Problém: Pri prevode súboru aplikácie Visio do formátu PDF prostredníctvom kontextového menu (kliknutím pravým tlačidlom myši) v prostredí App-V aplikácia Adobe Acrobat vráti chybu „Chýbajúce súbory PDFMaker“

Chybové hlásenie o chýbajúcich súboroch PDFmaker

Možné riešenie:

1. Na vytvorenie súboru vo formáte PDF použite v aplikácii Visio doplnok pre „Acrobat“

Doplnok pre „Acrobat“ v aplikácii Visio

2. Vytvorte kľúč registrov:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\\Visio\Application]"AddonsPath"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\AppV\\Client\\Integration\\AD27D1EE-7CF5-4AD2-B5B3-C34AD99B76EA\\Root\\PDFMaker\\Office"

Prevziať

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online