Nie je možné otvoriť súbory Microsoft Office podporujúce makrá priložené v súbore PDF

Vo vydaniach Adobe Acrobat a Acrobat Reader z augusta 2018 a v novších vydaniach sú z bezpečnostných dôvodov natrvalo zablokované nasledujúce prípony súborov balíka Office podporujúce makrá:

  • MS Excel: .xlsm, .xlsb, .xlm, .xltm, .xla, .xlam, .xll
  • MS Word: .docm, .dotm, .docb
  • MS PowerPoint: .pptm, .potm, .ppam, .ppsm, .sldm
  • MS Access: .accde, .accdr

Pri pokuse o otvorenie súborov Office podporujúcich makrá priložených v súbore PDF sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Aplikácia Adobe Acrobat nemôže otvoriť nastavenia prílohy súboru, pretože nastavenia prílohy súboru PDF neumožňujú otvorenie tohto typu súboru“.

Takéto správanie aplikácie sa očakáva.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu