Najczęściej zadawane pytania dotyczące zgodności systemu operacyjnego Windows 8.1 z aplikacjami Adobe Creative Cloud, Creative Suite, Acrobat i Flash Player

Najczęściej zadawane pytania

Firmy Adobe i Microsoft współpracowały przy testowaniu aplikacji Adobe Creative Cloud i Creative Suite 6 w celu zapewnienia ich niezawodności, wydajności i użyteczności po zainstalowaniu w środowiskach opartych na technologii Intel działających w systemie Microsoft Windows 8.1. Nie stwierdzono żadnych problemów. Programy Adobe Photoshop CS5, CS4 i CS3 były również testowane w systemie Windows 8.1 i nie stwierdzono żadnych poważnych problemów.

Jak w przypadku każdej nowej wersji systemu operacyjnego, mogą wystąpić nieoczekiwane problemy, których nie wykryto w trakcje testów. Jeśli użytkownik napotka problemy, może je zgłosić za pomocą formularza.

Czy aplikacje Adobe Creative Cloud (CC) i CS6 wymagają aktualizacji w celu zapewnienia zgodności z systemem Windows 8.1?

Aktualnie tylko wersja Adobe Flash Pro CC 13.0.0.759 wymaga aktualizacji w celu zapewnienia zgodności w systemie Windows 8.1. Pozostałe wersje Adobe Flash Pro są zgodne.

Jak mogę zainstalować wymagane aktualizacje związane ze zgodnością z Windows 8.1?

Jeśli wymagane są aktualizacje produktów Creative Cloud lub Creative Suite zapewniające zgodność z systemem Windows 8.1, zostają one udostępnione w następujący sposób:

  • Aktywni subskrybenci usługi Creative Cloud otrzymują informacje o aktualizacjach. Użytkownicy są powiadamiani za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer lub aplikacji, w której wymagana jest aktualizacja.
  • Aktualizacje zostaną wykonane za pośrednictwem programu Adobe Updater (Adobe CS6 i starsze wersje) lub aplikacji Creative Cloud na komputer (Adobe CC i nowsze wersje). Przy włączonej w narzędziu Adobe Updater funkcji powiadamiania użytkownik jest automatycznie informowany o dostępności aktualizacji. Aby pobrać i zainstalować aktualizacje, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
  • Ewentualnie jeśli aktualizacja dotyczy produktu CS6, można uruchomić narzędzie Adobe Updater, wybierając opcje Pomoc > Aktualizacje. Zaznacz wszystkie wymagane aktualizacje, a następnie kliknij przycisk pobierz i zainstaluj aktualizacje.
  • Aktualizacje są także dostępne na stronie pobierania plików w witrynie Adobe.com. Można je stamtąd pobrać i zainstalować do odpowiedniego produktu. 

Jeśli w usłudze Adobe Updater nie ma dostępnych aktualizacji, ale użytkownik sądzi, że powinny być dostępne, należy podjąć następujące kroki:

  1. Pobierz i zainstaluj program Adobe Application Manager:

  2. Usuń następujący folder: \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater.

  3. Uruchom aplikację CS6 i wybierz polecenia Pomoc > Aktualizacje.

Czy firmie znane są przypadki poważnych problemów, błędów lub nietypowego działania produktów Adobe CC, CS6 lub Acrobat uruchamianych w systemie Windows 8.1?

Podczas próby instalowania aplikacji Adobe Creative Cloud w systemie Windows 8.1 za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, użytkownik może otrzymać ostrzeżenie dotyczące wtyczki. Firma Adobe nie wykryła innych znaczących problemów związanych z działaniem produktów CC, CS6 i Acrobat w systemie Windows 8.1.  

Teraz, gdy program Adobe Flash Player jest dostępny w pakiecie z systemem Windows 8.1, w jaki sposób mogę go uzyskać i jaka pomoc dla użytkownika jest dostępna dla tego programu?

Program Adobe Flash Player został połączony z przeglądarką Internet Explorer we wszystkich wersjach systemu Windows 8; wszystkie aktualizacje tego pakietu są dystrybuowane za pomocą usługi Windows Update. Pomoc techniczna jest dostępna, zgodnie ze standardowymi zasadami firmy Adobe dotyczącymi pomocy, na stronach www.adobe.com/supporthttp://helpx.adobe.com/pl/flash-player.html.

W obecnej wersji programu Creative Suite wykorzystuję wiele wtyczek. Czy te wtyczki są zgodne z pakietem Creative Suite działającym w systemie Windows 8.1?

Klienci powinni potwierdzić zgodność wtyczki u sprzedawcy przed uaktualnieniem systemu Windows do wersji 8.1. W przypadku produktów niezależnych dostawców należy skontaktować się z producentem, aby uzyskać wskazówki.

Czy firma Adobe zapewnia pomoc techniczną dla swoich produktów CC i CS6 działających w systemie Windows 8.1?

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną użytkownikom usługi Creative Cloud i pakietu Creative Suite działającym w systemie Windows 8.1, zgodnie ze standardowymi zasadami Adobe dotyczącymi pomocy technicznej dla klientów. Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych i płatnych programów pomocy można uzyskać na stronie pomocy technicznej.

Jako klient posiadam licencję zbiorową. Jak mogę uzyskać aktualizacje produktów CC i CS6?

Firma Adobe zaleca przy zarządzaniu aktualizacjami stosowanie wewnętrznych wytycznych swojej organizacji. Można skontaktować się z pracownikiem działu IT, który zarządza licencjami Adobe, aby uzyskać informacje dotyczące korporacyjnej polityki związanej z oprogramowaniem aktualizującym. W przypadku firm korzystających z licencji zbiorowych kierownicy działów IT mogą uzyskać informacje na temat sposobu przeprowadzania instalacji dyskretnej aktualizacji programów CC i CS6 oraz Creative Cloud Packager.

Czy wersje próbne aplikacji CC i CS6 są zgodne z systemem Microsoft Windows 8.1?

Tak. Wersje próbne programów CC lub CS6 są zgodne z systemem Windows 8.1. Znane problemy opisane w tym dokumencie odnoszą się również do wersji próbnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online