Instrukcje dotyczące aktualizacji pakietu Adobe Sign dla Salesforce do najnowszej wersji.

Pakiet integracyjny Adobe Sign dla Salesforce jest dostępny na stronie Salesforce AppExchange. Ta instrukcja została opracowana, aby pomóc klientom usługi Adobe Sign dla Salesforce przeprowadzić proces aktualizacji starszej wersji usługi do najnowszego wydania.

Dodatkowe informacje dotyczące najnowszych funkcji usługi Adobe Sign dla Salesforce można znaleźć w informacjach o wydaniu.

Jeśli instalujesz nowe instancje pakietu, zapoznaj się z instrukcją instalacji.

Uwaga:

Pakiet Adobe Sign dla Salesforce jest obsługiwany dla dwóch głównych wersji poza bieżącą wersją główną.

 • Bieżąca wersja to 23.4
 • Obsługa dotyczy wersji 21 lub nowszej

Klienci korzystający z nieobsługiwanych wersji są narażeni na podwyższone ryzyko związane z bezpieczeństwem i zdecydowanie zaleca się uaktualnienie wersji do nowego pakietu w celu zapewnienia dalszej pomocy technicznej.

Dostęp do starszych wersji jest blokowany po czterech głównych wersjach.

 • Zainstalowane pakiety starsze niż wersja 19 nie mają dostępu API do usługi Adobe Sign

W razie pytań lub potrzeby uzyskania pomocy w uaktualnieniu organizacji należy skontaktować się z menedżerem ds. sukcesów klienta.


Aktualizacja poprzedniego wydania

Uwaga:

Należy pamiętać, że obiekty Adobe Sign dla Salesforce mogą ulegać zmianie w miarę rozwoju pakietu.

W przypadku tworzenia rozwiązania niestandardowego zależnego od obiektów, które ulegną zmianie, może być konieczne zaktualizowanie konfiguracji niestandardowej.

Każda wersja usługi Adobe Sign dla Salesforce zawiera nowe funkcje i ulepszenia zapewniające istotne usprawnienia obiegu pracy dokumentów. Firma Adobe stanowczo zaleca aktualizację do najnowszego wydania, ponieważ obsługa starszych wersji będzie stopniowo wycofywana.

Aby znaleźć informacje o zainstalowanej wersji pakietu integracji Adobe Sign dla Salesforce:

 1. Zaloguj się na platformie Salesforce jako administrator konta.
 2. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Pakiety > Zainstalowane pakiety.
wersja


Ważne informacje dotyczące aktualizacji dla wszystkich klientów

Uwaga:

Aktualizacja z wersji wcześniejszej niż 21.5.11 wymaga zainstalowania pakietu 21.5.11 zanim będzie można zainstalować aktualny pakiet. Próba zainstalowania bieżącego pakietu przed zainstalowaniem wersji 21.5.11 skutkuje niepowodzeniem aktualizacji.

 1. Nie odinstalowuj istniejącego pakietu Adobe Sign dla Salesforce
  • Odinstalowanie pakietu spowoduje utratę wszystkich danych Adobe Sign na platformie Salesforce
 2. Jeśli w Twojej organizacji na platformie Salesforce znajdują się użytkownicy, którzy należą do wielu kont Adobe Sign, przed rozpoczęciem aktualizacji skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe zajmującym się budowaniem relacji z klientem lub działem pomocy firmy Adobe
 3. Uaktualnij i przetestuj środowisko piaskownicyprzed uaktualnieniem konta produkcyjnego
  • Ponadto upewnij się, że adres e-mail używany w środowisku piaskownicy jest adresem, do którego masz dostęp — w przyszłości może zajść potrzeba zmiany adresu e-mail dla konta Adobe Sign
 4. Sprawdź, czy ustawienie Zablokuj sesje do adresu IP, z którego zostały zainicjowane jest wyłączone
  • Skonfiguruj tutaj: Konfiguracja > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustawienia sesji
 5. Przejrzyj poniższe sekcje „Co nowego”, aby sprawdzić, czy są dostępne opcje, które należy skonfigurować ręcznie
  • W każdym wydaniu dodawane są nowe funkcje i ustawienia.  Często te nowe funkcje wymagają ręcznej aktualizacji konfiguracji usługi w celu ich wyświetlenia


Instalacja aktualizacji Adobe Sign dla Salesforce

 1. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do aktualnego pakietu Adobe Sign dla Salesforce w Salesforce AppExchange

 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz

 3. Wybierz opcję Zaloguj do AppExchange i wprowadź dane logowania, aby kontynuować

 4. Wybierz środowisko instalacji aktualizacji (produkcja lub piaskownica).

  • Zdecydowanie zaleca się przetestowanie wszystkich instalacji/uaktualnień najpierw w środowisku piaskownicy.
 5. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami, potwierdź ich przeczytanie i zaakceptuj warunki, a następnie kliknij Potwierdź i zainstaluj!, aby rozpocząć proces instalacji

 6. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie się do organizacji Salesforce:

  • Wprowadź swoją nazwę użytkownika Salesforce i hasło
  • Kliknij Zaloguj się do Salesforce
 7. Po wyświetleniu strony Zaktualizuj Adobe Sign:

  • Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników.
  • Kliknij Aktualizuj (instalacja może potrwać kilka minut).
 8. Jeśli wyświetli się wyskakujące okno Zatwierdź dostęp witryn zewnętrznych:

  • Zaznacz opcję Tak, udzielam dostępu tym witrynom zewnętrznym.
  • Kliknij polecenie Kontynuuj, aby rozpocząć instalację.
 9. Podczas instalacji wyświetli się strona z informacją, że proces ten może zająć trochę czasu...

 10. Kliknij Gotowe i poczekaj na wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu procesu instalacji

  • Na stronie Zainstalowany pakiet wyświetlana będzie aktualna wersja pakietu.
 11. Konfiguruj aktualizacje ręczne wymienione w sekcji Co nowego


Konfiguracja po instalacji

Odśwież połączenie OAuth między Adobe Sign i Salesforce:

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Pakiety > Zainstalowane pakiety.

 2. Kliknij łącze Konfiguruj dla pakietu Adobe Sign.

  • Powinno pojawić się okno Kreator konfiguracji Adobe Sign dla Salesforce
  Uruchom konfigurację

  Uwaga:

  Jeśli kreator konfiguracji nie uruchomi się automatycznie:

  1. Przejdź do karty Administrator usługi Adobe Sign
  2. Kliknij łącze Uruchom kreatora konfiguracji

 3. Na karcie Krok 1: połącz konto Adobe z Salesforce w kreatorze konfiguracji:

  • Kliknij opcję Zaloguj do Adobe.
  • Zaloguj się jako administrator Adobe Sign.
  • Kliknij Zezwól na dostęp, jeśli zostanie wyświetlone odpowiednie zapytanie.
   • Pojawi się komunikat Sukces! Autoryzacja konta Adobe została zakończona.
 4. Kliknij przycisk Dalej na powiadomieniu o ukończeniu Kroku 1.

 5. Na karcie „Krok 2: włącz automatyczne aktualizacje stanu Adobe Sign” kliknij przycisk Włącz.

  • Kiedy wyświetli się prośba o przyznanie dostępu do Adobe Sign, kliknij przycisk Zezwól.
  • Powinien wyświetlić się komunikat: Sukces! Włączono automatyczne aktualizacje stanu na tym koncie
 6. Kliknij przycisk Dalej znajdujący się na dole strony, aby kontynuować.

 7. Jeśli kreator konfiguracji wyświetli komunikat Gratulacje! Konfiguracja została zakończona, kliknij przycisk Gotowe.

Uwaga:

Po zakończeniu instalacji i skonfigurowaniu nowego pakietu sprawdź odpowiednie sekcje niniejszej instrukcji, aby uzyskać informacje o tym, jakie ustawienia i pola zostały dodane we wcześniejszych wersjach.

Aby nowy pakiet działał poprawnie, trzeba ręcznie włączyć te ustawienia i wartości pól w swojej organizacji. Na przykład jeśli aktualizujesz wersję 19 do wersji 23, należy włączyć wszelkie ręczne edycje dodane w wersjach 20, 21 i 22.


Nowości

Pakiet w wersji 23.x

 

Tę funkcję wprowadzono w celu umożliwienia aplikacji Adobe Sign gromadzenia danych dotyczących użytkowania w celu ulepszenia produktu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów rozwojowych, a nie marketingowych.

Administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć tę funkcję na karcie Administrator Adobe Sign lub uruchamiając kreatora konfiguracji.

Począwszy od wersji 23 pakietu Adobe Sign dla Salesforce, obiekt przechowywania dokumentów Pliki będzie głównym obiektem używanym do tworzenia dalszych rozwiązań.

Klienci uaktualniający wersje starsze niż 23.0 zachowają istniejący domyślny typ przechowywania (Załączniki w większości przypadków), aby mieć pewność, że nie dojdzie do przerwania procesu.

Administratorzy powinni ocenić wpływ zmiany typu przechowywania dokumentów na pliki w celu jak najlepszego wykorzystania przyszłych funkcji.

Aby umożliwić administratorowi sterowanie typem przechowywania dokumentów, dodano nowy element sterujący do zestawu Ustawienia niestandardowe > Ustawienia Adobe Sign.

Ten interfejs użytkownika mapuje do obiektu niestandardowego Agreement_Document_Storage_Type__c

Dostępne wartości ustawień:

 • {empty} — jeśli wartość jest pusta, domyślne zachowanie jest oparte na wersji instalacyjnej pakietu
  • Wersja 23.0 lub nowsza będzie miała domyślnie ustawioną opcję Pliki jako domyślny typ magazynu
  • W wersjach wcześniejszych niż 23.0 opcja Załączniki będzie domyślnie ustawiona jako domyślny typ magazynu
 • Pliki — zdecydowanie definiuje Pliki jako domyślny obiekt przechowywania dokumentu Adobe Sign
 • Załączniki — zdecydowanie definiuje Załączniki jako domyślny obiekt przechowywania dokumentu Adobe Sign
Ustawienie typu dokumentu

Pakiet w wersji 22.x

Wprowadzenie Obiegów pracy do pakietu Salesforce wymaga włączenia dodatkowych uprawnień dostępu.

Jeśli chcesz korzystać z obiegów pracy, musisz odświeżyć łącza OAuth.

Nie są wymagane żadne konfiguracje ręczne ani zmiany systemu.


Pakiet w wersji 21.5.11
wymagany pakiet instalacyjny dla wszystkich wersji wcześniejszych niż 21.5.9.

Dla każdej istniejącej instalacji aktualizowanej z wersji wcześniejszej niż 21.5.9 należy najpierw zainstalować pakiet 21.5.11.

Bieżący pakiet można zainstalować po zainstalowaniu wersji 21.5.11.

Aby zainstalować pakiet wersji 21.5.11, należy włączyć narzędzie Chatter.

Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji upewnij się, że narzędzie Chatter jest włączone:

 • Przejdź do pozycji: Konfiguracja > Narzędzia platformy > Ustawienia funkcji > Chatter > Ustawienia aplikacji Chatter
 • Jeśli narzędzie Chatter jest wyłączone, kliknij przycisk Edytuj
  • Zaznacz pole wyboru Włączony
  • Zapisz stronę
Włącz aplikację Chatter


Pakiet w wersji v21.x

Uwaga:

Wersja 21.x zawiera kilka aktualizacji sposobu działania usługi Adobe Sign dla Salesforce. 

Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie wersji 21.x najpierw w środowisku piaskownicy, aby sprawdzić, czy wszystkie aspekty aplikacji działają zgodnie z oczekiwaniami. 

Programiści powinni zadbać o zmiany kolejności aktualizacji oraz zmianę metody Apex. 

W wersji v21.0 obiekt  SIGN_Signed_Agreement__c (nazwa etykiety: Podpisana umowa") został wycofany.

Klienci, którzy chcą uzyskać adres URL podpisanej umowy, powinni skorzystać z wywołania REST API umowy GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url.

Uwaga: adres URL zwrócony z wywołania API jest zabezpieczony i dostępny tylko przez ograniczony czas.

Poniżej przedstawiono nową kolejność (od wersji 21.0) uaktualniania umowy i powiązanych z nią obiektów:

 1. Załączniki 
 2. Odbiorcy
 3. Umowa (status i inne atrybuty)
 4. Zdarzenia umowy 
 5. Wiadomości z aplikacji Chatter

Począwszy od wersji 21.x metody wszystkich procesów asynchronicznych (zawierających automatyczne aktualizacje i mapowania danych) zostały zmienione z W przyszłości na Kolejkowanie — jest to nowe podejście zalecane przez Salesforce.

Z powodu tej zmiany wszelkie modyfikacje w organizacji subskrybenta, które dodają zadania do kolejki Salesforce w ramach automatycznej aktualizacji lub mapowania danych, spowodują błąd „System.LimitException: Too many queueable jobs added to the queue: 2” (Zbyt wiele zadań dodano do kolejki: 2).

Dzieje się tak, ponieważ kolejkowany proces może dodać tylko jedno podrzędne kolejkowane zadanie, które jest już podjęte przez usługę Adobe Sign (więcej informacji można znaleźć w sekcji Ograniczenia kolejkowania Apex).

Podczas łączenia zadań można dodać tylko jedno zadanie z zadania wykonywanego za pomocą polecenia System.enqueueJob, co oznacza, że dla każdego z zadań w kolejce nadrzędnej może istnieć tylko jedno zadanie podrzędne. Uruchomienie wielu zadań podrzędnych z tego samego zadania nie jest obsługiwane”.

Symptomem tego błędu jest to, że stan umowy nie ulega zmianie i/lub mapowanie danych nie jest poprawnie wykonywane. 

Aby rozwiązać ten błąd, poszukaj czynnika wyzwalającego, narzędzia tworzenia procesu lub obiegu pracy. Następnie dezaktywuj to działanie, ustaw je jako proces synchroniczny lub zaplanuj je w przyszłości — na przykład godzinę później.

 • Status umowy zostanie zaktualizowany po zaktualizowaniu dokumentów i odbiorców.
  • Przed wersją 21 status był ustawiany wcześniej.
 • Obiekt Podpisana umowa (przechowujący adresy URL obrazów) nie jest teraz w ogóle wstawiany.
  • Przed wersją 21 był on wstawiany po zakończeniu wszystkich pozostałych aktualizacji.
 • Maksymalny rozmiar żądania wywołania lub odpowiedzi jest ograniczony do 12 MB w przypadku asynchronicznego Apex zgodnie z limitami zarządcy Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm.
  • Dokumentów o rozmiarze większym niż 12 MB nie można pobierać z usługi Sign z powodu przekroczenia limitu.
 • Opisy zdarzeń umowy zostały zmienione. Są one teraz zgodne z opisem zwracanym przez interfejs API usługi Sign oraz z raportami kontroli.
 • Proces aktualizacji jest teraz uruchamiany jako natywny proces seryjny Apex (który jest procesem asynchronicznym) w systemie Salesforce.
  • Wcześniej aktualizacja była przeprowadzana za pomocą wywołań API spoza Salesforce.
  • Wyzwalanie aktualizacji stanu rozpoczynających procesy asynchroniczne nie jest już możliwe, ponieważ system Salesforce ogranicza możliwość wywołania innego procesu asynchronicznego z już uruchomionego procesu asynchronicznego.
 • Przed wersją 21 aktualizacje atrybutów umowy były podzielone na oddzielne wywołania aktualizacji, natomiast teraz obiekt umowy jest aktualizowany w ramach jednej transakcji.
 • Przed wersją 21 nieudane próby finalizacji umowy można było ponowić tylko poprzez przeprowadzenie ręcznej aktualizacji z poziomu Salesforce.
  • Teraz aktualizacje są bardziej niezawodne, ponieważ wewnętrzna architektura usługi Sign automatycznie ponawia nieudane zdarzenia określoną liczbę razy.
 • Aktualizacje ręczne aktualizują teraz wszystkie aspekty umów, w tym powiązane z nimi obiekty.
 • Wypychane umowy są teraz uruchamiane w trybie asynchronicznym, podobnie jak standardowe aktualizacje, natomiast dodatkowe atrybuty są aktualizowane tak samo jak standardowe aktualizacje.
 • Wprowadzono nowe ustawienia umożliwiające wyłączenie aktualizacji różnych aspektów umowy.
 • Jeśli podpisany plik PDF jest przechowywany w Salesforce, na końcu nazwy pliku PDF nie będzie już dołączany deskryptor (-podpisany lub -zatwierdzony).

Po zakończeniu aktualizacji:

 • Przejdź do karty Administrator usługi Adobe Sign .
 • Kliknij łącze Włącz automatyczne aktualizacje stanu, aby ponownie nawiązać połączenie OAuth z Adobe Sign.
 • Kliknij opcję Włącz.
 • Kliknij Zezwól, aby zezwolić na dostęp.
enable_status_updates

W wersji 20 Użytkownik wywołania zwrotnego w Salesforce nie musiał być licencjonowanym użytkownikiem Adobe Sign. 

Usprawnienia mapowania przy wypychaniu w wersji 21 wymagają, aby użytkownika wywołania zwrotnego miał aktywny identyfikator użytkownika na koncie Adobe Sign połączonym z usługą Salesforce.

Klienci wersji 20 używający mapowania przy wypychaniu muszą mieć pewność, że użytkownik wywołania zwrotnego jest już obsługiwany w usłudze Adobe Sign przed uaktualnieniem. W przeciwnym razie mapowanie przy wypychaniu przestanie działać (do momentu obsługi użytkownika) po uaktualnieniu do wersji 21.

Funkcja mapowania przy wypychaniu, która automatycznie łączyła powiązane obiekty przy użyciu ustawień opcji „Kopiuj konto/okazję kontaktu” została rozszerzona i obejmuje teraz także umowy wysłane z usługi Salesforce.

 • Np. umowy wysyłane z Salesforce automatycznie kopiują odnośnik okazji pierwszego odbiorcy kontaktu do odnośnika okazji umowy, a odnośnik konta pierwszego odbiorcy kontaktu do odnośnika konta umowy, jeśli z wysyłanymi umowami nie jest powiązane żadne konto/okazja.

W wersjach wcześniejszych niż 21 wiadomości z aplikacji Chatter były aktualizowane dopiero po wysłaniu umowy w usłudze Salesforce.

Ta aktualizacja rozszerza wiadomości z aplikacji Chatter, tak aby obejmowały one także umowy wysłane spoza usługi Salesforce (Wypychanie umów).

W wersjach wcześniejszych niż 21 widok aktualizował tylko obraz PDF i adres URL, po tym jak pierwszy odbiorca wykonał swoją operację.

Obraz i adres URL są teraz aktualizowane wcześniej, przy statusie Wypełnianie wstępne lub Wysłana do podpisania dla pierwszego odbiorcy.

 

Do włączenia tej funkcji nie jest wymagana żadna konfiguracja.

Wprowadzono nowy stan umowy Oczekująca na moją delegację wskazujący na sytuację, w której umowa oczekuje na oddelegowanie uprawnienia bieżącego odbiorcy przez nadawcę.

 

Do włączenia tego stanu nie jest wymagana żadna konfiguracja.

W szablonie umowy znajduje się pole „Dni do wygaśnięcia” (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Jest to pole liczbowe i zostało wycofane w wersji 21.

Dodano nowe pole „Dni do wygaśnięcia” (nazwa w interfejsie API: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c), ale jest to teraz pole tekstowe, dzięki czemu może się ono odwoływać do innych pól w obiekcie nadrzędnym (np. {!Expiry_Date__c}).

W przypadku uaktualnienia z poprzedniej wersji wszystkie dane formularza mapowane do starszych wersji pola wygaśnięcia są automatycznie kopiowane do nowego pola i nie wymaga to wykonywania żadnej bezpośredniej czynności.

Pola Konto, Okazja i Kontrakt nie są już dostępne na stronie szablonu.

Administratorzy mogą skonfigurować te pola w szablonie za pomocą funkcji Mapuj dane do pól umowy.

We wcześniejszych wersjach nadawcy mogli definiować swoją pozycję względną w stosie podpisów jako „Nadawca podpisuje jako pierwszy” lub „Nadawca podpisuje jako ostatni”.

To pole nie jest już dostępne na stronach nowego szablonu. Nadawcy mają opcję ustawienia się na dowolnej pozycji w stosie podpisów.

Opcja przełączania kontroli nad ogólnym procesem podpisów jako „Sekwencyjnym” lub „Równoległym” została usunięta.

Nowy styl szablonu zapewnia w pełni konfigurowalny równoległy obieg pracy, który może być całkowicie sekwencyjny (wskaźnik sygnatariusza od 1 do 1+N), równoległy (wskaźniki wszystkich sygnatariuszy wynoszą 1) lub połączeniem obiegu sekwencyjnego i równoległego, gdzie wskaźnik sygnatariusza jest konfigurowany dla określonego obiegu pracy.

W wersji 21 wycofano pięć ustawień. Wszystkie te ustawienia znajdowały się poprzednio w sekcji Ustawienia Adobe Sign obszaru Ustawienia niestandardowe.

Te pięć ustawień to:

 • Dodaj plik kontrolny PDF to listy załączników — włącz to ustawienie, aby załączyć plik PDF ścieżki audytu do rekordu umowy po jej podpisaniu.
 • Dodaj podpisany plik PDF jako osobny załącznik — włącz to ustawienie, aby załączyć plik PDF zawierający podpisane umowy jako osobny załącznik, gdy w jednej transakcji jest wysyłanych wiele dokumentów. Aby przestać otrzymywać podpisane umowy w formie scalonego pliku PDF, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe.
 • Dodaj pliki uzupełniające do listy załączników — włącz to ustawienie, aby załączyć pliki PDF dokumentów uzupełniających do rekordu umowy po jej podpisaniu. Poprzez pola dokumentów uzupełniających w umowie sygnatariusze przesyłają i załączają dokumenty uzupełniające do transakcji umowy.
 • Dodaj łącze do podpisanego dokumentu PDF do wypchniętych umów (włączone domyślnie) — ustawienie to ma zastosowanie tylko do wypchniętych umów wysłanych poza Salesforce. Włączenie tego ustawienia umożliwia dodanie łącza podpisanego dokumentu PDF do rekordu umowy.
 • Dodaj podpisany plik PDF do wypchniętych umów (włączone domyślnie) — to ustawienie dotyczy umów wysłanych spoza i wypchniętych do Salesforce. Włącz to ustawienie, aby załączyć podpisany plik PDF do rekordu umowy.

 

Klienci używający powyższych ustawień mogą skonfigurować nowe ustawienia w obszarze Ustawienia aktualizacji umowy Adobe Sign.

Wycofane ustawienia (w sekcji Ustawienia Adobe Sign) Nowe ustawienia (w sekcji Ustawienia aktualizacji umowy Adobe Sign)
Dodaj plik kontrolny PDF do listy załączników Dodaj raport kontroli
Dodaj podpisany plik PDF jako osobny załącznik Dodaj podpisany plik PDF jako osobny załącznik
Dodaj pliki uzupełniające do listy załączników Dodaj pliki uzupełniające
Dodaj łącze do podpisanego pliku PDF do wypchniętych umów Dodaj adres URL do podpisanego pliku PDF
Dodaj podpisany plik PDF do wypchniętych umów Dodaj podpisany plik PDF


Poprawka w zakresie bezpieczeństwa wersja 20.9 — zmiany witryn wywołania zwrotnego

W wersji 20.9 pakietu Adobe Sign dla Salesforce zmieniono sposób uwierzytelniania w przypadku obiektów wykorzystywanych do obsługi dużych dokumentów. Zamiast użytkownika witryny uwierzytelniany jest licencjonowany użytkownik „wywołania zwrotnego”, który uzyskuje wszystkie niezbędne uprawnienia.

Usuń wszystkie istniejące uprawnienia dla wrażliwych lub niepublicznych obiektów przypisanych do użytkownika witryny w odpowiedniej witrynie używanej do dużych plików lub wypychanych umów.

Uwaga:

Przed konfiguracją obsługi dużych dokumentów należy skonfigurować opcję Moja domena, aby umożliwić nadanie użytkownikowi wywołania zwrotnego uprawnień typu OAuth.

 

W przypadku obecnych klientów, którzy przechodzą na wersję 20.9 lub nowszą, zalecany proces wygląda następująco:

 

1. Zainstaluj wersję 20.9 lub nowszą pakietu Adobe Sign dla Salesforce.

 

2. Utwórz nowy profil użytkownika wywołania zwrotnego.

Uwaga:

Dla usługi Adobe Sign dozwolony jest tylko jeden użytkownik wywołania zwrotnego. Jeżeli ustawiono już takiego użytkownika, skonfiguruj ten profil/użytkownika.

 • Sklonuj profil standardowego użytkownika.
  • Nadaj nowemu profilowi intuicyjną nazwę (np. użytkownik wywołania zwrotnego Adobe Sign).
  • Edytuj profil.
   • W części Niestandardowe ustawienia kart wybierz dla obu kart Adobe Sign Admin ustawienie Domyślnie włączona.
   • W części Uprawnienia obiektu niestandardowego włącz wszystkie wartości dla obiektu Umowa.
   • Włącz strony Visualforce:
    • echosign_dev1.EchosignAdmin
    • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
   • Włącz echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService klasa Apex.
  • Zapisz profil.

 

3. Włącz opcję Liczba wywołań usługi załącznika dla profilu użytkownika wywołania zwrotnego.

 • Przejdź do opcji Menedżer obiektów > Umowa > Pola i relacje .
 • Kliknij opcję Etykieta pola Liczba wywołań usługi załącznika.
 • Kliknij przycisk Ustaw zabezpieczenie na poziomie pola.
 • Włącz opcje Widoczny i Tylko do odczytu dla profilu użytkownika wywołania zwrotnego.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

 

4. Utwórz nowego użytkownika, korzystając ze standardowej licencji Salesforce.

 • Nadaj użytkownikowi intuicyjną nazwę (np. wywołanie zwrotne Adobe Sign).
 • Przypisz licencję Salesforce.
 • Przypisz utworzony wyżej profil.
 • Zapisz nowego użytkownika.
 • Zweryfikuj użytkownika i ustal hasło.
 • Wyloguj się z usługi Salesforce.

 

5. Zdefiniuj użytkownika wywołania zwrotnego.

 • Zaloguj się do Salesforce jako użytkownik wywołania zwrotnego.
 • Przejdź do strony Administrator usługi Adobe Sign.
 • Kliknij opcję Powiąż konto pod nagłówkiem Użytkownik wywołania zwrotnego.
  • Wyświetli się strona Zezwolić na dostęp?, na której można powiązać obecnie uwierzytelniony identyfikator użytkownika.
 • Kliknij Zezwól.
  • Sprawdź, czy użytkownik wywołania zwrotnego został poprawnie powiązany.
 • Wyloguj się z usługi Salesforce.

 

5. Uaktualnij witrynę.

 • Zaloguj się jako administrator konta Salesforce.
 • Przejdź do opcji Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Witryny i domeny > Witryny.
 • Kliknij opcję Etykieta witryny i otwórz szczegóły witryny.
 • Kliknij przycisk Ustawienia dostępu publicznego.
 • Najedź kursorem na łącze Włączony dostęp do klasy Apex i kliknij przycisk Edytuj.
  • Usuń klasę AgreementAttachmentService.
  • Dodaj klasę LargeFileDownloadService.
  • Zapisz stronę.
 • Kliknij przycisk Edytuj na stronie Profil wywołania zwrotnego Adobe Sign.
  • Usuń wszystkie uprawnienia przypisane do użytkownika witryny.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

W wersji 20.9 pakietu Adobe Sign dla Salesforce zmieniono sposób uwierzytelniania w przypadku obiektów wykorzystywanych do obsługi wypychania umów. Zamiast użytkownika witryny uwierzytelniany jest licencjonowany użytkownik „wywołania zwrotnego”, który uzyskuje wszystkie niezbędne uprawnienia.

Usuń wszystkie uprawnienia przypisane do użytkownika witryny w odpowiednich witrynach.

Uwaga:

Przed konfiguracją obsługi wypychania umów należy skonfigurować opcję Moja domena, aby umożliwić nadanie użytkownikowi wywołania zwrotnego uprawnień typu OAuth.

 

W przypadku obecnych klientów, którzy przechodzą na wersję 20.9 lub nowszą, zalecany proces wygląda następująco:

1. Utwórz nowego użytkownika wywołania zwrotnego.

Uwaga:

Dla usługi Adobe Sign dozwolony jest tylko jeden użytkownik wywołania zwrotnego. Jeżeli ustawiono już takiego użytkownika, skonfiguruj ten profil/użytkownika.

 • Sklonuj profil standardowego użytkownika.
 • Nadaj nowemu profilowi intuicyjną nazwę (np. użytkownik wywołania zwrotnego Adobe Sign).
 • Zapisz profil.

 

2. Utwórz nowego użytkownika, korzystając ze standardowej licencji Salesforce.

 • Nadaj użytkownikowi intuicyjną nazwę (np. wywołanie zwrotne Adobe Sign).
 • Przypisz licencję Salesforce.
 • Przypisz utworzony wyżej profil.
  • Zapisz nowego użytkownika.
 • Przypisz zestaw uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign do utworzonego powyżej użytkownika wywołania zwrotnego.
  • Zapisz zestaw uprawnień.

 

3. Zainstaluj wersję 20.9 lub nowszą pakietu Adobe Sign dla Salesforce.

 

4. Zdefiniuj użytkownika wywołania zwrotnego.

 • Po zainstalowaniu aktualizacji zaloguj się do Salesforce jako użytkownik wywołania zwrotnego.
 • Otwórz stronę Administrator usługi Adobe Sign (App Launcher > Adobe Sign dla Salesforce > Administrator usługi Adobe Sign).
 • Kliknij opcję Powiąż konto pod nagłówkiem Użytkownik wywołania zwrotnego.
  • Wyświetli się strona Zezwolić na dostęp?, na której można powiązać obecnie uwierzytelniony identyfikator użytkownika.
 • Kliknij Zezwól.
  • Sprawdź, czy użytkownik wywołania zwrotnego został poprawnie powiązany.
 • Wyloguj się z usługi Salesforce.

 

5. Uaktualnij witrynę.

 • Zaloguj się do Salesforce jako administrator.
 • Przejdź do opcji Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Witryny i domeny > Witryny.
 • Kliknij opcję Etykieta witryny i otwórz szczegóły witryny.
 • Kliknij przycisk Ustawienia dostępu publicznego.
 • Kliknij przycisk Wyświetl użytkowników.
 • Kliknij łącze Pełne imię i nazwisko użytkownika witryny.
 • Najedź myszą na łącze Przypisania zestawu uprawnień i kliknij przycisk Edytuj przypisania.
 • Usuń zestaw uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign.
 • Usuń wszystkie inne uprawnienia przypisane do użytkownika witryny.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

 


Pakiet w wersji 20.x

Organizacje, które korzystają z interfejsu Lightning w Salesforce, muszą włączyć opcję Moja domena w wersji 20 pakietu Adobe Sign, aby umożliwić jego poprawne działanie.

Organizacje korzystające z interfejsu Classic nie muszą w tej chwili konfigurować opcji Moja domena.

Wersja 20 pakietu Adobe Sign obejmuje trzy nowe role odbiorców:

 • Osoba akceptująca — rola osoby akceptującej ma zastosowanie w sytuacji, gdy odbiorca musi potwierdzić akceptację umowy bez formalnego zatwierdzenia jej treści.
 • Osoba wypełniająca — rola stworzona specjalnie dla klientów, którzy muszą wypełnić formularz podczas procesu podpisywania.
 • Certyfikowany odbiorca — certyfikowani odbiorcy nie mogą mieć żadnych przypisanych pól formularza. Podczas procesu podpisywania są proszeni o oddelegowanie, odrzucenie lub akceptację umowy.

Aby uzyskać dostęp do tych ról, należy je dodać w trzystopniowym procesie (czterostopniowym, jeśli chcesz przetłumaczyć role na języki inne niż angielski).

 

Włącz role w Adobe Sign:

 1. Zaloguj się do Adobe Sign jako administrator.
 2. Przejdź do opcji Konto > Ustawienia konta > Wyślij ustawienia > Dozwolone role odbiorcy.
 3. Włącz role, które chcesz obsługiwać.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.
navigate_to_rolesinadobesign

 

Włącz role w ustawieniach niestandardowych (Salesforce):

 1. Zaloguj się do Salesforce jako administrator.
 2. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
 3. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign.
 4. Kliknij przycisk Zarządzaj.
 5. Kliknij przycisk Nowy (lub Edytuj, jeśli ustawienia były już wcześniej konfigurowane).

Wartości ustawień:

 • Włącz rolę osoby akceptującej — odbiorcy oznaczeni jako osoby akceptujące akceptują dokument. Może być od nich wymagane wprowadzenie danych pola.
 • Włącz rolę osoby wypełniającej — osoby wypełniające mogą wypełniać dane na poziomie pola.
 • Włącz rolę certyfikowanego odbiorcy — certyfikowani odbiorcy uznają umowę, ale nie podpisują jej. Może być od nich wymagane wypełnienie danych pola.

Uwaga:

Osoby delegujące — wszystkie role odbiorców mają wersję „osoby delegującej”. Role osób delegujących są wykorzystywane, gdy znani odbiorcy nie są w stanie spełnić określonej roli. Zamiast tego delegują swoją rolę na inną osobę.

Role osób delegujących można włączyć w sposób analogiczny do opisanego powyżej.

Dostępne wartości ustawień osób delegujących:

 • Włącz rolę osoby delegującej do osoby akceptującej — umożliwia wyznaczenie osoby delegującej dla osoby akceptującej.
 • Włącz rolę osoby delegującej do certyfikowanego odbiorcy — umożliwia wyznaczenie osoby delegującej dla certyfikowanego odbiorcy.
 • Włącz rolę osoby delegującej do osoby wypełniającej — umożliwia wyznaczenie osoby delegującej dla osoby wypełniającej formularz.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do osoby zatwierdzającej — rola ta jest potrzebna, jeśli chcesz oddelegować zadanie do osób zatwierdzających.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do sygnatariusza — rola ta jest potrzebna, jeśli chcesz oddelegować zadanie do sygnatariuszy.

Wartości statusu obiektów Odbiorca i Umowa są powiązane bezpośrednio z rolami włączonymi w systemie. Jeśli włączasz dodatkowe role, musisz dodać również powiązane wartości ról do różnych obiektów na listach wyboru.  Proces wygląda tak samo dla każdego obiektu, z pewnymi różnicami w dodawanych wartościach w zależności od kontekstu obiektu.

Obiekt > pola, które należy uaktualnić:

 • Odbiorca > Rola odbiorcy
 • Odbiorca > Stan
 • Dodaj odbiorcę > Rola odbiorcy
 • Umowa > Stan umowy
 • Odwzorowanie pola > Mapuj do zdarzeń
 • Odwzorowanie pliku > Mapuj do zdarzeń

Wartości pól, które należy dodać:

Nazwa obiektu

Pole

Nowe wartości do dodania

Umowa

Stan umowy

Wysłane do wypełnienia

Oczekujące na wypełnienie przez stronę umowy

Wypełnione

Wysłane do zatwierdzenia

Oczekujące na zatwierdzenie przez stronę umowy

Zaakceptowane

Wysłane w celu dostarczenia

Oczekiwanie na dostarczenie przez stronę umowy

Dostarczone

Odbiorca

Rola odbiorcy

Osoba akceptująca

Osoba wypełniająca,

Certyfikowany odbiorca,

Deleguj do osoby akceptującej,

Deleguj do osoby wypełniającej,

Deleguj do certyfikowanego odbiorcy

Odbiorca

Stan

Zaakceptowane

Wypełnione

Dostarczone

Oczekujące na zatwierdzenie

Oczekujące na wypełnienie

Oczekujące na dostarczenie

Dodaj odbiorcę

Rola odbiorcy

Osoba akceptująca

Osoba wypełniająca,

Certyfikowany odbiorca,

Deleguj do osoby akceptującej,

Deleguj do osoby wypełniającej,

Deleguj do certyfikowanego odbiorcy

Mapowanie pola

Mapuj do zdarzeń

Wysłane do wypełnienia

Oczekujące na wypełnienie przez stronę umowy

Wypełnione

Wysłane do zatwierdzenia

Oczekujące na zatwierdzenie przez stronę umowy

Zaakceptowane

Wysłane w celu dostarczenia

Oczekiwanie na dostarczenie przez stronę umowy

Dostarczone

Mapowanie pliku

Mapuj do zdarzeń

Wysłane do wypełnienia

Oczekujące na wypełnienie przez stronę umowy

Wypełnione

Wysłane do zatwierdzenia

Oczekujące na zatwierdzenie przez stronę umowy

Zaakceptowane

Wysłane w celu dostarczenia

Oczekiwanie na dostarczenie przez stronę umowy

Dostarczone

 

Proces dodawania wartości i ich lokalizacji jest spójny dla wszystkich obiektów.

Poniżej znajdziesz proces dla wartości Odbiorca > Rola odbiorcy, który można zastosować do każdego innego obiektu.

 

Dodaj role do listy wyboru Odbiorca:

Po włączeniu nowych ról należy uaktualnić wartości listy wyboru dla ich pól, aby role zostały uwzględnione.

1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menadżer obiektów.

2. Wybierz opcję Odbiorca z listy po lewej stronie.

3. Wybierz formularz Pola i relacje po lewej stronie.

4. Wybierz pole Rola odbiorcy.

5. Przewiń stronę w dół do sekcji Wartości i wybierz opcję Nowa.

6. Wprowadź nowe wartości ról, które zostały włączone. Prawidłowe wartości:

 • Osoba akceptująca,
 • Osoba wypełniająca,
 • Certyfikowany odbiorca,
 • Deleguj do osoby akceptującej,
 • Deleguj do osoby wypełniającej,
 • Deleguj do certyfikowanego odbiorcy.

7. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.

role_picklist

 

Ostateczna lista wyboru powinna wyglądać tak (zakładając, że wszystkie role zostały dodane):

full_role_picklist

 

Zlokalizuj statusy ról w panelu tłumaczeń:

Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Panel tłumaczeń > Tłumaczenia.

 • Wybierz języki, na które chcesz przetłumaczyć statusy.
 • Wybierz w menu Składnik konfiguracji opcję Wartość listy wyboru.
 • Wybierz w menu Obiekt opcję Odbiorca.
 • W tabeli Główna lista wyboru rozwiń folder Rola odbiorcy.
 • Kliknij dwukrotnie miejsce w kolumnie obok stanu Angielski, aby otworzyć pole tekstowe, w które możesz wprowadzić tłumaczenie, i wpisz odpowiednią zlokalizowaną wartość.

2. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.

translate_recipientroles

Pole Dokument obiektu Umowa zawiera łącze do umowy. W wersji 20 w tym polu wprowadziliśmy dwie zmiany:

 • Tekst hiperłącza nie zawiera już stanu umowy. 

Wcześniej tekst hiperłącza zawierał na końcu nazwę umowy i jej status („podpisana” lub „zatwierdzona”):

 

document_link_update-statusintext

W wersji 20 została tylko nazwa umowy, usunięto jej stan:

document_link_update-nostatusintext

 

 • Wcześniej pole Dokument zawierało hiperłącze, tylko jeśli transakcja umowy została zrealizowana. 

W wersji 20 pole Dokument zawsze zawiera ostatnią wersję PDF umowy:

real-time_pdf_versions

Tekst komunikatu związanego ze zdarzeniem Chatter Publikuj w przypadku wysłania umowy można zmienić z zachowaniem spójności z nowymi rolami odbiorców.

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
 2. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign Chatter.
 3. Kliknij łącze Edytuj obok opcji Publikuj w przypadku wysłania umowy.
edit_chatter_setting

4. Zmień tekst komunikatu: Publikuj wpis Chatter w przypadku przesłania umowy do podpisania/zatwierdzenia/akceptacji/wypełnienia/dostawy.

5. Kliknij przycisk Zapisz.

chatter_help_tectchange


Pakiet w wersji 19.x

Uwaga:

Wraz z ukazaniem się wersji 19 wprowadzane są ustawienia CRUD i FLS organizacji w obiektach standardowych i niestandardowych. W rezultacie wiele skonfigurowanych funkcji musi zostać zaktualizowanych w celu załączenia wymaganych zezwoleń dostępu do różnych obiektów.

Konieczne może być wykonanie dwóch czynności:

 • Można zaktualizować wszystkie funkcje, korzystając z Zestawu uprawnień w celu przyznania dostępu do obiektów Adobe Sign.
 • W przypadku niektórych funkcji wymagających dostępu do obiektów Salesforce konieczne może być włączenie określonych obiektów lub pól.

Zapoznaj się z poniższymi listami aktualizacji ręcznych, aby dowiedzieć się, których funkcji/procesów to dotyczy.

W miarę rozwoju programu Adobe Sign infrastruktura została przeniesiona do bardziej rozbudowanych centrów danych, co spowodowało pewne zmiany w zakresach adresów IP, którym Twoja organizacja Salesforce musi zaufać, aby zapewnić optymalny przepływ danych między usługami.

Poniżej znajdują się zmiany, wprowadzone w wersji 19 w stosunku do wersji 18.  Upewnij się, że wszystkie skonfigurowane witryny zostały zaktualizowane w dodatku do głównych zaufanych sieci.

DODAJ:

Indie:

 

13.126.23.0/27

USUŃ:

Ameryka Północna:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

Wraz z ukazaniem się wersji 19 wprowadzane są ustawienia CRUD i FLS organizacji w obu standardach i obiektach niestandardowych. Aplikacja sprawdza poziom obiektu i pola, a także uprawnienia do odczytu i zapisu. Jeśli użytkownik nie ma odpowiednich zezwoleń dostępu, wyświetlany jest błąd odmowy dostępu.

Jeśli po zaktualizowaniu do wersji 19 użytkownicy usługi Salesforce nadal otrzymują komunikat o odmowie dostępu podobny do:

Odmowa dostępu. Nie można wstawić pola echosign_dev1__Contract__c w obiekcie: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

oznacza to, że administrator usługi Salesforce musi dodać do odpowiednich profili uprawnienia zarówno do odczytu, jak i zapisu obiektu umowy oraz wszelkich niestandardowych pól przez niego utworzonych.

 • Otwórz kolejno: Konfiguracja > Administracja > Użytkownicy > Profil > {Nazwa profilu} 
 • Przewiń w dół do sekcji Niestandardowe zabezpieczenia na poziomie pola i kliknij opcję Pokaż dla obiektu Umowa.
 • Przyznaj uprawnienia do odczytui edycji odpowiednich pól.
enable_agreementfieldlevelsecurity

W wersji 19 wycofano jedno ustawienie niestandardowe:

 • Włącz wysyłanie pisemnego podpisu do faksu — usługa Adobe Sign nie obsługuje już wysyłania umów na numer telefonu. Pisemne podpisy przechodzą teraz taki sam proces jak podpisy elektroniczne do momentu, w którym pierwszy sygnatariusz musi złożyć podpis. Wówczas trzeba pobrać i podpisać dokument, zeskanować go, a następnie przesłać ponownie do usługi Adobe Sign. 

>> Więcej szczegółów dotyczących pisemnego podpisu

W wersji 19 wprowadzono jedną nową kartę: Typy umów.

 • Został wprowadzony nowy obiekt niestandardowy o nazwie Typ umowy (Agreement_Type__c) w celu definiowania typu umów. Ma jedno standardowe pole Nazwa, ale można później dodawać inne pola w celu zdefiniowania niestandardowych opcji. Zamiast prostego pola tekstowego używany jest obiekt, ponieważ dzięki temu dla unikatowego rekordu można zdefiniować typ, co daje większą elastyczność i szersze możliwości. Pozwala to także na oddzielenie typu od szablonu umowy oraz od samej umowy, co umożliwia zmianę szablonu umowy bez wpływu na typ oraz pozwala konfigurować wiele szablonów tego samego typu.
 • Nowe nadrzędne pole odnośnika o nazwie Typ umowy (Agreement_Type__c) zostało dodane do obiektu Szablon umowy. Wskazuje ono obiekt Typ umowy. Pole to pojawi się w sekcji Szczegóły szablonu umowy na stronie szablonu umowy.
 • Nowe nadrzędne pole odnośnika o nazwie Typ umowy (Agreement_Type__c) zostało dodane do obiektu Umowa. Wskazuje ono obiekt Typ umowy. Pole to nie wyświetli się na stronie Edytor umowy.

 

Dodaj nadrzędne pola odnośnika o nazwie Typ umowy (Agreement_Type__c) do układu strony szablonu umowy:

 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów > Szablon umowy > Układ strony > Układ szablonu umowy.
 • Wybierz opcję Pola.
 • Kliknij pole Typ umowy i przeciągnij je do układu strony.
 • Kliknij przycisk Zapisz.
add_the_agreementtypefieldtothepagelayout

Stanowczo zalecamy, aby klienci dokonujący aktualizacji również stosowali stronę Lightning. Zapewni ona obsługę nowych funkcji w miarę postępu prac nad poprawą produktu.

Istnieją jednak powody, dla których warto pozostać przy jednym ze starszych układów. Zobacz przewodnik na temat dostosowywania strony układu Salesforce, aby określić, czy ustawienie strony Lightning będzie w Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem.

Po aktualizacji aplikacji Adobe Sign dla Salesforce w wersji starszej niż 14 do obecnej wersji mogą wystąpić problemy z przeprowadzaniem operacji takich jak Usuń, Anuluj, Wyświetl, Przypomnij lub Aktualizuj na istniejących umowach wysłanych przez innych użytkowników przed zaktualizowaniem.

Podczas wykonywania jednej z tych operacji może zostać wyświetlony monit o błędzie podobny do:

„INVALID_DOCUMENT_KEY” lub „Wystąpił wewnętrzny błąd serwera”

Jest to spowodowane stylem starszego klucza dokumentu użytego w wersjach aplikacji starszych niż 14.

Wymagana jest jednorazowa migracja tych starszych kluczy. W tym celu wymagany jest nowy element działania opisany poniżej:

Po zakończeniu procesu konfiguracji następujące łącza będą dostępne na stronie Administratora Adobe Sign:

 • Pobierz brakujące klucze dokumentów – kliknięcie tego łącza spowoduje wykonanie operacji w partii mającej na celu pobranie brakujących kluczy dokumentów dla istniejących umów.
 • Zaktualizuj starsze klucze dokumentów – kliknięcie tego łącza spowoduje usunięcie istniejących starszych kluczy dokumentów i pobranie nowych kluczy dokumentów dla wszystkich umów istniejących w ramach organizacji.

Jeśli istnieją jakiekolwiek umowy, które nie mają powiązanych kluczy dokumentów, klucze dokumentów zostaną pobrane również dla nich.

Gdy umowy będą miały nowe klucze dokumentów, użytkownicy będą mogli przeprowadzać wszystkie operacje na istniejących umowach wysłanych przez innych użytkowników.

Uwaga:

Łącza Pobierz brakujące klucze dokumentów i Zaktualizuj starsze klucze dokumentów są widoczne, tylko jeśli administrator zaktualizuje z wersji starszej niż 14 do wersji 19.4.

Jeśli administrator zaktualizuje pakiet w wersji między 14 a 19.2, łącza będą domyślnie ukryte. W tym wypadku administrator może skontaktować się z działem pomocy technicznej Adobe Sign w celu ręcznego wyświetlenia łączy. 

Ta operacja wymaga przyznania działowi pomocy technicznej Adobe Sign dostępu do logowania.

Dodaj łącze do podpisanego dokumentu PDF do wypchniętej umowy — ustawienie to ma zastosowanie tylko do wypchniętych umów wysłanych poza Salesforce. Włączenie tego ustawienia umożliwia dodanie łącza podpisanego dokumentu PDF do rekordu umowy.

Wszyscy użytkownicy pracujący bezpośrednio z funkcją Mapowania do grup muszą się upewnić, że posiadają właściwe uprawnienia.

 • Najprościej spełnić ten warunek, przydzielając użytkownikowi zestaw uprawnień Administratora Adobe Sign
 • Profil użytkownika musi mieć włączone uprawnienie Wyświetl ustawienia i konfigurację

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

 

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Mapowanie do grup Echo Sign   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Wynik synchronizacji użytkownika EchoSign   Odczyt, Usuń, Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    

Każdy użytkownik korzystający z interfejsu API Adobe Sign musi mieć zestaw uprawnień Użytkownika Adobe Sign.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Odbiorca   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Stan Odczyt    
  Numer zamówienia Odczyt    
  Odbiorca źródłowy Odczyt    
  Umowa      
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Tworzenie Odczyt    

W przypadku użytkowników pracujących z komponentem samodzielnego podpisywania dla Adobe Sign:

 • do użytkownika należy zastosować zestaw uprawnień Użytkownika Adobe Sign,
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt,
  • pole Adres e-mail obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  E-mail Odczyt    
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Nazwa Odczyt    
  Stan Odczyt    
  Data podpisania Odczyt    
  Komunikat o błędzie Odczyt    
  Podpisany plik PDF Odczyt    
  Klucz dokumentu Odczyt    
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Rodzaj umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Nazwa Odczyt    
         
Odbiorca   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Umowa Odczyt    
  Stan      
  Data i godzina ukończenia      

W przypadku użytkowników pracujących z szablonami umów wymagane jest:

 • dodanie zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign,
 • dostęp do wszystkich pól dla określonego obiektu nadrzędnego w Salesforce.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Obiekt nadrzędny określony przez użytkownika        
  Wszystkie pola określone przez użytkownika Odczyt Nie dot.  
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Nazwa Odczyt    
  Typ obiektu nadrzędnego Odczyt    

Użytkownicy wyzwalający operacje w partiach wymagają:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Klucz dokumentu Odczyt    
  Anuluj Usuń Przyczyna Odczyt    
  Anuluj Usuń Powiadom sygnatariusza Odczyt    
  Adres URL serwera partnera Odczyt    
  Stan Odczyt    
  ID ostatniego zdarzenia Odczyt    

Użytkownicy korzystający z Adobe Sign za pomocą aplikacji S1 Mobile wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Nazwa obiektu Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Kontrakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Kontrakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Numer kontraktu obiektu Kontrakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres e-mail obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres e-mail obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Typ obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Typ zawartości obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Treść obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Okazja   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
         
Konto   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
         
Kontrakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  Numer kontraktu Odczyt    
         
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  E-mail Odczyt    
         
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  E-mail Odczyt    
         
Dokument   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  Typ Odczyt    
  Typ zawartości Odczyt    
  Treść Odczyt    
         
Zdarzenie umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
         
Umowa   Odczyt, Utwórz, Usuń, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Utwórz, Modyfikuj    
         
Odbiorca   Odczyt, Utwórz, Usuń, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Utwórz, Modyfikuj    
         
Szablony biblioteki   Odczyt, Utwórz, Usuń, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Utwórz, Modyfikuj    

Użytkownicy przechodzący do karty Administracja potrzebują zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
         
Dokument   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Treść Odczyt    

Użytkownicy wykonujący czynności publikowania wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika Adobe Sign
 • włączone uprawnienie systemowe Wstaw wartości pól systemowych dla kanałów Chatter
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Nazwa obiektu Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres e-mail obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres e-mail obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Typ obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Typ zawartości obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Treść obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Wycena musi mieć włączoną opcję Odczyt 

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  E-mail Odczyt    
         
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  E-mail Odczyt    
         
Okazja   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
         
Konto   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
         
Dokument   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Nazwa Odczyt    
  Typ zawartości Odczyt    
  Treść Odczyt    
  Typ Odczyt    
         
Wycena   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Umowa   Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Hasło Odczyt    
  Nazwa Odczyt    
  Domyślny Odczyt    
         
Odbiorca   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Szablony biblioteki   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Modyfikuj    

Użytkownicy edytujący szablony wymagają:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign.
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Adres URL obiektu Dokument musi mieć włączoną opcję Odczyt

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Dokument   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  URL Odczyt    
         
Szablon umowy   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Dodaj odbiorców   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Załączniki   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Dodaj szablon pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapuj dane do umowy   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    

Przetwarzanie szablonów umowy wymaga:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Telefon komórkowy obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Telefon komórkowy obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Grupa musi mieć włączoną opcję Odczyt 
 • obiekt Salesforce Wycena musi mieć włączoną opcję Odczyt

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Kontakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Telefon komórkowy Odczyt    
         
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe  
  Telefon komórkowy Odczyt    
         
Okazja   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Konto   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Wycena   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Załącznik   Dostęp w oparciu o rekord nadrzędny.    
         
Umowa   Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Typ podpisu Modyfikuj    
  Stan Modyfikuj    
  Dni do terminu podpisania umowy Modyfikuj    
  Włącz automatyczne przypomnienia Modyfikuj    
  Przypomnij odbiorcy Modyfikuj    
  Adresy odbiorców Modyfikuj    
  Więcej odbiorców Modyfikuj    
  Kolejność podpisywania Modyfikuj    
  Tworzenie Modyfikuj    
  Przetwórz szablon Modyfikuj    
         
Odbiorca   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Typ odbiorcy Modyfikuj    
  Rola odbiorcy Modyfikuj    
  Numer zamówienia Modyfikuj    
  Adres e-mail Modyfikuj    
         
Szablon biblioteki   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
         
Rodzaj umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Dodaj odbiorców   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Załączniki   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Dodaj szablon pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapuj dane do umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    

Użytkownicy edytujący umowy wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
  • pole Firma obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Zdarzenie musi mieć włączoną opcję Utwórz 
  • Wszystkie pola obiektu Zdarzenie muszą mieć włączoną opcję Modyfikuj

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Potencjalny klient   Odczyt Salesforce – Standardowe
 
  Firma Odczyt    
         
Zdarzenie   Utwórz Salesforce – Standardowe  
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Umowa   Odczyt, Utwórz, Modyfikuj, Usuń Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Odbiorca   Odczyt, Utwórz, Modyfikuj, Usuń Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Umowa Odczyt    
  Stan Odczyt    
  Data i godzina ukończenia Odczyt    
  Numer zamówienia Odczyt    
  Typ odbiorcy Odczyt    
  Umowa Odczyt    
  Adres e-mail Odczyt    
  Typ odbiorcy Modyfikuj    
  Rola odbiorcy Modyfikuj    
  Numer zamówienia Modyfikuj    
  Adres e-mail Modyfikuj    
         
Szablon biblioteki   Utwórz, Modyfikuj, Usuń Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Rodzaj umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Nazwa Odczyt    
         
Szablon umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Rodzaj umowy Odczyt    
  Nazwa Odczyt    
  Domyślny Odczyt    
  Automatyczne wysyłanie Odczyt    
         
Podpisana umowa   Odczyt    
         
Mapowanie scalające   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign

Użytkownicy edytujący mapowanie scalające wymagają:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign.
 • każdy obiekt/pole, do którego dostęp mają scalone mapy, musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Każdy obiekt, do którego ma zostać wykonane mapowanie.   Odczyt, Modyfikuj    
  Każde pole, do którego ma zostać wykonane mapowanie. Odczyt, Modyfikuj    
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Klucz dokumentu Odczyt    
         
Import pola formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Wpis mapowania pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie podrzędnych pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Wpis mapowania podrzędnych pól formularza   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie scalające   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    

Użytkownicy korzystający z mapowania scalającego wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt 
  • pole Nazwa obiektu Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt
 • Każdy obiekt/pole, do którego dostęp mają scalone mapy, musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Każdy obiekt, do którego ma zostać wykonane mapowanie   Odczyt, Modyfikuj    
  Każde pole, do którego ma zostać wykonane mapowanie Odczyt, Modyfikuj    
         
Konto        
  Nazwa Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Okazja        
  Nazwa Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Klucz dokumentu Odczyt    
  Dodatkowe opcje Odczyt    
  Nazwa Odczyt    
  Mapowanie scalające Odczyt    
  Błąd mapowania scalającego Odczyt    
  Wynik mapowania scalającego Odczyt    
  Konto Odczyt    
  Okazja Odczyt    
         
Import pola formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Wpis mapowania pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie podrzędnych pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Wpis mapowania podrzędnych pól formularza   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie scalające   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    

Użytkownicy edytujący mapowania danych wymagają:

 • zestawu uprawnień Administratora Adobe Sign
 • każdy obiekt/pole, do którego dostęp mają scalone mapy, musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Każdy obiekt, do którego ma zostać wykonane mapowanie   Odczyt, Modyfikuj    
  Każde pole, do którego ma zostać wykonane mapowanie Odczyt, Modyfikuj    
         
Umowa   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Klucz dokumentu Odczyt    
         
Mapowanie pliku   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie pola   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie obiektu   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie danych   Odczyt, Usuń, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Administrator Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    

Przetwarzanie mapowania danych wymaga:

 • zestawu uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign
 • każdy obiekt/pole, do którego dostęp mają mapy danych, musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 
 • obiekt Salesforce Załącznik wymaga dostępu w oparciu o rekord nadrzędny

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Każdy obiekt, do którego ma zostać wykonane mapowanie   Odczyt, Modyfikuj    
  Każde pole, do którego ma zostać wykonane mapowanie Odczyt, Modyfikuj    
         
Załącznik   Dostęp w oparciu o rekord nadrzędny.    
         
Umowa   Odczyt, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Mapowanie pliku   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie pola   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie obiektu   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    
         
Mapowanie danych   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Wszystkie pola Odczyt    

Integracje kanałów Chatter wymagają:

 • zestawu uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign
 • włączonego uprawnienia systemu Salesforce Wstaw wartości pól systemowych dla kanałów Chatter

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Zdarzenie umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Typ Odczyt    
  Opis Odczyt    
         
Odbiorcy     Adobe Sign – Niestandardowe Integracja Adobe Sign
  Typ odbiorcy Odczyt    
  Adres e-mail Odczyt    
  Numer zamówienia Odczyt    
  Użyj adresu e-mail Odczyt    

W przypadku wypychania umów konieczne jest posiadanie przez powiązanego użytkownika wywołania zwrotnego:

 • zestawu uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign
 • obiekt Salesforce Konto musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz
 • obiekt Salesforce Kontrakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz 
 • obiekt Salesforce Okazja musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz 
 • obiekt Salesforce Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz
  • pole Nazwa obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 
  • pole Adres e-mail obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj
  • pole Konto obiektu Kontakt musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 
 • obiekt Salesforce Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt i Utwórz
  • pole Nazwa obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj 
  • pole Adres e-mail obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj
  • pole Firma obiektu Potencjalny klient musi mieć włączoną opcję Odczyt i Modyfikuj

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Konto   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Kontrakt   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Okazja   Odczyt Salesforce – Standardowe  
         
Potencjalny klient   Odczyt, Utwórz Salesforce – Standardowe  
  E-mail Odczyt, Modyfikuj    
  Nazwa Odczyt, Modyfikuj    
  Firma Odczyt, Modyfikuj    
         
Kontakt   Odczyt, Utwórz Salesforce – Standardowe  
  E-mail Odczyt, Modyfikuj    
  Nazwa Odczyt, Modyfikuj    
  Konto Odczyt, Modyfikuj    
         
Umowa   Odczyt, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe
Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Rodzaj umowy   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
         
Muteksy   Odczyt, Utwórz, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Odczyt, Modyfikuj    
         
Wyzwalacze   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Odbiorca   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Zdarzenie umowy   Utwórz Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Wszystkie pola Modyfikuj    
         
Mapowanie danych   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
         
Mapowanie scalające   Odczyt Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe

Użytkownik wywołania zwrotnego musi być skonfigurowany i powiązany:

 • Dodany zestaw uprawnień użytkownika integracji Adobe Sign
 • W profilu użytkownika wywołania zwrotnego włącz opcję Uprawnienia administratora dla opcji Modyfikacja metadanych

Zmień też profil strony w następujący sposób:

 • Dodaj klasę LargeFileDownloadService
 • Usuń klasę AgreementAttaqchmentService

 

Poniżej znajdują się szczegółowe listy obiektów oraz wymaganych pól, gdyby użycie zestawu uprawnień było z jakiegokolwiek powodu niedozwolone:

Obiekt Pole Wymagane wartości Standardowe/niestandardowe Zestaw uprawnień Adobe Sign
Umowa   Odczyt, Modyfikuj Adobe Sign – Niestandardowe Użytkownik integracji Adobe
  Liczba wywołań usługi załącznika Odczyt, Modyfikuj