Chyba v aplikácii Acrobat 8 Professional, keď nepokračuje v činnosti a odporúča preinštalovať aplikáciu

Problém

Keď spustíte aplikáciu Adobe Acrobat 8 Professional alebo Standard, zobrazí sa chybové hlásenie: „Zistila sa závažná chyba a aplikácia Adobe Acrobat 8 Professional [alebo Standard] nemôže pokračovať v činnosti. Preinštalujte aplikáciu a skúste to znova.“

Dôvod

Aplikácia Acrobat overuje po štarte aktiváciu. Ak aplikácia Acrobat nedokáže zistiť, že aktivácia sa vykonala, iniciuje tento proces. Aby sa aktivácia úspešne dokončila, musíte mať v systéme nepoškodenú verziu súboru AdobeConfig.xml.

Riešenie

Prvé kroky: Overte súbor AdobeConfig.xml.

 1. Skontrolujte, či aplikácia Acrobat nie je otvorená.
 2. Otvorte priečinok C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\alm_config_files.
 3. Skontrolujte, či je názov súboru AdobeConfig.xml správny.

Po overení súboru AdobeConfig.xml vyskúšajte jedno z nasledujúcich riešení:

Riešenie 1 (maloobchodná licencia): Odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu Acrobat.

 1. Odstráňte aplikáciu Acrobat pomocou ovládacieho panela Pridať alebo odstrániť programy (Windows XP) alebo ovládacieho panela Programy a súčasti (Windows Vista).
 2. Reštartujte systém.
 3. Znovu nainštalujte aplikáciu Acrobat.

Riešenie 2 (hromadná licencia): Nahraďte súbor AdobeConfig.xml.

 1. Kontaktujte služby zákazníkom so žiadosťou o náhradné médium alebo súbor AdobeConfig.xml skopírujte zo svojho fyzického média.
 2. Skontrolujte, či aplikácia Acrobat nie je otvorená.
 3. Umiestnite nový súbor AdobeConfig.xml do priečinka alm_config_files.
 4. Skúste spustiť aplikáciu Acrobat.
 5. Ak toto riešenie nefunguje, skúste riešenie 1 uvedené predtým.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu