Zdieľanie súborov pomocou služby Adobe SendNow

Na lokalitu Acrobat.com môžete odoslať a zdieľať veľa typov súborov, nie iba súbory PDF.

 1. Otvorte pracovnú tablu Zdieľanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • Vyberte voľby Súbor > Odoslať súbor.

  • Kliknite na tlačidlo E-mail na paneli s nástrojmi.

 2. V dialógovom okne Odoslať e-mail kliknite na položku Použiť službu Adobe SendNow. V predvolenom prehľadávači sa otvorí služba Adobe SendNow.

Ďalšie informácie nájdete v článku Using Adobe SendNow (Používanie služby Adobe SendNow).

Aplikácia Acrobat odošle súbory do online služieb Adobe a odošle príjemcom e-maily s odkazom na zdieľaný súbor. Podobný odkaz sa zobrazí v potvrdzujúcom e-maile, ktorý dostanete.

Zdieľanie súborov prostredníctvom e-mailu

Môžete zdieľať veľa typov súborov, nie iba súbory PDF.

 1. Ak chcete odoslať súbor e-mailom, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte voľby Súbor > Odoslať súbor.

  • Kliknite na ikonu E-mail na paneli s nástrojmi.

 2. V dialógovom okne Odoslať e-mail vyberte požadovanú voľbu a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.
  • Ak chcete použiť svoj e-mailový softvér, vyberte voľbu Použiť predvolenú e-mailovú aplikáciu.

  • Ak chcete použiť webový e-mailový systém, ako je napríklad služba Gmail alebo Yahoo!, vyberte voľbu Použiť webovú e-mailovú službu.

  Ak chcete, aby sa toto dialógové okno už nezobrazovalo, začiarknite políčko Zapamätať si moju voľbu.

 3. Kliknite na tlačidlo Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete pridať alebo upraviť e-mailové účty, pozrite si časť Predvoľby e-mailových účtov.

 1. Vyberte voľby Poznámka > Recenzia > Spolupráca naživo.
 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte alebo vyhľadajte súbor PDF a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoj identifikátor Adobe ID a heslo. Ak identifikátor nemáte, môžete si ho vytvoriť.
 4. Na obrazovke e-mailu vykonajte nasledovné kroky a kliknite na tlačidlo Odoslať:
  • Zadajte e-mailové adresy pozvaných užívateľov. Jednotlivé adresy oddeľte bodkočiarkou alebo znakom konca riadka. Kliknite na tlačidlo Komu alebo Kópia a vyberte e-mailové adresy z adresára e-mailovej aplikácie.

  • V prípade potreby si prezrite a upravte predmet a správu e-mailu. Ak chcete použiť predvolenú správu, kliknite na tlačidlo Vynulovať predvolenú správu.

  • Ak chcete uskutočniť reláciu spolupráce na lokalite Acrobat.com, vyberte položku Uložiť súbor na lokalite Acrobat.com a odoslať odkaz príjemcom. Ak chcete odoslať súbor príjemcom ako prílohu, zrušte výber tejto voľby.

  • Ak uskutočňujete reláciu spolupráce na lokalite Acrobat.com, výberom príslušnej voľby z menu Úroveň prístupu určite, ktorí užívatelia môžu prevziať súbor.

 1. V e-mailovom pozvaní na spoluprácu naživo vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak e-mail obsahuje prílohu PDF, dvakrát na ňu kliknite.

  • Ak e-mail obsahuje adresu URL, kliknite na ňu alebo ju zadajte do poľa adresy v prehľadávači. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou identifikátora Adobe ID a hesla.

 2. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa ako hosť alebo použite svoj identifikátor Adobe ID a heslo.
 3. V rámci relácie spolupráca naživo môžete podľa potreby vykonávať ľubovoľné z nasledujúcich činností:
  • Do poľa v spodnej časti tably môžete písať správy konverzácie. Ak chcete vybrať inú farbu textu konverzácie, kliknite na pole farby.

  • Ak chcete zdieľať strany, vďaka čomu sa všetkým účastníkom bude zobrazovať rovnaké zobrazenie strán, kliknite na tlačidlo Spustiť zdieľanie strán. Počas zdieľania strán sa názov tohto tlačidla zmení na Zastaviť zdieľanie strán a môžete pomocou neho kedykoľvek zastaviť zdieľanie.

  • Ak chcete zdieľať svoju obrazovku na schôdzke funkcie Adobe ConnectNow, z menu volieb  vyberte položku Zdieľať moju obrazovku.

  • Ak chcete uložiť históriu konverzácie, z menu volieb vyberte položku Uložiť konverzáciu.

  • Ak chcete v dokumente vypnúť spoluprácu naživo, v menu volieb vyberte položku Vypnúť konverzáciu a zdieľanie strán v mojej kópii alebo (platí iba pre iniciátora) položku Vypnúť konverzáciu a zdieľanie strán vo všetkých kópiách. Ak vypnete spoluprácu naživo vo všetkých kópiách, užívatelia sa nebudú môcť prihlásiť k relácii spolupráce naživo pomocou žiadnej kópie dokumentu.

Predvoľby online služieb Adobe

Ak chcete zmeniť nastavenia svojho účtu na lokalite Acrobat.com, otvorte dialógové okno Predvoľby a v časti Kategórie vyberte položku Online služby.

E-mailová adresa (Adobe ID)

Vaša e-mailová adresa priradená k vášmu identifikátoru Adobe ID.

Odhlásiť sa

Kliknutím sa odhláste z účtu na lokalite Acrobat.com.

Spravovať účet

Po kliknutí na túto položku môžete zobraziť a spravovať nastavenia svojho účtu.

Zmeniť heslo

Ak chcete vymazať aktuálne uložené heslo a zadať nové, kliknite na túto položku.

Poslať mi kópiu, keď pošlem pozvanie e-mailom prostredníctvom online služieb Adobe

Ak je táto voľba vybratá, odošle sa vám kópia iniciačného e-mailu v prípade zdieľaných recenzií a rozoslania formulárov.

Predvoľby e-mailových účtov

Ak chcete zmeniť alebo pridať e-mailové účty, otvorte dialógové okno Predvoľby a v časti Kategórie vyberte položku E-mailové účty. E-mailový účet sa používa pri rôznych pracovných postupoch, ako je napríklad odoslanie súboru alebo recenzia. Môžete použiť účet nakonfigurovaný prostredníctvom predvoleného e-mailového klienta alebo webový e-mailový účet, ako je napríklad služba Gmail alebo Yahoo! Mail.

Účty

Zoznam všetkých e-mailových účtov.

Pridať účet

Vyberte e-mailový účet, ktorý chcete pridať. V prípade služby Gmail alebo Yahoo! zadajte svoju e-mailovú adresu. V prípade iných účtov budete musieť zadať ďalšie podrobnosti, ako sú napríklad vaše heslo a nastavenia servera.

Upraviť

Úprava nastavení iných e-mailových účtov.

Nastaviť ako predvolený

Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete používať vybratý účet ako predvolený.

Odstrániť

Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete odstrániť vybratý účet.

Vytvorenie dokumentu programu Buzzword

V aplikácii Acrobat X ani v novších verziách nie je k dispozícii funkcia na vytvorenie dokumentu programu Adobe Buzzword priamo z aplikácie Acrobat. Ak máte účet na lokalite Acrobat.com, môžete vytvárať a zdieľať dokumenty programu Buzzword. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://acrobat.com.

Spolupráca na schôdzkach funkcie ConnectNow

V aplikácii Acrobat X ani v novších verziách nie je k dispozícii funkcia na vytvorenie schôdzky funkcie ConnectNow priamo z aplikácie Acrobat. Ak máte účet na lokalite Acrobat.com, môžete zdieľať dokumenty PDF a svoju pracovnú plochu a používať ostatné funkcie spolupráce na schôdzkach funkcie ConnectNow. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://acrobat.com.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online