Súbory PDF šifrované pomocou aplikácie LiveCycle nie je možné otvoriť | 11.0.09

Súbory PDF šifrované pomocou aplikácie LiveCycle nie je možné otvoriť v aplikácii Reader

Keď používate aplikáciu Adobe Reader na prezeranie súboru PDF chráneného funkciou rozšíreného overovania aplikácie LiveCycle, zobrazí sa prázdna prihlasovacia obrazovka. Súbory PDF s digitálnymi právami nie je možné otvoriť v aplikácii Adobe Reader, ak je nasledovné pravda:

  • Operačný systém je Windows.
  • Verzia aplikácie Adobe Reader je 11.0.08 alebo 11.0.09.
  • Súbor PDF je chránený použitím serveru pre správu práv aplikácie Adobe LiveCycle.
  • Mechanizmus overovania je Rozšírené overovanie.
  • Aplikácia Adobe Reader beží v chránenom režime.

Problém sa nevyskytuje v aplikácii Acrobat. Spoločnosť Adobe plánuje opraviť tento problém v ďalšom plánovanom vydaní.

Obrázok PDF sa neotvorí

Riešenie: Nainštalujte najnovšiu verziu produktu

Aktualizujte na verziu 11.0.10: 

  • Vyberte položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie alebo
  • Stiahnite si súbor .msp a vykonajte manuálnu aktualizáciu. 
Pozrite si Poznámky k vydaniu s podrobnými informáciami.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu