Prevod súborov aplikácie MS Visio do formátu PDF prostredníctvom kontextového menu v prostredí App-V

Problém: Pri prevode súboru aplikácie Visio do formátu PDF prostredníctvom kontextového menu (kliknutím pravým tlačidlom myši) v prostredí App-V aplikácia Adobe Acrobat vráti chybu „Chýbajúce súbory PDFMaker“

Možné riešenie:

1. Na vytvorenie súboru vo formáte PDF použite v aplikácii Visio doplnok pre „Acrobat“

2. Vytvorte kľúč registrov:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\\Visio\Application]"AddonsPath"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\AppV\\Client\\Integration\\AD27D1EE-7CF5-4AD2-B5B3-C34AD99B76EA\\Root\\PDFMaker\\Office"

Prevziať

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu