Vyriešenie problému s licenciou a chyby 213:xx pri aplikáciách Acrobat X a Acrobat XI

Problém

Acrobat X alebo XI zlyhal pri spustení a vrátil chybu „Chyba 213:19. Vyskytol sa problém s licenciou tohto produktu.“ 

Tento dokument platí pre akékoľvek číslo chyby, ktoré začína 213:xx.

Pre aplikácie Creative Suite, pozri Chyba „Úložisko licencií neumožňuje zápis“ | Záznam inštalácie | CS5, CS5.5.

Riešenia

Dôležité: Vykonajte nižšie uvedené riešenia v uvedenom poradí. Nepokračujte ďalej v prípade, že predchádzajúce riešenie odstránilo problém.

Riešenie 1: Nainštalujte opravu pre Acrobat.

 1. Prihláste sa do počítača so systémom Windows ako správca.

 2. Kliknutím na nasledujúci odkaz prevezmite súbor so opravou:

  Prevziať

 3. Po výzve „Chcete otvoriť alebo uložiť tento súbor?“ kliknite na položku Otvoriť.

 4. Rozbaľte súbor. Umiestnenie sa líši v závislosti od operačného systému a obslužného programu.

 5. Dvakrát kliknite na rozbalený súbor LicFix_21319.exe. Ak sa súbor úspešne vykoná, príkazový riadok sa automaticky zatvorí.

 6. Spustite Acrobat.

Riešenie 2: Nainštalujte opravu pre Acrobat pomocou príkazového riadka (len systém Windows).

 1. Spustite príkazový riadok ako správca.

 2. Prejdite na umiestnenie rozbalenej rýchlej opravy z riešenia 1 (krok 4).

 3. Spustite ju zadaním LicFix_21319.exe. Ak sa súbor úspešne spustí, v príkazovom riadku za zobrazí kód ukončenia: 0.

Riešenie 3: Skontrolujte, či má používateľské konto úplné práva (čítanie a zápis).

Windows 8

 • C:\ProgramData\Adobe\Slstore
 • Alebo C:\ProgramData\Adobe

Windows 7, Vista

 • C:\ProgramData\Adobe\Slstore
 • Alebo C:\ProgramData\Adobe

Windows XP

 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore
 • Alebo C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe

Mac OS X 10.5.x alebo 10.6.x

 • [Home]/Library/Application Support/Adobe/SLStore
 • Alebo [Home]/Library/Application Support/Adobe

Riešenie 4: Spustite Acrobat X najskôr ako správca, potom sa prihláste do svojho bežného používateľského konta.

 1. Prihláste sa ako správca.
 2. Spustite Acrobat, aby ste sa uistili, že sa nezobrazilo žiadne chybové hlásenie.
 3. Prihláste sa pod požadovaným používateľským kontom.

Ďalšie informácie

Pri prvom spustení aplikácia Acrobat X a XI vyžaduje prístup pre zápis do priečinka „...\Adobe\SLStore“ alebo „...\Adobe“. Ak používateľské konto (pri prvom spustení po inštalácii) nemá potrebné oprávnenia, spustenie aplikácie Acrobat zlyhá.

 • Tento problém môže nastať v podnikových prostrediach, kde je nainštalovaný obraz operačného systému s nainštalovanou verziou aplikácie Acrobat X alebo XI.
 • Môže nastať aj v prípade, ak používatelia domény (Windows) nemajú pridelené úplné práva na vyššie uvedené priečinky.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online