma zostać wykonane mapowanie. Odczyt, Modyfikuj    
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Klucz dokumentu Odczyt    
         
Import pola formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Wpis mapowania pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie podrzędnych pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Wpis mapowania podrzędnych pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie scalające   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku przetwarzania mapowania scalającego

Użytkownicy korzystający z mapowania scalającego wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • Każdy obiekt/pole, do którego dostęp mają scalone mapy, musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Każdy obiekt, do którego ma zostać wykonane mapowanie   Odczyt, Modyfikuj    
  Każde pole, do którego ma zostać wykonane mapowanie Odczyt, Modyfikuj    
         
Konto        
  Nazwa Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Okazja        
  Nazwa Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Klucz dokumentu Odczyt    
  Dodatkowe opcje Odczyt    
  Nazwa Odczyt    
  Mapowanie scalające Odczyt    
  Błąd mapowania scalającego Odczyt    
  Wynik mapowania scalającego Odczyt    
  Konto Odczyt    
  Okazja Odczyt    
         
Import pola formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Wpis mapowania pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie podrzędnych pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Wpis mapowania podrzędnych pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie scalające   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku edytora mapowania danych

Użytkownicy edytujący mapowania danych wymagają:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign
 • Każdy obiekt/pole, do którego dostęp mają scalone mapy, musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Każdy obiekt, do którego ma zostać wykonane mapowanie   Odczyt, Modyfikuj    
  Każde pole, do którego ma zostać wykonane mapowanie Odczyt, Modyfikuj    
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Klucz dokumentu Odczyt    
         
Mapowanie pliku   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie pola   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie obiektu   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie danych   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku przetwarzania mapowania danych

Przetwarzanie mapowania danych wymaga:

 • zestawu uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign
 • każdy obiekt/pole, do którego dostęp mają mapy danych, musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 
 • obiekt Salesforce Załącznik wymaga dostępu w oparciu o rekord nadrzędny

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Każdy obiekt, do którego ma zostać wykonane mapowanie   Odczyt, Modyfikuj    
  Każde pole, do którego ma zostać wykonane mapowanie Odczyt, Modyfikuj    
         
Załącznik   Dostęp w oparciu o rekord nadrzędny.    
         
Umowa   Odczyt, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie pliku   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie pola   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie obiektu   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie danych   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku integracji kanałów Chatter

Integracje kanałów Chatter wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign
 • włączonego uprawnienia systemu Salesforce Wstaw wartości pól systemowych dla kanałów Chatter

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Zdarzenie umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Typ Odczyt    
  Opis Odczyt    
         
Odbiorcy     Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Typ odbiorcy Odczyt    
  Adres e-mail Odczyt    
  Numer zamówienia Odczyt    
  Użyj adresu e-mail Odczyt    

Aktualizacje ręczne wymagane do wypychania umów

W przypadku wypychania umów konieczne jest posiadanie przez użytkownika strony:

 • zestawu uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz
 • obiekt Salesforce Kontrakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz 
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz 
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz
  • pole Nazwa obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 
  • pole Adres e-mail obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj
  • pole Konto obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz
  • pole Nazwa obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 
  • pole Adres e-mail obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj
  • pole Firma obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Konto   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Kontrakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Okazja   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Potencjalny klient   Odczyt, Utwórz Salesforce – Standardowe  
  E-mail Odczyt, Modyfikuj    
  Nazwa Odczyt, Modyfikuj    
  Firma Odczyt, Modyfikuj    
         
Kontakt   Odczyt, Utwórz Salesforce – Standardowe  
  E-mail Odczyt, Modyfikuj    
  Nazwa Odczyt, Modyfikuj    
  Konto Odczyt, Modyfikuj    
         
Umowa   Odczyt, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe
Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Rodzaj umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
         
Muteksy   Odczyt, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Wyzwalacze   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Odbiorca   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Zdarzenie umowy   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Mapowanie danych   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
         
Mapowanie scalające   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe

Aktualizacje ręczne wymagane w przypadku obsługi dużych plików

Profil wywołania zwrotnego dla obsługi dużych plików wymaga:

 • zestawu uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Umowa   Odczyt, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Liczba wywołań usługi załącznika Odczyt, Modyfikuj    

Co nowego w wersji 18

Zmodyfikowane funkcje, ustawienia i pola w wersji 18

Nowe ustawienia w wersji 18

Sprawdź nowe ustawienia dodane w wersji 18 i zdecyduj, które z nich chcesz włączyć lub wyłączyć. 

Warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

Premiera wersji 18 aplikacji Adobe Sign dla Salesforce zbiegła się w czasie z udostępnieniem nowego środowiska Lightning Experience usługi Salesforce.  Dlatego trzeba pamiętać o wykonaniu kilku nietypowych czynności:
 
Zaktualizuj kartę administratora:
 
Lightning ma pewne ograniczenia:
 • Administratorzy muszą włączyć opcję Moja domena, aby móc korzystać z niestandardowych składników Lightning w Adobe Sign.
 • Rozmiar przesyłania pliku w Salesforce został ograniczony do 1 MB.  Dzieje się tak dlatego, że Adobe Sign wykorzystuje kodowanie Base64, więc faktyczny rozmiar Twojego pliku musi być mniejszy niż 1 MB (~700 KB). Większe dokumenty trzeba wysyłać z biblioteki Salesforce. Muszą mieć włączoną opcję wysyłania dużych dokumentów.
 • Środowisko Lightning nie obsługuje czynności publikowania.
 • Strona Lightning nie obsługuje zestawów pól, więc nie można dodawać niestandardowych pól.
 • Na stronie Lightning nie działa kanał Chatter.
 • Ustawienie Ukryj pasek boczny na stronie edytora umowy nie działa w przypadku układu Lightning.
 • Trzeba wyłączyć usługę Lightning Lock Security Service.
 • Hierarchie nie obsługują grup.

Bezpieczniejszy dostęp dla użytkowników:

 • Wersja 18 wykorzystuje interfejs API oparty na architekturze REST, dzięki czemu czynności są wysyłane przez użytkownika kontekstowego (a nie uwierzytelnionego przez administratora).  Użytkownicy nie mogą już wykonywać czynności dla umów (np. aktualizować lub przypominać), których nie są stroną.

Użytkownicy interfejsu API:

 • W przypadku wywołania interfejsu API echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls w pakiecie zwróć uwagę, że pole simpleEsignUrl na zwracanym obiekcie EchoSignApiService.SigningUrl jest wycofane i nie ma możliwości jego ustawienia. Zamiast tego pola możesz użyć pola esignUrl.

Nowe ustawienia Adobe Sign

Wyłącz grupę jako typ odbiorcy — zaznacz to pole, aby wyłączyć grupę jak typ odbiorcy dla umów.

Aby przejść do tego ustawienia:

 • Przejdź do opcji Rozwijaj > Ustawienia niestandardowe > (Zarządzaj) Ustawienia Adobe Sign.
 • Kliknij opcję Nowa, aby otworzyć stronę Edytuj ustawienia Adobe Sign.

Nowe ustawienia środowiska Adobe Sign

Konfiguracja adresu URL Oauth API — wprowadź adres URL w celu nadpisania domyślnego adresu URL interfejsu API usługi Adobe Sign dla określonego środowiska.

Uwaga: tych ustawień nie należy zmieniać bez zasięgnięcia opinii zespołu ds. pomocy technicznej Adobe Sign.

Aby przejść do tego ustawienia:

 • Przejdź do opcji Rozwijaj > Ustawienia niestandardowe > (Zarządzaj) Ustawienia środowiska Adobe Sign.
 • Kliknij opcję Nowa, aby otworzyć stronę Edytuj ustawienia środowiska Adobe Sign.

Nowe ustawienie szablonu Adobe Sign — flaga aktywności

Aby dodać flagę „Aktywny” do szablonu, przejdź do edycji układu strony szablonu umowy:

 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Utwórz > Obiekty > Szablon umowy (kliknij etykietę, a nie łącze edycji).
 • Kliknij opcję Układy stron w górze okna, aby przejść do tej sekcji.
 • Kliknij opcję Edytuj dla układu strony.
 • Gdy wybrane są pola, znajdź i przeciągnij pole Aktywny na układ strony.
 • Kliknij przycisk Zapisz.
Przeciąganie pola Aktywny na układ strony

Nowe wartości pól w wersji 18

Kiedy dokonujesz aktualizacji starszej wersji, Salesforce domyślnie nie włącza wartości pól, które zostały dodane do usługi Adobe Sign dla Salesforce. Dlatego trzeba włączyć następujące wartości pól, które zostały dodane w wersji 18:

Przejdź do opcji Konfiguracja > Utwórz > Obiekty

Obiekt: Dodaj odbiorcę (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Pola:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c
 • Uniform_Index__c

Wartości do dodania:

Nowe wartości listy wyboru:

Recipient_Type__c — Dodane: Grupa

 

Obiekt: Odbiorca (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Pola:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c

Wartości do dodania:

Nowe wartości listy wyboru:

Recipient_Type__c — Dodane: Grupa

Wycofane ustawienia niestandardowe i pola w wersji 18

W wersji 18 nie zostały wycofane żadne ustawienia niestandardowe. 

Nowa karta w wersji 18

Nowa karta Administrator Adobe Sign zastępuje kartę Administrator usług eSign.

Wycofana karta w wersji 18

Usuń kartę Administrator usług eSign

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Utwórz > Karty.
 2. Usuń kartę Administrator usług eSign (zastąpiona kartą Administrator Adobe Sign).

Inne wartości pól dodane w wersji 18

Brak.

Konfiguracja stylu strony umowy

Jeśli jesteś nowym klientem, domyślnym stylem jest „Lightning”. Jest to też układ, który będzie rozwijany w przyszłości. 

Stanowczo zalecamy, aby klienci dokonujący aktualizacji również stosowali stronę Lightning. Zapewni ona obsługę nowych funkcji w miarę postępu prac nad poprawą produktu.

Istnieją jednak powody, dla których warto pozostać przy jednym ze starszych układów. Zobacz przewodnik na temat dostosowywania strony układu Salesforce, aby określić, czy ustawienie strony Lightning będzie w Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem.

Implementowanie środowiska Lightning Experience

Jeśli planujesz korzystać ze środowiska Lightning Experience, możesz dostosować układ strony głównej dla obiektów tak, aby działały z Twoimi umowami. Zanim to zrobisz, wcześniej musisz wdrożyć swoją domenę dla wszystkich klientów. (Patrz https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Jeśli nazwa domeny nie została określona, trzeba będzie ją określić i wdrożyć. (Patrz https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

Możesz dostosować zarówno standardowe obiekty (Okazja, Kontrakt, Konto, Potencjalny klient, Użytkownik, Kontakt), jak i niestandardowe (Przypadek, Wycena itp.). 

Edycja układu strony dla rekordu obiektu nadrzędnego

 1. Wybierz rekord dla typu standardowego obiektu, np. Okazja, w menu nawigacyjnym Lightning na górze okna.
Pasek menu trybu Lightning

2. Wybierz opcję Edytuj stronę po otwarciu ikony w kształcie koła zębatego.

Łącze Edytuj stronę

3. W panelu Składniki po lewej stronie wybierz opcję AgreementPanel (tej samej długości co panel podświetlenia) lub AgreementPanelWide (dopasowuje szerokość strony) pod pozycją Niestandardowe – Zarządzane. Wybrany składnik jest dodany do widoku podglądu na środku strony. Możesz kliknąć i przeciągnąć panel w inne pozycje na stronie Panel, Szerokość panelu lub do kilku innych opcji.

Przeciągnij i upuść panel Umowy

    4. Po prawej stronie znajdują się pola Nazwa pola rekordu oraz Identyfikator rekordu szablonu umowy.

 • Pozostaw pole Nazwa pola rekordu puste. Będzie wykorzystywane przez obiekty niestandardowe i własne.
 • Dla opcji Identyfikator rekordu szablonu umowy pozostaw je puste, aby połączyć układ z szablonami, które mają obiekt Okazja ustawiony jako Typ obiektu nadrzędnego, oraz z szablonami, które mają puste pole Typ obiektu nadrzędnego. Lub opcjonalnie wypisz szablony, które mają być użyte, w formie listy z pozycjami oddzielonymi przecinkami.

    5. Kliknij przycisk Zapisz. Po wyświetleniu prośby o aktywację kliknij opcję Aktywuj.

    6. W oknie dialogowym Aktywacja dla strony rekordu okazji wybierz opcję Przypisz tę stronę jako domyślną stronę rekordu, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Przypisz tę stronę jako domyślny układ

Edycja układu strony dla rekordu obiektu niestandardowego

 1. Wybierz rekord dla typu niestandardowego obiektu, np. Przypadek, w menu nawigacyjnym Lightning na górze okna.
Wybierz opcję Przypadek z menu na górze

2. Wybierz opcję Edytuj stronę po otwarciu ikony w kształcie koła zębatego.

Edytuj układ strony Przypadek

3. W panelu Składniki po lewej stronie wybierz opcję AgreementPanel (tej samej długości co panel podświetlenia) lub AgreementPanelWide (dopasowuje szerokość strony) pod pozycją Niestandardowe – Zarządzane. Wybrany składnik jest dodany do widoku podglądu na środku strony. Kliknij i przeciągnij panel w inne pozycje na stronie Panel, Szerokość panelu lub do kilku innych opcji.

Przeciągnij i upuść panel Umowy

    4. Po prawej stronie znajdują się pola Nazwa pola rekordu oraz Identyfikator rekordu szablonu umowy.

 • Pole Nazwa pola rekordu powinno zawierać nazwę interfejsu API pola odnośnika z obiektu Umowa do obiektu niestandardowego.

Jeśli nie zostanie wprowadzona i identyfikator rekordu będzie pasować do jednego ze standardowych pól odnośnika (Konto, Okazja, Kontrakt, Potencjalny klient, Kontakt, Użytkownik), zostanie zastosowana relacja odnośnika. 

 • W przypadku opcji Identyfikator rekordu szablonu umowy pozostaw puste, aby połączyć układ, który zawiera nazwę Twojego obiektu niestandardowego jako typ obiektu nadrzędnego. Lub opcjonalnie wypisz szablony, które mają być użyte, w formie listy z pozycjami oddzielonymi przecinkami.

    5. Kliknij przycisk Zapisz. Po wyświetleniu prośby o aktywację kliknij opcję Aktywuj.

    6. W oknie dialogowym Aktywacja dla strony rekordu okazji wybierz opcję Przypisz tę stronę jako domyślną stronę rekordu, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Przypisz tę stronę jako domyślny układ

Co nowego w wersji 17

Zmodyfikowane funkcje, ustawienia i pola w wersji 17

Nowe ustawienia w wersji 17

Sprawdź nowe ustawienia dodane w wersji 17 i zdecyduj, które z nich chcesz włączyć. Otwórz ustawienia i przejdź do opcji Rozwijaj > Ustawienia niestandardowe > (Zarządzaj) Ustawienia Document Cloud.

 • Utwórz przypomnienie o terminie podpisu — włącz to ustawienie, aby wyświetlić alerty Salesforce przypominające użytkownikom o terminie wygaśnięcia przesłanych umów. Za pomocą ustawienia Dni przypomnienia o terminie podpisu określ liczbę dni przed datą wygaśnięcia umowy, kiedy ma być wyświetlany alert.
 • Dni przypomnienia o terminie podpisu — wprowadź liczbę dni i włącz ustawienie Utwórz przypomnienie o terminie podpisu. Umożliwi to wyświetlanie Twoim użytkownikom w Salesforce alertu o zbliżającym się terminie podpisu. Alerty są wyświetlane w terminie zgodnym z wybraną liczbą dni przed wygaśnięciem umowy.
 • Wyłącz obsługę administracyjną użytkowników — włączenie tej opcji zapobiega automatycznej obsłudze administracyjnej użytkowników posiadających konto Adobe, kiedy wysyłają oni umowy lub zarządzają nimi. To ustawienie nie zapobiega automatycznej obsłudze administracyjnej użytkowników, która ma miejsce pod kliknięciu opcji Aktualizuj umowę na liście umów.
 • Włącz opcje po podpisaniu — włącz tę opcję, aby przenieść użytkownika na wybraną przez Ciebie stronę docelową. Udostępnia ona opcje „Adres URL przekierowania po podpisaniu” i „Opóźnienie przekierowania po podpisaniu” na stronie wysyłania umowy. Sygnatariusze umowy są przekierowywani do określonego adresu URL po złożeniu podpisu. Na przykład można ustawić przekierowanie na stronę internetową swojej firmy lub na stronę ankiety. Opcję tę można ustawić dla nadawców jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Opcje po podpisaniu tylko do odczytu.
 • Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje — włącz tę opcję, aby wyświetlić i włączyć opcję „Tylko nadawca podpisuje” w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Kiedy włączona jest opcja „Tylko nadawca podpisuje”, umowa lub dokument jest przedstawiana(-y) nadawcy w celu podpisania. Funkcja ta jest podobna do opcji Tylko ja podpisuję dostępnej w usługach Adobe. Opcję tę można ustawić jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu.
 • Ukryj pasek boczny na stronie edytora umowy — włączenie tego ustawienia umożliwia ukrycie paska bocznego na stronie Edytor umowy. Dostęp do strony Edytor umowy można uzyskać, klikając nazwę umowy wyświetlaną na pasku bocznym na stronie głównej umów lub na liście umów dla powiązanego obiektu.
 • Opcje po podpisaniu tylko do odczytu — włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie opcji „Adres URL przekierowania po podpisaniu” i „Opóźnienie przekierowania po podpisaniu” jako tylko do odczytu w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Ustawienie to działa w połączeniu z opcją Włącz opcje po podpisaniu.
 • Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu — włącz tę opcję, aby wyświetlić opcję „Tylko nadawca podpisuje” jako tylko do odczytu w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Ustawienie to działa w połączeniu z opcją Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje.

Nowe wartości pól w wersji 17

W wersji 17 nie zostały dodane żadne wartości pól.

Wycofane ustawienia niestandardowe i pola w wersji 17

W wersji 17 nie zostały wycofane żadne ustawienia niestandardowe. 

Wartości pola Szablon umowy dodane w wersji 17

Jeśli korzystasz z szablonów umów i aktualizujesz wersję 12, 13, 14, 15 lub 16, dokonaj edycji układu Szablon umowy i przeciągnij do układu nowe pola wprowadzone w wersji 17.

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Utwórz > Obiekty > Szablony umów > Układ strony > (Edytuj) Układ szablonu strony.

2. Dodaj pola nowej wersji 17 do sekcji Informacje:

 • Opóźnienie przekierowania po podpisaniu (sekundy)
 • Adres URL przekierowania po podpisaniu
 • Tylko nadawca podpisuje

Inne wartości pól dodane w wersji 17

Kiedy dokonujesz aktualizacji starszej wersji do najnowszej wersji, Salesforce domyślnie nie włącza wartości pól, które zostały dodane do usługi EchoSign (obecnie eSign) dla Salesforce w wersji 17. Dlatego trzeba dodać następujące wartości pól, które zostały dodane w wersji 17:

Obiekt: Dodaj załącznik

(Attachment_Template__c)

Pole: Typ załącznika (Type__c)

Wartości do dodania: Dokument wyceny z wyceny nadrzędnej

 • Dokument wyceny z wyceny okazji
 • Zmienna środowiska wykonawczego

Co nowego w wersji 16

Zmodyfikowane funkcje, ustawienia i pola w wersji 16

Większe bezpieczeństwo dzięki OAuth 2.0

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych, usługa Adobe Sign korzysta teraz z OAuth 2.0 w celu uwierzytelniania konta usług eSign na platformie Salesforce. Ten nowy protokół umożliwia Salesforce komunikację z usługą Adobe Sign bez żądania od Ciebie hasła. Ponieważ informacje poufne nie są wymieniane bezpośrednio między aplikacjami, istnieje mniejsze zagrożenie dla Twojego konta. Usprawnienie to nie wpływa na proces wdrażania, ale będzie trzeba dokonać jednokrotnej konfiguracji w celu autoryzacji zainstalowanego pakietu Salesforce, aby umożliwić komunikację z usługą Adobe Sign. 

Nowe ustawienia w wersji 16

W wersji 16 nie zostały wprowadzone żadne nowe ustawienia.

Wartości pola Szablon umowy dodane w wersji 16

W wersji 16 nie zostały dodane żadne nowe wartości pola szablonu.

Co nowego w wersji 15

Zmodyfikowane funkcje, ustawienia i pola w wersji 15

Nowe ustawienia w wersji 15

Sprawdź nowe ustawienia dodane w wersji 15 i zdecyduj, które z nich chcesz włączyć. Otwórz ustawienia i przejdź do opcji Rozwijaj > Ustawienia niestandardowe > (Zarządzaj) Ustawienia EchoSign.

 • Pokaż załączniki biblioteki EchoSign — wyświetla opcję dodania szablonów dokumentów EchoSign.
 • Pokaż szablony pól EchoSign — wyświetla opcje wyboru i zastosowania szablonów warstwy z polami formularza EchoSign na dokumencie.
 • Ukryj możliwość dodawania szablonów pól EchoSign — umożliwia ukrywanie łącza, które pozwala nadawcom na dodawanie szablonu pól formularza do wersji roboczych dokumentów.
 • Ukryj opcję Zmień kolejność załączników — ukrywa opcję sortowania załączników w wersjach roboczych umów.
 • Ukryj opcję Zmień kolejność odbiorców — ukrywa opcję sortowania odbiorców w wersjach roboczych umów.
 • Pokaż Opcje kolejności podpisywania przez odbiorców — wyświetla dwie opcje podpisywania przez odbiorców: seryjnie (w ustalonej kolejności) lub równolegle (w dowolnej kolejności).
 • Opcje kolejności podpisywania przez odbiorców tylko do odczytu — ustawia opcje kolejności podpisywania przez odbiorcę jako tylko do odczytu.
 • Włącz weryfikację tożsamości każdego sygnatariusza — umożliwia każdemu sygnatariuszowi korzystanie z różnych metod weryfikacji tożsamości (np. hasło, uwierzytelnienie telefoniczne, tożsamość społecznościowa, KBA).
 • Włącz uwierzytelnianie telefoniczne — wyświetla opcje uwierzytelniania telefonicznego tożsamości odbiorców. Korzystanie z tej funkcji jest ograniczone i może się wiązać z dodatkowymi kosztami.

Wartości pola Szablon umowy dodane w wersji 15

Jeśli korzystasz z szablonów umów i aktualizujesz wersję 12, 13 lub 14, dokonaj edycji układu Szablon umowy i przeciągnij do układu nowe pole wprowadzone w wersji 15.

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Utwórz > Obiekty > Szablony umów > Układ strony > (Edytuj) Układ szablonu strony.

2. Dodaj pola nowej wersji 15 do sekcji Opcje umowy:

 • Obieg podpisu

Zarządzaj umowami i wysyłaj je w partiach w wersji 15

Wersja 15 wprowadza nowe funkcje wysyłania umów, usuwania umów, wysyłania przypomnień i zarządzania umowami w partiach. Aby włączyć przyciski Umowa w partiach po zakończeniu aktualizacji:

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Utwórz > Obiekty > Umowa > Wyszukaj układy.

2. Edytuj układy Wyniki wyszukiwania i Widok listy umów.

3. Dodaj pięć przycisków.

4. Kliknij przycisk Zapisz.

Nowe wartości pól w wersji 15

Kiedy dokonujesz aktualizacji starszej wersji do najnowszej wersji, Salesforce domyślnie nie włącza wartości pól, które zostały dodane do usługi EchoSign (obecnie usługi Adobe Sign) dla Salesforce w wersji 15.

Dlatego trzeba włączyć następujące wartości pól, które zostały dodane w wersji 15:

 

Obiekt: Dodaj załącznik
(Attachment_Template__c)

Pole: Typ załącznika
(Type__c)

Wartości do dodania:

 • Dokument z biblioteki EchoSign

 

Obiekt: Umowa (SIGN_Agreement__c)

Pole: Stan umowy
(Status__c)

Wartości do dodania:

 • Utworzona

 

Obiekt: Szablon umowy
(Agreement_Template__c)

Pole: Język (Language__c)

Wartości do dodania:

 • Wietnamski (Wietnam)

 

Obiekt: Mapowanie pola EchoSign
(SIGN_Field_Mapping__c)

Pole: Mapuj do zdarzeń
(Map_on_Events__c)

Wartości do dodania:

 • Wygasłe

 

Obiekt: Mapowanie pliku EchoSign
(SIGN_File_Mapping__c)

Pole: Mapuj do zdarzeń
(Map_on_Events__c)

Wartości do dodania:

 • Wygasłe

Wycofane ustawienia niestandardowe i pola w wersji 15

W wersji 15 niektóre ustawienia niestandardowe EchoSign (obecnie usługi Adobe Sign) i pola zostały wycofane i nie mają zastosowania.

Uwaga:

Przed usunięciem pól upewnij się, że wartości tych pól nie są używane do innych celów w Twojej organizacji, np. w raportach. Ta czynność ma charakter trwały i nie można jej cofnąć.

Usuwanie wycofanych pól

Po przeprowadzeniu aktualizacji trzeba usunąć wycofane ustawienia niestandardowe, wybierając opcję Konfiguracja > Rozwijaj > Ustawienia niestandardowe > Ustawienia EchoSign. Pod kolumną Czynności kliknij przycisk Usuń dla następujących pól:

 • echosign_dev1__API_Key__c
 • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
 • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
 • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
 • echosign_dev1__API_Server_URL__c
 • echosign_dev1__Server_URL__c

Usuwanie wycofanych ustawień niestandardowych

Po przeprowadzeniu aktualizacji trzeba usunąć wycofane pola, wybierając opcję Konfiguracja > Utwórz > Obiekt. Wybierz obiekt z następującej listy, przejdź do sekcji Pola niestandardowe i kliknij przycisk Usuń w kolumnie Czynności.

 • Szablon umowy
  • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
 • Umowa
  • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
  • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
  • echosign_dev1__Merge__c

Co nowego w wersji 14

Zmodyfikowane funkcje, ustawienia i pola w wersji 14

Nowe ustawienia w wersji 14

Sprawdź ustawienia dodane w wersji 14 i zdecyduj, czy chcesz włączyć któreś z nich. Otwórz ustawienia i przejdź do opcji Rozwijaj > Ustawienia niestandardowe > (Zarządzaj) Ustawienia EchoSign.

 • Konto tylko do odczytu — ustawia w umowie pole Konto jako tylko do odczytu. Jest to przydatne, gdy chcesz wstępnie wypełnić pole bez możliwości jego edycji przez nadawcę.
 • Nazwa umowy tylko do odczytu — ustawia w umowie pole Nazwa umowy jako tylko do odczytu.
 • Kopie wiadomości e-mail tylko do odczytu — ustawia w umowie pole „Wyślij kopię wiadomości e-mail do” jako tylko do odczytu.
 • Zestaw pól tylko do odczytu — ustawia w umowie sekcję Dodatkowe pola jako tylko do odczytu.
 • Podpis hostowany tylko do odczytu — ustawia w umowie pole wyboru Podpis hostowany jako tylko do odczytu.
 • Język tylko do odczytu — ustawia w umowie pole Język jako tylko do odczytu.
 • Wiadomość tylko do odczytu — ustawia w umowie pole Wiadomość jako tylko do odczytu.
 • Okazja tylko do odczytu — ustawia w umowie pole odnośnika Okazja jako tylko do odczytu.
 • Wyświetl podgląd lub rozmieść tylko do odczytu — ustawia w umowie pole wyboru „Wyświetl podgląd dokumentu lub rozmieść pola podpisu” jako tylko do odczytu.
 • Odbiorca tylko do odczytu — ustawia w umowie sekcję Odbiorcy jako tylko do odczytu.
 • Opcje zabezpieczeń tylko do odczytu — ustawia w umowie sekcję Opcje zabezpieczeń jako tylko do odczytu.
 • Nadawca podpisuje tylko do odczytu — ustawia w umowie pole wyboru „Ja także podpisuję ten dokument” jako tylko do odczytu.
 • Wygaśnięcie podpisu tylko do odczytu — ustawia w umowie opcję „Zezwalaj sygnatariuszom na podpisanie tego dokumentu w ciągu X dnia/dni.” jako tylko do odczytu.
 • Przypomnienie o podpisie tylko do odczytu — ustawia w umowie pole „Przypomnij odbiorcy o podpisie” jako tylko do odczytu.
 • Typ podpisu tylko do odczytu — ustawia w umowie pole Typ podpisu jako tylko do odczytu.

Wartości pola Szablon umowy dodane w wersji 14

Jeśli korzystasz z szablonów umów i aktualizujesz wersję 12 lub 13, dokonaj edycji układu Szablon umowy i przeciągnij do układu pole wprowadzone w wersji 14.

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Utwórz > Obiekty > Szablony umów > Układ strony > (Edytuj) Układ szablonu strony.

2. Dodaj następujące pola wersji 14 do sekcji Informacje:

 • Dostępne dla czynności publikowania

Uwaga:

Jeśli korzystasz z wersji 12, usuń pole Hasło do podpisania umowy używane w wersji 12, ponieważ poprzednie pola je zastępują. W EchoSign (obecnie usługi Adobe Sign) niedostępna jest także opcja Zezwól sygnatariuszom na sugerowanie poprawek, więc możesz ją usunąć, jeśli pojawi się w interfejsie szablonu umowy.

Inne wartości pól dodane w wersji 14

Kiedy dokonujesz aktualizacji starszej wersji do najnowszej wersji, Salesforce domyślnie nie włącza wartości pól, które zostały dodane do usługi EchoSign (obecnie Adobe Sign) dla Salesforce w wersji 14. Dlatego trzeba dodać następujące wartości pól, które zostały dodane w wersji 14:

 

Obiekt: Dodaj załącznik
(Attachment_Template__c)

Pole: Typ załącznika
(Type__c)

Wartości do dodania:

 • Dokument wyceny z wyceny okazji
 • Zmienna środowiska wykonawczego

 

Obiekt: Dodaj odbiorcę (Recipient_Template__c)

Pole: Źródło odbiorcy
(Type__c)

Wartości do dodania:

 • Wszystkie role kontaktu okazji
 • Główna rola kontaktu konta
 • Rola kontaktu konta
 • Wszystkie role kontaktu konta
 • Zmienna środowiska wykonawczego

 

Obiekt: Umowa (SIGN_Agreement c)

Pole: Język

(AgreementLocale__c)

Wartości do dodania:

 • Czeski (Czechy)
 • Turecki (Turcja)

 

Obiekt: Szablon umowy
(Agreement_Template__c)

Pole: Język (Language__c)

Wartości do dodania:

 • Czeski (Czechy)
 • Turecki (Turcja)

Co nowego w wersji 13

Zmodyfikowane funkcje, ustawienia i pola w wersji 13

Nowe ustawienia w wersji 13

Sprawdź ustawienia dodane w wersji 13 i zdecyduj, czy chcesz włączyć któreś z nich. Otwórz ustawienia i przejdź do opcji Rozwijaj > Ustawienia niestandardowe > (Zarządzaj) Ustawienia EchoSign.

 • Automatycznie synchronizuj mapowania do grup — automatycznie przenosi prawidłowe grupy EchoSign po zaktualizowaniu profili użytkowników Salesforce.
 • Wyłącz wysyłanie kopii wiadomości e-mail — ukrywa pole „Wyślij kopie wiadomości e-mail do:” na stronie wysyłania umowy.
 • Wyłącz uwierzytelnianie oparte na wiedzy — ukrywa opcję weryfikacji tożsamości opartej na wiedzy (KBA) dla umów. Jest to metoda weryfikacja tożsamości sygnatariusza, która wymaga od sygnatariuszy podania i zweryfikowania danych osobowych w celu podpisania dokumentu. Korzystanie z tej funkcji jest ograniczone i może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Ponadto warto się upewnić, że w ustawieniach konta na stronie EchoSign.com jest włączona opcja KBA, aby można było z niej korzystać w Salesforce.
 • Wyłącz weryfikację tożsamości internetowej — ukrywa opcję identyfikacji tożsamości internetowej dla umów. Weryfikacja tożsamości internetowej wymaga od sygnatariuszy weryfikacji tożsamości poprzez zalogowanie się na jednej z witryn: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo lub Microsoft Live. Ponadto warto się upewnić, że w ustawieniach konta dotyczących wysyłania na stronie echosign.adobe.com jest włączona opcja weryfikacji tożsamości internetowej, aby można było z niej korzystać w Salesforce.
 • Włącz powiadomienie o błędzie mapowania — wysyła powiadomienie e-mail do właściciela mapowania danych lub mapowania scalającego za każdym razem, gdy występuje błąd podczas mapowania.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby zatwierdzającej — umożliwia ustawienie odbiorcy jako osoby zatwierdzającej. Osoby zatwierdzające sprawdzają i zatwierdzają dokument, ale ich podpis nie jest wymagany.
 • Włącz metody weryfikacji tożsamości poszczególnych sygnatariuszy — umożliwia wybranie różnych metod weryfikacji odbiorców na koncie EchoSign (obecnie usługi Adobe Sign) i poza kontem usług eSign. Opcja ta ma zastosowanie w przypadku metod weryfikacji tożsamości takich jak KBA, identyfikacja tożsamości internetowej oraz hasło. Na przykład możesz zażądać, aby klient był weryfikowany metodą KBA przed podpisaniem przez niego dokumentu, a od kierownika ds. sprzedaży będzie wymagane jedynie podanie hasła. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, wówczas wszyscy sygnatariusze i wszystkie osoby zatwierdzające będą korzystać z tej samej metody, która została wybrana dla nadawcy.

Wartości pola Szablon umowy dodane w wersji 13

Jeśli korzystasz z szablonów umów i aktualizujesz wersję 12, dokonaj edycji układu Szablon umowy i przeciągnij do układu pola wprowadzone w wersji 13.

1. Wybierz opcję Konfiguracja > Utwórz > Obiekty > Szablony umów > Układ strony > (Edytuj) Układ szablonu strony.

2. Dodaj następujące pola wersji 13 do sekcji Opcje zabezpieczeń umowy:

 • Metoda weryfikacji sygnatariuszy zewnętrznych
 • Metoda weryfikacji sygnatariuszy wewnętrznych

Inne wartości pól dodane w wersji 13

Kiedy dokonujesz aktualizacji starszej wersji do najnowszej wersji, Salesforce domyślnie nie włącza wartości pól, które zostały dodane do usługi EchoSign (obecnie usługi Adobe Sign) dla Salesforce w wersji 13. Dlatego trzeba dodać następujące wartości pól, które zostały dodane w wersji 13:

Obiekt: Dodaj załącznik

Pole: Typ załącznika

Wartości do dodania: Dokument wyceny z wyceny nadrzędnej

 

Obiekt: Szablon umowy

Pole: Język

Wartości do dodania:

 • Chiński (Tajwan)
 • Angielski (Wielka Brytania)
 • Koreański (Korea Południowa)
 • Polski (Polska)

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online