Globálny objekt JavaScriptu nie je prístupný pre súbory PDF otvorené cez rozhranie OLE

Na základe bezpečnostného vydania aplikácie Acrobat z mája 2021 blokujeme prístup ku globálnym objektom pre súbory PDF otvorené cez rozhranie OLE. Vykonali sme tak s cieľom obmedziť prístup ku globálnym objektom. V rámci JavaScriptu poskytovaného aplikáciou Acrobat nebudete môcť pridať ani pristupovať k žiadnym existujúcim atribútom globálneho objektu.

Ak chcete získať prístup ku globálnemu objektu alebo ho rozšíriť, deaktivujte v aplikácii Acrobat predvoľbu Globálnych zásad zabezpečenia objektu (GOS) nasledovne:

  1. V aplikácii Acrobat prejdite na položku Upraviť > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat > Predvoľby (macOS).

  2. Na ľavej table vyberte položku JavaScript a potom zrušte výber možnosti Povoliť globálne zásady zabezpečenia objektov.

    Zrušte začiarknutie možnosti Povoliť globálne zásady zabezpečenia objektov

  3. Kliknite na tlačidlo OK. Ukončite aplikáciu Acrobat a potom ju znova otvorte.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu