Nie je možné spustiť tlačovú úlohu pri tlači PDF z prehliadača Internet Explorer v systéme Vista

Problém

Keď sa pokúsite vytlačiť súbor PDF v prehliadači Internet Explorer 7 v systéme Windows Vista, súbor sa nevytlačí a zobrazí sa chybové hlásenie „Nepodarilo sa spustiť tlačovú úlohu“.

Podrobnosti

V aplikácii Adobe Acrobat 8 alebo 9 alebo v aplikácii Adobe Reader 8 alebo 9 je začiarknutá možnosť Zobrazovať PDF v prehliadači. (Ak chcete zobraziť túto možnosť v aplikácii Acrobat alebo Adobe Reader, vyberte položku Úpravy > Predvoľby > Internet.)

Dôvod

V nastaveniach zabezpečenia prehliadača Internet Explorer je aktivovaný chránený režim.

Chránený režim presmerováva súbory do zabezpečeného virtualizovaného priečinka, ktorý replikuje štruktúru priečinkov vo vašom počítači, ale udržiava súbory izolované od zvyšku počítača, aby ste boli chránení pred škodlivým softvérom.

Riešenie

Vykonajte jedno z nasledujúcich riešení:

Riešenie 1: Dočasne deaktivujte chránený režim v prehliadači Internet Explorer 7.

 1. V aplikácii Internet Explorer vyberte Nástroje > Možnosti siete Internet.
 2. Vyberte kartu Zabezpečenie.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Zapnúť chránený režim.
 4. Kliknite na OK.
 5. Zatvorte Internet Explorer.
 6. Znovu otvorte Internet Explorer.
 7. Prejdite na súbor PDF, ktorý chcete vytlačiť.
 8. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

Upozornenie: Chránený režim môže chrániť váš počítač pred škodlivým softvérom. Po vytlačení súboru PDF by ste mali chránený režim znovu zapnúť.

Riešenie 2: Na tlač súboru PDF použite Acrobat alebo Adobe Reader.

 1. V prehliadači Internet Explorer prejdite na súbor PDF, ktorý chcete vytlačiť.
 2. Vyberte voľby Súbor > Uložiť ako.
 3. Prejdite na umiestnenie, kde chcete PDF súbor uložiť.
 4. Kliknite na položku Uložiť.
 5. Otvorte aplikáciu Acrobat alebo Adobe Reader.
 6. Vyberte položky Súbor > Otvoriť.
 7. Prejdite na umiestnenie, ktoré ste zvolili v kroku číslo 3.
 8. Vyberte súbor PDF.
 9. Kliknite na položku Otvoriť.
 10. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

Riešenie 3: Použite iný webový prehľadávač.

Na tlač súboru PDF použite iný webový prehľadávač, napríklad Firefox alebo Opera.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?