Chyba „Databáza organizéra je poškodená a bude obnovená...“ | Acrobat 9

Problém

Adobe Acrobat 9 zobrazuje chybové hlásenie „Databáza organizéra je poškodená a bude obnovená pri ďalšom spustení Acrobat. Ukončite aplikáciu a zatvorte všetky aktuálne otvorené webové prehliadače.“

Táto chyba sa vyskytuje pri otvorení nástroja Acrobat, pri jeho zatváraní, pri otváraní či zatváraní súborov PDF alebo pri neočakávanom ukončení aplikácie Acrobat. Chyba sa môže objaviť aj po opätovnom spustení nástroja Acrobat.

Riešenie

Znova vytvorte súbor Organizer90.

Táto chyba sa vyskytuje, ak je súbor s údajmi organizéra s názvom Organizer90 poškodený. Odstráňte súbor Organizer90, čím Acrobat prinútite vytvoriť nepoškodený náhradný súbor.

Na Mac OS:

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat.
 2. V aplikácii Finder vyberte položky Prejsť > Domov.
 3. V priečinku Domov prejdite do Library/Application Support/Adobe/Acrobat.
 4. V priečinku Acrobat vykonajte jedno z nasledovného:
  • Ak používate počítač Macintosh PowerPC, otvorte priečinok 9.0_ppc.
  • Ak používate počítač Macintosh Intel, otvorte priečinok 9.0_x86.
 5. Presuňte súbor Organizer90 do koša.
 6. Reštartujte počítač.
 7. Otvorte aplikáciu Acrobat.

V systéme Windows:

Poznámka: Na splnenie týchto pokynov je potrebné, aby ste našli skryté priečinky. Aplikácia Windows Prieskumník predvolene nezobrazuje skryté priečinky. Ak chcete zobraziť skryté priečinky, pozrite si časť Zobrazenie skrytých súborov, priečinkov, prípon názvov súborov | Windows XP, Vista, Windows 7 (kb402324).

 1. Zatvorte aplikáciu Acrobat.
 2. V prehliadači Windows prejdite na jedno z týchto umiestnení:
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[vaše používateľské meno]\Application Data\Adobe\Acrobat\9.0
  • Windows Vista a Windows 7: C:\Users\[vaše používateľské meno]\AppData\LocalLow\Adobe\Acrobat\9.0
  Poznámka:

  Ak chcete do priečinku prejsť rýchlejšie, otvorte prieskumník súborov a do riadku adresy zadajte %APPDATA%/../LocalLow.

 3. Odstráňte súbor Organizer90.
 4. Reštartujte počítač.
 5. Otvorte aplikáciu Acrobat.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?