Nie je možné získať nové komentáre k súborom PDF zdieľaným na recenziu, ktoré sú hosťované v službe SharePoint

Problém: Komentáre pre zdieľané súbory PDF hosťované na stránkach SharePoint sa nesynchronizujú

Keď v systéme MacOS zdieľate súbory PDF na recenziu hosťovaním v službe SharePoint, komentáre sa nesynchronizujú.

Riešenie: Odstráňte položku stránky SharePoint z aplikácie Keychain Access v systéme macOS

Problém nastáva, ak je zodpovedajúca položka SharePoint v aplikácii Keychain Access poškodená a nemôže správne overiť vaše prístupové údaje. Postupujte takto:

  1. V aplikácii Acrobat prejdite na položky Acrobat Pro > Informácie o aplikácii Adobe Acrobat Pro Skontrolujte, či je aplikácia Acrobat aktualizovaná na verziu 21.005.20058 alebo novšiu. Ak nie, prejdite na položky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie

  2. Ukončite aplikáciu Acrobat.

  3. V systéme macOS otvorte aplikáciu Keychain Access.

  4. Nájdite v zozname položku stránky SharePoint a odstráňte ju, ak je k dispozícii.
    Ak je napríklad vaša stránka SharePoint pre zdieľané recenzie https://aeon365.sharepoint.com/ <názov_webu>/, aplikácia Acrobat vytvorí v aplikácii Keychain Access záznam s názvom: aeon365.sharepoint.com.

    Položka stránky SharePoint v aplikácii Keychain Access v systéme macOS

  5. Ukončite aplikáciu Keychain Access a otvorte súbory PDF zdieľané na recenziu v aplikácii Acrobat. Komentáre sa začnú synchronizovať a aktualizujú sa.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?