Jazykové transformácie neaplikované pri inštalácii aplikácie Acrobat pomocou príkazového riadka

Problém: Transformačný súbor použitý na konfiguráciu inštalácie Acrobat pomocou príkazového riadka nie je aplikovaný a vyvolá chybu. 

Keď použijete príkaz msiexec, ktorý zahŕňa transformačný súbor (*.mst), dostanete chybu: Chyba pri aplikovaní transformácií. Skontrolujte, či sú zadané transformačné cesty platné.

Riešenie: Zahrňte do svojho príkazu opravný súbor. 

Zaistite zahrnutie opravného súboru (*.msp) do príkazu. Na zahrnutie opravného súboru použite vo svojom príkaze vlastnosť PATCH.

Príklad aktualizovaného príkazového riadka:

msiexec /i AcroPro.msi PATCH="[path]\<filename>.msp" TRANSFORMS="[path]\<filename>.mst"

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?