Nie je možné otvoriť súbory Microsoft Office podporujúce makrá priložené v súbore PDF

Vo vydaniach Adobe Acrobat a Acrobat Reader z augusta 2018 a v novších vydaniach sú z bezpečnostných dôvodov natrvalo zablokované nasledujúce prípony súborov balíka Office podporujúce makrá:

  • MS Excel: .xlsm, .xlsb, .xlm, .xltm, .xla, .xlam, .xll
  • MS Word: .docm, .dotm, .docb
  • MS PowerPoint: .pptm, .potm, .ppam, .ppsm, .sldm
  • MS Access: .accde, .accdr

Pri pokuse o otvorenie súborov Office podporujúcich makrá priložených v súbore PDF sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Aplikácia Adobe Acrobat DC nemôže otvoriť nastavenia prílohy súboru, pretože nastavenia prílohy súboru PDF neumožňujú otvorenie tohto typu súboru“.

Takéto správanie aplikácie sa očakáva.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu