Známe problémy a chyby v aplikácii Acrobat 9 a Reader 9

Prehľad

Softvér Adobe Acrobat 9 a Adobe Reader 9 predstavuje významnú inováciu, ktorá mení proces vytvárania a zdieľania elektronických dokumentov. Aplikácia Acrobat a Reader 9 prináša natívnu podporu pre technológiu Adobe Flash a schopnosť unifikovať široké spektrum obsahu v bohatých Portfóliách PDF. Taktiež ponúka prístup k možnostiam spoločnej navigácie v dokumente PDF s kolegami v reálnom čase.

Produkty

 • Adobe Reader 9
 • Adobe Acrobat 9 Pro Extended
 • Adobe Acrobat 9 Pro
 • Adobe Acrobat 9 Standard

Požiadavky

Reader pre systém Windows

 • Procesor Intel 1,3 GHz
 • Microsoft Windows 2000 s balíkom Service Pack 4, Windows Server® 2003; Windows XP Professional, Home Edition alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 alebo 3; Windows Vista® Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise s balíkom alebo bez balíka Service Pack 1
 • 128 MB RAM (odporúča sa 256 MB)
 • 335 MB voľnej kapacity na pevnom disku
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, 6.0 s balíkom Service Pack 1 alebo 7.0; Firefox 2.0 alebo 3.0

Reader pre systém Mac OS

 • Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel
 • Mac OS X v10.4.11 – 10.5.3
 • 128 MB RAM (odporúča sa 256 MB)
 • 405 MB voľného priestoru na pevnom disku
 • Safari 2.0.4 alebo novšia verzia

Acrobat Pro Extended pre systém Windows

 • 1.3 GHz procesor alebo výkonnejší
 • Systém Microsoft Windows XP Home, Professional alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 alebo 3 (32-bitový a 64-bitový); Windows Server 2003 (s balíkom Service Pack 2 pre 64-bitovú verziu) alebo Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise s balíkom Service Pack 1 alebo bez neho (32-bitový a 64-bitový)
 • Internet Explorer 6.0
 • 512 MB RAM
 • 2.35 GB voľného priestoru na pevnom disku
 • Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768
 • Jednotka DVD-ROM
 • Hardvérové urýchľovanie videa (voliteľné)

Platformy UNIX podporované nástrojom Adobe 3D Capture Utility (voliteľným)

 • Sun Solaris 2.8: procesor UltraSPARC®
 • IBM AIX 5.2: procesor POWER4 alebo PowerPC® 604
 • SGI IRIX 6.5: procesor RISC 5000
 • HP-UX 11.0: procesor PA-RISC 2.0
 • UNIX Capture Utility: 200 MB voľnej kapacity na pevnom disku

Acrobat Pro pre systém Windows

 • 1.3 GHz procesor alebo výkonnejší
 • Systém Microsoft Windows XP Home, Professional alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 alebo 3 (32-bitový a 64-bitový); Windows Server 2003 (s balíkom Service Pack 2 pre 64-bitovú verziu) alebo Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise s balíkom Service Pack 1 alebo bez neho (32-bitový a 64-bitový)
 • Internet Explorer 6.0
 • 256 MB RAM (odporúča sa 512 MB)
 • 2.13 GB voľného priestoru na pevnom disku
 • Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768
 • Jednotka DVD-ROM
 • Hardvérové urýchľovanie videa (voliteľné)

Acrobat Pro pre systém Mac OS

 • Procesor PowerPC G4 alebo G5 alebo Intel®
 • Mac OS X 10.4.11 alebo v10.5
 • 256 MB RAM (odporúča sa 512 MB)
 • 1.42 GB voľného priestoru na pevnom disku
 • Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768
 • Jednotka DVD-ROM

Acrobat Standard pre systém Windows

 • 1.3 GHz procesor alebo výkonnejší
 • Systém Microsoft Windows XP Home, Professional alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 alebo 3 (32-bitový a 64-bitový); Windows Server 2003 (s balíkom Service Pack 2 pre 64-bitovú verziu) alebo Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise s balíkom Service Pack 1 alebo bez neho (32-bitový a 64-bitový)
 • Internet Explorer 6.0
 • 256 MB RAM (odporúča sa 512 MB)
 • 985 MB voľného priestoru na pevnom disku
 • Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768
 • Jednotka DVD-ROM
 • Hardvérové urýchľovanie videa (voliteľné)

Jazyky

Angličtina, francúzština, nemčina a japončina

Distribúcia

Úplné inštalátory

Dátum vydania

25. jún 2008

Známe problémy a alternatívne riešenia

1677726: Správcovská inštalácia s GPO nie je podporovaná pre kombinovaný inštalátor aplikácie Reader a AIR

Správcovskú inštaláciu s GPO momentálne podporuje iba aplikácia Reader.

1625896: Uloženie zošitu aplikácie Excel 2007 ako PDF vytvorí rozloženie, ktoré sa líši od rozloženia v zošite aplikácie Excel 2007

Toto je známy problém s aplikáciou Microsoft Excel 2007, ako je to uvedené v článku Microsoft KB 941506. Na vyriešenie tohto problému nakonfigurujte nastavenia DPI v aplikácii Excel 2007 tak, aby zodpovedali nastaveniam dpi súboru PDF. Ďalšie informácie nájdete v článku kb403530.

1583743: Tlač príloh z „neotvoreného“ e-mailu v programe Outlook 2003 a 2007 zlyhá

Keď sa pokúsite vytlačiť prílohy v programe Outlook 2003 alebo 2007 bez otvorenia e-mailu, zobrazí sa chyba. Ak chcete tento problém vyriešiť, e-mail najprv otvorte, potom vytlačte prílohy. Ďalšie informácie nájdete v článku kb403531.

1511555: Niektoré písma PostScript sa nevytlačia správne na tlačiarňach SHARP AR-M455N s PCL 6

Ak sa nevytlačia správne písma PostScript na tlačiarni SHARP AR-M455N s PCL 6, problém sa opraví aktualizáciou ovládača. Navštívte webovú stránku spoločnosti SHARP a vyhľadajte aktualizovaný ovládač. Ďalšie informácie nájdete v článku kb403722.

1668237: Zlyhania tlače uvádzané na klonoch HP Postscript využívajúcich ovládač Microsoft PostScript

Ak zlyhá tlač pri použití klonovej tlačiarne HP s ovládačom Microsoft PostScript, problém sa opraví aktualizáciou ovládača s ovládačom HP PostScript. Ďalšie informácie nájdete v článku kb403734.

1683042: Exportované súbory PostScript sú veľké

Je možné, že exportované súbory PostScript sú veľké. Alternatívnym riešením je zmeniť nastavenia správy farieb aplikácie Acrobat 9.0 tak, aby zodpovedali aplikácii Acrobat 8.0. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako > PostScript > Nastavenia. Prejdite do tably Správa farieb a vyberte možnosť Spracovanie farieb z položky Správa farieb Acrobat Color Management do položky Správa farieb tlačiarne. Toto nastavenie obnoví nastavenia aplikácie Acrobat 8.x a spôsobí porovnateľné veľkosti súborov PostScript.

1833314: Zlyhanie programu Word/Excel, keď iný používateľ než osoba, ktorá nainštalovala Acrobat, klikne na „Vložiť video“.

Ak sa používateľ, ktorý nenainštaloval Acrobat, pokúsi vložiť video z programu Microsoft Word alebo Excel, nastane zlyhanie aplikácie Word/Excel. Riešením je pridať kľúč databázy Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\9.0\InstallPath nastavený (predvolene) na C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat, kde „C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0“ je priečinok inštalácie aplikácie.

1823702: Excel 2007 zlyhá pri vytváraní súboru PDF s výberom všetkých buniek

Ak používateľ vyberie všetky bunky v tabuľkovom hárku programu Excel a potom použije možnosť pásu s nástrojmi na vytvorenie súboru PDF s možnosťou „Výber“, Excel zlyhá. Namiesto toho použite metódu tlače.

1695917: Doplnok PDF Creation je vypnutý v aplikácii Microsoft

Aplikácie Microsoft ako bezpečnostné opatrenie vypínajú doplnky, ak sa aplikácia predčasne zatvorí. (Doplnky sa napríklad vypnú, keď sa systém nesprávne vypne počas vytvárania PDF.) Ak nastane tento problém, pozrite si riešenia v článku kb403561.

Ak je pri konvertovaní dokumentu Word na PDF vypnutá možnosť „Použiť namiesto čísel strán hypertextové prepojenia“ pre obsah, v PDF sa nevytvoria žiadne hypertextové prepojenia. Ak chcete tento problém vyriešiť, aktivujte možnosť „Použiť namiesto čísel strán hypertextové prepojenia“.

1663317: Pri konverzii dokumentu Word 2007 na PDF sa dvojstranové zobrazenie zmení na jednostranové zobrazenie

Ak sa PDF vytvára z dokumentu Word 2007 v zobrazení vzhľadu knihy, PDF sa namiesto dvojstranového zobrazenia vytvorí ako jedna strana. Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na ikonu Vytvoriť PDF na páse s nástrojmi Acrobat.

 2. Uložte súbor PDF so všetkými predvolenými nastaveniami.

 3. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat alebo Reader.
 4. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 5. V časti Spracovanie strán vyberte z kontextovej ponuky Mierka strany položku Tlač brožúry.

 6. Kliknite na OK.

1802672: Nie je možné vytvoriť PDF zo zachytenia webu v systéme Windows 2008 Server (32-bitovom a 64-bitovom)

Skontrolujte, či je zapnuté rozšírené nastavenie zabezpečenia vášho prehliadača Internet Explorer „Povoliť rozšírenia prehľadávačov tretej strany“. Predvolená voľba v systéme Windows 2008 Server je Vypnuté, čím sa blokuje načítavanie rozšírení. Ak chcete túto funkciu v systéme Windows 2008 Server používať, postupujte nasledovne:

 1. Spustite IE a vyberte voľby Nástroje > Možnosti siete Internet.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie a prejdite na položku Prehľadávanie.

 3. Začiarknite možnosť Povoliť rozšírenia prehľadávačov tretej strany.

 4. Reštartujte Internet Explorer.

1701952: Kodak i1220 neskenuje pri použití pamäťového režimu ako metódy prenosu údajov

Pri používaní skenera Kodak i1220 sa počas skenovania zobrazí chyba „Zvolená kompresia nie je podporovaná“. Použite nasledovné riešenie:

 1. Spustite Acrobat.

 2. Vyberte Súbor > Vytvoriť PDF > Zo skenera > Vlastné skenovanie.

 3. V dialógovom okne Vlastné skenovanie vyberte nainštalovaný ovládač.

 4. Kliknite na Možnosti v časti Vstup.

 5. Nastavte položku Metóda prenosu údajov na Natívny režim.
 6. Spustite proces skenovania. Prípadne odstráňte akékoľvek nastavenia kompresie v používateľskom rozhraní skenera počas skenovania (nastavte kompresiu na možnosť Žiadna).

3129205: JPN: Používateľ v Portfóliu nevidí, čo píše v japončine, kým hodnotu nepotvrdí

Počas úpravy Portfólia môžete zadávať text v poliach ako názov súboru, popis súboru a titulná strana. Kým však hodnotu nepotvrdíte, nevidíte, čo píšete v japončine. (Prípadne dvakrát stlačte medzerník, aby sa zobrazilo ponukové okno > vyberte jednu z ponúk > potom hodnotu potvrďte.)

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?