Nové funkcie a problémy, ktoré sa riešia v aktualizácii Acrobat 8.1

Obsah dokumentu

 • Nové funkcie v aplikácii Adobe Acrobat 8.1
 • Problémy, ktoré sa riešia v aktualizácii Acrobat 8.1

Aktualizácia Adobe Acrobat 8.1 opravuje niekoľko problémov, ktoré sa objavili po vydaní verzie Adobe Acrobat 8.0. Aktualizácia Acrobat 8.1 je opravné vydanie pre Adobe Acrobat Professional a Standard.

Nové funkcie v aplikácii Adobe Acrobat 8.1

Podpora nového operačného systému:

 • 64-bitové vydanie systému Windows XP
 • 64-bitové vydanie systému Windows 2003
 • 32-bitové a 64-bitové vydanie systému Windows Vista

Poznámka: Existuje známy problém so 64-bitovými verziami týchto operačných systémov, ktorý spôsobuje, že tlačiareň Adobe PDF nefunguje správne. Spoločnosť Microsoft vydala rýchlu opravu pre tento problém, ktorý je zdokumentovaný v článku databázy Microsoft Knowledge Base #930627 na adrese http://support.microsoft.com/kb/930627. Spoločnosť Adobe testovala a bude podporovať tlačiareň Adobe PDF v systémoch, v ktorých je táto rýchla oprava nainštalovaná.

Nové funkcie:

 • Vista Preview Handler: Preview Handler je nové používateľské rozhranie na zobrazovanie súborov PDF v aplikácii Microsoft Office Outlook 2007 v systémoch Windows Vista a Windows XP, ako aj v prehliadači Windows Explorer v systéme Windows Vista. Preview Handler musí byť zapnutý v obidvoch aplikáciách.
 • Podpora balíka Microsoft Office 2007.
 • Ovládač tlačiarne PDF v systéme Vista podporuje vytváranie súborov PDF vysokej kvality.
 • Vytváranie súborov PDF pomocou doplnku PDFMaker v balíku Office 2007.
 • Možnosť na vytváranie rýchlych a jednoduchých PDF z balíka Word 2007.
 • Nové používateľské rozhranie pásu s nástrojmi PDFMaker v balíku Office 2007.
 • Verzia pre Mac OS X teraz obsahuje súbor Flash MPP na lepšiu podporu pre súbory Flash s multimédiami v systéme Mac OS.
 • Aktualizácia doplnku InDesign podporuje komunikáciu s aplikáciou InDesign pre produkty Creative Suite 3.
 • Možnosť tlačiť dokumenty do pobočky FedEx Kinkos v USA. Len angličtina.
 • Priame vykresľovanie dynamických formulárov
 • Podpora štandardov FIPS 140

Problémy, ktoré sa riešia v aktualizácii Acrobat 8.1

Nižšie je uvedený čiastočný zoznam chýb, ktoré sa opravili v aktualizácii Adobe Acrobat 8.1.

1405636 Po importe údajov formulára sa obsah poľa typu rich text zadaný na prvej strane nezobrazoval na 2. a 3. strane, ale polia na 2. a 3. strane boli naviazané na ten istý dátový prvok.

1356447 Súbory PDF s dvojbajtovými znakmi v názve sa nezobrazovali v prehľadávači so zapnutou kompresiou IIS.

1470557 Zobrazovač neobnovoval obrazovku, takže pri použití nástroja Object Data Tool sa nezobrazovali správne zvýraznenia.

1388417 Doplnok SnippetRunner spôsoboval poškodenie pamäte.

1439192 Ponuka bola na čiernom zozname skriptu Javascript.

1471545 Pre prvý pravouhlý objekt v časti dokumentu PDF sa nevykresľovala správne farba.

1493398 Po vyvolaní aktualizačného programu bolo využitie CPU 100 %.

1497160 Dvojité kliknutie na položku Podpis spôsobovalo zlyhanie.

1421700 Citrix: Písma Type 1 posunuté o jeden znak (napr. A sa zmení na B v niektorých prostrediach na niektorých tlačiarňach).

1468255 Iba Mac: Pri tlači 2 „Strán na list“ nastavených vo vlastnostiach ovládača sa prvá strana vytlačila normálne, všetky nasledujúce strany sa potom vytlačili zrkadlovo.

1459136 Keď bol tlačový ovládač Microsoft Fax predvolenou tlačiarňou, aplikácia Reader nemohla tlačiť do tlačového ovládača Microsoft Fax, pretože počet kópií bol nastavený na nulu a deaktivovaný.

1371378 Citrix: Keď sa použil ovládač UPD na platforme Presentation Server 4 alebo novšej a klientsky počítač mal ovládač tlačiarne Color PS, výstup bol čiernobiely.

1467648 Volanie tlače JS spustené z udalosti OpenAction v systéme Windows bolo ignorované, ak nebol zadaný žiadny názov tlačiarne.

1468246 Iba Mac: Pri obojstrannej tlači bola posledná strana s nepárnym číslom vytlačená ako zrkadlová strana.

1490252 V nemeckom dialógovom okne tlače systému Mac bola možnosť tlače Iba párne strany označená Párne a nepárne strany, ale po jej výbere sa tlačili iba párne strany.

1512880 Prevod PDF s priehľadnosťou v súlade s PDFX nebolo možné.

1382713 VR na celú obrazovku nefungovalo.

1433252 Po spustení xmldata.applyXpath sa zobrazilo hlásenie „nedefinované“.

1438076 Parametre tlače Javascript nefungovali po odovzdaní do zobraziteľného dialógového okna tlače.

1431234 Spustenie xmldata.applyXpath nefunguje.

1456582 Uľahčenie prístupu: Čítanie nahlas neoznamovalo štítky, stavy prepínačov alebo zaškrtávacích políčok vo formulároch.

1499191 Iba Windows: Chyba modulu runtime „Microsoft Visual C++ Runtime Library“ pri otváraní súboru PDF.

1478298 Záložky na table záložiek zmiznú po kliknutí na odkazy.

1471488 Na obrázkoch sa zobrazujú červené okná pri tlači do niektorých tlačiarní PostScript.

1508367 Chyba analýzy certifikátu, keď sa pokúsite podpísať súbor PDF, ak je v priestore systému Windows na ukladanie certifikátov nainštalovaný systémom Windows generovaný certifikát peer-2-peer

1497132 V súbore PDF chýbajú obrázky s rastrom v odtieňoch sivej vo výkrese AutoCAD pri použití doplnku PDFMaker

1488286 Veľkosti frontov súborov posielaných do tlačiarní PCL väčšie než v predchádzajúcich verziách aplikácie Acrobat, čím sa predlžuje čas tlače.

1448468 Text nástroja Písací stroj je namiesto čierneho červený.

1436561 Aplikácia Outlook 2000 zlyhá s chybou modulu runtime po prijatí pozvánky na schôdzu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?